Arhive etichetă: blocuri

Viața străzii. Detalii urbane… deja obișnuite (hm! Vai nouă)

*Din nefericire anormalul tinde să capete ”calități” de realitate și strică viața, complet, fără ca cineva să ia atitudine… * Grav este că și copiii vor începe să creadă că așa ar fi normalitatea, ceea ce nu e adevărat!

Oraș** cu blocuri ale căror fațade nu au – de ani și ani – aspectul estetic pe care îl cer normele urbane de arhitectură (cu toate că peste tot în lumea civilizată există… și norme și respect!). Prea multe farmacii – exagerat de multe (față de orice idee de… necesitate… ) – și, la fel, spații dedicate jocurilor de noroc, magazine cu produse second hand. Bănci (mobilier stradal) pe care e mai bine să le ocolești – că de staționat pe ele, mai bine lipsă! stai ca pe ace – nu sunt deloc comode (termenul este ”ergonomic”) dar în ciuda acestei situații au fost achiziționate de autorități și amplasate peste tot (oare cine a autorizat așa ceva fără să verifice calitățile produsului? sau așa s-o fi dorit?!? vai… – Nota red. Vom întreba și vom reveni!)

Ce deducem de aici? Că ceva nu e în regulă. Cu societatea în întregul ei, pentru că acceptă(m) asta. Cu administrația publică, deoarece permite… de parcă normalitatea ar fi asta: urâțenia, inadecvarea, inducerea unor false teorii (se va crede că e… nevoie de atâtea „chestii” în plus… și de fapt nu e deloc astfel!) Chiar nu avem nevoie de zeci de farmacii în cartier, nici de atâtea SH-uri, nici de săli de jocuri de noroc la fiecare colț aproape). Oribil! Și copiii, din păcate, vor începe să creadă că așa ceva ar fi normal… și nu e deloc astfel!

**Brăila (de aici sunt imaginile), dar poate fi oricare oraș – în fine, aproape oricare – din România postcomunistă

Armanda Filipine Armanda Filipine & revista de cultură și informație Braila Chirei

Consiliul Local Municipal Braila, prima sedinta in noua formula dupa alegeri

*Sedinta programata miercuri, 27 iulie 2016, de la ora 10.00 *Intre proiectele propuse de primarul Marian Viorel Dragomir se afla aprobarea modelului Contract de mandat in vederea realizarii de proiecte pentru reabilitri blocuri de locuinte cu fonduri de la UE prin Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale

Prima şedinţa  ordinara a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila in noua formula de dupa 5 iunie 2016 – alegerile locale – este programata pentru data de 27 iulie 2016. Va avea loc in sala de sedinte (ca de obicei) a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” SA,  de la ora 1000. 

DSCN2973 marian dragomir      Ordinea de zi propusa de Marian Viorel Dragomir (foto in arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei, din ziua depunerea juramantului, 23 iunie 2016 ) – noul primar (de la Partidul Social Democrat – la fel ca si cei doi viceprimari, Doinita Ciocan – la al treilea mandat – si Alexandru Jantea Crican) al urbei, este urmatoarea:

 1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 20162) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuţiei bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Brăila la data de 30.06.20163) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 20164) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila pe anul 20165) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila pe anul 2016; 6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 20167) Aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcţii ale Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila8) Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea art. 11 din H.C.L.M. Brăila nr.276/27.10.2015 referitoare la ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016”10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea și acordarea unui mandat special reprezentantului asociat – Unitatea Administrativ Teritorială – municipiul Brăila, prin CLM Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentantului CLM Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ECO Dunărea” Brăila, aprobarea actelor adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației și acordarea unui mandat special reprezentantului CLM Brăila pentru a vota și semna actele adiționale prin care se modifică Actul Constitutiv și Statutul Asociației, în numele și pe seama CLM Brăila12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Brăila pentru perioada 14.04.2016 – 31.12.201613) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea participării municipiului Brăila în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Brăila, Școala ”Nikos Kazantzakis” Brăila şi Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, în vederea implementării în comun a unui proiect finanțat prin axa 4 din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a cofinanțării de 2% din bugetul alocat și a cheltuielilor neeligibile ce rezultă din activitățile gestionate14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea efectuării cheltuielilor pentru întocmirea documentaţiei tehnico – economice care va sta la baza realizării proiectelor prin Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, a modelului de Contract de mandat ce se va semna între municipiul Brăila şi asociaţia de proprietari şi împuternicirea primarului municipiului de a semna Contractul de mandat; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila operatorului SC Luxten Lighting Company SA București16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea contractului de închiriere având ca obiect imobilul situat în Brăila, str. Rahova nr. 154, perfectat cu Asociaţia Art- Terapie.CES.AU conform H.C.L.M. nr. 417/ 21.12.201517) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea unor amplasamente în vederea desfăşurării de activităţi economice şi culturale generate de Zilele Municipiului Brăila, 10 – 15 august 2016; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin. (1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.210/31.05.2016 referitoare la ”Aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii a unor amplasamente aparținând domeniului public al municipiului Brăila, conform anexelor nr.3a şi 3b la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015”; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea anexelor nr.1 și nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 199/ 201522) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la SC Braicar SA Braila; 23) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Graficului de circulaţie pentru serviciul de transport public local de călători prin curse regulate, prestate de SC Braicar SA Brăila, pe traseele nr.34 și nr.35, în regim de urgenţă24) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea și modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 275/31.10.2012, modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza municipiului Brăila”25) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 176/ 25.05.2016 referitoare la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură”26) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Extindere rețea apă-canal pe Șos. Râmnicu Sărat până la Șoseaua de Centură”27) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea art. 1 din H.C.L.M. nr.248/16.09.2008 referitoare la ”Interzicerea expunerii de produse în vederea vânzării pe terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Brăila”; 28) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/ 29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în municipiul Brăila, solicitantei SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice, Electrica Distribuție Muntenia Nord SA, Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila29) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Brăila a terenului situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, NCP 75760 în suprafață de 219,00 mp (real măsurat 221,00 mp) şi completarea cu poziţia nr. 151 a Capitolului H – Terenurile şi clădirile instituţiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011; 30) Proiect de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public al municipiului Brăila în domeniul public al statului a terenului situat în Brăila, str. Plevna nr. 2, cu o suprafață de 940,00 mp31) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Stabilirea sediului social al Fundației LUMINA în imobilul situat în municipiul Brăila, Aleea Narciselor nr. 1, bloc R 8, atribuit acesteia în folosință gratuită până la data de 31.08.2020, conform H.C.L.M. nr. 242/ 27.08.201532) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Darea în administrarea Direcției de Asistență Socială, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului denumit generic ”Centru Social Multifuncțional pentru comunitatea de romi din cartierul Lacu Dulce”, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mina Minovici nr. 2B; 33) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din administrarea Şcolii Gimnaziale (nr. 4) „Alexandru Ioan Cuza”, în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr.37 ”Dumbrava Minunată” a  imobilului situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 104; 34) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Brăila35) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”36) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Liceului Tehnologic ”G.K. Constantinescu”, în dosarele civile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată sub nr.820/113/2015, nr.2092/113/2015, nr.2093/113/2015, nr.2094/113/2015 și nr.2095/113/2015; 37) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 19, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 87258, constituit prin H.C.L.M. nr. 379/21.11.2008 în favoarea domnului Voicu Marian38) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 226/26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea municipiului Brăila”, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.67/27.03.2015, H.C.L.M. nr.165/29.06.2015 şi H.C.L.M. nr.98/29.03.201639) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din CLM Brăila”; 40) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea componenței comisiei prevăzută de art.1 din H.C.L.M. nr.141/2004 referitoare la ”Constituirea Comisiei sociale, în vederea analizării cererilor și repartizării locuințelor aflate în domeniul public și privat al municipiului Brăila, precum și a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe”41) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Brăila; 42) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Validarea componenței Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila SA, desemnată ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.109/201143) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor CLM Brăila, ai Direcţiei Serviciilor Publice Brăila şi a membrilor supleanţi pentru a face parte din Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002; 44) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2015 – 202045) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”46) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.70/27.03.2015 referitoare la ”Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”; 47) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Brăila48) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor CLM Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale49) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor CLM Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila50) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanților CLM Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Eco SA Braila; 51) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor CLM Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Braicar SA Brăila; 52) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor CLM Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor şi Târgurilor SA Brăila; 53) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila SA; 54) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul I) aflate în administrarea RA ”Administrația Zonei Libere” Brăila55) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 201656) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Raportul Activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2016; 57) Alte probleme.                

Liberalul Cătălin Boboc, candidat la Primăria Brăila: „reabilitarea termică a apartamentelor nu e un lux!”

       *Confort sporit, facturi mai mici, condiţii mai bune de trai

a catalin boboc a      In programul electoral al liberalului Cătălin Boboc (foto) – candidat la Primaria Braila, pentru funcţia de primar, la alegerile locale din 5 iunie 2016, program sub genericul ”Deschidem Brăila” (mai multe la http://catalinboboc.ro/, cu click pe foto Boboc şi din pagina web Braila Chirei) – se propune o nouă imagine a cartierelor; una cu blocuri de locuinţe reabilitate care să aducă un confort sporit locuitorilor.

Un proiect propus brăilenilor, cu demisia pe masă – promite candidatul liberal, prin care reabilitarea termică a apartamentelor poate deveni realitate, una mult asteptată.
Primul efect este că brăilenii vor avea parte de un confort sporit, apartamentele se vor încălzi iarna mai repede, iar temperatura din locuinţe se va menţine la nivelul dorit pentru un timp îndelungat. Evident, acest lucru se va regăsi şi în facturile plătite pentru încălzire, indiferent că vorbim despre încălzirea cu centrală pe gaz sau centrală electrică. Nu trebuie uitat că un apartament dintr-un bloc reabilitat termic va avea şi un preţ mai mare pe piaţa imobiliară„, afirmă Cătălin Boboc, subliniind şi că „reabilitarea termică a apartamentelor nu e un lux!”.

Street Delivery in Bucuresti, picturi murale poloneze

* In 13 – 15 iunie 2014, in strada Arthur Verona

muralele-poloneze-la-street-delivery            Street Delivery este un eveniment-manifest care se întâmplă în fiecare an în București. Street Delivery închide străzile pentru mașini și le deschide pentru oameni, transformând carosabilul într-un spațiu de promenadă mobilat cu idei. Anul acesta, în cadrul Street Delivery, Institutul Polonez prezinta o expoziție de fotografii cu picturi murale realizate de tineri artiști polonezi pe ziduri de blocuri, o artă care în Polonia a început să capete amploare.

Școala de Pictură Murală din Gdańsk (SPMG) funcționează din anul 2009 în cartierul Zaspa din Gdańsk și este un program educațional dedicat studenților academiilor de arte și tinerilor artiști, conceput pentru perfecționarea pregătirii creatorilor de picturi murale, pentru discuții și schimb de experiență, și, de asemenea, pentru dezvoltarea mediului artistic. SPMG este condusă de profesorul Jacek Zdybel de la Academia de Arte Frumoase din Gdańsk și Rafał Roskowiński – pionier în domeniul picturii murale în Polonia. Proiectul face posibilă nu doar educarea și perfecționarea în domeniul picturii, dar și debutul artistic al tinerilor creatori prin realizarea de picturi murale după proiecte de autor. Lucrările SPMG pot fi admirate în colecția de pictură murală realizată pe zidurile blocurilor celui mai mare cartier rezidenţial din Gdańsk – Zaspa. Lucrările astfel create se adaugă colecției de pictură monumentală, care conține deja 45 de picturi murale de formate diferite. Artiștii cu care colaborează Școala de Pictură Murală din Gdańsk au realizat picturi și în afara Gdańsk-ului spre exemplu în satul Polasie din Polonia.
Mulțumită colaborării Institutului Polonez din București cu Institutul Culturii Urbane din Gdańsk, Primăria Sectorului 6 din București și Primăria municipiului Chișinău, și a ajutorului sponsorilor (DAW Bența și SC Erbașu SA) Școala de Pictură Murală din Gdańsk a creat picturi murale și la Chișinău (cartierul Botanica) și București (cartierul Militari).

Autoritățile locale, direct responsabile de consolidarea clădirilor cu risc seismic

* Propunere legislativa in acest sens in Parlamentul Romaniei; propunator – deputatul Alexandru Nazare, liderul PDL Braila

Deputatul Alexandru Nazare – preşedintele Organizaţiei Judeţene PDL Brăila, a depus în Parlament o iniţiativă legislativă prin care propune ca autorităţile locale să preia parţial sau integral finanţarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic pentru locuinţele aflate în proprietate privată, precum şi posibilitatea de a accesa credite cu dobânda subvenţionată de către beneficiari. 100_1196

Din 2000 şi până în prezent nu s-a executat nicio expertiză tehnică la clădirile cu probleme din Brăila. Sunt sute de blocuri în oraş construite înainte de 1977 și doar unul a fost consolidat în ultimii 20 de ani. Pe lângă aceasta, din sutele de clădiri vechi din centrul istoric al municipiului, numai opt case au beneficiat de consolidări făcute profesionist.  Aşadar, nici nu e nevoie de un ”mare seism” pentru ca sute de clădiri din Brăila să fie afectate. Cine e de vină? Cine ar putea fi făcut responsabil pentru pierderile în cazul unui asemenea dezastru? Observăm că în ultima perioadă se găsesc bani pentru orice, numai pentru siguranţa cetăţenilor nu. Toată lumea ridică din umeri și vina este aruncată de la autorități locale, la Guvern, la proprietari și înapoi. De aceea, împreună cu colegii de la PDL, am depus o iniţiativă legislativă prin care am propus ca autorităţile locale să fie direct responsabilizate pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Acestea vor putea prelua parţial sau integral finanţarea lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic pentru locuinţele aflate în proprietate privată. Practic, nu ne-am mai lovi de bariere financiare, iar autorităţile locale ar putea să gestioneze problema, astfel că viaţa oamenilor nu ar mai fi pusă în pericol. Am prevăzut prin acest proiect și sprijin pentru proprietarii acestor imobile care să beneficieze de o dobândă subvenționată de stat la creditele accesate în vederea reducerii riscului seismic prin consolidare. Sper că prin aprobarea acestei inițiative clădirile de patrimoniu din Brăila își vor recăpăta strălucirea de odinioară. Am încredere că voi găsi sprijin și la  colegii parlamentari din Brăila pentru promovarea acestui demers legislativ. Numai aşa, vom putea evita ca Brăila să ajungă o dărâmătură în eventualitatea unui seism precum cel din 1977”, precizeaza deputatul care spera sa existe intelegere – si ntelepciune – In Parlamanet pentru adoptarea masurilor in acest sens.

 

Ne mai plangem de tantari?… poate nu la Braila…

* Administratia locala nu lasa lucrurile in voia lor, ci actioneaza in functie (si) de conditiile meteo * Zilele acestea, substante impotriva tantarilor au fost imprastiate  in municipiu, iar unii braileni au avut… de obiectat (hm!)

Asistam in aceste zile  (hm! cumva ca publicul care nu poate sa isi manifeste in nici un fel reactia) la un dialog – in mijlocul de transport in comun – din care reiesea clar nemultumirea cetatenilor cu privire la faptul ca parcurile brailene si zonele din cartierele de blocuri de locuinte sunt invadate de tantari.

Aceiasi cetateni – ma rog, altii, dar tot acolo suntem… – care uita sa rezolve, prin asociatiile de proprietari – hm! ce fel de proprietari or fi acestia care nu isi repara fatadele conform legii, care arunca gunoiul de la balcon in capul trecatorilor, care nu stiu sa faca diferenta intre atributii si responsabilitati, care nici cand merg la vot nu aleg in cunostinta de cauza… ci dupa cum au fost personal ajutati ori ba de unul sau altul dintre candidati…

Poate va intrebati ce legatura are una cu alta, asa ca va raspund ca are mare legatura pentru ca materialul meu de astazi porneste de la urmatoarea afirmatie (a persoanelor din mijlocul de transport in comun la care facem referire mai sus): „Uite, dom’le si la astia, au iesit la alegeri si nu le mai pasa de oameni… e plina Braila de tantari, am fost aseara in parc si mai sa ne manance… „

Cei interesati ar trebui sa stie ca substante impotriva tantarilor au fost imprastiate deasupra municipiului in luna mai 2012, apoi conditiile meteo nu au fost favorabile.

Si nu inteleg de ce ne plangem mereu, doar suntem la Dunare – mediu propice pentru aparitia tantarilor, nu inteleg de ce ne plangem in permanenta… si mizeria de la subsolul blocurilor are un rol… si salciile au un rol… si, in plus, in comert exista acum atatea substante care sa ne ajute in acest subiect.

 Daca doriti amanunte, vi le dau: si in aceste zile se imprastie substante impotriva tantarilor, si chiar in seara de sambata au fost braileni care s-au… plans tocmai pentru ca administratia locala actiona! Acum spatiile verzi, parcurile nu vor mai fi decat gradinile care ne asteapta, imbietoare, in serile caniculare de vara torida – dupa cum se anunta.

Altfel spus, dragii mei prieteni si cititori, cum e mai bine: sa ne plangem si sa nu actionam, sa ne plangem cand cineva actioneaza, sa ne plangem cand administratia isi face datoria, sa ne intrebam care ne sunt responsbilitatile in calitate de cetateni??? … De acest din urma aspect nu (ma) mai intreb, si nu mai comentez, pentru ca asa cum nu am vazut nici o dezbatere serioasa de idei in campania electorala ce tocmai s-a incheiat – ci numai invective si injurii, nu am vazut nici prea multi braileni care sa se lupte pentru aspecte care tin de responsabilitale cetatenesti ce le revin in aceasta calitate.

Dar, de ce sa ne miram? In strainatatea pe care o admiram, cea Occidentala indeobste, legea si bunul simt sunt ordine a lucrurilor sociale de sute bune de ani… pe cand la noi inca Scoala era o forma de manifestare (cu adevarat cetateneasca) a unor slujbasi ai Domnului – in manastiri, astfel spus, existand carturari si copisti, tipografi, spre exemplu.

In zona africana de care ne place sa spunem, fara sa o cunoastem foarte bine, ca face parte din lumea a treia, eu am avut ocazia recent – in Tunisia, dar voi reveni cu amanunte – sa vad altfel de civilizatie. Una care respecta omul si care are si mai mult respect pentru cel care ii viziteaza tara, o civilizatie – araba, deh! – care nu uita ca aici s-a nascut aproape la propriu Matematica si Astronomia si Filosofia si unde inclusiv Poezia are leaganul ei, fie ca ne place sau nu acest lucru…

Asa ca noi ramanen, in cercul nostru stramt, sa ne plagem de tantari, de administratie – care, iata, acum isi face din plin datoria la Braila! – sa ne vaitam din pricina a tot si sa ne plangem de toate si sa actionam mai putin, intr-un spirit balcanic care nu ne face cinste si care ne duce, din nou, in urma cu secole de civilizatie chiar daca nu vrem sa recunoastem asta…

Viaţa străzii. Blocurile şi faţadele lor… pe jos…

        Oare trebuie să cadă bucăţi de tencuială ori tot peretele unui bloc peste cineva pentru ca Inspecţia în Construcţii să se (auto)sesizeze?… Zilele acestea aproape că un eveniment similar s-a întâmplat, chiar pe Calea Călăraşilor, în preajma Spitalului Municipal „Sf. Pantelimon”.

        O bucată destul de mare de faţadă s-a desprins şi a trebuit intervenit imediat. Noroc de cei care administrează spaţiul comercial respectiv, că sunt oameni gospodari şi au remediat peretele, că altfel… ar fi rămas în stadiul de ruină, cum sunt multe asemenea prin oraş. Problema însă e delicată. Şi necesită intervenţia autorităţilor, dar şi a… Asociaţiei de Proprietari – dacă îi pasă cuiva de integritatea imobilului şi de cei care domiciliază acolo…

      Îmi arăta unul dintre cei direct interesaţi de aspectul peretelui că situaţia a devenit critică datorită burlanului de scurgere a apelor pluviale, care a fost îngropat în ciment, şi la care s-a intervenit cu brutalitate (s-au introdus obiecte contondente) pentru a se sparge gheaţa pe perioada iernii…

       Dar de distrugerea pereţilor de prin apartamente întreabă cineva cât ajunge să dăuneze unei construcţii de tip bloc de locuinţe? Dar de estetica balcoanelor – mereu altfel, nu contează unitatea faţadei… – are cineva habar? Şi întrun caz, şi în celălalt, legea este clară: fără intervenţii care să perturbe aspectul iniţal al clădirii. Dar cine oare să vegheze la respectarea (şi a acesteia…) legii?