Arhive etichetă: consileri judeteni

Consiliul Judetean Braila, sedinta iunie 2015

* Luni, 29 iunie 2015

          Consilierii judeteni braileni se reunesc in sedinta ordinara a Consiliului Judetean (CJ) Braila in data de 29 iunie  2015, de la ora 11.00 in sala mare de sedinte a Palatului Administrativ. DSCN8565

          Ordinea de zi a propusa de prof. dr. Viorel Mortu – conducator interimar al CJ Braila – este urmatoarea:                                                             

1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive; 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Braila pe anul 2015; 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului  Judetean Braila; 4. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila; 5. Proiect de hotarare privind numirea d-nei Cimpoae Simona Daniela in functia publica de conducere de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 6. Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila; 7. Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare, stabilita prin Hotararile Consiliului Judetean Braila nr. 21/2015 si 22/2015; 8. Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Braila; 9. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ATLAS S.A. Braila, pe traseele: Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila-Braila oras-Sediu S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A. (sos. Vizirului km. 10) pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO BRAILA S.A.; Sediu S.C. ATLAS S.A. Braila – Sediu S.C. ARTFERRO BRAILA S.A.-Spiru Haret, pentru beneficiarul S.C. ARTEFERRO S.A.; 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Insuratei, prin Consiliul local al orasului Insuratei, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea „Lucrarilor de reparatii capitale la strazi pietruite in orasul Insuratei si lucrarilor de intretinere  prin plombari si covor asfaltic subtire  DC 21 Insuratei-Lacu Rezi km0-km2”; 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Baraganul, prin Consiliul local al comunei Baraganul, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Construire cladire multifunctionala P+1 in comuna Baraganul, judetul Braila”; 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul local al comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitarea cladirii fostului sediu al Primariei Bertestii de Jos, in vederea amenajarii unui cabinet medical”; 13. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul local al comunei Cazasu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor „ Construire dispensar uman in comuna Cazasu”, „Extindere retea iluminat public in comuna Cazasu”, „Lucrari de intretinere drumuri locale pe raza comunei Cazasu”; 14 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul local al comunei Frecatei, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Lucrari intretinere DC 57 km.0+00-km 9+00”; 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Galbenu, prin Consiliul local al comunei Galbenu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Punerea in valoare a Monumentului Eroilor”; 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul local al comunei Gradistea, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor  „Baza sportiva si Santuri betonate in satele Ibrianu si Maraloiu”; 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Marasu, prin Consiliul local al comunei Marasu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Pietruire strazi rurale in comuna Marasu, judetul Braila”; 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Silistea, prin Consiliul local al comunei Silistea, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor „Extindere, modernizare si amenajarea exterioara Camin Cultural Silistea” si „Alimentare cu apa Sat Muchea”; 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Surdila Greci, prin Consiliul local al comunei Surdila Greci, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Asfaltare  DC 39 km.0+900-km.1+437, DJ 203 S-Horia, in comuna Surdila Greci, judetul Braila”; 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Movila Miresii, prin Consiliul local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Retea canalizare ape pluviale”’; 21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul local al comunei Tudor Vladimirescu, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Amenajare si sistematizare centru civic in localitatile Tudor Vladimirescu, Scortaru Vechi si Comaneasca, comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila”; 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Visani, prin Consiliul local al comunei Visani, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitare si dotare camin cultura comuna Visani, judetul Braila”; 23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Traian, prin Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal comuna Traian, judetul Braila”; 24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Salcia-Tudor, prin Consiliul local al comunei Salcia-Tudor, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Reabilitarea Scoala Gulianca, comuna Salcia Tudor, judetul Braila”; 25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila,cu comuna Zavoaia, prin Consiliul local al comunei Zavoaia, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivului „Modernizare si extindere pe orizontala cladire sediu primarie comuna Zavoaia, judetul Braila”; 26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu municipiul Braila, prin Consiliul local al municipiului Braila, judetul Braila, pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor „Amenajare sens giratoriu in municipiul Braila, in zona intersectiei Calea Galati cu Bd.Al.I.Cuza”, „Amenajare sens giratoriu in municipiul Braila, comuna din Paris cu Soseaua Focsani”, „Consolidarea si restaurarea fantanii arteziene P-ta Traian”, „Reabilitarea sistemului termic al cladirii Colegiul National Ghe.Munteanu Murgoci(regim multianual)”, „Reabilitare sistem termic Colegiu Tehnic C.D.Nenitescu(regim multianual)”; 27. Alte probleme.

Sedinta Consiliul Judetean Braila, septembrie 2012

Marti, 25 septembrie 20121, la Sala Mare a Prefecturii – ca de obicei – are loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Braila. Prezidata de presedintele Gheorghe Bunea Stancu, asas cum a fost si in mandatul trecut detinut de liderul PSD la sefia administratiei judetene brailene, sedinta reuneste a doua oara de la constituire (un album foto, de la sedinta festiva in care cei alesi au depus juramantul, aveti la

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325231160902813.75747.196618800430717&type=3

respectiv pe pagina facebook a Revistei „Braila Chirei’ ) noii consilierii judeteni la care se adauga cei doi vicepresedinti – Florin Mija, la al doilea mandat, si Catalin Boboc – liderul PNL Braila.

Ordinea de zi propusa pentru sedinta este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din  sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata  pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,5%  din impozitul pe venit  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2012; 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al  judetului Braila pe anul 2012; 3. Proiect de hotarare privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru copiii/tinerii beneficiari ai unei masuri de protectie speciala si persoanele adulte cu handicap protejate in centrele de ingrijire si asistenta din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Braila 2010-2015; 6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Scolii de Arte si Meserii  Tichilesti; 7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Braila; 8. Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila; 9. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de parteneriat intre Muzeul Brailei si Asociatia cultural-istorica “Muzeul” Ianca; 10. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, a bunurilor ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, din cadrul  Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3; 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Piata Traian nr.2, apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila; 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, str. Aleea Cocorilor nr. 14B, apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de Muzeul Brailei; 13. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 14. Diverse.