Workshop „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, la Brăila

*Partenerul local, Casa Corpului Didatic Brăila, a organizat patru sesiuni pe parcursul întregii zile de 19 iunie 2021

Din seria celor 90 de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație” (despre CRED și activitățile din proiect, la www.educred.ro) organizat de Ministerul Educației în colaborare cu Casele Corpului Didactic (CCD) din România, în proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”, CCD Brăila a organizat sâmbătă, 19 iunie 2021, workshopul ”Strategii de identificare a nevoilor de învățare ale elevilor pentru prevenirea/ reducerea eșecului școlar și a abandonului școlar” (anunțat în articolul de la https://brailachirei.wordpress.com/2021/06/18/workshop-in-atelierele-cred-bune-practici-in-educatie-la-braila-cu-partener-casa-corpului-didactic/). Manifestarea s-a desfășurat la Inspectoratul Școlar Județean Brăila – corp 2, str. Petru Maior nr. 20, în intervalul orar 8.30 -17.00. Album foto la https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ArmandaFilipine&set=a.10220489619297572

Au participat experți în dezvoltare curriculară, autori de manuale școlare, autori de resurse educaționale deschise, participanți la proiecte naționale sau internaționale, personal didactic cu funcții de conducere, cadre didactice din învățământul primar, cadre didactice din învățământul gimnazial, reprezentanți ai partenerilor sociali, reprezentanți ai ONG, reprezentanți ai echipei centrale/ regionale/ locale – experți din proiect.

În deschidere, au luat cuvântul doi reprezentanți ai Ministerului Educației, respectiv Gabriela Bratu și Dorin Roșcan (experți naționali), conf. univ. dr. habil. Valerica Anghelache de la Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, doi reprezentanți ai CCD Buzău – mai precis, directorul Ștefan Torcărescu (expert regional) și Corneliu Filip (informatician, expert regional), inspectorul şcolar general Nicolae Cătălin Stănică al Inspectoratului Școlar Județean Brăila (formator județean), de la CCD Brăila – directorul prof. dr. Cristina Elena Anton (expert local), Costel Daniel Neicu (profesor, expert local), informatician Rodica Alexandru (informatician, expert local), de la Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” (partenerii sociali din proiect) – președintele Paulina Roșcan de la S.I.P.- F.E.N. Vrancea, președintele Valeriu Partene de la Sindicatul Învățământ Brăila, Anca David (psiholog PSIHOFORWORLD) – reprezentant al unui ONG.

Lectorul a fost universitarul gălățean Valerica Anghelache de la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea ”Dunărea de Jos”. Workshopul s-a derulat pe patru ateliere, în care s-au supus dezbaterii, următoarele subteme: Sesiunea 1 Eșecul școlar – predictor al abandonului școlar; Sesiunea 2 Modele explicative de părăsire timpurie a școlii; Sesiunea 3 Identificarea nevoilor de învățare ale elevilor – oportunitate și strategii; Sesiunea 4 Identificarea nevoilor de învățare ale elevilor – implicații asupra procesului de predare – învățare – evaluare.

Expert local coordonare si formare, prof. dr. Cristina Elena ANTON

director CCD Brăila