Arhive etichetă: bugetare

Celulele de planificare, bugetare participativa – proiect APD Club Braila

* Județul Brăila este primul din România în care se propune implementarea unui mecanism de bugetare participativă în patru localităţi cu ranguri diferite: municipiul Brăila, orasul Ianca, orasul Făurei și comuna Chiscani

Mariana Batca      Bugetarea participativă este un subiect de actualitate pe agenda publică locală. In acest context, Asociația Pro Democrația (APD) Club Brăila în parteneriat cu Federaţia Uniunii Asociaţiilor de Proprietari Brăila, Asociația cultural-istorică “Muzeul”, Asociaţia “DANROM”, Asociația Vasiliada 2012 a demarat un nou proiect intitulat “Bugetare participativă locală – de la teorie la practică!”. Pentru detalii suplimentare persoana de contact este Mariana Bâtcă (foto stanga, din arhiva Revistei de cultura si informatie „Braila Chirei’)– coordonator proiect, e-mail: apd.braila@apd.ro

       „Proiectul se va implementa în perioada 1 iulie și 31 decembrie 2013 cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe și administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Proiectul se încadrează în strategia organizaţiei de a întări democraţia la nivel local prin stimularea participării civice şi creearea condiţiilor în vederea formarii de parteneriate între administraţia publică şi societatea civilă, în procesul de luare a deciziilor și eleborarea politicilor publice. Împreună cu partenerii noștri, vrem să promovăm valorile democratice, vrem să implicăm cetățeni în politicile publice locale, vrem să contribuim la creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale locale în construirea și monitorizarea alocărilor bugetare. În Brăila, Ianca, Făurei și Chiscani, dialogul și consultarea vor conduce la creșterea încrederii reciproce între actorii din comunitate, iar procesul de bugetare particivativă va fi realizat în fiecare dintre localitățile menșionate, în baza unui plan la care vor lucra administrațiile publice locale și cetățeni„, precizeaza initiatorii.

       Este primul proiect care propune dezvolarea unui mecanism de bugetare participativă la nivel local prin intermediul unor celule de planificare din care să facă parte cetățeni ce vor acționa voluntar. Asociația Pro Democrația Club Brăila le va asigura un training cu experți în domeniu și servicii de mentorat comunitar. Totodată județul Brăila, este primul judeţ din România, în care se propune implementarea unui mecanism de bugetare participativă în patru localităţi cu ranguri diferite – municipiul Brăila, orasul Ianca, orasul Făurei și comuna Chiscani – cu probleme sociale şi economice diferite, dar şi cu posibilităţi de dezvoltare diferite. Dacă anul 2012 a reprezentat o „piatră de încercare” pentru democraţia din România, după cum preciza Comisia de la Veneţia, acum, în 2013, organizaţiile neguvernamentale sunt chemate mai mult ca oricând să-și preia rolul pe care şi l-au asumat în ultimii 20 de ani prin denunţarea derapajelor de la practicile democratice, identificarea și propunerea unor soluţii viabile pentru întărirea democraţiei, inclusiv la nivel local.

      „Din perspectiva descentralizării, bugetele locale, reprezintă una dintre cele mai importante componente ale acestui proces și influenţează posibilitatea atingerii obiectivelor stabilite pentru toate celelalte politici publice. Pentru a evidenția importanţa participării cetăţeneşti în activităţile şi deciziile administraţiei publice locale, inclusiv în construirea bugetelor locale, pornim de la ideea că participarea conferă calitate guvernării, iar o bună guvernare aduce investiţii, afaceri profitabile, resurse financiare, toate acestea contribuind la dezvoltarea economică locală. Plecînd de la o cercetare socio-economică a fiecărei comunități  vom urmări corelarea nevoilor comunității cu alocările bugetare viitoare. Știm că organizarea comunitară este un model de participare publică prin care cetățenii care împărtășesc un interes față de o politică publică anume, se reunesc într-o organizație și acționează în numele acelui interes comun, de aceea ne propunem să îmbunătățim comunicare dintre ONG-uri şi administraţia publică, să creem împreună cadrul favorabil pentru crește numărul cetățenilor activi și implicați în rezolvarea problemelor în comunitatea din care fac parte. Metodele propuse în cadrul proiectului – precum informarea, consultarea cetăţenilor, participarea activă a societăţii civile – se vor concretiza prin elaborarea unei tehnologii inovative în domeniul relaţionării dintre ONG-uri şi administraţia publică. Nu trebuie să omitem faptul că politicile publice reprezintă o combinaţie dinamică de ţeluri, reguli, acţiuni, resurse, stimulente şi comportamente care urmăresc anumite schimbări şi pot avea impact asupra celor trei mari sectoare ale societăţii: sectorul public, societatea civilă şi sectorul privat„, se afirma in argumentul proiectului.

     Asociatia Pro Democratia Club Braila, e-mail: apd.braila@apd.ro – Str. Mihai Eminescu, nr.46, cod postal 810026, Braila, Romania; tel/fax 0239.611381