Ordonanța Guvernului privind reîntoarcerea elevilor la școală

*Adoptată în ședința de guvern din 3 februarie 2021 – elevii ar urma să meargă din 8 februarie 2021, efectiv, la cursuri în clase dacă situația pandemică o permite – de fapt, e chiar important să se întâmple asta (indiferent de pandemie! ba tocmai în ciuda ei… pentru că în special micuții au nevoie de contactul direct cu profesorii, dar și cu proprii colegi – comparația e o bună metodă educațională)

HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 5 din 3.02.2021
privind propunerea reluării activităților ce impun prezența fizică a preșcolarilor și
elevilor în unitățile de învățământ și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în
contextul pandemiei de COVID-19


Având în vedere analiza situației epidemiologice la nivel național la data de 3.02.2021, luând în considerare trendul descendent al numărului de persoane infectate pe teritoriul național din ultima perioadă, în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 38 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:


Art. 1 – (1) Se propune reluarea activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, după următoarele scenarii: a) Scenariul verde – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/ 1.000 de locuitori – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toate categoriile de
antepreșcolari, preșcolari și școlari;
b) Scenariul galben – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/ 1.000 dar mai mică sau egală cu 3/ 1.000 de locuitori – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor,
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, elevii claselor din învățământul primar, precum si pentru elevii claselor terminale din învățământul gimnazial, liceal, profesional si postliceal;
c) Scenariul roșu – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/ 1.000 – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ
sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, precum și pentru elevii claselor din învățământul primar.
(2) Se propune ca, indiferent de scenariile prevăzute la alin. (1), stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual, să se desfășoare cu prezența fizică, respectând procedurile privind măsurile de protecție instituite de entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile Ordinului comun al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății.
(3) Se propune ca decizia cu privire la modalitatea de desfășurate a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în instituțiile de învățământ superior, este luată de conducătorii acestora, în baza autonomiei universitare.
(4) La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale, nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ.
(5) În situația modificării ratei de incidență cumulată, care determină încadrarea într-un alt scenariu din cele prevăzute la alin. (1), constatarea și modificarea scenariului se face în condițiile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Ordinului comun al
Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății.
Art. 2 – Se propune ca activitățile ce presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, să fie gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizată la nivelul ministerelor din care fac parte și stabilite prin decizii ale conducătorilor acestora, fără a le fi aplicabile prevederile art. 1.
Art. 3 – Se propune elaborarea unui act normativ prin care să fie instituită măsura complementară a suspendării activității, pe o perioadă determinată, pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

La Brăila, prof. dr. Cătălin Canciu – inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Brăila – a discutat încă de săptămâna trecută subiectul cu directorii cerându-le situația la zi privind pregătirea efectivă a unităților pentru începerea școlii în formatul clasic, Consiliul Local Municipal a aprobat sumele necesare pentru ca școlile și grădințele să își achiziționeze materialele sanitare și de dezinfectare necesare, așa că școala ar trebui să înceapă – dacă și directorii sunt gospodari – sub bune auspicii.

Nota red. Toate discuțiile din spațiul public (ori media) sunt complet aiuristice. Important e ca elevii să ajungă la școală, directorii și cancelariile să se preocupe de organizarea eficientă a activităților – să se asigure flux continuu chiar dacă un profesor s-a îmbolnăvit de COVID-19, chiar dacă unele ore vor fi online, iar administrațiile locale să asigure și ele toate condițiile (în principal bani pentru curățenie, dezinfectante etc). Așa cum s-a dovedit (în studiile străine este certificat acest aspect) elevii au luat virusul SARS-CoV-2 în proporție foarte mică de la școală și mult mai mult din alte medii.

În plus, ar trebui gândite măsuri care să asigure o mai bună protecție a copiilor – administrațiile sau școlile să organizeze transport școlar special astfel încât copiii să fie luați de acasă și aduși acasă, să nu mai intre copiii și tinerii în contact cu alte persoane și să fie astfel expuși îmbolnăvirii (și nu numai… ar fi feriți și de contacul cu tot felul de alte situații urâte).

Armanda Filipine & Braila Chirei, revista de cultură și informație