Viața străzii. Tot despre ploaie și efectele ei

*Chestiuni care ajung să pară (of . !) firești… și nu ar trebui

Vorbesc din nou despre viața străzii. Și tot despre ploaie și efectele ei…

Pentru că… ah! Uitasem că a plouat. „Noroc” de străzile noastre că păstrează încă vie amintirea.Și nu e (in imargini)… decât o porțiune nouă de stradă asfaltată. Dar așa e câteodată. Nou și prost. Oare cum dorm muncitorii și șefii lor, cei care au încasat banul public? Se simt bine? Le pasă?!? Dar locuitorilor zonei… le-o fi plăcând așa?!?

Prin Brăila. Oraș municipiu de județ

24 noiembrie 2022

Revista BRAILA CHIREI & Armanda Filipine

Despăgubirile pentru fermieri în cazul calamităților: un „cartof” prea fierbinte pentru ministrul agriculturii

*Despăgubirile pentru fermieri, în cazul calamităților: un „cartof” prea fierbinte pentru ministrul agriculturii*Deputatul liberal Alexandru Popa, el însuși cu afaceri în domeniul agricol, a discutat cu fermierii brăileni – peste 2.000 că număr, foarte grav afectați de secetă, ca de altfel și alții din întreaga țară, și este decis să se implice astfel încât fermierii să primească despăgubirile îndreptățite, conform legii * Mai mult, liderul PNL Brăila afirmă că mai degrabă vrea demisia ministrului Daea decât să știe fermieri care nu au primit despăgubiri

Deputatul Alexandru Popa (foto) – președintele PNL Brăila, de asemenea și om de afaceri în domeniul agricol – își exprimă punctul de vedere referitor la bâlbele Ministerului Agriculturii, acolo de unde fermierii – grav afectați de secetă (in primul rând) – așteaptă ajutor pentru în această situație.

Alexandru Popa: „În ultimele zile în spațiul public s-a discutat foarte mult despre problema despăgubirilor acordate pentru culturile calamitate și despre faptul că unii agricultori au ajuns în situația de a nu putea primi aceste despăgubiri. La nivelul județului Brăila este vorba despre peste 2.000 de agricultori aflați în această situație. Normele legale prevedeau ca înștiințările pentru culturile calamitate să se depună până pe 15 mai. Apoi, în 29 iunie s-a dat ordin de ministru care prelungea termenul de depunere a documentelor respective. Comisiile de constatare a gradului de calamitare a culturilor au mers în teren în perioada 1-15 august.Problema este că până au ajuns la ei comisiile respective, unii fermieri deja recoltaseră și nu s-a mai putut constata gradul de calamitare. Activitatea în agricultură este de așa natură, încât imediat după recoltare începem un nou flux tehnologic, nu poți amâna recoltarea după cum ai tu chef. De exemplu, anul acesta între 1 și 10 iulie a început recoltatul la orz. Noi, fermierii, în general dacă într-un an semănăm orz, în anul următor semănăm rapiță. Perioada optimă pentru semănat rapița începe la 15 august, deci agricultorii n-au putut întârzia cu recoltarea orzului.În condițiile în care comisiile de constatare au ajuns la unii fermieri după ce aceștia recoltaseră, este firesc că membrii comisiilor nu au trecut în procesul verbal un anumit procent de calamitare a culturilor, pentru că fiecare răspunde pentru ceea ce semnează, este o chestiune penală”.

Deputatul propune an de referință 2021 pentru calculul gradului de calamitare

Alexandru Popa: „Soluția pe care o propun eu pentru situațiile în care nu s-a putut constata gradul de calamitare a culturilor este să se ia ca an de referință anul 2021, să se ceară la direcțiile agricole producțiile obținute în 2021, apoi să se ceară din contabilitatea fiecărui fermier facturile pentru vânzările făcute în anul curent și tot ce au ei pe stoc, fișele de magazie, ca să se determine producția pe care au obținut-o în acest an și astfel, comparativ, determinăm gradul în care au fost afectate culturile. Este o soluție simplă, care se poate aplica pentru firmele specializate în domeniu. 2021 a fost din punct de vedere agricol un an normal, deci mi se pare un an de referință corect.În cazul producătorilor producătorii mici, care nu sunt autorizați, trebuie să ținem cont de faptul că ei nu doar că își vând produsele pe carnetul de producător, ci mai păstrează și pentru consumul propriu în gospodărie. Circa 1.000 – 1.500 kg, zic eu, merg în fiecare an pentru consumul propriu. Sunt oameni care au animale, deci se poate scoate de la medicul veterinar un document care să ateste câte animale are fiecare în gospodărie, ca să se stabilească și cât s-a consumat pentru hrana animalelor”.”Îl rog pe domnul ministru Daea sa trateze la modul serios chestiunea despăgubirilor pentru calamități”.

Formula pentru calculul despăgubirilor nuve bună/ corectă

Alexandru Popa: „Mai există o problemă foarte mare: formula stabilită pentru calculul despăgubirilor este una care defavorizează fermierii. Îl rog pe domnul ministru Daea să trateze la modul serios această chestiune a despăgubirilor pentru calamități, nu în bătaie de joc, așa cum a făcut-o. Eu înțeleg că domnia sa se consideră un profesionist în domeniu și merită tot respectul pentru priceperea de care a dat dovadă la vremea lui, dar deja este evident că i-a trecut timpul și ar fi cazul să se apuce de numărat cormorani ca simplu cetățean, nu ca ministru.

Modul neglijent în care s-a tratat această chestiune a despăgubirilor pentru culturile calamitate are efecte foarte grave.

Am înțeles că domnul ministru Daea a propus o variantă care presupune să se ia în calcul media ultimilor cinci ani. Dacă se face media pe ultimii 5 ani riscăm să nu se mai ajungă la acel procent minim de 30% și fermierii să nu mai aibă dreptul să primească despăgubiri.Îi cer domnului ministru Petre Daea să rezolve această chestiune într-un mod care să fie corect pentru fermieri, fiindcă altfel unii dintre ei vor primi o lovitură devastatoare din punct de vedere financiar. Iar în cazul în care nu este capabil să facă asta, îi cer public demisia. În ceea ce mă privește, am discutat cu o parte dintre agricultorii brăileni afectați, am discutat cu reprezentanți ai unor instituții implicate în procesul de constatare a gradului de calamitare și subiectul este o prioritate pentru mine la acest moment, pentru că nu vreau să se ajungă în situația în care fermierii brăileni să fie prejudiciați din neglijența sau incoerența ministrului agriculturii. În urma acestor discuții am venit cu propunerea prezentată mai sus”.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Local Municipal Brăila, ședința aferentă lunii noiembrie 2022

*Pe ordinea de zi, proiecte de hotărâri privind rectificări bugetate, rectificări in documentele patrimoniului local s.a. Consiliul Local Municipal Brăila, ședință aferentă lunii noiembrie 2022

Consilierii municipali brăileni sunt convocați la ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila în data de 25 noiembrie 2022, de la ora 9.00 in sala de conferințe de la Compania de Utilități Publice „Dunărea” SA (îi spuneam Regia de Apă).

Ordinea de zi semnată de primarul Marian Viorel Dragomir cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

1) Modificarea HCLM Brăila nr. 50/ 11.02.2022 referitoare la „Aprobarea cuantumului lunar al unei burse și a numărului lor pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2022”, modificată prin HCLM Brăila nr. 123/ 31.03.2022, HCLM Brăila nr. 205/ 20.04.2022 și HCLM Brăila nr. 562/ 12.10.2022; 2) Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite (media 10 la examenul național de bacalaureat) în anul școlar 2021- 2022; 3) Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, competițiile și concursurile naționale și internaționale în anul școlar 2021 – 2022; 4) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2022;

5) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală pe anul 2022; 6) Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila pe anul 2022; 7) Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2022; 8) Transformarea unei funcții contractuale din aparatului de specialitate al primarului nunicipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila; 9) Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare covor asfaltic curtea interioară a școlii și trotuare de acces elevi și cadre didactice, Liceul Tehnologic Edmond Nicolau Brăila», cu finanțare de la bugetul local; 10) Modificarea HCLM Brăila nr. 669/ 28.11.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Brăila”, a documentației tehnico-economice faza I, a indicatorilor tehnico-economici, precum și depunerea lui în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ>; 11) Aprobarea Actului adițional nr.1/ 2022 la Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila nr. 360/ 07.06.2022, precum și acordarea unui mandat special primarului Viorel Marian Dragomir, în calitate de reprezentant de drept al Unității Administrativ Teritoriale municipiul Brăila, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Dunărea” Brăila; 12) Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali și însoțitorilor acestora pentru anul 2023; 13) Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2023; 14) Completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/:21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 15) Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 421/ 31.08.2020, cu modificările ulterioare; 16) Exprimarea acordului CLM Brăila cu privire la construire sens giratoriu cu pilon de semnalizare centru comercial, diverse/ reconfigurare trasee de utilități publice, racorduri stradale adiacente sensului giratoriu, realizare accese auto și pietonale către incinta centrului comercial și organizare de execuție pe str. Industriei – tronson 1, de către Kaufland România S.C.S. și Lidl România – Societate în Comandită, conform memoriului tehnic, urmând ca după terminarea lucrărilor beneficiarul investiției să fie municipiul Brăila; 17) Modificarea și completarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri publice, aflate în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul A – „Străzi” și Capitolul G, subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, conform documentației cadastrale și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2774/ 27.01.2022; 18) Modificarea valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11666/ 27.07.2022; 19) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 346 A, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu”, aflat în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 102, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2808/ 11.10.2021; 20) Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307 A, Colegiul Național „Ana Aslan”, aflat în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 146, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2987/ 9.08.2022; 21) Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, cu pozițiile nr. 66, 67, 68, 69 și 70, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 30679/ 6.10.2022; 22) Exprimarea acordului CLM Brăila pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 23) Exprimarea acordului municipiului Brăila, în calitate de proprietar al terenului, pentru înscrierea în Cartea Funciară, a unor construcții proprietate privată, în condițiile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/ 1991 republicată, în baza certificatului de atestare a edificării, în cazul construcțiilor executate fără autorizație de construire; 24) Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 25) Trecerea terenului, situat în municipiul Brăila, str. Bicaz nr. 22, în suprafață de 186,00 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Brăila, din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila în administrarea CLM Brăila; 26) Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Mihail Kogălniceanu nr. 134, ce aparține municipiului Brăila; 27) Prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită a spaţiului situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. , bl. 20 B, parter, Asociației naționale a cadrelor militare și în retragere din Ministerul Afacerilor Interne, entitate cu statut de utilitate publică, în vederea desfăşurării activităţii; 28) Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din HCLM Brăila nr. 72 din 28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/ centralelor termice, preluate conform Dispoziției primarului municipiului Brăila nr. 275 din 28.01.2019”, modificată prin HCLM Brăila nr. 425/ 22.07.2019, HCLM Brăila nr. 740/ 23.12.2019, HCLM Brăila nr. 483/ 17.09.2020 și HCLM Brăila nr. 820/ 27.12.2021; 29) Aprobarea vânzării unui număr de cinci (5) apartamente tip ANL, situate în Brăila, conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/ 1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 30) Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 07.11.2022 de Comisia specială de punere în aplicare a HCLM Brăila nr. 4/ 2003; 31) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 67, NCP 97213, în favoarea solicitantului ARAMĂ MARIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia; 32) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 54,00 mp, indiviz din 254,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Viteazu nr. 83, NCP 98356, în favoarea solicitantei CHIRILĂ MARIANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea sa; 33) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 269,00 mp, situat în Brăila, str. Câmpului nr. 85E, NCP 91583, în favoarea solicitantei OANCEA GEORGETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C3 și C4, proprietatea sa; 34) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 228,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 2, NCP 98321, în favoarea solicitanților OLARU VASILICĂ și OLARU IONICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora; 35) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 54,00 mp, indiviz din 304,00 mp, situat în Brăila, str. Avram Iancu nr. 12, NCP 98909, în favoarea solicitantului PARTENIE GHEORGHE, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestuia; 36) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 13,00 mp indiviz din 239,00 mp, situat în Brăila, str. George Coșbuc nr. 41 bis, NCP 76298, în favoarea solicitanților PAVEL MIHAICA și PAVEL ION, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5 și C6, proprietatea acestora; 37) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 8,00 mp indiviz din 225,00 mp, situat în Brăila, str. Vlad Țepeș nr. 2A, NCP 97473, în favoarea solicitanților RENȚEA AURELIAN și RENȚEA MARILENA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora; 38) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 356,00 mp, situat în Brăila, str. Pescărușului nr. 18, NCP 98882, în favoarea solicitanților ROBU FLORIN și ROBU LENUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C3, proprietatea acestora; 39) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 46,00 mp, indiviz din 350,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 1 A, NCP 79718, în favoarea solicitantei TOMICĂ MIHAELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia; 40) Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 497,00 mp, situat în Brăila, str. Oltului nr. 119, NCP 96622, în favoarea solicitanților UNGUREANU VASILICA și UNGUREANU VASILE, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora; 41) Scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Calea Galați nr. 5-7, parter, Corp C2, NCP 71905, cu destinația de depozit/ magazie; 42) Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 170,00 mp, ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Someșului nr. 18, NCP 78120, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință; 43) Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Grădinii Publice nr. 6, et. 2, lot 10.1; 44) Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în str. Orientului nr. 45 – in municipiu; 45) Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor în funcție în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația zonei Libere” Brăila, conform OUG nr.109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 46) Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2022; 47) Alte probleme.

Foto din arhiva noastră de la o ședință similară anterioară.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Festival de teatru „Versus” 2022, ediția III la Râmnicu Vâlcea

*Participă teatre din Bacău, Botoșani, Brăila – Teatrul de Păpuși „Cărăbuș”, Buzău, Ploiești

Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, manager Octavian Costin, este organizator al festivalului de teatru „Versus” – ediția 2022 este a treia (titlul vine de la „Actor versus marionetă”, tema din acest an) din perioada 21 – 27 noiembrie. Este destinat tuturor categoriilor de vârstă și sunt invitate trupe de la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani, Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău, Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Teatrul „George Ciprian” din Buzău, Asociaţia Sirius Art, Teatrul Municipal „Ariel” din Râmnicu Vâlcea, Teatrul de Păpuşi „Cărăbuș” din Brăila. Bineînțeles că participă și Teatrul „Anton Pann”. Deviza ediției de festival din acest an este „Împreună ne bucurăm de Teatru”

Program festival

(21 nov) spectacol “Portugalia“ de Zoltán Egressy, regia Tavi Costin (Teatrul „Anton Pann”);

(22 nov) spectacol „Angajare de clovn” de Matéi Visniec, regia Ion Sapdaru (Teatrul “Mihai Eminescu” Botoșani);

(22 nov) spectacol „Escu” de Tudor Musatescu, regia Vlad Popescu (Teatrul „Ariel”);

(23 nov) spectacol „Chapter two“ de Neil Simon, regia și muzica originală Vlad Trifaș (Asociația Sirius Art);

(24 nov) „Adevărata poveste a Spânului”, spectacol de Cristina Bordeanu, spectacol prezentat la Gala FTF, festivalul dedicat absolvenților de la Facultatea de teatru din Cluj Napoca;

(25 nov) Teatrul de păpuși „Cărăbuș” din Brăila, Daniela Mihovici director, prezintă publicului (îndrăgostit de Poveste & Teatru) spectacolul „Aladdin și lampa fermecată” regizat de Geo Balint după binecunoscutul basm arab cu același titlu.

„...Toţi visăm să ne fie mai bine, dar din păcate visăm prost, visăm la ce este material… în loc să cerem să fim sănătoşi şi fericiţi, ne rugăm la Dumnezeu doar cu gândul la bunuri materiale. În spectacolul nostru, povestea lui Aladdin e foarte puţin atinsă problema bogăţiei. Ce anume cere Aladdin prima dată duhului lămpii ? Mâncare… ! Ce mai cere Aladin de la lampa fermecată? Să se însoare cu fata pe care o iubește ! Nu vezi în <Aladdin> nebunia după adunat bogăţii. Am uitat ce este cu adevărat important în viaţă„, spune regizorul Geo Balint;

(25 nov) spectacol “Insecte” de Frații Čapek, regia Mădălin Hincu (Teatrul „Bacovia”);

(26 nov) spectacol “Ana si Regatul Vitamin” de Mateea Marin (Teatrul „Anton Pann”);

(27 nov) “O viață. O șosetă, un vis și o mașină de scris“ de Constantin Cotimanis și Daniel Bucur (Teatrul „George Ciprian”);

(27 nov) “Toxic“ de Bruce Kane, traducerea și regia Florin Piersic jr. (Teatrul „Toma Caragiu”)

Foto 1 – afiș festival; foto 2 – din spectacolul brăilean „Aladdin și lampa fermecată”

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine