Arhive etichetă: competente

Colegiul Economic „Ghica” Brăila, proiect Erasmus+ pe competenţe TIC

*Proiectul este „Integrarea competențelor TIC în domeniul educației economice (CITEec)” şi se derulează până în 2020

    Colegiul economic „Ion Ghica” Brăila – prof. dr. Doiniţa Zafiu director, prof. Narcisa Liliana Feichter director adjunct – derulează în perioada 2018 – 2020 un proiect european finanaţat prin programul Erasmus+ cu titlul „Integrarea competențelor TIC în domeniul educației economice (CITEec)”.  Manager de proiect este prof. dr. Doinița Zafiu, iar prof. Elena Zemeili este coordonatorul proiectului.

Scopul activităţilor incluse este utilizarea ITC și open source intelligence de cât mai mulţi elevi și profesori, ca instrumente de învățare, precum și adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaționale.

Cadrele didactice care vor participa la mobilitățile de formare, prin cunoștințele dobândite vor forma un nucleu capabil să folosească competențele dobândite și dezvoltate în realizarea altor proiecte cu impact pozitiv asupra școlii, părinților si comunității.

Țintele strategice ale proiectului vizează oferirea de servicii educaționale de calitate elevilor și profesorilor aflați într-o arie dezavantajată din punct de vedere economic pentru:

– utilizarea TIC și open source intelligence, ca instrumente de învățare, iar profesorii și elevii să prezinte activitățile/materialele realizate în mediul virtual;

– formarea la elevi a unor competențe cheie specifice profilului economic și dezvoltarea competențelor multilingvistice (utilizarea programelor de contabilitate pentru elevii de la profilul tehnician în activ economice, realizarea ofertelor, programelor turistice pentru elevii de la profilul tehnician  în turism, realizarea unei pagini web de postare a produselor culinare realizate, pentru elevii de la profilul tehnician în gastronomie) având ca motivație participarea activă la viața economică și socială.

Prin intermediul acestor schimbări școala va avea o nouă deschidere cu orientare internațională, și va asigura calitatea predării cu noile tehnologii IT, va comunica și colabora cu parteneri externi în schimburi interculturale și va transfera cunoștințele și competențele dobândite în avantajul elevilor„, precizează prof. dr. Doiniţa Zafiu.

La Şcoala „Băncilă’ din Brăila, activităţi în proiectul internaţional Eratostene

*In februarie – 21 martie 2016 * Proiectul vizează dezvoltarea competenţelor de învăţare interdisciplinară prin metoda experimentului ştiinţific

 

sc Bancila 3      La Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” (fosta nr. 8) din municipiul Brăila – director prof. Anamaria Dumitriu – s-a desfăşurat, în perioada 1 februarie – 21 martie 2016, proiectul internaţional Eratostene ce vizează dezvoltarea competenţelor de învăţare interdisciplinară prin metoda experimentului ştiinţific.

Au fost implicati elevii din clasa a VI-a C, îndrumaţi de Daniela Cerchez – profesor de matematică şi Romică Perianu – profesor de fizică. Tinerii au realizat un experiment ştiinţific pe baza cunoştinţelor acumulate la orele de matematică şi fizică, dar şi la alte discipline conexe cum ar fi astronomia şi explicate în cadrul proiectului. Eratostene – geniul antichităţii – a fost prezentat şi în lecţiile de istorie predate de prof. Silvia Manea.
sc Bancila 1       Elevii au fost instruiţi din punct de vedere teoretic, cu privire la modul de realizare a „Experimentului Eratostene” prin care se poate determina, folosind cunoştinţe minime de matematică şi fizică, circumferinţa Pământului. Luni, 21 martie – ziua echinocţiului de primavără, s-a realizat măsuratoarea; fiind o zi însorită, deci propice experimentului. Datele experimentale obţinute de ei, au fost introduse pe platforma proiectului şi au fost corelate cu datele elevilor din oraşe aflate în alte ţări participante la proiect. sc Bancila 1

Prin acest proiect profesorii urmăresc implicarea elevilor în activităţi non-formale, promovarea şcolilor pe plan internaţional prin intermediul proiectelor eTwinning, realizarea de schimburi ştiinţifice de experienţǎ şi de utilizare TIC între elevii din şcolile de pe toate continentele.

La Casa Corpului Didactic Brăila, proiectul ERASMUS+ “De la debut la succes”

*Derulat in perioada august 2014 – august 2015, proiectul a presupus formarea unor debutanti pe teme de dezvoltarea carierei didactice 

Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila a derulat  în perioada august 2014 – august 2015 proiectul ERASMUS+ ”De la debut la succes”. În cadrul acestui proiect, trei cadre didactice (Cristina Elena Anton – director CCD, Costel Daniel Neicu, Elena Eugenia Butea – profesori metodisti) și un cadru didactic auxiliar (Rodica Alexandru – informatician) de la CCD  Brăila au participat în perioada 10 – 14 noiembrie 2014, în Madrid – Spania, la cursul „Mentoring Skills for Career Development” organizat de NGO „Motivated Learning for Everyone”. Ținta strategică a fost formarea a minim 50 de debutanți cu privire la dezvoltarea carierei didactice. La nivelul instituției brăilene menționate a fost realizat suportul de curs de către toate cele patru persoane care au participat la proiect, doua dintre ele au susținut și cursul de formare, iar celelalte două s-au ocupat de organizarea cursului,  machetare,  listare, legare suport de curs și realizarea unui blog sub forma unei platforme educaționale și a unui forum de discuții pe reteaua de socializare Facebook. Foto cu echipa de proiect, in stanga Cristina Elena Anton

echipa proiect         Tot în cadrul proiectului s-au realizat pliante de promovare, revista/ buletin informativ despreparticiparea la proiect, precum și articole și spoturi publicitare cu privire la proiect. Proiectului a avut în vedere mai mute obiective: analizarea sistemului managerial de la alți furnizori de formare continuă pentru adulți dințările UE; realizarea unei proceduri pentru lucru cu debutanții care să ducă la actualizarea fișei postuluiși a portofoliului profesorului mentor; avizarea instrumentelor pentru evaluarea proiectului – chestionare; includerea în oferta de formare a CCD Brăila a unui curs de formare  tip mentorat la care au participat persoane aflate la debut în cariera didactică; diseminarea informațiilor în mass-media pentru o informare corectă a comunității; avizarea unei fișe de post pentru profesorii mentori; formarea cadrelor didactice din județul Brăila cu privire la mentorat; aplicarea pentru un proiect KA2 Erasmus+ pentru un parteneriat strategic pe zona educație adulți.

În urma participării la proiectul „De la debut la succes” toate cele patru persoane participante la mobilități și-au îmbunătățit cunoștințele cu privire la mentorat versus coaching, dezvoltarea carierei pentru profesorii debutanți, organizarea activităților de team-building, organizarea sesiunilor de Brainstorming, beneficiile mentoratului si cele lingvistice – de engleză. De asemenea, participanții la mobilități au reușit să dobândească competențe cu privire la motivarea și încurajarea debutanților, comunicare și relaționare, planificarea carierei și dezvoltare personală, managementul  resurselor, managementul timpului, educație interculturală, egalitate de șanse, incluziune pe piața muncii și echitate socială, modelarea comportamentelor, atitudinilor și performanțelor la locul de muncă, redactarea CV-ului și a scrisorii de intenție, susținere a interviului, comportamentul empatic, utilizarea TIC în formare/ mentorat/ dezvoltare.

Aptitudinile pe care și le-au dezvoltat participanții la mobilități au fost cele cu privire la nevoile cadrelor didactice debutante, antrenarea debutanților pentru o mai bună incluziune pe piața muncii, acordarea feedbackului imediat, respectarea diferitelor culturi, cresterea satisfacției personale știind că au contribuit direct la creșterea  și  dezvoltarea profesională a debutanților, la dezvoltarea unui nou mod de a gândi care să îi ajute pe debutanți în viața profesională și personală, au deprins mai bine conceptele de toleranța, egalitate de șanse, deschidere spre alte culturi, s-au implicat in promovarea nondiscriminării de orice fel,  in parteneriate noi cu reprezentanți ai  furnizorilor de formare pentru adulți din alte tări ale Uniunii Europene.

Toate persoanele nominalizate ca membre în echipa de proiect (susținut financiar de la UE) au dobândit competențe, cunoștințe, aptitudini noi la cursul „Mentoring Skills for Career  Development” din proiectul „De la debut la succes” pentru a putea desfășura o activitate de calitate la CCD Brăila și pentru a sprijini pe tinerii debutanți din județul Brăila în cariera didactică.