Noi planuri la Comisia Europeană. În Pilonul european al drepturilor sociale: principiile să devină acțiuni

*Planul de acțiune propune trei obiective principale de îndeplinit până în 2030. cel puțin 78% dintre persoanele de 20-64 ani să aibă job, cel puțin 60% dintre adulți să facă anula cursuri de formare, riscul de sărăcie și excluziune socială să fie redus

Europa își actualizează cadrul de reglementare în domeniul social, integrând transformările determinate de noile evoluții societale, tehnologice, economice și de consecințele socio-economice ale pandemiei. Comisia Europeană a început deja să pună în aplicare principiile Pilonului european al drepturilro sociale, propunând inițiative precum „Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor” și „Salarii minime adecvate în 2020”. Comisia prezintă astăzi, 4 martie 2021, și o recomandare referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE), cu scopul de a sprijini o redresare generatoare de locuri de muncă.

Cel mai important, Comisia prezintă astăzi planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, unde se propun obiective generoase în materie de ocupare a forței de muncă, de competențe și de protecție socială, pe care UE va trebui să le îndeplinească până în 2030. Planul de acțiune stabilește trei obiective principale pe care UE trebuie să le îndeplinească până în 2030: cel puțin 78 % dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă; cel puțin 60% dintre adulți să participe anual la cursuri de formare; numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială să fie redus cu cel puțin 15 milioane.

Summitul social de la Porto, care va fi organizat în mai 2021 de președinția portugheză a Consiliului UE, se va axa pe modalitățile de consolidare a dimensiunii sociale a Europei pentru a face față provocărilor unei redresări echitabile, reziliente și favorabile incluziunii, precum și ale tranziției ecologice și digitale. El se bazează pe o amplă consultare publică, la care s-au primit peste 1 000 de răspunsuri scrise din partea statelor membre, a instituțiilor și organismelor UE, a regiunilor, a orașelor, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a organizațiilor internaționale, a grupurilor de reflecție și a cetățenilor. În plus, Comisia a organizat webinare specifice, la care au participat peste 1 500 părți interesate individuale.

Fişă informativă pentru România: Probleme sociale

Valdis Dombrovskis – vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor: „Redresarea noastră economică trebuie să fie favorabilă incluziunii, echitabilă și generatoare de locuri de muncă. De aceea, Comisia propune o agendă ambițioasă pentru implementarea Pilonului european al drepturilor sociale și invită statele membre să sprijine activ ocuparea forței de muncă în etapa de redresare după criza provocată de pandemia de COVID-19. Dorim astfel să semnalăm importanța unei tranziții progresive de la politicile de urgență la cele de redresare pentru piețele forței de muncă, tranziție care va fi sprijinită de UE din sursele sale de finanțare disponibile, inclusiv FSE+ și Mecanismul de redresare și reziliență..

Nicolas Schmit – comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale,: „Pilonul european al drepturilor sociale a reprezentat punctul nostru de referință pentru construirea unei Europe sociale puternice. În prezent, dorim să îl revigorăm prin transformarea principiilor sale în acțiuni. Crearea de locuri de muncă și asigurarea faptului că cetățenii dețin competențele adecvate pentru a le ocupa reprezintă una dintre principalele noastre priorități. Acesta este obiectivul EASE. Avem, de asemenea, obligația colectivă de a combate sărăcia în UE și de a crea o societate favorabilă incluziunii. Toți avem un rol de jucat. Aștept cu interes reiterarea angajamentului față de drepturile sociale cu ocazia Summitului social din luna mai..

*** Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat Pilonul european al drepturilor sociale în 2017, cu ocazia Summitului de la Göteborg. Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale pentru a crea piețe ale forței de muncă și sisteme de protecție socială echitabile și funcționale în Europa secolului XXI. Pilonul este structurat în jurul a trei capitole: (1) egalitatea de șanse și de acces pe piața forței de muncă; (2) condiții de muncă echitabile; (3) protecția și incluziunea socială. Comisia a prezentat deja o serie de acțiuni derivate din pilon, de exemplu Agenda pentru competențe în Europa (principiul 1), Strategia europeană privind egalitatea de gen (principiul 2), Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului (principiul 3), un pachet de măsuri pentru sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor (principiul 4) și o propunere de directivă privind salariile minime adecvate (principiul 6).

Armanda Filipine Armanda Filipine, revista de cultură și informație Braila Chirei