România, condamnare la CEDO pentru nerestituirea proprietăților confiscate de comuniști

*De asemenea, decizia de plată a unor sume reprezentând daune morale către petenți are in atenție și unele despăgubiri care au fost mai mici decât valoarea reală a proprietăților de care proprietarii și urmașii lor nu s-au mai putut bucura

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO – The European Court of Human Rights or Strasbourg Court) a dat o decizie marţi, 8 noiembrie 2022, de condamnare a României într-un caz cu mai mulți reclamanți referitor la restituirea bunurilor naţionalizate de regimul comunist înainte de 1989. „Mecanismul de restituire rămâne insuficient operaţional„, apreciază tribunalul european de la Strasbourg, care a luat act de schimbarea legislativă din domeniu, cea din 2013, dar care nu rezolvă problemele sesizate de petenții la CEDO – pentru că ori nu s-a retrocedat proprietatea, or s-au oferit despăgubiri prea mici față de valoarea reală a proprietăților.

Acest proces de la CEDO, în care s-a dat sentința (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22) la care facem referire, are la bază sesizarea – trimisă în 2017 – a unui număr de 53 persoane din România care ar fi trebuit să primească despăgubiri compensatorii în conformitate cu valoare proprietăților confiscate în perioada 1945 – 1989 sau să primească proprietățile înapoi, conform hotărârilor definitive din justiție în favoarea lor. Din nefericire, aceste hotărîri ale instanțelor NU au devenit realitate.

CEDO a impus prin această decizie plata către reclamanți a unor sume reprezentând daune morale, în contextul în care există situații de neexecutare prelungită a deciziilor adoptate de instanţe judecătoreşti. De asemenea, în documentul CEDO este prezentă și sugestia ca „România să continue să depună eforturi în a-şi conforma legislaţia şi practica concluziilor la care ajuns Curtea Europeană a drepturilor omului în prezenta hotărâre şi jurisprudenţei sale pertinente”. Sugestia trebuie avută în vedere de Guvern și de parlamentari, practic de oamenii politici aflați la putere (puterea decizională care trebuie să aibă în vedere bunul mers al societății – în cazul de față și repararea unor nedreptăți venite din trecut).

Foto: sediul CEDO și stop-cadru cu textul deciziei tribunalului european în dosarul cu mai mulți reclamanți din România

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine