Recensământul populației 2022. Ultimele zile

*Până în 17 iulie – etapa ajutorului de la recenzor pentru cei care nu s-au autorecenzat in etapa online

Recensământul populației, activitatea pe teren (după etapa de recenzare online – în premieră pentru România) continuă până în 17 iulie 2022 (cei care nu participă pot primi amendă). Cei care nu s-au autorecenzat, care nu au primit un recenzor acasă, pot completa datele la punctele fixe organizate anume în acest sens – adresele sunt disponibile la https://bit.ly/3yTVFpH

„Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească pe care o îndeplinim fiecare pentru comunitatea în care trăim. Completarea chestionarului de recenzare este obligatorie pentru obținerea unor rezultate precise și relevante pentru fiecare dintre noi, dar și pentru noi ca stat. Datele nu sunt folosite în alte scopuri decât acelea precizate în lege – pe baza lor se fac prognoze, proiecte, programe. Participarea la recensământ este obligatorie conform OUG nr.19/ 2020 (art.42)” – subliniază inițiatorii.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Academia de vară a Centrului European de limbi moderne, ediție pilot la Graz

*Evenimente tematice conectare la ultimele tendințe în educație, la care au fost prezenți profesori din peste 25 de țări, reprezentant al Comisiei Europene; din partea României a participat prof. dr. Cristina Elena Anton – directorul CCD Brăila

Academia de vară a Centrului European de Limbi Moderne a avut o ediție pilot în perioada 4 – 8 iulie 2022 la Graz (Austria). Au participat la activități 39 de persoane, dintre care 25 cursanți din tot atâtea țări – Albania, Armenia, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Serbia, Slovenia, Suedia, Elveția, Liechtenstein, 8 experți din Bosnia & Herțegovina, Canada, Franța, Germania, Grecia, Slovenia, Elveția, un expert de la Comisia Europeană; 5 membrii ai echipei din țări diferite – Austria, Italia, Germania, Regatul Unit, Elveția. Din partea Ministerului Educației din România a participat prof.dr. Cristina Elena Anton – directorul Casei Corpului Didactic Brăila.

Obiectivele Academiei de vară au fost canalizate pe formarea profesională a formatorilor de profesori care lucrează în domeniul limbilor străine, urmărind în detaliu mai multe aspecte: evoluțiile de ultimă oră în domeniul educației lingvistice; probleme actuale în domeniul formării profesorilor în domeniul limbilor străine; asigurarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a politicii lingvistice europene; familiarizarea participantilor cu resursele Consiliului Europei în vederea îmbunătățirii propriilor programe de formare a profesorilor.

Practic, programul Academiei de vară a Centrului European de Limbi Moderne a cuprins& prezentări (*Educația lingvistică în contextul pluralității – Terry Lamb *Reflecție, autoevaluare și cercetare în formarea profesorilor – Christine Lechner, Larisa Kasumagic *Valori, competențe și aptitudini în educația lingvistică – Lukas Bleichenbacher, Anna Schröder-Sura *Instrumente de politică lingvistică europeană – Sarah Breslin, Anna Sole Mena *Harta dimensiunii lingvistice în toate mediile de învăţare – Marisa Cavalli, Jonah Erin *Normalizarea plurilingvismului în educația tuturor elevilor – Rolul formatorilor de profesori – Laurent Gajo, Karmen Pižorn *Rolul instrumentelor CERF-CV si FREPA în educația lingvistică – Anna Schröder-Sura, Maria Stathopolou *Introducere in inițiativa ECML-PNF – Educația lingvistică în pandemia de Covid 19 – lecţii învăţate şi căi de urmat – Bernd Rüschoff *Digital literacy și blended learning – Christian Ollivier, Aline Germain-Rutherford),

& mese rotunde (sesiune de prezentare – Consiliul Europei și ECML – Sarah Breslin, prezentarea participanților, discuții și reflecții asupra parcursului educațional de la Academia de vară -Terry Lamb, Christine Lechner, toți participanții),

& sesiuni de lucru pe grupe (folosirea jurnalului de învățare – RO, AT, EE, CY, stabilirea obiectivelor individuale de învățare – RO, AL, MT, ME, planul de acțiune personal – EL, IE, HR, FR, plurilingvismul și educația interculturală – NL, AT, EE, SE, cum să beneficiezi de resursele ECML – HR, IR, FI).

Implicarea participantului din partea României la evenimente, respectiv prof. dr. Cristina Elena Anton, s-a concretizat prin elaborarea de sarcini construite în grupuri de lucru și utilizabile/ adaptabile în diverse contexte în legatură cu a) portofoliul european pentru elevii care studiază limbi străine, b) promovarea excelenței în educația lingvistică, c) realizarea de prezentări cu privire la practicile reflexive, d) utilizarea resurselor FREPA, e) schimb de experiență/ împărtășirea de exemple de bună practică în legatura cu schimbările majore din societate din ultima perioadă (pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina) și modul în care acestea au avut impact asupra predării-învățării-evaluării, modalitățile de evaluare aplicate la clasă, mentoratul în cariera didactică, f) schimburi cu colegii care lucrează în contexte diferite în legatură cu formarea profesorilor cu privire la competentele profesorilor, digital literacy, învățarea în sistem blended-learning, educația migranților, evaluarea formativă și sumativă, educația interculturală și plurilingvism, ITC în educație și formare.

Tot Cristina Elena Anton prezintă, în rezumat, concluziile/ rezultatele reuniunii: au fost împărtășite gânduri și experiențe între participanți cu privire la activitatea profesională; a fost conștientizată o nouă perspectivă asupra predării reflexive cu instrumente noi și idei pentru aplicarea în practică; s-a discutat despre competențele profesorilor, despre formarea profesorilor și formarea formatorilor de profesori; s-a discutat despre dezvoltarea competențelor plurilingvistice și pluriculturale avându-se în vedere dificultăţile în ceea ce priveşte predarea şi problemele pedagogice generale; s-a discutat despre diverse modele de învățare, despre beneficiile și oportunitățile oferite de învățarea în sistem blended-learning.

Experiența dobândită la Academia de vară este una deosebită: a) modalități moderne în predarea limbilor străine începând cu nivelul preșcolar din perspectiva plurilingvismului și dimensiunii interculturale – PEPELINO, b) utilizarea setului de materiale de formare cu privire la abordarile pluraliste ale limbilor și culturilor, c) utilizarea resurselor din baza de date FREPA/ CARAP pentru activități didactice sau pentru crearea și implementarea de proiecte școlare, d) aplicarea metodei Clasa răsturnată (Flipped learning) în 4 pași care oferă elevilor/ cursanților beneficiul unui mai mare control în ceea ce privește propria învățare.

Experiența dobândită va fi valorificată prin traducerea materialelor și prezentarea lor la consfătuirile profesorilor de limbi străine, precum și la cercurile pedagogice, includerea în oferta de formare a unui curs avizat cu privire la plurilingvism și educație interculturală având ca grup țintă cadre didactice din învățământul preuniversitar, includerea în oferta de formare a unui curs acreditat cu privire la digital literacy și blended learning având ca grup țintă cadre didactice din învățământul preuniversitar,formarea a 50 profesori de limbi străine (limba engleză/ limba franceză) cu privire la Educația lingvistică în contextul pluralității,formarea a 100 profesori cu privire la digital literacy și blended learning.

Activitățile din Academia de vară ar trebui să aibă impact în rândul profesorilor. Cristina Elena Anton: „Pe termen mediu și scurt are impact privind creșterea calității sistemului educaţional, dezvoltarea competențelor lingvistice, dezvoltarea competentelor de utilizare a noilor tehnologii informaționale, digital literacy și blended learning, dezvoltarea competențelor de utilizare a unor metode interactive de predare, învățare și evaluare,relaţionarea formării cu factorii sociali, economici şi comunicaţionali, expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu, contribuţie la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional, valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale din baza de date FREPA, asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea programelor de formare. Pe termen lung are un impact nu doar în domeniul ocupării forţei de muncă, ci şi asupra convieţuirii dintre europeni”.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine