Colegiul prefectural al judetului Brăila, şedinţa aferentă lunii noiembrie 2019

*Se prezintă informări despre activităţile de la Poşta Română, Oficiul Registrului Comerţului, Centrul Militar Judeţean, DSVSA, CJPC, DSP etc. precum şi privind măsurile de protejare a populaţiei în timpul sărbătorilor de iarnă

Miercuri, 20 noiembrie 2019, de la ora 11.00 în la Sala Rondă a clădirii administrative Brăila, prefectul Adrian George Paladi a convocat membrii Colegiului Prefectural al județului Brăila pentru şedinţa aferentă lunii în curs, cu următoarea ordine de zi:

   1). Informare format pdf cu privire la activitatea Oficiului Județean de Poștă Brăila desfășurată în perioada ianuarie – septembrie 2019; prezintă Elena Anina Bounegru – director; 2). Informare format pdf asupra activităţii desfăşurate de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila în perioada ianuarie – octombrie 2019; prezintă Daniela Condruz – director; 3). Informare format pdf privind activitatea Centrului Militar Judeţean Brăila în primele 10 luni ale anului 2019; prezintă Șerbănel Stoica – comandant; 4). Informări format pdfformat pdf privind acțiunile de supraveghere sanitară veterinară ce urmează a fi desfășurate în vederea protejării sănătății cetățenilor în perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor de iarnă și programul de măsuri întocmită de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Brăila; prezintă Gicu Drăgan – director executiv; 5). Informări format pdfformat pdf privind acţiunile ce urmează a fi desfăşurate la nivelul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Brăila pentru protejarea sănătăţii cetăţenilor în perioada sărbătorilor de iarnă și programul efectuării controalelor în vederea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor, întocmită de CJPC Brăila; prezintă Dumitru Marta – comisar șef adjunct; 6). Informare format pdf asupra acţiunilor ce urmează a fi desfăşurate în vederea monitorizării respectării prevederilor legale la comercializarea produselor specifice sărbătorilor de iarnă şi a programului efectuării controalelor în perioada sărbătorilor de iarnă întocmită de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila; prezintă V. Ș. Gabriel Ciochină – director executiv DSP Brăila; 7). Proiect de hotărâre format pdf pentru aprobarea „Planului comun de acţiuni ce vor fi întreprinse în judeţul Brăila, pentru protejarea sănătăţii cetăţenilor, în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor de iarnă, acţiuni desfăşurate de DSVSA Brăila, CJPC Brăila şi DSP Brăila”; prezintă Rada Sterea – subprefect; 8). Diverse.

Colegiului prefectural al județului Brăila, şedinţa din octombrie 2018

*Tema principală este pregătirile pentru sezonul rece

Şedinţa de lucru a Colegiului prefectural al județului Brăila, efrenetă lunii în curs, are loc în 24 octombrie 2018, de la ora 11.00, în sala mare a clădirii administrative din Piaţa Independenţei nr. 1.

Ordinea de zi propusă de prefectul Adrian George Paladi este următoarea:

1) Preocuparea Primăriei municipiului Brăila și a Consiliului Local Municipal Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, informare pregatiri iarna PMB. oct 2018 (click pe document în format PDF pentru detalii) necesare deszăpezirii străzilor din municipiul Brăila, pentru perioada sezonului rece 2018-2019. Informare ajutor populatie de la Directia Asistenta Sociala, oct 2018 (click pe document în format PDF pentru detalii) privind acțiunile care vor fi întreprinse la nivelul Primăriei municipiului Brăila pentru sprijinirea populaţiei municipiului Brăila în vederea asigurării încălzirii sezonul rece 2018-2019; prezintă Marian Viorel Dragomir – primarul municipiului Brăila; 2) Informare informare drumuri CJ,oct 2018 (click pe document în format PDF pentru detalii) privind acțiunile ce vor fi întreprinse de Consiliul Judeţean Brăila pentru asigurarea condițiilor optime de circulație pe drumurile judeţene în timpul sezonului rece 2018-2019; prezintă Francisk Iulian Chiriac – președintele Consiliului Județean Brăila; 3) Raport raport Sectia Drumuri Nationale.oct 2018 (click pe document în format PDF pentru detalii) privind preocuparea conducerii Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe drumurile naţionale pentru sezonul de iarnă 2018-2019; prezintă Doinița Elena Corban – șeful Secției de Drumuri Naționale Brăila;

George Adrian Paladi

 4) Informare Informare-preg.-sezon-rece-orase-si-comune (click pe document în format PDF pentru detalii) privind asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe drumurile interioare ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru sezonul rece 2018-2019, întocmită de Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila; prezintă George Adrian Paladi – prefectul județului Brăila; 5) Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Programului de măsuri masuri comune iarna, oct 2018 (click pe document în format PDF pentru detalii) stabilite la nivelul Primăriei municipiului Brăila, Consiliului Local Municipal Brăila, Consiliilor Locale din judeţ, Consiliului Judeţean Brăila şi al Secţiei Drumuri Naţionale Brăila, acţiuni necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe străzile municipiului, drumurile comunale, judeţene şi naţionale pentru iarna 2018-2019”; prezintă prefectul George Adrian Paladi; 6) Diverse.

Colegiul prefectural al judeţului Brăila, aprilie 2017

*În 26 aprilie 2017; rapoate de activitate de la APM, AJPIS, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor, Oficiul Judetean de Zootehnie si informare despre proiecte finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

           Prefectura Braila  – prefect Mădălina Cochino – a publicat programul sedintei de lucru a Colegiului Prefectural al judetului Braila din data de 26 aprilie 2017,  de la ora 11.oo in Sala Mare a Palatului administrativ. Foto din arhiva revistei Braila Chirei. 

 1) Raport privind activitatea desfașurata de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Braila in anul 2016; material activit APM Braila 2016 (click pe document in format PDF pentru detalii) prezentat de Ciprian Cuzmin – director executiv APM Braila; 2) Informare – material informare AJPIS Braila (click pe document in format PDF pentru detalii) referitoare la modul de indeplinire a masurilor prevazute in Hotararea Colegiului Prefectural nr. 8/ 29.06.2016 privind aprobarea „Programului de masuri stabilite pentru imbunatatirea activitatii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Braila in anul 2016”; prezinta Adrian Berhard Ritzinger – director executiv AJPIS Braila; 3) Informare – Inspect calit Seminte activit 2016 (click pe document in format PDF pentru detalii) – privind activitatea desfașurata de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor (ITCSMS) Braila in anul 2016; prezinta Geta Condruţ – analist Sector Puritate in ITCSMS Braila; 4) Informare – proiecte din Fondul European Agricol (click pe document in format PDF pentru detalii) – privind proiectele in curs de implementare la nivelul judetului Braila, finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, intocmita de Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Braila; prezinta Sorin Moise – director al OJFIR Braila; 5) Prezentarea – material Oficiu Jud Zootehnie, activ 2016 (click pe document in format PDF pentru detalii) – activitatii desfasurate de Oficiul Judetean de Zootehnie Braila in anul 2016; prezinta Monica David – inginer Oficiul Judetean de Zootehnie Braila; 6) Diverse.

Colegiul Prefectural al județului Brăila, iunie 2016

*Ședința in 29 iunie 2016, ora 11.00 

DSCN8129         Miercuri, 29 iunie 2016, ora 11.00, la Sala Mare a Palatului Administrativ are loc ședința Colegiului Prefectural al județului Brăila, cu următoarea ordine de zi:

 1) Raport (raport AJPIS, iun 2016 – click pe document in format PDF pentru detalii) privind activitatea desfăşurată de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Brăila în domeniul prestaţiilor sociale şi a inspecţiei sociale în perioada ianuarie – mai 2016. Realizarea obiectivelor Programului de măsuri stabilite în vederea îmbunătăţirii activităţii AJPIS Brăila în perioada iunie – decembrie 2015 (raport 2015 AJPIS, iun 2016 – click pe document in format PDF pentru detalii). Programul de măsuri stabilite pentru îmbunătăţirea activităţii în anul 2016; prezintă Adrian Bernhard Ritzinger – director executiv AJPIS Brăila; 2) Informare cu privire la activitatea Centrului Judeţean Brăila al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie in Agricultură (APIA) în perioada ianuarie – mai 2016 (raport APIA, iun 2016 – click pe document in format PDF pentru detalii); prezintă Daniela Mihaela Militaru – director executiv al Centrului Judeţean Brăila APIA; 3) Informare asupra activităţii desfăşurate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila în perioada ianuarie – mai 2016 (raport Registrul Comert, iun 2016 – click pe document in format PDF pentru detalii); prezintă Daniela Condruz – director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila; 4) Informare privind activitatea Centrului Militar Judeţean Brăila pe primele 5 luni ale anului 2016 (raport Centrul Militar, iun 2016 – click pe document in format PDF pentru detalii); prezintă Ion Frăţiman – comandant al Centrului Militar Judeţean Brăila; 5) Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri stabilite pentru  îmbunătăţirea activităţii AJPIS Brăila în anul 2016“ (masuri AJPIS, iun 2016 – click pe document in format PDF pentru detalii); prezintă Mădălina Cochino – prefectul  judeţului Brăila: 6) Prezentarea „Planului general de măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06 – 15.09.2016“ comunicat de Direcția Generală Management Operațional din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (IPJ plan masuri vara, iun 2016 – click pe document in format PDF pentru detalii); prezintă Constantin Adrian Glugă – inspector șef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila; 7) Diverse. DSCN8130

Foto din arhiva revistei de cultură si informaţie de la o sedință similară anterioară; in dreapta – prefect Mădălina Cochino, subprefect Marius Aurelian Ţiripa.

Colegiul prefectural Braila, martie 2016

*In data de 30 ale lunii, cu prezentarea rapoartelor de activitate de la Directia pentru Agricultura, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului  Saditor, Oficiul Judetean de Zootehnie, OIR POSDRU pentru zona Braila

 

DSCN8130      Sedinta de lucru a Colegiului prefectural al judetului Braila aferenta lunii in curs s-a desfasurat in 30 martie 2016, la sala mare a Palatului administrativ, ca de obicei cand se desfasoara evenimente (cu participare mai larga) ale Prefecturii (http://www.prefecturabraila.ro/). Reuniunea a fost prezidata (foto stanga sus)  de Madalina Cochino – noul prefect (https://brailachirei.wordpress.com/2016/02/20/madalina-cochino-noul-prefect-al-judetului-brailal/), Marius Aurelian Tiripa – subprefect.

Traian Cismas DSCN8122        Pe ordinea de zi au fost urmatoarele puncte: 1) Raport privind activitatea desfasurata de catre Directia pentru Agricultura a judetului Braila pe trimestrul I al anului 2016 (raport Directia Agric. 2015 – materialul poate fi consultat in detaliu in documentul PDF atasat aici) si programul de masuri stabilite pentru derularea in conditii optime a campaniei agricole de primavara; a prezentat Traian Cismas (foto stanga) – director executiv al Directiei pentru Agricultura Braila; 2) Informare (Informare producere seminte – materialul poate fi consultat in detaliu in documentul PDF atasat aici) privind producerea semintelor certificate destinate insamantarii pentru campania agricola 2015-2016, intocmita de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului  Saditor Braila; a prezentat Cristina Dinca – director executiv al Inspectoratului; 3) Prezentarea activitatii (Oficiul zootehnie, activit 2015 – materialul poate fi consultat in detaliu in documentul PDF atasat aici) desfasurate de Oficiul Judetean de Zootehnie Braila in anul 2015; a prezentat inginer Elena Surdu (foto dreapta); DSCN8121

4) Informare (OIR POSDRU proiecte Braila 2015-febr 2016 – materialul poate fi consultat in detaliu in documentul PDF atasat aici) privind activitatea Organismului Intermediar Regional (OIR) pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Regiunea Sud-Est- Braila in legatura cu proiectele finantate prin POSDRU si implementate pentru judetul Braila in perioada ianuarie 2015 – februarie 2016; a prezentat Gabriel Nicolae Ciubuc (foto dreapta); DSCN8133

5) Proiect de hotarare (masuri agricole – materialul poate fi consultat in detaliu in documentul PDF atasat aici) pentru aprobarea „Programului de masuri stabilite pentru derularea in conditii optime a campaniei agricole de primavara 2016 de catre Directia pentru Agricultura a Judetului Braila”; a prezentat subprefectul Marius Aurelian Tiripa.

De asemenea, Adrian Ritzinger  (foto dreapta jos) – director al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Braila a adus celor prezenti cateva noi informatii referitoare la modificarile legislative in domeniul asistentei sociale, iar Simona Cimpoae (foto) – director Directia Generala de Asistenta si Protectia Copilului Braila – a reamintit primarilor din judet ca au datoria, conform legii, sa identifice cazurile speciale si sa ajute familiile cu copii astfel incat acestia din urma sa ramana in familie, sa mearga la scoala etc. DSCN8140

Adrian Ritzinger a mentionat si ca, datorita nerespectarii legii – nefiind efectuate verificari la situatiile exacte ale situatiilor financiare ale persoanelor, familiillor care primesc sprijin de la stat – a semnat 77 de decizii de returnare (de catre cei care le primisera…) a sumelor primite.

DSCN8144         Simona Cimpoae a afirmat ca din luna noiembrie 2015 pana la data curenta au fost adusi 33 de copii din judet si municipiu in sistemul de ingrijire, in spatiile destinate ajutorului in regim de urgenta la DGASPC si la asistenti maternali – si ca, daca primarii ar fi luat masurile de sprijin conform legii, poate ca numarul acestor copii luati de acasa ar fi fost mai mic. N.red. Cu toate acestea, trebuie sublinait si faptul ca, de multe ori, situatia materiale a copilului se imbunatateste simtitor la centrele de plasament pentru ca acasa nu avea mancare, curent electric, nu mergea la scoala etc.

Colegiul prefectural Braila, ianuarie 2016

*Miercuri, 27 ianuarie * Au raportat activitatea din 2015 IPJ, IJJ, Politia de frontiera, Baza reparatii nave, Politia de transporturi, ISU „Dunarea’

 

Miercuri, 27 ianuarie 2016, de la ora 10.30 a avut loc la Sala Mare a Palatului Administrativ ședința Colegiului Prefectural al județului Brăila aferentă lunii in curs. Foto: revista de cultură şi informație Braila Chirei. colegiu prefectural

Asa cum a anunțat Stelianina Dobromir – director Cancelarie prefect (Nicu Lucian Olteanu), ordinea de zi a fost următoarea:

1. Bilanţul (detalii in raport 2015 IPJ – click pe documentul in format PDF) activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, anul 2015; 2. Raport (detalii in raport 2015 IJJ – click pe documentul in format PDF) privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Brăila, anul 2015; 3. Informare (detalii in informare 2015 Politia Frontiera – click pe documentul in format PDF) privind activitatea Sectorului Poliţiei de Frontieră Brăila din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi pe anul 2015; 4. Informare (detalii in informare 2015 Baza nave – click pe documentul in format PDF) privind activitatea Bazei de Reparaţii Nave Brăila, pe anul 2015; 5. Informare (detalii in informare 2015 Politie transporturi – click pe documentul in format PDF) privind activitatea desfăşurată de Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi în anul 2015; 6.Raport de evaluare (detalii in raport 2015 ISU Dunarea – click pe documentul in format PDF) a activităţilor desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dunărea” al judeţului Brăila în anul 2015; direcţiile prioritare de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii pe anul 2016. 7. Proiecte de hotărâri pentru aprobare: „Programului orientativ al şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural al judeţului Brăila ce urmează a avea loc în anul 2016″; Programului de măsuri stabilite pentru realizarea direcţiilor prioritare de acţiune în vederea îmbunătăţirii activităţii ISU <Dunărea> al judetului Brăila în anul 2016 ”; 8. Diverse.

Colegiul prefectural Braila, sedinta noiembrie 2015

*Miercuri, 18 noiembrie, de la ora 11.00 

Membrii  Colegiului Prefectural al judetului Brăila se reunesc miercuri, 18 noiembrie 2015, de la ora 11.00, in Sala Mare a Palatului administrativ. Foto din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei de la o sedinta similara derulata la o data anterioara. DSCN9545

Dupa cum anunta Stelianina Dobromir – director Cancelarie prefect Nicu Lucian Olteanu – ordinea de zi a şedintei este urmatoarea:

 1) Informare (mat DSVSA, nov 2015) privind măsurile de supraveghere sanitară veterinară, stabilite pentruperioada premergătoare şi in timpul sărbătorilor de iarnă, in domeniul igienei şi sănătăţii publice sanitare veterinare intocmită de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Brăila; prezintă Marian Pantiru – director executiv al DSVSA Brăila; 2) Informare (mat Protectia Consumator, nov 2015) privind verificarea modului de comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă și programul efectuării controalelor in perioada sărbătorilor de iarnă intocmită de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila; prezintă Dumitru Marta – comisar şef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila; 3) Informare (mat DSP, nov 2015) asupra acţiunilor ce urmează a fi desfăşurate in vederea monitorizării respectării prevederilor legale la comercializarea produselor specifice sărbătorilor de iarnă şi a programului efectuării controalelor in perioada sărbătorilor de iarnă intocmită de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a Județului Brăilaprezintă dr. Gabriel Ciochină – director executiv al DSP Brăila; 4) Activitatea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila (ian-oct 2015, raportare Cadastru) in perioada ianuarie-octombrie 2015; prezintă Petrică Drăgan – directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila; 5) Informare (ian-oct 2015, Apele Romane raportare) privind activitatea desfăsurată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2015; prezintă Adrian Turiac – directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila; 6) Proiect de hotarare pentru aprobarea „Planului comun de acţiuni privind coordonarea activităţilor specifice sărbătorilor de iarnă, intreprinse in judeţul Brăila, pentru protejarea sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor, de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila şi Direcţia de Sănătate Publică Brăila; prezintă Marius Aurelian Țiripa – subprefectul judeţului Brăila; 7) Diverse.

Sedinta Colegiului Prefectural Braila pe luna mai, rapoarte curente

Dupa cum ne informeaza Mihaela Francisca Dumitru – directorul Cancelariei prefectului Brailei – vineri, 31 mai 2013, de la ora 10.00, are loc la Sala Mare a Instituției Prefectului județ Brăila ședința Colegiului Prefectural.

Ordinea de zi a intrunirii aferente lunii mai este urmtoarea: raport privind activitatea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brăila în perioada ianuarie-aprilie 2013 şi măsurile propuse pentru îmbunătăţirea activităţii pe perioada următoare a anului 2013; raport de activitate  desfăşurată de către Direcţia  de Sănătate Publică a judeţului Brăila pe primele 4 luni ale anului 2013; prezentarea activităţii desfăşurate de către Oficiul Judeţean de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Brăila, pe primele 4 luni ale anului 2013; obligatiile unor servicii publice deconcentrate privind comunicarea către Centrul Militar Judeţean a anumitor informatii necesare actualizării permanente a evidenţei militare a cetăţenilor incorporabili şi rezerviştilor cu domiciliul în judeţul Brăila; atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare, material întocmit de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – Jud. Brăila; informare privind activitatea de licentiere şi atestare desfăşurată de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Brăila,  pe primele 4 luni ale anului 2013; proiect de hotărâre pentru aprobarea  „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brăila pe perioada următoare a anului 2013“; Informare privind stadiul absorbţiei fondurilor europene la nivelul judeţului Brăila la data de 30.04.2013, prezentată de Instituţia Prefectului -Judeţul Brăila; diverse.