Roș Hașana sau noul an evreiesc 2021

*În seara de 6 septembrie * Sărbătoarea trecerii în noul an ebraic 5782 durează două zile

În seara zilei de 6 septembrie, evreii intră în anul 5782 după calendarul ebraic. Anul Nou este celebrat în zilele de 1 si 2 ale lunii Tișri. El marchează începutul celor zece zile de penitenţă, având ca apogeu Iom Kipur sau Marea Iertare. Una din tradițiile rituale ale acestei sărbători este suflarea în șofar, un instrument muzical cu o vechime multiseculară. De asemenea, pentru a avea un an bun, ușor și mai ales dulce, obiceiul este ca la masa de seder Rosh Hashanah, alături de chalah și vin, să fie servite rodii, felii de mere înmuiate în miere de albine și uneori pește, în special capul, conform citatului biblic “Domnul Dumnezeul tău te va pune cap, iar nu coadă”. Este o zi de rugăciune, dar este si una a bucuriei pentru creația divină. Cabaliștii spuneau că existența continuă a universului este reînnoită în fiecare an de Rosh Hashanah – Roș Hașana. Obiceiurile familiale cuprind momente speciale, se recită kidush, iar pâinea se înmoaie în miere. Tot în miere se inmoaie și trei sferturi de măr, care se mănâncă după o scurtă rugăciune în care I se cere Domnului ca noul an să fie bun și dulce.

În Pentateuh, sărbatoarea este desemnată prin trei termeni: Şabaton (zi solemna de odihnă), Zihron terua (zi de comemorare proclamată prin sunetul șofarului) şi Iom terua (ziua în care rasună șofarul). Ulterior, rabinii au adăugat acestei sărbatori alte doua denumiri, Iom ha-Din (Ziua Judecătii) și Iom ha-Zikaron (Ziua Amintirii). Noţiunea de Zi a Judecătii este dezvoltată pe larg în tratatul Rosh Hashana al Mișnei; aici, întreaga omenire ar trece în acea zi prin faţa lui Dumnezeu ca o turma de oi. Această idee este comentată şi în Talmud, unde se subliniază că Anul Nou este un prilej pentru fiecare de a-și face un examen de constiinţă în lumina celor mai înalte valori iudaice.

În cele două zile cât durează sărbatoarea (cu excepţia primei zile, daca se intamplă să fie Şabat), sunetul șofarului este adevăratul apogeu al ceremoniilor. Potrivit lui Maimonide, scopul acestei porunci biblice este ca fiecare participant să fie antrenat in actul de căinţă.

Urările in acestea sărbătoare sunt שנה טובה‎ „shannah tova” (un an bun) שנה טובה ומתוקה‎ „shannah tova u’metuka” (un an bun și dulce) în limba ebraică. Totodată, în idiș, urările comune pentru această sărbătoare sunt אַ גוט יאָר a gut yor (un an bun) sau אַ זיס געבענטשט יאָר! a zis ghebenthst yor (un an dulce plin de binecuvântări).

Nota red. Nu cred că mai trebuie să spunem că în România trăiește o importantă comunitate de evrei (și la Brăila, deopotrivă – locul unde s-a născut scriitorul și dramaturgul pe care îl știm sub numele Mihail Sebastian, evreul Iosif Mendel Hechter) care și-a pus amprenta asupra istoriei șli culturii – în sensul bun.

Shana Tova umetuka! Un an cât mai dulce!

Armanda Filipine Armanda Filipine, revista de cultură și informație Braila Chirei