Arhive etichetă: certificat

Scoala Gimnazială Romanu din județ Brăila – titlu de Școală eTwinning

*Unitatea de învățământ devine astfel un model pentru comunitatea eTwinning

Școala Gimnazială Romanu – prof. Giorgiana Ioan, director – din județul Brăila a obținut Certificatul de Școală eTwinning, devenind astfel Școală eTwinning. Certificatul reprezintă o recunoaștere și o apreciere a implicării, angajamentului și devotamentului elevilor și profesorilor implicați în acest tip de proiecte, dar și ale întregii școli, la nivelul cărora colaborează echipele de elevi și profesori. Recunoașterea la nivel european este e onoare, prezentând unitatea de învățământ ca un model pentru comunitatea eTwinning, în sfera practicilor digitale, practicilor de siguranță online, abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei, promovării dezvoltării profesionale a cadrelor didactice si promovării practicilor de învățare în colaborare.
În competiția Premiile naționale eTwinning – categorii tematice, 2020-2021, categoria „Unități de învățământ din mediul rural”, proiectul Școlii Romanu cu titlul ”30 Days 30 Challenges” a obținut premiul al II-lea. În anul școlar 2020-2021 școala a obținut patru Certificate naționale de calitate (Quality Label) și două Certificate europeane de calitate (European Quality Label). Deci, pandemia și noile provocări nu au impiedicat performanța.

Armanda Filipine Armanda Filipine, revista de cultură și informație Braila Chirei

Certificatul lingvistic European/ European Language Label, 15 ani în Europa

* Inscrierile proiectelor pentru sesiunea 2015 are loc pana in 30 iunie, inclusiv * Un certificat European Language Label a primti, in 2014, ISJ Braila pentru proiectul Comenius Regio „Noi abordari ale predării limbilor străine in România si Turcia”

Instituţiile private și de stat care deruleaza proiecte europene cu cel putin o componenta lingvistica pot depune candidaturi in sesiunea 2015 in vederea obtinerii Certificatului lingvistic European European Language Label.

european language            Calendar 2015

1 mai – 30 iunie 2015: depunerea candidaturilor 1 iulie – 31 august 2015: evaluarea candidaturilor, semnarea diplomelor (în original) de către comisarul Tibor Navracsics şi afişarea rezultatelor; 18 septembrie 2015: festivitatea de premiere la Bucureşti, sediul Reprezentanţei Comisiei Europene.

Certificatul lingvistic european – ediţia 2015. Priorităţile avute în vedere la evaluarea candidaturilor sunt următoarele: 1. Educaţie lingvistică pentru incluziune socială. Dintr-o perspectivă sociologică, incluziunea socială reprezintă o garanţie prin care indivizii și grupurile sociale defavorizate se pot bucura de anumite drepturi precum asigurarea unui loc de muncă şi a unei locuinţe adecvate, îngrijirea sănătăţii, accesul la educaţie și formare profesională. Este, de asemenea, foarte important să se garanteze integrarea socială, economică, politică și culturală a tuturor persoanelor. „Incluziunea socială” este o sintagmă-cheie prin care oamenii îşi pun problema de a-şi respecta și de a-şi aprecia semenii, de a se asigura că le sunt acoperite nevoile de bază, astfel încât comunităţile să se dezvolte constant şi să poată exista demn. În special în acest context şi în deplină conformitate cu cele enunţate, educaţia lingvistică joacă un rol deosebit de important. Prin dezvoltarea competenţelor de comunicare în mai multe limbi, persoane de vârste diferite şi care provin din medii diferite sunt încurajate să se implice în activităţi care îi solicită social să înveţe limbi străine. Astfel de sprijin poate fi acordat imigranţilor, persoanelor care provin din medii defavorizate sau persoanelor cu dizabilităţi, pentru a menţiona doar câteva;

2. Educaţie lingvistică și sport. Sunt multe proiecte care urmăresc să motiveze tinerii și adulţii să înveţe limbi străine și se familiarizeze cu alte culturi prin pasiunea lor pentru sport, ceea ce înseamnă că sportul poate transforma achiziţia lingvistice într-o activitate mai interesantă și mai atractivă. Există, de exemplu, o legătură clară între schimburile de tineri în domeniul sportului și necesitatea lor de a se înţelege. Acest lucru se poate extinde către grupuri de diferite vârste, prin combinarea sportului cu practicile eficiente de promovare a educaţiei lingvistice și a dialogului intercultural, mai ales în contexte nonformale. Obiectivul nu este în mod obligatoriu acela de a învăţa perfect limba, ci mai degrabă de a reduce barierele care apar în calea învăţării limbilor străine și de a învăţa într-un mod ludic, dar constructiv.

* * *

Certificatul lingvistic European/ European Language Label implineste 15 ani în Europa; a fost lansat oficial în anul 1999. Este o distincţie care încurajează inovarea şi creativitatea în domeniul educaţiei lingvistice, care promovează şi diseminează bunele practici, tehnicile şi instrumentele noi de predare şi de învăţare în acest domeniu. „Premiul se acorda proiectelor care susţin inovaţia în toate activităţile de predare/învăţare a limbilor, indiferent de nivelul de educaţie şi formare căruia i se adresează, de vârsta beneficiarilor, de metodele utilizate sau de tipul finanţării. Sprijinind proiectele lingvistice la nivel local, naţional şi european, Certificatul lingvistic european îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea standardelor de predare, să încurajeze accesul la comunicarea multilingvă şi să contribuie la conştientizarea şi la aplicarea criteriilor de calitate în domeniul educaţiei lingvistice. Acţiunea este coordonată de Comisia Europeană și este administrată la nivel naţional de agenţiile care implementează programele de educaţie şi formare ale Uniunii Europene (în prezent, începând cu 2014, aceste programe poartă denumirea Erasmus+). Evaluarea candidaturilor depuse pentru atribuirea unui Certificat lingvistic european este realizată de un juriu care decide conform unor criterii detaliate”, precizeaza organizatorii.

În România, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP) se ocupă de acordarea Certificatul lingvistic European/ European Language Label începând cu 2002. De asemenea, e de mentionat că în fiecare an, începând din 2002, Reprezentanţa Comisiei Europene în România și Ministerul Educaţiei a susţinut ANPCDEFP și a contribuit la organizarea într-un mediu adecvat a ceremonie de acordare a certificatelor. În perioada 2001 – 2014, distincţia a fost acordată unui număr de peste 100 de proiecte lingvistice, implementate de instituţii private și de stat, pe întreg teritoriul României. Majoritatea proiectelor cărora li s-a atribuit Certificatul lingvistic european au arătat o profundă implicare pentru încurajarea dialogului intercultural și interethnic, promovarea toleranţei și a luptei împotriva tuturor formelor de discriminare, consolidarea folosirii limbilor străine de către persoanele din grupurile dezavantajate sau minoritare, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare și utilizarea instrumentelor TIC pentru învăţarea limbilor străine.

    nicoleta dinca        Dupa cum confirma prof. Luminiţa Mocanu – inspector scolar Proiecte educaţionale la Inspectoratul Scolar Judeţean (ISJ) Braila, unul dintre certificatele European Language Label a primit, in 2014, ISJ Braila pentru proiectul Comenius Regio „Noi abordari ale predării limbilor străine in România si Turcia”, coordonator prof. Nicoleta Dincă (foto stanga).