S-a publicat raportul general pe 2019 al activităților Uniunii Europene

*Este evidențiat, în mod special, Pactul Ecologic European anunțat de Ursula von der Leyen în decembrie 2019 

  Comisia Europeană a publicat raportul general pe 2019 privind activitățile Uniunii Europene. Ediția din 2019 a raportului general al UE evidențiază Pactul Ecologic European anunțat de președinta Ursula von der Leyen în decembrie 2019 prin care se urmărește ca Europa să fie primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, creând, în același timp, locuri de muncă, îmbunătățind sănătatea și calitatea vieții oamenilor, acordând atenție mediului și nelăsând pe nimeni în urmă. Raportul arată, de asemenea, modul în care UE ajută în mod concret cetățenii.

În raport, se subliniază că economia europeană a avut în 2019, al șaptelea an consecutiv de creștere, ocuparea forței de muncă atingând un nivel record, iar rata șomajului de 6.3 % fiind la cel mai scăzut nivel înregistrat de la începutul secolului. Planul de investiții pentru Europa a mobilizat peste 439 de miliarde de euro sub formă de investiții în întreaga Europă. De asemenea, UE și-a reafirmat poziția de putere comercială. În 2019, acordurile Comisiei cu Japonia și Singapore au intrat în vigoare, s-au încheiat negocierile pentru un acord cu blocul comercial Mercosur și a fost semnat un acord cu Vietnam. În ceea ce privește gestionarea frontierelor, mandatul consolidat al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) a intrat în vigoare, conferindu-i capacitatea operațională și competențele necesare pentru a sprijini în mod eficient statele membre pe teren. Agenția va fi dotată cu propriul corp permanent de polițiști de frontieră, are de acum un mandat mai puternic pentru returnări și poate coopera îndeaproape cu țările non-membre UE.

       Raportul prezintă, de asemenea, schimbările în ceea ce privește conducerea diferitelor instituții europene în 2019, inclusiv Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană. Publicarea raportului general (în limba română e disponibil la https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_ro) îndeplinește obligația legală a Comisiei în temeiul articolul 249 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene de a publica un raport anual privind activitățile Uniunii Europene. Este disponibil în toate limbile oficiale ale UE sub formă de carte complet ilustrată și într-o versiune interactivă online.