S-a lansat Consiliul European pentru Inovare

*Are un buget de 10 miliarde euro, cu scopul dezvoltării și al extinderii inovațiilor revoluționare *Au început înscrierile și pentru cele două distincții aferente: premiul pentru femeile inovatoare și premiul pentru Capitala europeană a inovării

Comisia Europeană a lansat Consiliul European pentru Inovare (CEI), într-un eveniment onlince derulat în 18 martie 2021, cu un buget de peste 10 miliarde euro (la valorile curente) pentru perioada 2021-2027, în scopul dezvoltării și al extinderii inovațiilor revoluționare. A fost publicat primul program de lucru anual al CEI cu oportunități de finanțare în valoare de peste 1,5 miliarde euro în 2021. Consiliul consultativ al CEI format din inovatori de prim plan, elaborează strategia Consiliului European pentru Inovare și oferă consultanță cu privire la implementarea acesteia (a se vedea declarația de astăzi a Consiliului consultativ al CEI). Au început și înscrierile pentru două premii (premiile CEI sunt mai multe) mai precis Premiul UE pentru femeile inovatoare (recompensează pe cele mai talentate femei antreprenoare din UE și din țările asociate la programul Orizont Europa, care au creat companii de succes și au introdus inovații pe piață) și Premiul pentru Capitala europeană a inovării (recunoaște importanța orașelor în modelarea ecosistemului local de inovare și promovează inovarea revoluționară. Anul acesta s-a introdus o nouă categorie, Cel mai inovator oraș european (The European Rising Innovative City), care se adresează orașelor cu o populație de peste 50 000, dar mai mică de 250 000 locuitori).

Margrethe Vestager – vicepreședinta executivă pentru „O Europă pregătită pentru era digitală”: „Dispunem în prezent de un fond care ne va permite să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii care produc inovații revoluționare, să facilităm accesul la capitaluri proprii și să accelerăm dezvoltarea întreprinderilor nou-înființate inovatoare. Astfel vom putea transforma rezultatele cercetării în oportunități de afaceri și vom putea elabora viziuni pentru realizarea de progrese majore în domeniul tehnologiei și inovării”.

Mariya Gabriel – comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret: „Consiliul European pentru Inovare este cea mai ambițioasă inițiativă europeană de sprijinire a inovațiilor revoluționare de care are nevoie Europa pentru a se redresa în urma crizei economice și pentru a accelera tranziția către o economie verde și digitală. Grație investițiilor în cercetare vizionară si în companii inovatoare, această inițiativă va consolida suveranitatea tehnologică europeană, va permite extinderea a sute de întreprinderi nou-înființate dintre cele mai promițătoare din Europa și va pregăti calea pentru crearea viitorului spațiu european al inovării”.

Bazat pe un program-pilot de succes derulat prin programul Orizont 2020, CEI este o noutate a programului Orizont Europa, ba chiar este unic în lume: Combină cercetarea în domeniul tehnologiilor emergente cu un program de accelerare și cu un fond de investiții special, Fondul Consiliului European pentru Inovare, și are ca scop extinderea întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) inovatoare. Aproximativ 3 miliarde euro din bugetul CEI vor fi transferați în Fondul CEI. Consiliul European pentru Inovare valorifică experiența și rezultatele obținute în cursul etapei sale pilot din perioada 2018-2021. Dotat cu un buget de 3,5 miliarde euro, acesta a sprijinit peste 5 000 de IMM-uri și de întreprinderi nou-înființate, precum și peste 330 proiecte de cercetare.

Principalele noutăți ale Consiliului European pentru Inovare

Consiliul European pentru Inovare prezintă o serie de particularități și un mod de a sprijini inițiative și proiecte de pionierat care îl fac unic.

  • Instrumentul Accelerator al CEI oferă sprijin IMM-urilor, în special întreprinderilor nou-înființate și companiilor spin-out, pentru dezvoltarea și extinderea unor inovații revoluționare. Instrumentul Accelerator al CEI include un nou sistem inovator de depunere a cererilor, care permite întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor să solicite finanțare în orice moment prin intermediul unui proces simplificat.
  • O echipă de administratori ai programelor CEI va fi responsabilă cu elaborarea viziunilor pentru realizarea de progrese majore în domeniul tehnologiei și al inovării (cum ar fi terapia celulară și genică, hidrogenul verde și instrumentele pentru tratarea bolilor cerebrale), cu gestionarea portofoliilor de proiecte ale CEI și cu reunirea părților interesate pentru a pune în practică aceste viziuni.
  • Un nou program al CEI de finanțare a tranziției va contribui la transformarea rezultatelor cercetării (obținute cu sprijinul instrumentului Pathfinder al CEI și al Consiliului European pentru Cercetare) în inovații (companii spin-out, parteneriate comerciale etc.).
  • Sunt introduse noi măsuri de susținere a femeilor inovatoare, printre care și un program de leadership feminin. În parteneriat cu Rețeaua întreprinderilor europene, atât femeile inovatoare talentate, cât și toate IMM-urile inovatoare din regiunile mai puțin cunoscute vor beneficia de sprijin pentru a putea solicita finanțare, ceea ce va contribui la eliminarea decalajului în materie de inovare.

Oportunități de finanțare în 2021

Oportunitățile de finanțare anunțate în primul program de lucru al Consiliului European pentru Inovare includ:

  • Finanțare prin intermediul instrumentului Accelerator al CEI în valoare de 1 miliard euro, pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri în vederea dezvoltării și a extinderii unor inovații cu impact ridicat care au potențialul de a crea piețe noi sau de a le perturba pe cele existente. Acest instrument oferă un tip unic de finanțare mixtă, care combină capitalul propriu (sau cvasicapitalul, de exemplu creditele convertibile) cu o valoare între 0,5 și 15 milioane euro din Fondul CEI, cu granturi în valoare de până la 2,5 milioane euro. Din totalul de 1 miliard EUR, 495 milioane euro se alocă pentru inovații revoluționare în contextul Pactului verde european și în domeniul tehnologiilor digitale și medicale strategice.
  • Finanțare prin intermediul instrumentului Pathfinder al CEI dedicat echipelor multidisciplinare de cercetare, în valoare de 300 milioane euro, pentru proiecte de cercetare care au potențialul de a conduce la inovații revoluționare. Echipele de cercetare pot solicita granturi de până la 4 milioane EUR. Cea mai mare parte a finanțării se acordă prin intermediul unor cereri deschise de propuneri fără priorități tematice predefinite, iar 132 milioane euro se alocă pentru proiecte care abordează cinci provocări evidențiate de Pathfinder: inteligența artificială (IA) conștientă, instrumente pentru măsurarea activității cerebrale, terapia celulară și genică, hidrogenul verde și materialele vii modificate.
  • Finanțare prin intermediul programului CEI de finanțare a tranziției în valoare de 100 de milioane euro, pentru transformarea rezultatelor cercetării în oportunități de inovare. Prima cerere de propuneri lansată în cadrul acestui program se va axa pe rezultatele generate în cadrul proiectelor pilot sprijinite de instrumentul Pathfinder al CEI și al proiectelor de validare a conceptului realizate sub egida Consiliului European pentru Cercetare, cu scopul de a aduce la maturitate tehnologiile și de a elabora un model de afaceri pentru aplicații specifice.

Armanda Filipine Armanda Filipine, revista de cultură și informație Braila Chirei