Codul administrativ și domeniul agricol, în ședința guvernului din 1 martie

Agenda ședinței de Guvern programată pentru data de 1 martie 2021 cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

1)  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG.pdf

2) Proiect de hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/03/HG-1.pdf

Notă. Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din ședinței de guvern. De asemenea, agenda poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

Foto de la o ședință de guvern, condusă de Florin Cîţu, anterioară.