Semestrul european 2019: recomandări pentru România privind reducerea deficitului structural

*Deja în iunie 2018 Comisia Europeană transmitea României o recomandare de ajustare structurală anuală de 0,8% din PIB * Din păcate, ajustările aşteptate la nivelul UE nu au apărut şi în realitatea românească

Comisia Europeană a publicat pachetul de toamnă care lansează Semestrul European 2019. Acesta stabilește prioritățile economice și sociale ale UE pentru anul 2019 și cuprinde Analiza Anuală a Creșterii, măsuri în cadrul Pactului de stabilitate și creștere, avize pentru planuri bugetare, recomandarea privind politica economică a zonei euro, precum și rapoarte privind mecanismul de alertă, ocuparea forței de muncă și supravegherea consolidată. 

  Pachetul recomandărilor de toamnă, publicat în 21 noiembrie 2018, include și referiri specifice pentru România (mai multe la https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en), Comisia Europeană a constatat că nu au fost luate măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie și propune Consiliului să adopte o recomandare revizuită în vederea corectării abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO). În iunie 2018, Consiliul a adresat României o recomandare de ajustare structurală anuală de 0,8% din PIB atât pentru 2018, cât și pentru 2019, în cadrul procedurii abaterii semnificative de la MTO. În lumina evoluțiilor ulterioare și a faptului că România nu a adoptat măsuri eficace pentru a corecta abaterea semnificativă, Comisia propune acum o recomandare revizuită privind o ajustare structurală anuală de cel puțin 1% din PIB în 2019. Deficitul structural a crescut în România de la -0,5% în 2015 la -2,9% în 2016 și se preconizează că va ajunge la -3,3% în 2018, -3,4% în 2019 și -4,7% în 2020, acest nivel al deficitului fiind cel mai ridicat din UE.

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA), care servește drept mecanism de detectare a potențialelor dezechilibre macroeconomice, a identificat 13 state membre care vor face obiectul unor bilanțuri aprofundate în 2019. Aceste bilanțuri vor determina dacă respectivele state membre se confruntă într-adevăr cu dezechilibre macroeconomice. Statele membre cu dezechilibre identificate în runda precedentă a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) vor face, din oficiu, obiectul unui bilanț aprofundat în 2019: Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia. La acestea se adaugă, în 2019, Grecia și România.

Pachetul se bazează pe Previziunile economice din toamna anului 2018 și pe prioritățile formulate în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2018. La nivel european, ciclul de coordonare a politicilor economice și sociale ale UE din cadrul semestrului european pentru 2019 începe în contextul unei creșteri susținute, dar mai puțin dinamice, într-un climat de mare incertitudine.

Comisia invită Consiliul să discute pachetul și să aprobe orientările prezentate astăzi. De asemenea, Comisia așteaptă cu interes o dezbatere fructuoasă cu Parlamentul European pe tema priorităților de politică ale zonei euro și ale UE în general, precum și o colaborare sporită cu partenerii sociali și cu părțile interesate de la toate nivelurile, în contextul semestrului european.

Jandarmeria Braila, peste 5100 de misiuni in 2016

*Despre acestea si despre colaborarea cu alte institutii pentru asigurarea ordinii si apararea legii s-a vorbit la sedinta de bilant/ evaluare de la Prefectura Braila

 

În cursul zilei de 18 ianuarie 2017, la sediul Instituţiei Prefectului udeţului Brăila a avut loc şedinţa de evaluare a activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila pe anul 2016. La eveniment au participat Mădălina Cochino – prefectul judeţului Brăila,  şefii instituţiilor din sistemul de apărare naţională şi siguranţă publică din judeţul nostru, reprezentanţii celorlalte instituţii cu care Jandarmeria Brăila colaborează, dar şi cadrele inspectoratului. Activitatea a fost condusă de colonel Vasile Moţ – inspector şef în Jandarmeria Brăila, care a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate în anul precedent şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul în curs. Conform bilanţului prezentat, în anul 2016, jandarmii brăileni au executat 5146 misiuni, situaţia defalcată fiind următoarea: 3912 misiuni de menţinere a ordinii publice, 679 misiuni de asigurare a ordinii publice, 355 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii, 48 misiuni de punere în aplicare a mandatelor de aducere şi 152 misiuni de intervenţie în domeniul ordinii publice. Dintre cele 152 acţiuni de intervenţie pe care efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila le-au executat, 82 au fost intervenţii pentru aplanarea unor conflicte şi 70 intervenţii pentru rezolvarea altor situaţii. Foto – IJJ Braila.

colonel Vasile Mot

colonel Vasile Mot

sedinta evaluare IJJ

sedinta evaluare IJJ

Ca obiective prioritare, la nivelul instituţiei au fost cele reprezentate de creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi al elevilor, personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta, în zona adiacentă şi pe traseele de deplasare către cele 34 de instituţii de învăţământ aflate în competenţa jandarmilor brăileni Astfel, cea mai mare creştere a misiunilor executate o constituie cele de menţinere a ordinii publice în proximitatea unităţilor şcolare, în anul precedent executându-se 528 de astfel de misiuni, cu  120 % mai mult faţă de anul precedent. Pe linia combaterii faptelor de natură penală, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, în anul 2016, au fost constatate prin activităţile proprii, un număr de 264 infracţiuni, fiind depistaţi în flagrant 331 făptuitori, ce se regăsesc în 242 dosare instrumentate, cu 66% mai mult ca în anul precedent” –  se arata in materialul transmis de Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul al IJJ Braila.

Prin activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, în anul 2016, s-a urmărit atingerea scopului strategiei de realizare a ordinii şi siguranţei publice, activitatea  fiind orientată către nevoile de asigurare a stării de legalitate şi de creştere a gradului de protecţie pentru cetăţeni”, a declarat col. Vasile Moţ.

Este dificil să spui în câteva cuvinte ce a însemnat cooperarea între Inspectoratul de Politie al Judetului (IPF) Brăila şi IJJ Brăila, pe toate planurile, şi vorbim în special de menţinerea ordinii publice, este dificil să cuantificăm aceste eforturi, şi lucru care nu se vede niciodată, la niciuna dintre instituţiile prezente aici în sală, este ceea ce nu s-a întâmplat datorită activităţii dumneavoastră”, a subliniat, intre altele, comisarul şef Glugă Adrian – şeful IPJ Brăila.

Centrul Antidrog Braila, bilant activitate 2015

*Eveniment derulat la Prefectura Braila in 28 ianuarie 2016 * Din raport CPECA… „În anul 2015 s-au colectat 162 de fişe de urgenţe datorate consumului de substanţe psihoactive de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila şi 493 fişe de admitere la tratament şi externare de la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”: Serviciul de Medicină Legală a raportat următoarea situaţie la nivelul judeţului Braila 14 decese înregistrate ca urmare a consumului de alcool, un caz de deces înregistrat ca urmare a consumului de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive, 540 expertize toxicologice realizate pentru consumul de alcool”

 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Brăila a prezentat vineri, 28 ianuarie 2016, la sediul Prefecturii Brăila bilanţul activităţii din 2015. Reuniunea (la care au participat toţi partenerii instituţionali – reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţii publice, ONG-uri, culte, spitale, penitenciare – cu care colaborează CPECA Brăila) a fost deschisă de Lucian Nicu Olteanu – prefectull judeţului, care a punctat câteva caracteristici ale Brăilei din punct de vedere al consumului de droguri şi importanţa implementării Strategiei Judeţene Antidrog, instrument de lucru de referinţă în raport cu instituţiile implicate în lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, la nivel judeţean. În cadrul aceleiaşi întâlniri, a fost analizat şi stadiul implementării Planului de Acţiune pentru perioada 2014 – 2016, aferent Strategiei Judeţene Antidrog 2014 – 2020, realizat împreună cu partenerii Grupului de Lucru constituit prin Ordinului Prefectului.

antidrog raport 2015       Psiholog Olga Condrat – coordonator CPECA – a prezentat principalele linii de activitate (activităţi în domeniul prevenirii consumului de droguri  – şcoală, familie, comunitate, activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, indicatori epidemiologici cheie, colectare date) şi realizările în domeniul de referinţă, apoi a invitat partenerii la discuţii, dezbateri, propuneri privind colaborarea. „Conform cercetărilor în domeniu, grupul cel mai vulnerabil îl reprezintă adolescenţii, motiv pentru care programele de prevenire a consumului de droguri trebuie orientate prioritar către populaţia cu vârstă mică, în scopul întârzierii debutului în consum„‘, s-a subliniat.

Din RAPORT

Activităţi în domeniul prevenirii consumului de droguri – sectiune Prevenire în şcoală. Proiecte derulate in martie – iunie 2015: „Adolescenţă fără dependenţă”, ediţiile a IV-a şi a V-a, cu parteneri Serviciul de Probaţiune Brăila, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Brăila, Şcolile Gimnaziale: „Nedelcu Chercea” şi „Ion Băncilă” Brăila; „SNPP – un pericol real” cu parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila, CJRAE Brăila; „Busola profesiei”, „Drogurile … viitorul?!” , „Cheia e la tine” (proiecte iniţiate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila) cu parteneri Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Brăila – Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, „Zilele Siguranţei” – ( iniţiat de OMV Petrom S.A.- ASSET  IX Moldova Sud şi Liceul Tehnologic „N. Oncescu”Ianca) cu parteneri ISJ Brăila, Primăria Ianca, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, IPJ Brăila, OMV Petrom S.A., Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi, Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca  şi  Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca; Concursul Naţional „Mesajul meu Antidrog” ediţia a XII-a cu parteneri ISJ Brăila, Primăria Brăila. Rezultate naţionale: locul I la secţiunea “Film” – liceu; Sectiune Prevenire în familie: „Familie sănătoasă – cămin fericit” – ediţia I şi a II-a cu parteneri  Fundaţia „Surorile Clarise ale Sf. Sacrament” Brăila şi Asociaţia „Diaconia” – Căminul Speranţei  Brăila, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Brăila; sectiunea Prevenire în comunitate: „Învaţă să te poţi ajuta” cu parteneri Direcţia Asistenţă Socială Brăila – Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgenţă, Muzeul Brăilei, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Brăila, Teatrul „Maria Filotti” şi IPJ Brăila,„Antidrog” – program de asistenţă  psihologică specifică destinat persoanelor cu antecedente de consum de droguri cu partener Penitenciarul Brăila, Curs de formare de bază în domeniul drogurilor destinat personalului Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila.

 Sectiune Campanii – Campanie antitutun dedicată Zilei Mondiale fără Tutun, parteneri IPJ Brăila, OMV-Petrom şi unităţi de indirecţi: comunitatea locală municipală, a oraşului Ianca; Campanie antitutun dedicată Zilei Naţionale fără Tutun, parteneri Şcoala Gimnazială Tufeşti şi Şcoala Gimnazială Stăncuţa din judeţul Brăila,  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială„Constantin S. Aldea”, Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” şi Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci” din Brăila; Ziua Internaţională Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri, parteneri Asociaţia Diaconia „Căminul Speranţei”, Biblioteca Judeţeană „P. Istrati”, DGASPC Brăila, Penitenciarul Brăila; „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” (iniţiator MAI), parteneri IPJ Brăila, Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Liceul „Oncescu” Ianca, Şcoala Gimnazială Mircea Vodă, Şcoala Gimnazială Şuţeşti.

Activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri. Număr de beneficiari  pentru care s-a acordat asistenţă: 50 (asistenţă individuală) + 8 (asistenţă de grup, beneficiari referiţi de Serviciul de Probaţiune Brăila) dintre care 4 au fost admişi în 2014, iar 54 s-au adresat în 2015; persoane private de libertate: 14; persoane în libertate: 44. Tipuri de droguri consumate de beneficiari: canabis, SNPP, alcool, tutun, medicamente psihotrope. Vârsta beneficiari : 12  –  62 ani. Număr servicii acordate: 83 evaluări psihologice, dintre care 38  evaluări conform Ordonanţelor referite de DIICOT  – ST Galaţi, Buzău, Vrancea, Brăila, Suceava, Neamţ şi Botoşani; 176 intervenţii psihologice individuale; doua intervenţii psihologice de grup; 91 şedinţe management de caz.

Indicatori epidemiologici cheie. În anul 2015 s-au colectat 162 de fişe de urgenţe datorate consumului de substanţe psihoactive de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila şi 493 fişe de admitere la tratament şi externare de la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”: Serviciul de Medicină Legală Braila a raportat următoarea situaţie la nivelul judeţului: 14 decese înregistrate ca urmare a consumului de alcool, un caz de deces înregistrat ca urmare a consumului de noi substanţe cu proprietăţi psihoactive, 540 expertize toxicologice realizate pentru consumul de alcool, 3 expertize toxicologice realizate pentru consumul de droguri cu rezultat negativ.

Inspectoratul Judetean de Jandarmi Braila, bilant pe 2014

* Prezentarea sintezei activitaţilor a fost realizata in prezenţa gl. bg.dr. Vasilică Ovidiu de la Statul major al Jandarmeriei Române, a prefectului ec. dr. Vasilica Vîlcu, a subprefectului Cătălin Ionuţ Grosu, a altor colaboratori 

Jandarmii brăileni şi-au prezentat in 9 decembrie 2014 bilanţul activităţilor desfăşurate în anul 2014 în prezenţa gl. bg.dr. Vasilică Ovidiu – prim adjunct al inspectorului general, şef al Statului Major al Jandarmeriei Române. La evenimentul derulat la sediul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Braila au participat, în afară de efective însemnate ale instituţiei, ec. dr. Vasilica Vîlcu – prefectul judetului, Cătălin Ionuţ Grosu – subprefectul, dar şi şefii celorlalte structuri ale M.A.I. cu care Jandarmeria Brăila colaborează.

P1130583                Prin intermediul Compartimentului Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul al IJJ Braila, avem un rezumat al raportarii si imagini de la eveniment.

 

Misiuni specifice, duse la îndeplinire

          Obiectivul primordial al Jandarmeriei Brăila l-a constituit îndeplinirea misiunilor specifice date în competenţă, în condiţiile utilizării efectivelor şi mijloacelor într-un raport optim cost – eficienţă şi asigurării intervenţiei operative în sprijinul comunităţilor locale. Asigurarea /restabilirea ordinii publice, ca misiune fundamentală a Jandarmeriei Române, a presupus eforturi deosebite din partea personalului unităţii în scopul asigurării unui climat de ordine şi linişte publică. Astfel, în contextul unui an marcat de multiple evenimente sportive, cultural-artistice, jandarmii brăileni au fost la datorie reuşind, împreună cu celelalte structuri din cadrul M.A.I., să asigure condiţiile necesare desfăşurării în deplină siguranţă a acestor evenimente. În acest sens apreciem modul în care populaţia a înţeles să îşi manifeste drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în cadrul juridic existent. Şi pe parcursul acestui an, o prioritate permanentă a Jandarmeriei Brăila a constituit-o participarea în sprijinul colegilor din IPJ Brăila la menţinerea ordinii publice atât în municipiul Brăila, cât şi în judeţ, jandarmii având o contribuţie deosebită la menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică în mediul public, cu preponderenţă în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, a instituţiilor publice, a locurilor de agrement sau în alte locaţii în care cetăţenii îşi desfăşoară activităţile zilnice. P1130576

             În anul 2014, au fost executate 494 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 141 misiuni mai multe decât în anul 2013. Efectivele Jandarmeriei Brăila au constatat, anul acesta, un număr de 2 110 contravenţii, cele mai multe fiind aplicate pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

     P1130569             Jandarmii brăileni au participat la o multitudine de alte misiuni: acţiuni în cooperare cu lucrători din D.I.I.C.O.T. – Birourile Teritoriale Brăila şi Galaţi; razii, controale, descinderi, pe raza municipiului şi judeţului Brăila, în zona discotecilor, barurilor şi cafebarurilor din mediul urban şi rural; acţiuni în cooperare cu Oficiul Român pentru Imigrări; acţiuni în sprijinul executorilor judecătoreşti; acţiuni executate cu lucrătorii A.N.P.A. şi comisarii Gărzii de Mediu Brăila în cadrul Planului de Acţiune ,,Stop Braconajului – 2014”; misiuni în cooperare cu alte instituţii (S.C. Braicar S.A., Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, Compania de Utilităţi Publice Brăila, Electrica Braila etc.).

Asociatia de turism „Proilavia’, bilant de succes in proiectul „Sport si sanatate in aer liber’

* Finantat de CJ Braila, proiectul a oferit copiilor si tinerilor din municipiul Braila si din judet – Insuratei, Chiscani, Viziru – ocazia sa participe la activitati non-formale de sport, joc, dialoguri despre hrana sanatoasa si educatie pentru cultura * De asemenea, s-au oferit daruri constand in echipament sportiv 

DSCN3042          Proiectul „Sport si sanatate in aer liber” (detalii, imagini din activitati pe pagina facebook dedicata la https://www.facebook.com/pages/Sport-si-sanatate-in-aer-liber-Asociatia-Clubul-de-turism-Proilavia/890015001028438) derulat de Asociatia Clubul de Turism „Proilavia” Braila condus de Gabriel Lâlă, proiect finantat de Consiliul Judetean (CJ) Braila, s-a finalizat printr-o prezentare/ conferinta de presa (anuntata la https://brailachirei.wordpress.com/2014/10/29/proiectul-sport-si-sanatate-in-aer-liber-moment-de-bilant/ unde sunt mai multe amanunte despre proiect), in 30 octombrie 2014, la Casa Memoriala „Petre Stefanescu-Goanga’ (unde activeaza Casa de Cultura a municipiului Braila).

Evenimentul (mai multe foto de Armanda Filipine, revista de cultura si informatie Braila Chirei la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.747844758641449.1073742047.196618800430717&type=3 pe pagina Facebook a revistei Braila Chirei) a avut loc in prezenta unor membri ai asociatiei si parteneri care au asigurat buna functionare a actiunilor pe parcursul intervalului intre 1 iulie – 31 octombrie 2014. Intre cei prezenti s-au aflat Nicoleta Codrescu de la Centrul Judetean de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CJPECA), Adriana Albusoiu – coordonator educatie fizica si sport, Florentina Leu de la Organizatia „TREBUIE!”, Irina Anghelescu si Nicoleta Costea de la SC Daromet SRL, Loredana Timus, Catalina Gagu, Valerica Tirda – voluntari ai proiectului si participanti, Codruta Nedelcu – presedinte ARIN, Virgil Andronescu – jurnalist si poet, Lâlă Florentina.   Armanda, 30 oct 2014

Cele mai importante beneficii ale proiectului: zecile de activitati sportive si de joc desfasurate in parcuri, dar si in spatii pe care de obicei le consideram improprii (trotuare, scuaruri etc), antrenarea copiilor si tinerilor din judet (din oras Însurăței, comune Chiscani, Viziru) in activitati sportive si de joc, oferirea de cadouri constand in echipament sportiv (mingii etc) asigurate de CJ. Au fost si activitati derulate in scoli, in sali de sport si sali de clasa, in care s-a vorbit inclusiv despre hrana naturala si antrenarea mintii (invatamant, cultura) pentru un corp sanatos (n.aut. la una dintre intalniri, la Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” in clasa a V-a A, prof. Dorina Boiangiu, am avut bucuria sa particip (album foto la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.773149332777658.1073742072.196618800430717&type=3) impreuna cu Nicoleta Codrescu de la CJPECA, la invitatia lui Gabriel Lâlă).

Jandarmii brăileni, bilanț pe primele patru luni 2014

* 1 600 misiuni, sute de sancțiuni și zeci de autori de infracțiuni depistați 

Într-un comunicat de presă primit de la Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila aflăm care este bilanțul activității acestui an.

P1130200        ”În cursul primelor patru luni ale acestui an, efectivele IJJ Brăila au executat aproximativ 1600 misiuni, 171 dintre acestea fiind de asigurare a ordinii publice pe timpul manifestărilor de protest, sportive şi cultural-artistice, iar 1.202 de menţinere a ordinii publice, atât în municipiul, cât şi în judeţul Brăila.

          Pe lângă aceste misiuni, jandarmii brăileni au axecutat şi acţiuni de intervenţie, misiuni de punere în aplicare a mandatelor de aducere, dar şi acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii ( Poliţia, lucrătorii Biroului pentru Imigrări Brăila,  I.T.M., DIICOT, RENEL).

          Toate aceste acţiuni executate au avut ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi prevenirea şi combaterea infracţionalităţii.

          Pe timpul misiunilor desfăşurate, atât în mod independent, cât şi în cooperare cu efective ale Poliţiei brăilene, pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional şi contravenţional, au fost constatate 73 infracţiuni cu 98 de autori depistaţi.

          De asemenea, au fost aplicate 564 sancţiuni contravenţionale, în cea mai mare parte pentru încălcarea  unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Din aceste sancţiuni, 412 sunt amenzi, în valoare de  peste 140.000 lei, iar 152 sunt avertismente”.

Jandarmii nu spun și despre activitățile de prevenire și informare pe care le-au realizat în școli – exemplu cea descrisă la http://brailachirei.wordpress.com/2014/02/20/jandarmii-activitati-de-informare-in-scolile-brailene/, dar eu (aut. Armanda Filipine, revista de cultură și informație Braila Chirei) vreau să le menționez și pe acestea pentru că sunt la fel de importante.  Foto de la una din aceste activități IJJ.

 

Centrul Antidrog Brăila, bilanț pe 2013

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Brăila, structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, îndeplineşte funcţiile Agenţiei în teritoriu. Obiectivul strategic central care direcţionează toată activitatea, urmăreşte reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, concretizat prin intervenţiile de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi în intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

Priorităţile centrului pentru anul în curs se concentrează, pe lângă cele de asistenţă şi prevenire adaptate fenomenului, pe identificarea şi gestionarea fondurilor de dezvoltare,  de către echipa locală de manageri de proiect formată în urma participării la cursurile organizate de A.N.A. în anul 2013 în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European, asigurând astfel resursele necesare implementării politicii antidrog la nivel local”, subliniază psiholog Olga Condrat (foto) – coordonator CPECA Brăila. olga

Pe parcursul anului 2013, pe linia reducerii cererii de droguri, Centrul Antidrog Brăila a derulat activităţi de prevenire în toate cele trei arii: şcoală, familie şi comunitate prin campaniile  naţionale, proiectele naţionale şi locale. Astfel de proiecte care s-au bucurat de succes şi au fost apreciate de beneficiari, consideră inițiatorii de la CPECA. Lista lor este consistentă: 1)  “Necenzurat” – proiect naţional de formare de abilităţi, bazat pe modelul influenţei sociale, a fost realizat în  parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” şi C.J.R.A.E. Brăila; 2) „FRED GOES NET – intervenţii timpurii pentru consumatorii identificaţi pentru prima oară”, având ca obiectiv prevenirea instalării dependenţei şi realizat în parteneriat cu ISJ Brăila, a  fost continuat şi în anul 2013; 3) „Mesajul meu Antidrog”- ajuns la ediţia a X-a, realizat  în parteneriat cu ISJ şi Primăria Brăila a adus judeţului nostru un premiu la faza naţională –locul II la secţiunea arte vizuale prin  eleva Claudia Papenov – Colegiul  “Ana Aslan”; 4)  Sincronul realizat în toată ţara, prin Marşul antidrog, având ca slogan: „În faţa drogurilor nu suntem diferiţi” a reunit elevi din majoritatea unităţilor de învăţământ din municipiu, pentru a sensibiliza opinia publică în general şi în special  pe cea  tinerilor, că dependeţa poate afecta orice persoană care  alege să consume, chiar şi ocazional la început. Activitatea  s-a realizat cu sprijinul Primăriei  Brăila, ISJ, IJJ şi a Poliţiei Locale; 5) Campania naţională “Prea rebel să fii condus” realizată  cu sprijinul  mass- mediei  locale, a  Primăriei  municipale  şi a  ISJ Brăila, a  fost finalizată cu o activitate de comemorare  a victimelor ucise de droguri, mesajul fiind acela de a conştientiza consumatorii asupra consecinţelor fatale induse de consum. Evenimentul a fost susţinut de voluntarii centrului şi tinerii prezenţi pe Paltoul Administrativ şi Esplanada Dunării, unde  au fost aprinse lampioanele  şi apoi lăsate pe apă. Pe tot parcursul campaniei au  fost difuzate: spotul (prin mass- media locală) şi  filmul documentar  “Drogurile – viaţă pe contarsens” –în cadrul orelor de prevenire (aproximativ 100 difuzări); 6) În cadrul programului MEN „Să ştii mai multe, să fii mai bun” au fost desfăşurate  activităţi de prevenire în parteneriat cu membrii echipei EIL, din cadrul DGASPC Brăila, la  Liceului Pedagogic „D.P Perpessicius”, Liceul cu Program Sportiv , Colegiului Naţional „Ana Aslan, Liceul Teoretic”N. Iorga”; 7)  Alte proiecte tematice au fost iniţiate de şcoli în parteneriat cu centrul nostru cum ar fi : „Fii vigilent, nu dependent!” în parteneriat cu C.J.R.A.E. Brăila şi Colegiul Tehnic „C.D Neniţescu”, „Departe de riscuri” în parteneriat cu  Liceul Pedagogic”D.P.Perpessicius”,„Mai bine să prevenim decât să tratăm” în parteneriat cu Liceul Pedagogic “P.D. Perpessicius”, proiecte iniţiate  de D.J.S.T Brăila „Busola profesiei”, „Sunt responsabil pentru viitorul meu”, „Stop-comportamente nedorite„; 8)  Au fost marcate printr-o serie de activităţi “Ziua Mondială şi Naţională fără tutun”, “Ziua internaţională de luptă împotriva tarficului şi consumului illicit de droguri”, atât în mediul şcolar cât şi în comunitate.

 Tot în mediul şcolar, în parteneriat cu Compartimentul de Analiză  şi Prevenire din cadrul  I.P.J. – Brăila şi I.S.J. a fost demarat un studiu sociologic „Prevalenţa consumului de substanţe psihoactive în rândul elevilor de liceu din municipiul Brăila” în vederea realizării unei diagnoze de consum. Studiul se află în faza de prelucrare  a  datelor şi eleborarea  Raportului de cercetare.

                  Prevenirea în comunitate s-a concretizat în campanii şi proiecte naţionale, precum şi în activităţi punctuale la iniţiativa colaboratorilor locali. În Penitenciarul Brăila au fost implemenatate două  proiecte iniţiate de Autoritatea Naţională a Penitenciarelor „Antialcool” program de asistenţă  psihologică specifică destinat persoanelor cu antecedente de consum de alcool şi„Antidrog” – program de asistenţă  psihologică specifică destinat persoanelor cu antecedente de consum de droguri.  Pe parcursul a trei luni a fost implementată campania naţionalăDependent de speranţă – închisoarea nu este capăt de drum” în parteneriat cu Penitenciarul Brăila şi Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti.

                  La solicitarea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi a acordului încheiat intre cele doua istituţii (A.N.A. şi I.G.J.R.) s-a susţinut cursul Formare de bază în domeniul prevenirii consumului de droguri” la IJJ Galaţi, Brăila, Vrancea, în rândul ofiţerilor instituţiilor beneficiare.

                 În domeniul asistenţei consumatorilor de droguri s-au acordat servicii de asistenţă  pentru 16  beneficiari.  Au fost colectate fişele de  urgenţe datorate consumului de substanţe psihoactive de la cele două unităţi spitaliceşti din Brăila: Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila (23 fişe) şi Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” (368fişe de admiteri la tratament ca urmare a consumului).

Jandarmeria Brăila, bilanț 2013 la prefectură

DSC02123          Luni, 9 decembrie 2013, la sediul Instituţiei prefectului judeţului Brăila, în prezenţa inspectorului general al Jandarmeriei Române – gl. bg.dr. Mircea Olaru, a avut loc şedinţa de evaluare a activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila, pe anul 2013. Au participat prefectul Gheorghi Obreja, Aurel Gabriel Simionescu – primarul municipiului Brăila, cms. şef Mircea Vizitiu – şeful Inspectoratului Județean de Poliție Brăila, şefi ai celorlalte structuri cu care Jandarmeria colaborează. Din materialul realizat de echipa de la Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul al IJJ avem toate datele.

În cursul anului 2013, contribuţia adusă de jandarmii brăileni la menţinerea climatului de siguranţă al comunităţii s-a concretizat prin executarea a 4501 misiuni specifice, în creştere cu 0,95%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. Din acest total, ponderea cea mai mare o au misiunile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, care sunt în număr de 3462 de misiuni.

           Efectivele Jandarmeriei Brăila au executat 352 acţiuni de intervenţie, din care 244 intervenţii pentru aplanarea unor conflicte şi 108 intervenţii pentru rezolvarea altor situaţii ce ţin de ordinea publică. Pe timpul acţiunilor de intervenţie executate, jandarmii brăileni au constatat 25 infracţiuni, cu 32 persoane depistate, şi au aplicat 186 sancţiuni contravenţionale, din care 45 avertismente scrise, valoarea sancţiunilor contravenţionale fiind de 45650 lei.

           Lucrătorii Jandarmeriei Brăila au constatat, în 2013, un număr de 2663 contravenţii. Cele mai multe, 2596 de sancţiuni, sunt aplicate pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice .

          Celelalte sunt aplicate astfel: 22 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea preverilor O.U.G. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura;25 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea preverilor Legii nr. 12 din 6 august 1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; 5 sancţiuni pentru încălcarea preverilor Legii nr. 171 din 16 iulie 2010, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 1 sancţiune contravenţională pentru încălcarea preverilor Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 1 sancţiune contravenţională pentru încălcarea preverilor O.U.G nr. 195 din 22 decembrie 2005, privind protecţia mediului; 13 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea preverilor O.U.G. 55/2002, privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi.

               În decursul lui 2013, jandarmii brăileni au constatat un număr de 272 fapte penale, fiind depistaţi în flagrant 330 făptuitori, ce se regăsesc în 250 dosare instrumentate. Aceste fapte penale sunt reprezentate astfel:

131 prevăzute şi pedepsite de codul penal, pentru 98 infracţiuni de furt calificat, aceasta reprezentând 74,82 % din numărul total de fapte constatate; 4 infracţiuni de distrugere; 19 infracţiuni de prostituţie;  4 infracţiuni de lovire şi alte violenţe;  2 infracţiuni de înşelăciune; 1 infracţiune de fals monede şi alte valori; 2 infracţiuni de violare de domiciliu;  1 infracţiune de tâlhărie.

 141 infracţiuni prevăzute şi pedepsite de legi speciale, din care 78 infracţiuni prevăzute şi pedepsite de prevederile O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; 34 infracţiuni de contrabandă, acestea reprezentând 24,11 % din numărul total de fapte constatate la infracţiunile prevăzute şi pedepsite de legi speciale;  17  infracţiuni de port ilegal de armă albă;  7   infracţiuni la Legea 126/1995 privind materialele explozive;  5   infracţiuni la Legea 8/1996 privind drepturile de autor.

              Totodată, au mai fost constatate un număr de 120 fapte penale, în acţiunile şi patrulările mixte executate cu poliţia, pe raza municipiului şi judeţului Brăila, cu 135 autori identificaţi, infracţiuni concretizate în 109 dosare, care se află în lucru la I.P.J. Brăila.

              Un aspect important l-a constituit şi activitatea de prevenire. În acest sens, lucrătorii inspectoratului au desfăşurat, atât în şcoli, cât şi în licee, 151 acţiuni de prevenire a comportamentului deviant şi s-au implicat în desfăşurarea unor programe şi proiecte locale de prevenire a fenomenului contravenţional şi infracţional, în scopul prevenirii violenţei şi a consumului de alcool, tutun şi droguri.

 

Jandarmeria Romana, prezentare bilant pe 2012

Miercuri, 6 februarie 2013, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în prezenţa lui Anghel Andreescu – secretar de stat şi şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din Ministerul Afacerilor Interne – s-a desfăşurat, în sistem videoconferinţă, evaluarea activităţilor desfăşurate de Jandarmeria Română în anul 2012.

Jandarmii, in regim militarizat in Romania, executa o serie de actiuni care au ca scop in principal pastrarea unui climat de siguranta in localitati, astfel incat cetatenii sa isi poate desfasura in bune conditii activitatile curente, fie ele in mediul privat, in afaceri, in societate etc.

Amanunte si statistici gasiti aici – click pe documentul numit  Comunicat de presă 06.02.2013   pentru lecturare

In particular, putem spune ca si jandarmii braileni se straduie sa execute cat mai fidel liniile directaore in limitele acestui deziderat si de multe ori, chiar daca pare ca se lupta cu… marea de „detalii” – o multime asa-zise mici infractiuni apar in buletinele lor de presa – Inspectoratul Judetean de Jandarmi Braila condus de Silion se afla in prima linia a luptei cu infractionalitatea. Ceea ce da o nota de confort!

 

 

PMT Tichileşti, la bilanţ de activitate pe 2011

Joi, 26 ianuarie 2012, a avut loc analiza activităţii desfăşurate de Penitenciarul de Minori şi Tineri (PMT) Tichileşti în anul 2011. Prezentarea bilanţului a oferit prilejul directorului Penitenciarului – inspector principal de penitenciare Jenie-Gianina Crăciun (în picioare, în imagine) – de a evidenţia cele mai importante repere ale anului 2011, obiectivele propuse, realizările dar şi lucrurile mai puţin reuşite.

După cum precizează Ionel Dincă – purtător de cuvânt la PMT – pe parcursul şedinţei de bilanţ a fost analizată activitatea tuturor sectoarelor de activitate reliefând astfel o imagine de ansamblu a activităţii derulate în Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichilesti, activitate apreciată de reprezentanta Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ca fiind în conformitate cu obiectivele propuse şi asumate. Iată câteva aspecte din raportul de bilanţ.

La capitolul Resurse Umane, numărul angajaţilor este în descreştere, ajungând în 2011 ca procentul de încadrare faţă de necesar să fie de doar 75,5%, cu 9 % mai mic fata de 2009. Au fost aplicate 2 sancţiuni disciplinare cadrelor unitatii, in timp pentru 24 a fost  conferit Semnului onorific „ ÎN SERVICIUL PATRIEI”. 

Serviciul Siguranţa deţinerii şi regim penitenciar a avut drept principal obiectiv reducerea gradului de vulnerabilitate, creşterea siguranţei obiectivului şi prevenirea evenimentelor negative. Anul 2011 a fost un an important în planul schimbărilor  modalităţilor concrete de lucru cu minorii şi tinerii custodiaţi.Orientarea energiei mentale şi fizice a minorilor şi tinerilor către cursuri de formare profesională, activităţi de şcolarizare şi educaţie, desfăşurate atât în interiorul penitenciarului cât şi în comunitate, a determinat o scădere semnificativa a numărului evenimentelor negative fata de 2010, personalul sectorului fiind implicat permanent în desfăşurarea în condiţii de siguranţă a acestor activităţi.

Cu toate că numărul de persoane private de libertate a crescut de la 224 în ianuarie 2011 la 274 în decembrie 2011, s-a reuşit: extinderea timpului petrecut în aer liber şi cuprinderea unui număr mare de minori şi tineri la activităţi sportive şi cultural educative, creşterea timpului alocat unei vizite datorita programarii telefonice sau prin e-mail a vizitelor si respectiv reducerea semnificativa a timpul de aşteptare al aparţinătorilor, fiind inregistrate 2025 de vizite acordate, 4155 de pachete primite, 21876 convorbiri telefonice efectuate, 1114 elemente de corespondenţă primite şi distribuite către persoanele private de libertate. In acelaşi timp, comparativ cu anul 2010 se poate constata o scadere  cu 40% a altercaţiilor şi agresiunilor. În anul 2011 au fost aplicate 362 de sancţiuni disciplinare persoanelor private de libertate care au savarsit abateri disciplinare.

Activităţile specifice Structurii de educaţie şi asistenţă psihosocială cu minorii şi tinerii s-au desfăşurat în anul 2011 conform actelor normative în vigoare, asigurându-le acestora protecţia şi asistenţa pe plan social, şcolar, educativ, profesional, psihologic, potrivit vârstei şi personalităţii fiecăruia. Pe parcursul anului 2011 au fost derulate 15 programe educative; în anul şcolar 2011-2012 au fost înscrişi 190 elevi, unitatea beneficiind de sprijinul unui colectiv de profesori care s-a implicat atât în activitatea de şcolarizare propriu-zisă cât şi în desfăşurarea unor activităţi extrascolare.

Formarea şi calificarea profesională  s-a desfăşurat în parteneriat cu instituţiile abilitate şi prin derularea proiectelor cofinanţate prin Fondul Social European, programul Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane. În colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi, A.J.O.F.M Brăila , Şcoala Română de Afaceri, Centrul Român de Educaţie şi Dezvoltare Umană, din fonduri atrase (proiecte cu finanţare europeană) serviciul a organizat cursuri de calificare în meseriile de bucătar, confecţioner tâmplărie  P.V.C., tâmplărie lemn, brutar, morar, zidar, fiind calificaţi 63 de minori şi tineri. Finalizarea acestor cursuri a constat in examen teoretic şi practic susţinut de participanţi in faţa comisiilor.

S-au desfăşurat numeroase activităţi artistice, de difuzare a culturii, sportive şi recreative şi au fost organizate în număr de 29 ieşiri în comunitate, in scopul dezvoltarii şi încurajarii unor comportamente prosociale, concretizate în vizitarea de obiective turistice şi culturale, pelerinaje, participări la slujbele religioase sau la diferite activităţi la Muzeul de Istorie, Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati”, schimburi de experienţă cu elevi de la şcoli din Brăila şi localităţile limitrofe, participarea la concursuri sportive sau pe diverse teme, alături de elevi din învăţământul de masa.

Alte aspecte au vizat proiectele (cum ar fi Proiectul Grundtvig „Set de unelte educaţionale pentru spargerea zidurilor – reinserţia socială pentru delincvenţi”,  Proiectul “Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea pedepsei” etc.), asistenţa medicală, relaţiile cu mass-media şi parteneri, activităţi socio-economice.