„Sensuri ale icoanei”, conferinţă la Muzeul Brăilei „Carol I”

*Duminică, 5 noiembrie 2017, de la ora 13.00

        Muzeul Brăilei „Carol I” în colaborare Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Brăila organizează duminică, 5 noiembrie 2017, de la ora 13.00 la Muzeul Brăilei „Carol I” o conferință cu tema „Sensuri al icoanei”, eveniment în Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești (2017).
Conferinţa este susţinută de Alina Ruxandra Mircea – muzeograf la secția „Artă” a Muzeului Brăilei „Carol I”.
Vor fi prezentate câteva aspecte ale istoriei constituirii icoanei în Antichitatea Târzie și în perioada imediat următoare crizei iconoclaste (sunt cunoscute două perioade în istorie în care au fost interzise icoanele: 717 – 787 d.Hr. şi 813 – 843 d.Hr.). De asemenea, noțiuni de iconografie și stil vor fi discutate în conjuncție cu elemente ale teoriei imaginii la Sfinții Părinți și în special la Sfântul Ioan Damaschinul.

Reclame

Ziua Culturii Elene, la Muzeul Brăilei „Carol I”

*Cu ocazia Zilei Marelui NU, sâmbătă – 28 octombrie 2017, de la ora 11.00 la sediul muzeal şi la Centrul Diversităţii Culturale: conferinţă cu dr. Georgeta Filitti, program cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila, expoziţii 

     Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila desfăşoară Ziua Culturii Elene organizată cu ocazia Zilei „Marelui NU” – sâmbătă, 28 octombrie 2017, ora 11.00, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (Piaţa Traian nr. 3).
În program:

*alocuţiuni susţinute de prof. univ. dr. Ionel Cândea – membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Adrian Mavrochefalos – preşedintele Comunităţii Elene Brăila; 

*program artistic – dansuri tradiţionale greceşti cu Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila;

   *conferinţa „Greci şi români, mereu împreună” susţinută de prof. univ. dr. Georgeta Filitti – istoric;

*fotoexpoziţie „Brăila grecească” şi expoziţie de carte din biblioteca Centrului Diversităţii Culturale, expoziţie „Pasiuni” cu machete de utilaje pentru construcţii şi transport din colecţia ing. Marius Lucian Gănescu – membru al Comunităţii Elene Brăila. Expoziţiile pot fi admirate în perioada 28 octombrie – 30 noiembrie 2017, la Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale; coordonator Camelia Hristian – şef Serviciul Relaţii Publice. Traduceri în limba greacă – Haralambie Caravia.

Comisarul european Günther Oettinger, vizită oficială în România

*Comisarul pentru buget şi resurse umane se întâlneşte cu oficiali, presa şi cetăţenii în 26 octombrie 2017; participă şi la conferința  „10 ani de la aderarea României la UE: de la coeziune la convergență” organizată de Reprezentanța Comisei Europene în România 

Comisarul european Günther Oettinger – responsabil pentru buget și resurse umane face o vizită oficială la București în data de 26 octombrie 2017.  Vizita comisarului Günther Oettinger are ca scop dezbaterea cu autoritățile naționale a viitorului finanțelor UE, în contextul noului cadru financiar multianual ce va fi prezentat în mai 2018.

Günther Oettinger

Înaltul oficial european are în program întâlniri cu Klaus Iohannis – președintele României, premierul Mihai Tudose, cu Ionuț Mişa – ministrul finanțelor publice, Victor Negrescu – ministrul delegat pentru afaceri europene, Marius Nica – ministrul fondurilor europene, cu mmbri ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României.

De asemenea,  Günther Oettinger va susține un discurs la conferința  „10 ani de la aderarea României la UE: de la coeziune la convergență” organizată de Reprezentanța Comisei Europene în România cu sprijinul Băncii Naționale a României și va participa la un dialog cu cetățenii, organizat la Academia de Studii Economice.

„Sănătatea în era digitală”, conferinţă europeană la Tallinn

*În 16 – 18 octombrie 2017; subiectele centrale au fost creșterea cererii cetățenilor în domeniul e-sănătății, program ce sprijină serviciile de sănătate și pe cele sociale bazate pe valoare și durabile, programul eHealth ca motor al inovației și al dezvoltării economice

 

La Tallinn, capitala Estoniei, în  16 -18 octombrie 2017 a avut loc conferinţa europeană la nivel înalt „Sănătatea în era digitală” („Health in the digital society”) organizată de Ministerul Afacerilor Externe ca parte a preşedinţiei Estoniei la Consiliul Europei (notă. România va prelua preşedinţia pentru perioada ianuarie – iunie 2019 ). În lucrările conferinţei, subiectele centrale au fost creșterea cererii cetățenilor în domeniul e-sănătății, program ce să sprijine serviciile de sănătate și pe cele sociale bazate pe valoare și durabile, programul eHealth ca motor al inovației și al dezvoltării economice.

Vytenis Andriukaitis – comisar european pentru Sănătate

S-a pus accentul, aşa cum subliniază tema, pe ideile transmise de Vytenis Andriukaitis – comisarul european pentru Sănătate şi securitate alimentară în mesajul său (integral aici, lb. engleză – click pe document pentru detalii şi în prezentare conf med UE – scurtă analiză cu date şi grafice, în format PDF), care a fost, clar, în sensul modernizării domeniului nu doar la nivelul activităţii concrete din sănătate, ci şi în ceea ce priveşte relaţia pacient-sistem, practic câteva din provocările identificate în revizuirea intermediară a Strategiei privind piața unică digitală (DSM) în luna mai 2017, obiective pentru care Comisia Europeană elaborează o comunicare specifică privind sănătatea și îngrijirea digitală: Cetățenii UE se îngrijesc în mod clar de inovarea și digitizarea asistenței medicale. Cu toții vedem potențialul soluțiilor digitale în prevenirea și gestionarea bolilor cronice și în menținerea unui stil de viață sănătos. De aceea, Comisia se angajează să depășească obstacolele actuale în calea liberei circulații a pacienților și a datelor. Dacă vrem să protejăm bunăstarea cetățenilor noștri și să susținem modernizarea sistemelor naționale de sănătate, trebuie să punem în evidență dovezile și să declanșăm cercetări și investiții în domeniul sănătății digitale și să ajutăm oamenii să își gestioneze propria sănătate”.

După conferinţa de la Tallinn, comisarul Vytenis Andriukaitis are programată în 19 – 20 octombrie 2017 o vizită oficială în România unde va discuta aceelaşi subiecte cu miniştrii de profil, cu reprezentanții comisiilor parlamentare pentru sănătate, agricultură și afaceri europene.

** *

Între politicile Uniunii Europene, un rol important îl joacă eHealth, respectiv instrumente și servicii ce utilizează tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) cu scopul de a îmbunătăți activitatea medicală în ceea ce priveşte prevenţia, diagnosticare, tratament, monitorizare pacient astfel încât sectorul medical să devină mai eficient, să crească accesul la îngrijiri medicale de calitate. Prin eHealth se doreşte un real schimb de informații și date între pacienți, furnizori de servicii medicale, spitale, personal sanitar și rețele de informare în domeniul medical, crearea de dosare medicale electronice, formarea de servicii de telemedicină, crearea de dispozitive portabile de monitorizare a pacienților, crearea de software pentru programări în sala de operații, chirurgie robotizată, noi proiecte de cercetare fundamentală în domeniul fiziologiei umane virtuale.

Astfel, sunt mai bine puse în valoare obiectivele UE în domeniul sănătăţii: îmbunătățirea sănătăţii cetățenilor punând la dispoziția tuturor, prin instrumentele eHealth, un fond informațional de importanță vitală, creşterea accesibilităţii și calităţii serviciilor de asistență medicală, integrând instrumentele eHealth în politica sanitară și coordonând strategiile politice, financiare și tehnice ale statelor membre, instrumentele eHealth să devină mai eficiente, mai ușor de utilizat și acceptate pe scară mai largă prin implicarea personalului sanitar și a pacienților în fazele de elaborare, proiectare și aplicare a strategiilor.

Comisia Europeană are o strategie privind piața digitală unică din Europa  pentru a favoriza dimensiunea digitală a libertăților pe care se bazează piața unică europeană și pentru a relansa creșterea și ocuparea forței de muncă în UE. Strategia (mai multe informaţii la https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en#documents) include telemedicina și e-sănătatea, care reprezintă un pas înainte în promovarea interoperabilității și a standardelor acestor tehnologii digitale în UE, în beneficiul pacienților, al profesioniștilor din domeniul sănătății, al sistemelor sanitare și al industriei.

De interes este Articolul 14 din Directiva 2011/24/UE care prevede instituirea unei rețele voluntare menite să conecteze autoritățile naționale responsabile de e-sănătate. Reţeaua e-sănătate (https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_en) având ca obiective creșterea interoperabilității între sistemele electronice de sănătate și consolidarea continuității îngrijirii medicale, asigurarea accesului la servicii de sănătate sigure și de calitate, are ca scop elaborarea de orientări în domeniul e-sănătății.

Cristian Bădiliţă la Brăila, despre Mircea Eliade şi jurnalul salvat la Paris

*O întâlnire cu publicul vineri, 13 octombrie 2017, de la ora 18.30 în sala de conferinţe de la Restaurantul „Privighetoarea”, în parcul Grădina Publică; eveniment sprijinit de Clubul Rotary Brăila 

    Cristian Bădiliţă (site la www.cristianbadilita.ro/ şi pagină Facebook la https://www.facebook.com/cristian.badilita) – teolog, eseist, poet, traducător – vine din nou la Brăila să prezinte două dintre ultimele sale producţii editoriale, rodul cercetării şi efortului său continuu de a aduce în faţa publicului importante pagini de importanţă deosebită în mediile culturale. Astfel, cu sprijinul Clubului Rotary Brăila (cu membri câţiva importanţi oameni de afaceri brăileni care vor facă bine nu doar pentru propria persoană şi afacere, ci şi pentru alţii…), eruditul autor se va afla vineri, 13 octombrie 2017, de la ora 18.30 la Restaurantul „Privighetoarea” din parcul Grădina Publică – în sala de conferinţe. Aici, Cristian Bădiliţă (foto stânga sus, arhiva Armanda Filipine, revista de cultură şi informaţie Braila Chirei, la evenimentul detaliat la https://brailachirei.wordpress.com/2016/11/20/conferinta-cu-cristian-badilita-la-braila-despre-baudelaire-si-cele-13-poeme-inculpate/) va conferenţia pe tema unui subiect captivant: povestea salvării unui fragment important din Jurnalul celebrului scriitor savant, publicat în acest an la Editura Tracus Arte cu titlul „Jurnal: Pagini regăsite 9 octombrie 1959 – 3 mai 1962”. 

      „Totul a plecat de la un telefon primit, acum peste douăzeci de ani, de la Paul Barbăneagră, regizorul care ne-a lăsat singurul film-mărturie cu şi despre Mircea Eliade. Paginile salvate au fost recent publicate la Editura Tracus Arte din Bucureşti, însoţite de o Introducere şi peste trei sute de note explicative. Povestea e însoţită de imagini şi de lecturi din Jurnalul salvat” – editorii. 

De asemenea, Cristian Bădiliţă va vorbi şi despre volumul „Întâlnirea cu sacrul” de Mircea Eliade, recent apărut la Editura Vremea şi care cuprinde câteva fotografii din arhiva Paul şi Rosie Barbăneagră (Paris). 

Întâmplarea culturală de la Brăila se înscrie în programul manifestărilor închinate împlinirii a 110 ani de la naşterea lui Mircea Eliade (13 martie/ 28 februarie 1907, Bucureşti – 22 aprilie 1986, Chicago) – istoric al religiilor, profesor, scriitor, filosof, românul pe care mulţi cititori au început să-l iubească nu neapărat pentru romane – „Maitreyi”, „Domnişoara Cristina”, „La ţigănci” (ca să numesc doar câteva) – sau scrierile de filosofie a religiilor, cât mai cu seamă pentru „Jurnal” (două volume apărute la Humanitas) – cuprinde pagini de o forţă incredibilă pentru mintea şi voinţa unui cititor cu aceleaşi ambiţii ca Eliade.

La Braila, editia a XII-a a Conferintei nationale „Medicina de familie – prima linie in asistenta medicala”

*In perioada 12 – 14 octombrie 2017  * Manifestarea va fi precedata de simpozionul „Sindromul de instabilitate la varstnic”, ambele avand ca scop si celebrarea a 120 ani de la nasterea prof. dr. Ana Aslan, nascuta la Braila 

Societatea Medicilor de Familie Braila organizeaza Conferinta Nationala „Medicina de familie – prima linie in asistenta medicala”, editia a XII-a, in perioada 12 – 14 octombrie 2017. Evenimentele din program au loc, ca si in alti ani, la Teatrul „Maria Filotti”. Cu siguranta, ca si la editiile precedente (exemplu, cea din 2016 – amamnunte la https://brailachirei.wordpress.com/2016/06/29/medicina-de-familie-prima-linie-in-asistenta-medicala-la-braila-editie-de-ziua-medicului-de-familie-2016/), programul va fi unul care sa aduca multe informatii utile medicilor, asistentilor si tuturor participantilor.

dr. Viorica Naumov –
presedinte Societatea Medicilor de Familie Braila

             Manifestarea este precedata de simpozionul „Sindromul de instabilitate la varstnic” care se desfasoara joi, 12 octombrie 2017, in intervalul 9.00 – 13.00 in sala de conferinte (etaj 12) a Hotelului Traian. La simpozion, sustin conferinte prof. dr. Gabriel Prada si dr. Anna Marie Herghelegiu de la Institutul „Ana Aslan” din Bucuresti.
            „Prin ambele evenimente vom celebra 120 de ani de la nasterea prof. dr. Ana Aslan, nascuta la Braila„, precizeaza dr. Viorica Naumov (foto) – presedintele Societatii Medicilor de Familie Braila.
              N.red. Medicul Ana Aslan (1 ianuarie 1897 Braila – 20 mai 1988, Bucuresti) a fost profesor universitar, doctor, academician (din 1974), a infiintat specializarea în gerontologie, a fost director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie din Bucuresti pe care l-a infiintat (primul in lume) si condus. Este inventatorul tratamentului cu serul procaină sub numele Gerovital H3 (cu vitamina H3 pe care a descoperit-o) care in anii 1950 – 1970 a adus Romaniei milioane de dolari pentru ca se comercializa la export, iar oameni de stat. mari artisti si politicieni straini veneau la Institutul din Bucuresti sa isi faca tartamente impotriva imabatranirii. Ana Aslan a permis, dup[ 1956, fabricii Farmec din Cluj Napoca sa produca dupa reteta sa cu novocaina crema Gerovital.

La Cinema City din Mall Brăila, lansare tehnologie 4DX

*Joi, 3 august 2017, de la ora 10. 15 * Invitaţii vor viziona pelicula „Turnul întunecat”, în prezenţa directorului de marketing şi comunicare Cinema City România, Ungaria şi Bulgaria

       Spectaculoasa tehnologie video 4DX se lansează şi la Brăila, la Cinema City în Mall-ul de la Vărsătura joi, 3 august 2017.

Invitaţii vor viziona, în avanpremieră, pelicula „Turnul întunecat” – ecranizare (2017) de Nicolaj Arcel după celebra operă Scince Fiction „The Dark Tower” semnată Stephen King.

De asemenea, va fi şi o conferinţă de presă înaintea filmului, în prezenţa Andreei Buda – director de marketing şi comunicare Cinema City România, Ungaria şi Bulgaria.