Bani europeni pentru îmbunătățirea calității apei și a sistemelor de epurare a apelor uzate din România

*Comisia Europeană a aprobat două investiții majore, în valoare de 357 milioane euro, din Fondul de Coeziune pentru două mari proiecte în județele Brăila și Satu Mare

Comisia Europeană a aprobat, în 15 martie 2021, două investiții majore din Fondul de coeziune, în valoare totală de 357 milioane euro, pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și de epurare a apelor uzate din județele Brăila și Satu Mare. Proiectele vor ajuta pentru furnizarea apei potabile de bună calitate, vor permite reducerea scurgerilor de ape reziduale și vor conduce la îmbunătățirea serviciilor de tratare a apelor reziduale, asigurându-se, în același timp, conformitatea cu directivele UE privind calitatea apei potabile și tratarea apelor reziduale. Beneficiarii susțin că ele vor stimula și dezvoltarea socio-economică locală.

Investiția din Brăila vine în continuarea a trei proiecte anterioare de îmbunătățire a funcționării și întreținerii sistemelor de apă și ape uzate (unul e prezentat de noi la https://brailachirei.wordpress.com/2021/01/27/fonduri-europene-pentru-apa-si-canalizare-in-judetul-braila/) din cele patru sisteme județene de alimentare cu apă și 14 aglomerări urbane. Rețeaua de distribuție a apei din județul Satu Mare va fi extinsă cu 260 km, iar rețeaua de ape uzate cu 450 km; conductele vechi vor fi înlocuite și vor fi construite noi puțuri, stații de tratare, stații de pompare și rezervoare. Un sistem de supraveghere și control va spori calitatea serviciilor furnizate consumatorilor și va reduce costurile pentru beneficiar.

Elisa Ferreira – comisarul pentru coeziune și reforme: ”Politica de coeziune a UE vizează inclusiv protejarea și îmbunătățirea calității celui mai valoros bun de care dispunem: apa. O infrastructură extinsă și modernizată pentru apă și ape reziduale va îmbunătăți accesul la apă, va reduce poluarea solului și a apei și va contribui la protejarea biodiversității. Prin sporirea siguranței apei și prin contribuția la îmbunătățirea sănătății populației și a mediului, aceste proiecte vor ameliora condițiile de viață ale populației locale”.

Pe platforma de date deschise sunt disponibile informații suplimentare privind investițiile finanțate de UE în România. Iar pe site-ul ADR Sud-Est (http://www.adrse.ro/ cu click pe logo și din pagina noastră) pot fi descoperite proiectele europene care sunt în derulare, și sub controlul (în calitate de organism intermediar) în zona noastră.

Armanda Filipine Armanda Filipine, revista de cultură și informație Braila Chirei