Arhive etichetă: bursa locurilor de munca

Brăila. Bursa generală a locurilor de muncă, ediția mai 2022

*În 20 mai, la sala polivalentă ”Danubius” * S-au oferit peste 500 joburi, dar au venit mai puțini brăileni – doar 420

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila a organizat în 20 mai 2022 “Bursa generală a locurilor de muncă“, eveniment desfășurat la sala polivalentă „Danubius”.
Dintre cei 730 angajatori contactați de echipa AJOFM, au participat 41 și au oferit 556 locuri de muncă, în următoarele domenii: fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, construcția de nave și structuri plutitoare, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea de echipamente electrice de iluminat, repararea și întreținerea navelor și bărcilor, hoteluri și restaurante, fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, activități de protecție și gardă, construcții, fabricarea de furnire si a panourilor din lemn, fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie. Dr asemenea, au fost prezenți și reprezentanți ai Centrului Militar Judeţean Brăila – Biroul Informare Recrutare cu oferta educaţională a Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2022.
Au fost prezenți 420 solicitanți pentru locurile de muncă, dintre aceștia 280 fiind deja selectați în vederea încadrării. Pentru că legea facilitează inserția pe piața muncii a absolvenților de învățământ, au participat la bursă elevi din anii terminali de la Complexul de tip familial “Universul Copiilor”. Au participat la bursă și persoane private de libertate, propuse pentru liberarea condiționată, de la Penitenciarul Brăila și de la Centrul de Detenție Brăila -Tichilești.
S-au oferit materiale referitoare la serviciile oferite de AJOFM (pliante, brosuri, model CV EUROPASS), angajații AJOFM au oferit la standurile special amenajate informațiilor despre serviciile gratuite oferite de instituție – consiliere, medierea muncii, formare profesională, înregistrarea tinerilor NEETs, servicii oferite cetăţenilor ucraineni pentru integrarea pe piaţa muncii din România, economia socială, oroiectul “Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, proiectul “Relaţia SPO cu angajatorii -eSPOR”. Au fost oferite și broșuri din proiectul ”Fii activ la orice vârstă!” desfășurat de ANOFM.

Armanda Filipine Armanda Filipine & revista de cultură și informație Braila Chirei

AJOFM Brăila, pregătiri pentru Bursa generală a locurilor de muncă

*Va avea loc în 12 aprilie 2019

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează vineri, 12 aprilie 2019, Bursa generală a locurilor de muncă la care sunt asteptaţi angajatorii cu locuri de muncă vacante şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

sediul AJOFM Braila

Angajatorii care doresc să participe sunt rugați să comunice, în scris, oferta de locuri de muncă. În acest sens trebuie să completeze formularul “Situaţia locurilor de muncă vacante“, anexa nr. 1 A la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 8 aprilie 2019.

Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă şi relaţii suplimentare persoanele interesate se vor adresa AJOFM Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, B-dul Dorobanţilor, nr. 603 – 605 sau la tel/ fax 0239/611386, fax 0239/611519, e-mail ajofm@br.anofm.ro

Angajatorii care îşi au sediul în raza localităţilor Făurei şi Însurăţei pot contacta Punctul de Lucru Făurei cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii nr. 36, tel/ fax 0239/661749, respectiv Punctul de Lucru Însurăţei cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei nr.18, tel. 0239/660574.

Peste 400 locuri de muncă în Bursa generală, la Brăila în 20 aprilie 2018

*Concomitent, vor fi evenimente “Bursa generală a locurilor de muncă“ la Brăila, Făurei și Însurăței * Agenția de Ocupare a contactat peste 1200 de angajatori și dintre aceștia 32 au confirmat participarea până acum

Vineri, 20 aprilie 2018, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila – director Monica Bratu – organizează o nouă ediție “Bursa generală a locurilor de muncă“ la care sunt asteptaţi/ asteptate să participe angajatori cu locuri de muncă vacante şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Acțiunea va fi organizată în municipiul Brăila la Sala Polivalentă „Danubius”, dar și în orașul Făurei la Casa de Cultură și în orașul Insurăței, în sala de ședințe a Primăriei Însurăței. Vor fi amenajate standuri separate pentru activități de mediere, consiliere privind cariera, formare profesională, acordarea de informații privind alcătuirea unui CV Europass, a unei scrisori de intenție precum și alte tehnici de identificare a unui loc de muncă. Persoanele interesate pot obtine, de asemenea, informații despre cursurile de formare profesională pe care agenția le organizează până la finele anului.

sediul AJOFM Braila

AJOFM Braila a contactat peste 1200 angajatori din care au confirmat participarea, până la această dată, 32 angajatori cu peste 400 locuri de muncă vacante în următoarele domenii principale de activitate: fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, construcția de nave și structuri plutitoare, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții, construcșii, activități de informații și telecomunicații, industrie alimentară, comerț, industria metalurgică, colectarea deșeurilor nepericuloase, agricultură, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, repararea și intretinerea navelor și bărcilor, activități ale agențiilor de publicitate, fabricarea de construcții metalice ți părți componente ale structurilor metalice, alte activități de intermedieri monetare, hoteluri și alte facilități de cazare similare, servicii de furnizare ți management a forței de muncă, alte activități profesionale, științifice și tehnice etc.

Practic, “locurile de muncă propuse în bursă până acum sunt în următoarele ocupații: inginer prelucrari metalurgice, consilier juridic, economist, sef departament productie, sef departament sisteme informatice, sef schimb asigurarea calitatii, sef mecanic, inginer instalatii pentru constructii, inginer mechanic, inginer electromecanic, agent comercial, operator introducere, validare si prelucrare date, camerista hotel, agent de securitate, maistru cazangerie, ingrijitor cladiri, receptioner hotel, gestionar deposit, vanzator, bucatar, maistru mecanic, tehnician laborant analize produse alimentare, barman, lacatus constructii metalice si navale, sudor, strungar la masini de alezat (14 ucenicie la locul de munca), operator-confectioner industrial imbracaminte, controlor calitate, sofer autocamion/masina de mare tonaj, mecanic utilaj, laminator pe laminoare continue, rectificator, mecanic agricol, zidar rosar-tencuitor, turnator formator, otelar, termist-tratamentist, vopsitor industrial, modelier lemn, strungar universal, strungar la masini de prelucrare coordonate, electrician de intretinere si reparatii, alimentator incalzire material, masinist pod rulant, fierar betonist, zugrav, finisor in costructii, lacatus mecanic, frezor universal, electromecanic, transator, brutar, dulgher, instalator ventilare si conditionare apa, instalator centrale termice, sudor manual cu arc electric, tubulator naval, electrician auto, mecanic, motorist mecanic fluvial, electrician in constructii civile si industrial, electrician nave, macular, afumatorist, taietor geam, masinist la masina de ambalat, tractorist, masinist masini mobile, timonier, manipulant marfuri, ajutor la prepararea produselor de tip fast-food, menajera, muncitor necalificat ambalare produse solide, ingrijitor spatii hoteliere“ se precizează în materialul transmis de Compartimentul Comunicare și Secretariat Consiliu Consultativ al AJOFM.

Un angajator prezent în bursă este și Centrul Militar Județean Brăila – Biroul Informare Recrutare care prezintă oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale: ofițer filiera indirectă – 65 locuri, maistru militar filiera directă – 626 locuri, subofiter filiera directă – 360 locuri, subofițer filiera indirectă – 518 locuri.

La Brăila, peste 8000 de şomeri înregistraţi la finele lui februarie 2017

*Situaţia de la AJOFM relevă faptul că rata şomajului era la Brăila, la 28 februarie 2017, de 6,38 %

sediu AJOFM Brăila

La data de 28 februarie 2017, în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila se aflau înregistraţi 8084 şomeri, din care, femei 2773 (34,3 %), iar bărbaţi 5311 (65,7 %); şomeri indemnizaţi 1199 (14,8 %) şi 6885 (85,2 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6299 (77,9 %) şi 1785 (22,1 %) din mediul urban. Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat, după cum se vede în materialul transmis de Laurenţa Vasilescu dde la Compartimentul Analiza pieţei muncii, programe de ocupare, implementare măsuri active şi economie socială din AJOFM, astfel: 7259 (89,8 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 645 (8,0%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 180 (2,2 %) cu nivel de instruire universitar.

În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 28 februarie 2017, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că:  2625 persoane au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (32,5%), 1670 persoane au vârsta între 30-39 ani (20,6 %), 1593 persoane au vârsta peste 55 ani (19,7%),  839 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,4%), 814 persoane au vârsta sub 25 ani (10,1%) şi 543 persoane au vârsta între 25-29 ani (6,7 %)„, precizează Monica Bratu – director executiv AJOFM Brăila care va încerca să schimbe această situaţie la Bursa generală a locurilor de muncă din aprilie (detalii în materialul de la https://brailachirei.wordpress.com/2017/03/30/ajofm-braila-anunta-bursa-generala-a-locurilor-de-munca-in-7-aprilie-2017/).

La nivelul județului Brăila, rata şomajului înregistrat, la 28 februarie 2017 a fost de 6,38 %, cu 0,41 puncte procentuale mai scăzută decât cea înregistrată la 31.01.2017, cu 0,84 puncte procentuale mai scăzută decât cea înregistrată la acceași dată a anului anterior când a fost de 7,22 %. Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului pot fi vizualizate accesând http://www.braila.anofm.ro/, secțiunea Statistici.

AJOFM Brăila anunță Bursa generală a locurilor de muncă, în 7 aprilie 2017

*Au confirmat participarea 50 de angajatori cu peste 600 locuri de muncă, oferite participanților la evenimentele din Brăila, Făurei, Însurățe

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează, vineri, 7 aprilie 2017, evenimentul “Bursa generală a locurilor de muncă“, la care sunt asteptaţi/asteptate să participe angajatori cu locuri de muncă vacante şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Vor avea loc, concomitent, acțiuni Bursa locurilor de muncă în municipiul Braila – la Sala Polivalenta „Danubius”, în orașul Făurei  – la Casa de Cultură, în orașul Insurăței – la sala de ședinte a Primăriei Insurăței. La evenimente, se precizează în materilaul informativ  transmis deLaurenția Vasilescu de la Compartimentul Analiza pieței muncii, porgrame de ocupare, implementare măsuri active și economie socială, vor fi amenajate standuri separate pentru activitati de: mediere, consiliere privind cariera, formare profesionala. De asemenea, în cadrul bursei vor fi distribuite materiale informative solicitanţilor de loc de muncă şi vor fi amenajate spatii în care persoanele interesate vor primi informații/sprijin din partea consilierilor agenției cu privire la completarea unui CV EUROPASS, a unei scrisori de intenție, cursurile de formare profesională ce vor fi organizate de agenție pentru șomeri, precum și alte infomații privind domeniul nostru de activitate.

Monica Bratu
Monica Bratu

          “Pentru evenimente, AJOFM Brăila a contactat peste 1200 angajatori din care, până la această dată, au confirmat participarea 50 angajatori cu peste 600 locuri de muncă vacante, in urmatoarele domenii principale de activitate: fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, constructia de nave si structuri plutitoare, fabricarea articolelor de imbracaminte, fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii, constructii, activitati de informatii si telecomunicatii, industrie alimentara, comert, industria metalurgica, colectarea deseurilor nepericuloase, agricultura, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe, repararea si intretinerea navelor si barcilor, activitati ale agentiilor de publicitate, fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, alte activitati de intermedieri monetare, hoteluri si alte facilitati de cazare similar, scoli de conducere (pilotaj), servicii de furnizare si management a fortei de munca, alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, afirmă Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Brăila.

La evenimentul organizat la Sala Polivalenta “Danubius” vor participa angajatori cu  locuri de munca vacante, in urmatoarele ocupatii: inginer productie, consilier vanzari, consultant financiar, proiectant inginer instalatii, manager marketing, inginer de sistem in informatica, inginer in industria textile, inginer prelucrari metalurgice, inginer nave, expert in securitate si sanatate in munca, cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, tehnician mentenanta masini, operator introducere, validare si prelucrare date, tehnician CATV, agent comercial, receptioner hotel, tehnician echipamente de calcul si retele, reprezentant comercial, tehnician industria textile, confectioner cablaje auto, lacatus constructii metalice si navale, sudor, confectioner asamblor articole din textile, tubulator naval, laminator pe laminoare continue, sudor manual cu flacara de gaze, operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice, strungar la masini de alezat, controlor tehnic calitate, electrician de intretinere si reparatii, tamplar universal, strungar universal, vanzator, modelier confectii (confectioner asamblor articole din textile), operator la fabricarea produselor fainoase, termist-tratamentist, electrician in constructii, confectioner modele (croitor confectioner imbracaminte dupa comanda), brutar, ascutitor scule, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal, lacatus mecanic, sudor cu arc electric, cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector, sudor manual cu arc electric, modelier lemn, vopsitor industrial, zugrav, instalator retele termice si sanitare, zidar rosar tencuitor, ospatar, masinist pod rulant, preparator conserve legume si fructe, electrician montator de instalatii automatizate, electrician nave, lacatus montator agregate energetice si de transport, curatitor-sablator, sudor cu arc electric, cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector, instalator instalatii tehnico-sanitar si de gaze, instructor auto, babysitter, bucatar, lucrator pentru salubrizare, ambalator manual, manipulant marfuri, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide, muncitor necalificat in constructii, femeie de serviciu.

Pentru oraşul Făurei sunt comunicate locuri de muncă vacante în următoarele ocupaţii: mecanic agricol, muncitor necalificat in constructii, muncitor necalificat in agricultura, brutar, patiser, sofer de autoturisme si camionete, confectioner asamblor articole din textile, bucatar, strungar universal, tamplar universal/dulgher, calcatoreasa lenjerie, paznic, sef formatie, lacatus constructii metalice si navale, tubulator naval, sudor manual cu flacara de gaze, sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector, sudor, lacatus montator agregate energetice si transport, electrician nave, strungar universal, inginer nave.

Pentru oraşul Însurăţei sunt comunicate locuri de muncă vacante în următoarele ocupaţii: confecţioner cablaje auto, tehnician mentenanţă maşini, inginer producţie, lacatus constructii metalice si navale, tubulator naval, sudor manual cu flacara de gaze, sudor, lacatus montator agregate energetice si transport, electrician nave, strungar universal, inginer nave.

AJOFM Brăila pregăteşte Bursa generală a locurilor de muncă

*Va fi în 7 aprilie 2017; angajatorii sunt invitaţi să devină parteneri, situaţiile cu numărul de poziţii disponibile şi tipul de activitate fiind aşteptate până la 31 martie, inclusiv  

 

sediul AJOFM Brăila

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ASJOFM) Brăila, Monica Bratu – director executiv, organizează vineri, 7 aprilie 2017, “Bursa generală a locurilor de muncă“, la care sunt asteptaţi/ asteptate să participe angajatori cu locuri de muncă vacante şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Angajatorii care doresc să participe la această acţiune vor comunica, în scris, oferta de locuri de muncă, completând formularul “Situaţia locurilor de muncă vacante“, anexa nr.1 A la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” reglementate prin H.G. nr. 174 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 31 martie 2017.

Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă şi relaţii suplimentare persoanele interesate se vor adresa AJOFM Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, B-dul Dorobanţilor nr. 603 – 605 sau la tel/ fax 0239/611386, fax 0239/611519,  e-mail ajofm@br.anofm.ro.

Angajatorii care îşi au sediul în raza localităţilor Făurei şi Însurăţei pot contacta Punctul de Lucru Făurei cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii nr. 36, tel./ fax 0239/661749, respectiv Punctul de Lucru Însurăţei cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei nr. 18, tel./fax 0239/660574.

AJOFM Brăila pregăteşte Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

*Evenimentul are loc in 20 octombrie 2016 *Angajatorii sunt asteptati cu oferte pentru tineri 

Monica Bratu  aDSCN2363
Monica Bratu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează joi, 20 octombrie 2016 “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi“. Acţiunea “Bursa locurilor de muncă” este măsura activă de combatere a şomajului destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă organizată. Astfel, angajatorii care doresc să participe la această acţiune au posibilitatea de a-şi prezenta oferta de locuri de muncă într-un cadru organizat unde vor intra în contact direct cu persoanele care solicită un loc de muncă.

Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Brăila: „Rugăm angajatorii interesaţi să comunice, în scris, oferta de locuri de muncă, completând formularul <Situaţia locurilor de muncă vacante>, anexa nr.1 A la <Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă> reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 14 octombrie 2016. Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă şi relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi AJOFM Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, B-dul Dorobanţilor nr.603 – 605 sau la tel. 0239/611519, tel/fax 0239/611386, e-mail: ajofm@br.anofm.ro. Angajatorii care îşi au sediul în raza localităţilor Făurei şi Însurăţei pot contacta Punctul de Lucru Făurei cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii nr.36, tel./fax0239/661749, respectiv Punctul de Lucru Însurăţei cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei, nr.18, tel./fax 0239/660574„.

La Brăila, Bursa locurilor de muncă sub egida “Zilele europene ale angajatorilor“

*In 14 aprilie 2016, cu participarea a peste 60 de angajatori, oferind in jurul a 500 locuri de munca * Interesati au fost cam 900 de braileni, inclusiv liceeni

 

Un eveniment Bursa generală a locurilor de muncă a avut loc la Brăila joi, 14 aprilie 2016, actiune organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila sub egida “Zilele europene ale angajatorilor“. Evenimentul s-a derulat in municipiul Braila la Sala Polivalenta „Danubius” (foto), in orasul Faurei la Casa de Cultura, in orasul Insuratei la Casa de Cultura. sala polivalenta braila

monica-bratu     „AJOFM Braila a contactat peste 1200 angajatori, dintre acestia 62 au participat la bursa cu 574 locuri de munca vacante, in mai multe domenii de activitate: fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, fabricarea articolelor de imbracaminte, fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii, fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, fabricarea de motoare si turbine, industrie alimentara, constructii, industrie metalurgica, hoteluri si restaurante, activitati de protectie si garda, activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, constructia de nave si structuri plutitoare, activitati de consultanta in tehnologia informatiei, repararea si intretinerea navelor si barcilor, comert, cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie, activitati de servicii anexe transporturilor pe apa, activitati generale de curatenie a cladirilor, coafura si alte activitati de infrumusetare, activitati juridice si de contabilitate, activitati ale agentiilor de publicitate, alte activitati„, subliniaza Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Brăila intr-un comunicat transmis de Laureantia Vasilescu de la Compartimentul Analiza pietei muncii, programe de ocupare, implementare masuri active si economie sociala al agentiei.

La sala “Danubius” au participat 45 angajatori cu 455 locuri de munca vacante, in urmatoarele ocupatii: formator, maistru instructor, sef departament dezvoltare, manager productie, inginer mecanic, proiectant inginer mecanic, inginer prelucrari metalurgice, expert in securitate si sanatate in munca, programator, manager al sistemelor de management al calitatii, confectioner cablaje auto, agent comercial, confectioner asamblor articole din textile, agent de vanzari, tehnician CATV, lacatus constructii metalice si navale, polizator, sudor, ambalator manual, ingrijitor cladiri, manipulant marfuri, servant pompier, agent de securitate, strungar la masini de alezat, electrician intretinere si reparatii, cofetar, patiser, croitor confectioner imbracaminte dupa comanda, operator confectioner industrial imbracaminte, menajera, vanzator, coafor, cosmetician, laminator, spalator vehicule, frizer, manichiurist, zugrav, tubulator naval, capitan fluvial, manager al sistemelor de management al calitatii, ajutor ospatar, montator pereti si plafoane din ghips-carton, controlor calitate, macaragiu portuar, marinar, tehnician normare, salarizare, organizare, inspector resurse umane, agent reclama publicitara, tehnician echipamente de calcul si retele, operator introducere, validare si prelucrare date, lucrator comercial, cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, zidar rosar – tencuitor, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal, frezor universal, strungar universal, mecanic utilaj, motorist, timonier fluvial, muncitor necalificat. La “Bursa generala a locurilor de munca” de la Punctul de Lucru Faurei, au participat 12 angajatori cu 47 locuri de munca (muncitor necalificat in agricultura, mecanic agricol, tractorist, manipulant marfa, gradinar, sofer de autoturisme si camionete, muncitor necalificat in constructii, barman, muncitor necalificat in confectii, confectioner asamblor articole din textile, agent de securitate). La “Bursa generala a locurilor de munca” organizata de Punctul de Lucru Insuratei au participat 5 angajatori cu 72 locuri de munca vacante (muncitor necalificat in agricultura, mecanic agricol, manipulant marfa, strungar universal, paznic, lacatus mechanic, confectioner cablaje auto).

Au  fost prezenti la bursa aproximativ 900 solicitanti de loc de munca (715 in municipiul Braila, 96 in orasul Faurei, 84 in orasul Insuratei), 600 fiind selectati in vederea incadrarii. Persoanele participante au primit brosuri realizate in proiectul ”Fii activ la orice varsta!” (detalii la https://brailachirei.wordpress.com/2015/11/12/proiectul-european-fii-activ-la-orice-varsta-final-la-ajofm-braila/), implementat de ANOFM („Cum sa iti dezvolti spiritual antreprenorial”, „Cum sa depasesti momentul pierderii locului de munca”, “Cum sa realizam un bun CV”, „Cum sa alegem anunturile de angajare”, “Cum sa alegi ce cursuri de formare profesionala sa urmezi”, “Cum sa pregatim interviul de angajare”, “Cum sa redactam o scrisoare de intentie”, „Cum sa ne identificam abilitatile si calitatile”, „Cum sa profiti de beneficiile unei diploma de formare profesionala”, „Cum sa depasesti momentul pierderii locului de munca”), precum si alte materiale informative privind serviciile oferite de AJOFM.

* * *

Evenimentele au loc ca urmare a inițiativei Rețelei Serviciilor Publice de Ocupare (SPO) din Uniunea Europeană care organizează, în perioada 4 – 15 aprilie 2016, evenimente adresate în special angajatorilor, sub egida “European Employers’ Days”. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între Serviciile Publice de Ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Această inițiativă a SPO va sublinia importanța angajatorilor ca fiind unul dintre cele mai relevante grupuri țintă, fiecare stat membru concentrându-se asupra nevoilor specifice pieței muncii.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, la Brăila

*Vineri, 25 septembrie 2015, la Sala Polivalenta „Danubius” *Din 1100 de angajatori contactati de AJOFM, 37 au confirmat participarea, oferind 400 joburi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează vineri, 25 septembrie 2015,  un nou eveniment Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, în municipiul Brăila, la Sala Polivalenta „Danubius” (foto). DSCN0125

Acţiunea Bursa locurilor de muncă este măsura activă de combatere a şomajului destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă organizată. Sunt aşteptaţi să participe angajatori, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ precum şi alte persoane care se află în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii au astfel posibilitatea de a-şi prezenta oferta de locuri de muncă într-un cadru organizat unde vor intra în contact direct cu persoanele care solicită un loc de muncă.

Până la această dată (23 septembrie 2015) au fost contactaţi aproximativ 1100 angajatori, din care 37 au confimat pariciparea cu aproximativ 400 locuri de munca vacante, in urmatoarele domenii de activitate: fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule; industria alimentara; fabricarea articolelor de imbracaminte; fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii; constructii; activitati de asigurari de viata; industria metalurgica; hoteluri si restaurant; activitati de protectie si garda; activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu; repararea si intretinerea navelor si barcilor; comert; activitati de servicii anexe transporturilor pe apa; alte activitati de tiparire n.c.a.; activitati juridice si de contabilitate; alte activitati„, subliniaza Monica Bratu – director AJOFM.

Locurile de munca vacante la bursa sunt in urmatoarele meserii/ocupatii: confectioner cablaje auto, confectioner asamblor articole din textile, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide, consilier vanzari asigurari, dulgher, fierar betonist, lacatus constructii metalice si navale, laminator, servant pompier, sudor, agent de asigurare, agent de vanzari, curatitor sablator, strungar la masini de alezat, electrician intretinere si reparatii, ospatar, agent comercial, macular, operator la fabricarea produselor fainoase, patiser, bucatar, conducator autospeciala, contabil, lacatus mecanic, masinist pod rulant, vanzator, barman, camerista, confectioner modele (croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda), manipulant marfuri, gestionar, inginer chimist, macaragiu portuar, maistru mecanic, strungar universal (cilindri laminare), ambalator manual, friyer, coafor, manichiurist, AMC-ist, cofetar, designer pagini web, designer vestimentar, electrician in constructii, electronist, faiantar, farmacist, femeie de serviciu, inginer industrie alimentara, inginer nave, instalator gaze, instalator retele termice si sanitare, legator, librar, lucrator in bucatarie, maistru electrician, mecanic utilaj, montator pereti si plafoane din ghips-carton, operator calculator, operator calculator (proiectare asistata in industria textila), primitor distribuitor, receptioner, sofer automacaragiu C, tamplar universal, tehnician echipamente de calcul si retele, timonier fluvial, tipograf, vopsitor industrial, zidar rosar-tencuitor, zugrav.

Si-a anunţat participarea la bursa şi Colegiul Tehnic “Panait Istrati” cu un grup de 34 elevi din anii terminali, care vor primi informatii cu privire la modalităţile concrete de căutare a unui loc de muncă, prezentarea la interviu- pas important în obţinerea unui loc de muncă, informaţii legate de piaţa muncii locală, locurile de muncă vacante la bursaă precum şi materiale informative necesare accesării serviciilor oferite de agenţie. De asemenea, acestia pot intra în legătură directă cu angajatorii prezenţi la bursă pentru a se familiariza cu activităţile specifice acestei zone de interes, respectiv: iniţierea şi derularea unui interviu de angajare, obţinerea informaţiilor referitoare la cerinţele, aşteptările angajatorilor, condiţiile de lucru oferite, programe de formare realizate în cadul firmelor etc.

AJOFM Brăila pregăteşte Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

*Angajatorii sunt invitaţi să-şi prezinte din timp oferta locurilor de muncă pentru tinerii din această categorie

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează, vineri – 25 septembrie 2015 – “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi“. Acţiunea “Bursa locurilor de muncă” este măsura activă de combatere a şomajului destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă organizată. Astfel, angajatorii care doresc să participe la această acţiune au posibilitatea de a-şi prezenta oferta într-un cadru organizat, unde vor intra în contact direct cu persoanele care solicită un loc de muncă. targ-locuri-munca

Rugăm angajatorii interesaţi să comunice, în scris, oferta de locuri de muncă, completând formularul <Situaţia locurilor de muncă vacante>, anexa nr.1 A la <Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă> reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 18 septembrie 2015. Angajatorii care îşi au sediul în raza localităţilor Făurei şi Însurăţei pot contacta Punctul de Lucru Făurei al AJOFM cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii, nr.36, tel./fax0239/661749, respectiv Punctul de Lucru Însurăţei al AJOFM cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei, nr.18, tel./fax 0239/660574„, precizează Monica Bratu – director executiv AJOFM Brăila.

Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă şi relaţii suplimentare cei interesaţi se vor adresa AJOFM Brăila – sediul în municipiul Brăila, bulevardul Dorobanţilor nr. 603-605, tel. 0239/611519, tel/ fax 0239/611386, e-mail: ajofm@br.anofm.ro.