Dialog între Gabriel Liiceanu și H. R. Patapievici, la Brăila

*Și lansare de carte la librăria brăileană Humanitas; dialogul are loc în teatrul dramatic sâmbătă, 22 octombrie 2022, de la ora 12.30

Un dialog intre Gabriel Liiceanu di Horia-Roman Patapievici are loc la Brăila, in teatrul dramatic, despre volumul „Ce gândește Dumnezeu? Puțină teologie”.

Evenimentul se desfășoară sâmbătă, 22 octombrie 2022, de la ora 12.30. Intrarea este liberă, Va urma o sesiune de autografe în librăria Humanitas din imediata apropiere. Volumul este disponibil în librării, online și pe Lib Humanitas: https://www.libhumanitas.ro/ce-gandeste-dumnezeu-putina-teologie-gabriel-liiceanu.html

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Concert Mozart oferit de Filarmonica „Lyra – Cavadia”

*Cu violonista Simina Croitoru și orchestra „Cavadia” dirijată de Cristian Sandu; la Casa Tineretului, în 9 noiembrie 2022 de la ora 18.30

Filarmonica „Lyra – George Cavadia” condusă de Petrea Gogu continuă programul stagiunii, în care deja ne-a regalat cu un minunat festival „Subito” în care ne-am bucurat de frumusețea muzicii de cameră în interpretarea unor valoroși muzicieni consacrați și a unor tineri promițători. În același stil continuă programul, pentru că in următorul concert propus publicului brăilean, Petrea Gogu a invitat-o pe violonista Simina Croitoru care va interpreta lucrări mozartiene alături de Orchestra de cameră “George Cavadia”, cu alt invitat la pupitrul dirijoral – Cristian Sandu. Concertul va avea loc pe scena Casei Tineretului în 9 noiembrie 2022, de la ora 18.30.

În program, „concertul nr. 5 pentru vioară şi orchestră în La Major K. 219, putând să ne bucurăm atât de melodicitatea scriiturii lui Wolfgang Amadeus Mozart, cât şi de bogăţia de expresie a interpretei. Va fi o seară Mozart, o seară cu strălucirile cristaline ale muzicii, completată de Uvertura la Opera “Don Giovanni” şi de Simfonia nr. 39 în Mi bemol Major K. 543” – transmite prof. Alexandra Gurgu – secretarul muzical al filarmonicii. Va prezenta prof. Marilena Niculescu.

** Bilete (40 lei – adulți, 20 lei – studenți și pensionari, 10 lei – elevi), de la Agenția filarmonicii (la sediul din str. Aslan nr. 29) sau de pe platforma http://www.blt.ro

Spre exemplificare (și argument în aiegerea concertului din 9 noiembrie), prezentăm un moment concertistic – via You Tube – cu Simina Croitoru

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila, octombrie 2022

*Pe ordinea de zi: rectificări bugetare, documentații pentru reparații în școli – curțile interioare la „Radu Tudoran” și „Mihai Viteazul”, modernizare și dotări la „Mihai Eminescu”, pregătiri pentru reabilitarea clădirii monument în care funcționează Colegiul „Murgoci” etc.

Consilierii municipali brăileni au fost convocați pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) în data de 28 octombrie 2022. Întrunirea în plen se va desfășura în sala de conferințe de la CUP „Dunărea” de la ora 9.00 având următoarea ordine de zi, semnată deja de primarul Marian Viorel Dragomir.

1) Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare curte interioară Școala Gimnazială <Radu Tudoran>”, cu finanțare de la bugetul local; 2) Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare curte interioară Școala Gimnazială <Mihai Viteazul>”, cu finanțare de la bugetul local;

3) Modificarea și completarea HCLM Brăila nr. 129/ 31.03.2020, modificată prin HCLM Brăila nr. 126/ 31.03.2022, privind „Aprobarea documentației tehnico-economice SF/ DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială <Mihai Eminescu>”; 4) Modificarea anexei la HCLM nr. 51/ 11.02.2022 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, modificată prin HCLM Brăila nr. 386/ 15.07.2022 și prin HCLM Brăila nr. 508/ 19.09.2022; 5) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul în curs; 6) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila pe anul în curs; 7) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila pe anul în curs; 8) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila pe anul în curs; 9) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila pe anul în curs; 10) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila pe anul în curs (proiect inițiat de consilierii Cornelia Neacșu și Sorin Eugen Boșneag, membri în Adunarea Generală a Asociaților de la SC Administrația Piețelor – de obicei, proiectele de hotărâri sunt inițiate de primar);11) Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul în curs; 12) Aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Brăila, a contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local și a contului de execuţie al bugetelui instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, la 30 septembrie an curent; 13) Aprobarea acordării sporului pentru asigurarea continuității activității personalului din unitățile de asistență socială organizate în subordinea CLM Brăila; 14) Aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Direcția de Asistență Socială Brăila și Liceul de Arte “Hariclea Darclée” referitor la desfășurarea activităților didactice în imobilul din str. Anghel Saligny nr. 17, Brăila; 15) Modificarea art. 2 din anexa nr. 4 la HCLM nr. 239/ 28.05.2021 privind Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale din Complexul rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările uulterioare 16) Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul anexei nr. 2 la HCLM Brăila nr. 526/ 30.09.2022 referitoare la Acordarea, începând cu anul 2023, a subvenţiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din judeţul Brăia; 17) Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea unor posturi vacante în posturi cu regim contractual; 18) Completarea Inventarului domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G6, poz. nr. 482 „parcare str. Roșiori – tronson 3” și poz. nr. 483 „parcare str. Mihai Bravu – tronson 4”, conform rapoartelor de evaluare; 19) Modificarea structurii subcapitolului G10 – „Cimitire” din Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare; 20) Modificarea elementelor de identificare ale bunului de utilitate publică Cămin Cultural „Nedelcu Chercea”, înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 2, conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3487/ 3.07.2020; 21) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 5, respectiv Grădinița cu program prelungit nr. 47, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 48, conform proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/ 3.03.2022 și nr. 2/ 3.03.2022;22) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, b-dul Al. I. Cuza nr. 184, respectiv Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 101, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3793/ 4.08.2022; 23) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în municipiul Brăila, bd. Independenței nr. 65, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, aflat în Inventarul domeniului public al nunicipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 92, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 22354/ 18.07.2022; 24) Completarea elementelor de identificare ale bunurilor de interes public, înscrise la Capitolul J – ”Adăposturile A.L.A.”, situate în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 325, bloc D1, Calea Călărașilor nr. 323, bloc D2 și Calea Călărașilor nr. 321, bloc D3, aflate în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, conform documentației tehnice pentru calculul suprafeței de teren în cotă indiviză; 25) Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2022 a măsurilor din Planul de calitate a eerului în municipiul Brăila”; 26) Acordarea unor mandate speciale reprezentanților CLM Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru completarea art. 6 din Actul constitutiv actualizat al societății BRAICAR SA (proiect inițiat de consilierii Valentin Pătârlageanu și Daniel Tudose, membri în AGA); 27) Transmiterea în administrarea Casei de Cultură a municipiului Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a bunului de utilitate publică Cămin Cultural Nedelcu Chercea, situat în municipiul Brăila, strada Comuna din Paris nr. 93, NCP 95365, în vederea desfășurării activității; 28) Modificarea și completarea HCLM Brăila nr. 392/ 15.07.2022 referitoare la „Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI, a amplasamentului din municipiul Brăila, b-dul Independenței nr. 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții <Reabilitare și modernizare clădire monument istoric – Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci>”;

29) Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/ 30.09.2019 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/ 2003”, completată prin HCLM Brăila nr. 149/31.03.2020 și HCLM Brăila nr. 118/ 29.03.2021; 30) Completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 31) Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 421/ 31.08.2020, cu modificările ulterioare; 32) Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila; 33) Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 34) Exprimarea acordului municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului, pentru înscrierea în Cartea Funciară a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37, alin. (6) din Legea nr.50/ 1991 republicată, în baza certificatului de atestare a edificării, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire; 35) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 236,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 18J, NCP 74800, în favoarea solicitantului OPRIȘAN GEORGICĂ, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea sa; 36) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 22,00 mp, indiviz din suprafața de 278,19 mp indiviz din suprafața de 362,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 243, NCP 88885, în favoarea solicitanților STĂNESCU DANIEL FERDINAND și STĂNESCU DOINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora; 37) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Egretei nr. 3, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 95273, constituit prin HCLM Brăila nr. 519/ 6.10.2020 în favoarea lui ANTON GHEORGHIȚĂ; 38) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, constituit prin HCLM Brăila nr. 521/ 6.10.2020 în favoarea lui BOBOCEA FLORIAN; 39) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 14, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95267, constituit prin HCLM Brăila nr. 523/ 6.10.2020 în favoarea BURLĂ IRINA; 40) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 26, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80326, constituit prin HCLM Brăila nr. 524/ 6.10.2020 în favoarea lui CĂLDĂRESCU TEODOR; 41) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 36, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76763, constituit prin HCLM Brăila nr. 525/ 6.10.2020 în favoarea lui CĂPĂȚÂNĂ IONEL; 42) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 29, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75676, constituit prin HCLM Brăila nr. 526/ 6.10.2020 în favoarea CHIRAC DANIELA; 43) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 16, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77577, constituit prin HCLM Brăila nr. 527/ 6.10.2020 în favoarea lui CIOBOTARU MARIUS; 44) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77300, constituit prin HCLM Brăila nr. 528/ 6.10.2020 în favoarea lui CIUDIN NICOLAE; 45) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, constituit prin HCLM Brăila nr. 531/ 6.10.2020 în favoarea lui DIMACHE WILHELM MIHAIL; 46) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 27, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91149, constituit prin HCLM Brăila nr. 533/06.10.2020 în favoarea DUMITRU ANAMARIA LUCIANA și radierea din Cartea Funciară nr. 91149 Brăila; 47) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95269, constituit prin HCLM Brăila nr. 535/ 6.10.2020 în favoarea lui GHEORGHE GABRIEL; 48) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 17, în suprafaţă de 319,00 mp, NCP 77091, constituit prin HCLM Brăila nr. 537/ 6.10.2020 în favoarea lui IACOB LEONARD; 49) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, Str. Păltiniș nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78674, constituit prin HCLM Brăila nr. 540/ 6.10.2020 în favoarea LUPU ELENA; 50) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 38, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95272, constituit prin HCLM. Brăila nr. 541/ 6.10.2020 în favoarea lui MARDARE VALENTIN CĂTĂLIN; 51) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77322, constituit prin HCLM Brăila nr. 543/ 6.10.2020 în favoarea lui MOCANU CRISTIAN-JENEL; 52) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Berzei nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, constituit prin HCLM Brăila nr. 545/ 6.10.2020 în favoarea lui NEACȘU MARIAN; 53) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95292, constituit prin HCLM Brăila nr. 546/ 6.10.2020 în favoarea lui NEGRĂU–VĂRGUȚĂ OCTAVIAN NICUȘOR; 54) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Egretei nr. 15, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, constituit prin HCLM Brăila nr. 547/06.10.2020 în favoarea lui PARASCHIV ANGHELUȚĂ; 55) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin HCLM Brăila nr. 548/ 6.10.2020 în favoarea lui PLEȘEA ION–COSTEL și radierea din Cartea Funciară nr. 79186 Brăila; 56) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Berzei nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, constituit prin HCLM Brăila nr. 550/6.10.2020 în favoarea lui RAHTOPOLO DUMITRU; 57) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 34, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75364, constituit prin HCLM Brăila nr. 552/ 6.10.2020 în favoarea lui SIMA IONEL; 58) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Semenic nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85418, constituit prin HCLM Brăila nr. 553/ 6.10.2020 în favoarea STAMATE FLORENTINA; 59) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Babadag nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 90365, constituit prin HCLM Brăila nr. 554/ 6.10.2020 în favoarea lui STANCIU ȘTEFAN și radierea din Cartea Funciară nr. 90365 Brăila; 60) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95270, constituit prin HCLM Brăila nr. 555/ 6.10.2020 în favoarea lui ȘCHIAUA PETRUS; 61) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Egretei nr. 7, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85420, constituit prin HCLM Brăila nr. 558/ 6.10.2020 în favoarea lui UDREA (fost Cucu) ROBERT-IONEL și radierea din Cartea Funciară nr. 85420 Brăila; 62) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95263, constituit prin HCLM Brăila nr. 559/ 6.10.2020 în favoarea VASILE LILIANA-TATIANA; 63) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Cimbrului nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85391, constituit prin HCLM Brăila nr. 560/ 6.10.2020 în favoarea VASILE MIRELA; 64) Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului din Brăila, str. Păltiniș nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 95290, constituit prin HCLM Brăila nr. 560/ 6.10.2020 în favoarea ZAHARIA VERONICA-ELENA; 65) Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr. 85/ 1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/ 1990 și Legea nr. 244/ 2011, a apartamentului nr. 376 din Brăila, Aleea Cocorilor nr. 12, bloc E4, scara 6, etaj 7; 66) Aprobarea vânzării în condițiile Legii nr.85/ 1992 coroborat cu Decretul Lege nr. 61/1990 și Legea nr. 244/ 2011, a apartamentului nr. 82 din Brăila, Calea Galați nr. 323, bl. 1, sc. 5, et.4; 67) Modificarea HCLM Brăila nr. 615/ 13.11.2020 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor CLM Brăila în Comisia de aplicare a Legii nr. 550/ 2002”;68) Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Oituz nr. 7; 69) Aprobarea vânzării unui număr de 7 de apartamente tip ANL, situate în Brăila, conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 70) Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și colective”, la adresa Brăila, Șos.Râmnicu Sărat nr. 92, Lot1 5/1/1, 6/1, 10/1, nr. cad. 90577, 90559 și 90667, inițiat de societatea IMOMAR srl (inițiat de viceprimarul Alexandru Jantea-Crican); 71) Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2022; 72) Alte probleme.

Foto (arhiva noastră) liceul brăilean „Murgoci”; de la o ședință similară anterioară

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine