Arhive etichetă: Consiliu Local Municipal

Liberalii vor avea un nou coleg în Consiliul Local Municipal Brăila

*Alexandru Başno, tânăr medic stomatolog, va lua locul lui Marian Fusea care s-a mutat în capitală 

În conferinţa de presă din 12 octombrie 2019 de la sediul din Calea Călăraşilor a PNL Brăila, preşedintele Alexandru Dănăilă-Zaharia (consilier judeţean, fost viceprimar la municipiu) a făcut cunoscut faptul că în Consiliul Local Municipal (CLM) Brăila formaţiunea va avea un nou consilier, în persoana tânărului Alexandru Başno, de profesie medic stomatolog, care va prelua în CLM locul lăsat liber de Marian Fusea, colegul care s-a mutat în capitală.

Alexandru Başno,
PNL Brăila

Despre activitatea sa ca viitor consilier reprezentând interesele liberale şi ale votanţilor partidului, bineînţeles ale tuturor brăilenilor, Alex Başno a anunţat că îşi va concentra eforturile pentru promovarea a cel puţin două obiective; păstrarea tinerilor în Brăila prin oferirea unui mediu propice de viaţă şi centrul istoric al urbei, care trebuie modernizat – în viziunea sa (Nota red. Asta e şi păarea noastră… dar nu prea ne-a ascultat cineva până acum!), care poate deveni un atractiv spaţiu pietonal, în care se pot atrage investitori.
În conferinţă, alături de cei doi liberali, s-au mai aflat şi Adrian Tabarac – preşedintele Organizaţiei PNL Municipiu, consilier local, Florin Eugen Cîrligea – om de afaceri, consilier judeţean. De asemenea, având în vedere schimbările de la vârful politicii – din capitală, cu premierul desemnat Ludovic Orban – liderul PNL – care se ocupă de formarea noului guvern, Alexandru Dănăilă a că venirea liberalilor la guvernare va aduce schimbările dorite de populaţie astfel încât greşelile guvernării PSD să fie remediate.

Video de la conferinţă (fragm), postat de Armanda Flipine pe facebook – în pagina revistei de cultură şi informaţie Braila Chirei

Consiliul Local Municipal Brăila, şedinţa ordinară – iulie 2019

*Consilierii municipali au fost convocaţi pentru luni, 22 iulie, de la ora 9.00

Primarul brăilean al municipiului – Marian Viorel Dragomir, a transmis convocarea pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila din data de 22 iulie 2019. Întrunirea cu cei doi viceprimari – Doiniţa Ciocan şi Alexandru Jantea Crican, consilierii municipali şi directorii de direcţii din subordinea CLM are loc în sala de şedinţe a Companiei de Utilități Publice ”Dunărea” SA., de la ora 9.00. Foto din arhiva revistei de cultură şi informaţie Braila Chirei de la evenimentul similar din luna mai 2019.

CLM Brăila, 29 mai 2019

Din Ordinea de zi a şedinţei aferente lunii în curs (intregal e la ordine de zi CLM 22 iulie 2019 – click pe documentul în format DOCX pentru detalii):

1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019”; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2019; 3) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2019; 4) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila la 30.06.2019; 5) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 271/ 27.07.2016 referitoare la <Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”>, cu modificările și completările ulterioare; 6) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila; 7) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Cărăbuş” Brăila, prin transformarea a două posturi vacante în regim contractual; 8) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea Crican Alexandru privind Reorganizarea Poliției Locale Brăila, modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare; 9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru asocierea municipiului Brăila, prin CLM Brăila, cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului Municipiului Brăila, în vederea promovării unor interese comune; 10) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare; 11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al CLM Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.389/29.11.2010 și modificat prin H.C.L.M. nr. 332/31.07.2017; 12) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea actualizării valorii de inventar a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al municipiului Brăila și în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, conform procesului verbal nr. 9292/ 24.06.2019; 13) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.05.2019, referitoare la <Aprobarea asocierii municipiului Brăila prin CLM Brăila cu județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”>; 14) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Proiectare și executare instalație paratrăsnet – Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”>, str. Ghioceilor nr.1, cu finanțare de la bugetul local; 15) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Ajustarea prețului manoperei la Contractul de execuție de lucrări nr. 44555/ 27.11.2018 al obiectivului de investiții «Modernizare străzi Cartier Pisc»; 16) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 291/ 17.07.2017, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Pisc”>; 17) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privindModificarea H.C.L.M. Brăila nr. 625/ 29.11.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții Modernizare străzi Cartier Pisc”>, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 26/ 31.01.2019; 18) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.06.2019 a măsurilor din Planul de calitate al aerului în municipiul Brăila”; 19) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Constatarea încetării mandatului de administrator, ca urmare a demisiei lui Mircea Florin din Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, începând cu data de 26.06.2019., 20) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privindAcordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila; 21) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SC BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru un post vacant (…)

Consiliul Local Municipal Brăila, şedinţă extraordinară

*În 17 mai 2018, de la ora 10.00 

       Consilierii local brăileni sunt chemaţi joi, 17 mai 2018, de la ora 10.00 în sala 404 a clădirii adminsitrative pentru o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila. Ordinea de zi propusă şi aprobată de primarul Marian Viorel Dragomir este următoarea:

1) Proiect de hotărâre inițiat de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Modificarea H.C.L.M. nr. 432/ 28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico – economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța>”; 2) Proiect de hotărâre inițiat de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 433/ 28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentaţiei tehnico – economice Faza I (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 Pinochio>”; 3) Proiect de hotărâre inițiat de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Modificarea H.C.L.M. nr. 434/ 28.09.2017 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico – economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 Luceafărul>”; 4) Proiect de hotărâre inițiat de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța” și a cheltuielilor legate de proiect; 5) Proiect de hotărâre inițiat de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 Pinochio” și a cheltuielilor legate de proiect; 6)Proiect de hotărâre inițiat de doamna Viceprimar Ciocan Doinița privind: Aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.48 Luceafărulși a cheltuielilor legate de proiect.

Consiliul Local Municipal Brăila, şedinţa martie 2018

*În data de 30 martie, de la ora 11.00 * Pe ordinea de zi se află şi proiectul propus de liberali privind eliminarea taxei pe apa pluvială 

Consiliul Local Municipal (CLM) Brăila se reuneşte în plen, pentru şedinţa ordinară eferentă lunii în curs, în data de 30 martie 2018 în sala de şedinţe de la Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” – ora 11.00. 

Ordinea de zi propusă de primarul Marian Viorel Dragomir este următoarea;         

1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea HCLM Brăila nr. 61/ 19.02.2018, referitoare la ”Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila pe anul 2018; 3) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2018; 4) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Badiu Virginia Loredana și Păun Dan, membri în AGA la societatea Administraţia Pieţelor şi Târgurilor SA Brăila privind Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Administraţia Pieţelor şi Târgurilor SA Brăila, pe anul 2018; 5) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în AGA la societatea Braicar S.A. Brăila privind Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Braicar SA Brăila pe anul 2018; 6) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Organigramei şi a statului de funcții ale Spitalului de psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila; 7) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila; 8) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Brăila; 9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea, pentru anul 2018, a încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între CLM Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor/fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 10) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind „Transmiterea imobilului situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 236, identificat prin Cazarma nr. 567, înscris în Cartea Funciară nr. 86311, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Brăila şi administrarea CLM Brăila, în vederea realizării unui Complex rezidențial”; 11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea asocierii municipiului Brăila prin CLM Brăila cu județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea lucrărilor la patru obiective de investiții; 12) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Acordului de asociere între municipiul Brăila prin CLM, judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, Muzeul Brăilei “Carol I”, orașul Ianca prin Consiliul Local Ianca, orașul Însurăței prin Consiliul local Însurăței și orașul Făurei prin Consiliul local Făurei, pentru organizarea Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală “Nicăpetre”, ediţia a lll-a, în perioada 6 august – 15 septembrie 2018; 13) Proiect de hotărâre inițiat doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea Acordului referitor la îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul municipiului Brăila; 14) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea Contractului nr. 1/ 11.04.2012 de delegare a gestiunii prin atribuire directă, a serviciului de transport public local de călători pe trasee principale cu autobuze, încheiat cu Braicar SA Brăila, până la data intrării în vigoare a Contractului de servicii publice de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric din municipiul Brăila; 15) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu” Brăila, în dosarul nr. 2564/113/ 2016; 16) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila, în dosarul nr. 1991/ 98/2017;

17) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Bucur Claudia Raluca, Ioniță Ion Sorin, Popa Petrică Costel, Pricop Cristian Florinel, Sîrbu Constantin și Tabarac Adrian privind Modificarea taxei speciale de salubrizare prevăzută în Anexa nr.1 la H.C.L.M. nr. 616/21.12.2017.

18) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Bucur Claudia Raluca, Ioniță Ion Sorin, Popa Petrică Costel, Pricop Cristian Florinel, Sîrbu Constantin și Tabarac Adrian privind Eliminarea taxei pe apa de ploaie; 19) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare și modernizare stații îmbarcare/debarcare călători pentru transportul public local de călători”, conform Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI); 20) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii <Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu pentru Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” – Str. Ștefan cel Mare nr. 483>; 21) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări de instalații electrice interioare pentru aparate climatizare ” – Calea Călărașilor nr.59, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila; 22) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea Art.1 din HCLM nr. 23/ 31.01.2018 referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, municipiul Brăila”>; 23) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea contribuției municipiului Brăila prin CLM Brăila la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club „Dunărea” Brăila; 24) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila și de domnul consilier local municipal Gojan Petru privind Includerea în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011, a imobilului situat în Brăila, Aleea Creșei nr. 1, NCP 18995 la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 42 și darea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39 „Căsuța fermecată”; 25) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea bunului public denumit generic „Șoseaua Baldovinești – amplasament 4”, înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011, la poz. 585, Capitolul A – „Străzi”, conform cărților funciare nr. 74780, nr. 74782, nr. 90864 și nr. 74783; 26) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic Liceul Teoretic „Panait Cerna”, înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011, Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.96, conform documentației de cadastru; 27) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, cu poz. 636 la Capitolul A – „Străzi” și cu poz. 394 la Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, cu bunul public denumit generic „Vadul Catagaței”; 28) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Stadion Municipal”, înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, Capitolul G – Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente, subcapitolul G7 – „Baze sportive”, poziția nr. 1, conform documentației de cadastru; 29) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparținând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Danubiului nr. 5, parter și etaj, cu destinația de „birou particular” și aprobarea Caietului de sarcini al licitației; 30) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Scoaterea la licitaţie publică cu strigare în vederea închirieri a terenului ce aparţine Domeniului public al municipiului Brăila, situat pe Calea Călărașilor c/c str. Mecanizatorilor, în vederea amplasării unui panou publicitar pe o suprafață de 41,00 mp; 31) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila, a terenului în suprafaţă de 195,00 mp, NCP 91776, situat în Brăila, Faleza lot 2 între Bdul Independenţei şi SC Antena 1 lot 2, precum şi aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Brăila, proprietar al terenului în suprafaţă de 195,00 mp  lot 2 NCP 91776 şi SC Doraly Mall SRL, proprietară a terenului în suprafaţă de 200,00 mp, situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 1 lot 2, cu nr. cadastral provizoriu 91757; 32) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a terenului în suprafață de 87,00 mp, situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.8, în vederea reabilitării „Căminului de nefamiliști – Hipodrom”, recompartimentare și extindere cu mansardă și balcoane, conform Certificatului de urbanism nr. 1590/ 2017; 33) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a terenului în suprafață de 73,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 214; 34) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 28.02.2018 de către Comisia specială de punere în aplicare a HCLM nr. 4/ 2003; 35) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 36) Proiect de hotărâre inițiat doamna viceprimar Ciocan Doinița privind  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Industriei nr. 200, bl. 7, sc. 3, apartamentul nr. 43, din spațiu de locuit, în spațiu destinat funcționării unor instituții care desfășoară activități de utilitate publică, pe perioadă nedeterminată; 37) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea  H.C.L.M. Brăila nr. 553/ 29.11.2017 referitoare la „Aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/ 28.07.2016 încheiat cu SC Luxten Lighting Company SA”; 38) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul HCLM Brăila nr. 659/ 21.12.2017 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 245/ 30.06.2017”; 39) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea Anexei nr. 1 la HCLM Brăila nr. 429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu; 40) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Anexei nr. 2 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate; 41) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea Anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 42) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Perfectarea unui contract de închiriere pentru suprafața de 127,17 mp, aparținând domeniului public al municipiului Brăila, situată în municipiul Brăila, Str. Școlilor colț cu str. Hipodrom, rezultată din comasarea contractelor de închiriere nr.66/26.05.1995 și nr.71/06.03.1996, încheiate între municipiul Brăila și societatea Nelviar Invest SRL, pe care se află amplasat un modul comercial, proprietatea acesteia; 43) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 245/ 30.06.2017; 44) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi etalare de produse în fața spațiilor comerciale; 45) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 46) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr. 157E, NCP 16745, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Aldea Eugen și Aldea Ana  Mirela, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora; 47) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. Timiș nr. 192 C, NCP 86703, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Petcu Florin și Petcu Andreea-Silvia, teren pe care se află construcția C1, proprietatea acestora; 48) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr.21, NCP 81823, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Vătafu Florin și Vătafu Camelia Margareta, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora; 49) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 152,40 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, Șos. Focșani nr. 115 A, NCP 14279, solicitantei Uță Daniela Tița, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acesteia; 50) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, bl.A 4, sc.1, etaj 1, ap.3; 51) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr.9, bl.D, sc.1, etaj 1, ap.8; 52) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Castanului nr. 20A (fostă str. Castanului c/c str. Ecaterina Teodoroiu lot 1), în suprafaţă de 192,00 mp, NCP 11921, constituit prin HCLM nr. 449/ 28.09.2004, în favoarea numitului Crăciun Gheorghe, 53) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 31 (fostă Zona Industrială Sud, lot 46), în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 82781, constituit în favoarea numitei Ioan Alexandra; 54) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 11 (fostă Zona Industrială Sud lot 5), în suprafaţă de 257,25 mp, NCP 71063, constituit prin HCLM nr. 365/ 21.11.2008, în favoarea numitului Isofache Stănel; 55) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 7 (fostă Zona Industrială Sud, lot rezervă nr.4), în suprafaţă de 227,89 mp, NCP 73284, constituit prin HCLM nr. 337/ 29.09.2009, în favoarea numitului Nedelcu Alexandru; 56) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 9 (fostă str. Eroilor lot 2), în suprafaţă de 256,00 mp, NCP 80882, constituit prin H.C.L.M. nr.198/ 27.08.2004, în favoarea numitului Tănase Adrian – Florin; 57) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 116, lot 2 și  lot 5; 58) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 127; 59) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 168; 60) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. General Eremia Grigorescu nr. 3 (teren liber de construcții); 61) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 54; 62) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. I. L. Caragiale nr. 12, ap.1, etaj; 63) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 32, lot 1; 64) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Împăratul Traian nr. 32, lot 4; 65) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărăști nr. 25; 66) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 1, bl.1, parter – cabinet stomatologic + spațiu comercial + vestibul; 67) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul <Lotizare teren în vederea construirii de locuințe unifamiliale>, la adresa din Brăila, tarlaua 19, parcela 196/17/3, LOT 1/1/1/1/1/2, LOT 2/2/2/1, LOT 2/1/1/1/1/1, LOT 1/3, iniţiat de dl Stere Valentin și dna Stere Veronica -Doinița68) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru obiectivul „Construire hală reparații auto”, la adresa din Brăila, Str. Cimbrului nr. 29 B, iniţiat de dl Ionescu Marian, dl Ionescu Gheorghe și dna Ionescu Ionica; 69) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Alocarea sumei de 13.373,83 lei, din bugetul Casei de Cultură a municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Festivalul  Sportului Nilüfer 2018, ediţia a XVII a, Districtul Nilüfer – Bursa, Turcia, în perioada 4 – 13 mai 2018; 70) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Alocarea sumei de 5.004 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2018, în vederea participării la Zilele Orașului Shumen, în perioada 10 – 13 mai 2018; 71) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2018; 72) Raportul primarului municipiului Brăila privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Brăila, precum şi activitatea desfăşurată în anul 2017; 73) Alte probleme.

Primarul brăilean Dragomir raspunde dur liberalilor pe tema terenului din Calea Galati nr. 2

*Aici, edilul recunoaste ca initial Primaria a avut alta idee privind achizitionarea terenului in cauza… si abia in ultima clipa a transmis catre proprietar intentia de a-si exercita dreptul de preemtiune

 

Marian Viorel Dragomir

Viorel Marian Dragomir – primarul social-democrat al municipiului Brăila, îi atacă pe liberalii brăileni într-un mesaj postat pe pagina sa din reţeaua socială Facebook referitor la subiectul vânzării terenului din Brăila, Calea Galaţi nr. 2. Se referă aici şi la comunicatul (https://brailachirei.wordpress.com/2017/08/22/intrebarea-liberalilor-de-ce-sa-fi-fost-achizitionarea-terenului-din-braila-calea-galati-nr-2-o-problema/) transmis presei de Sorin Ioniţă – consilier municipal din partea PNL Brăila – după şedinţa de îndată a Consiliului Local Municipal din 21 august 2017 (https://brailachirei.wordpress.com/2017/08/21/consiliul-local-municipal-braila-sedinta-de-indata-in-21-08-2017/).

Redau mai jos, integral, textul postat de primar pe Facebook, în care nu explică totuşi de ce şi cum, din punctul său de vedere, liberalii ar fi la baza unor aşa-zise afaceri imobiliare dubioase… mai ales că în cazul exemplelor pe care le dă nu există dovezi că ar fi fost aşa…

Toata Brăila stie ca in spatele fiecărui teren cumpărat sau retrocedat dubios a fost o afacere imobiliară dubioasă. Cu implicarea unor liberali, prieteni sau membri ai familiei lor!!! A uitat cineva de Piata Concordia, Pădurea Stejarul, Teatrul cu acelasi personaj ca la Padurea Stejarul, case in Centrul istoric din Braila, afacerea din Lacu Sărat cu 26 și 30 de bani m.p. … Acum le vine greu sa creada ca in spatele intenției de cumpărare a terenului de pe Calea Galati nr. 2 (in spatele Muzeului Brailei Carol I) nu exista interese oculte sau afaceri murdare. Nu va vine sa credeti? Ma puteti acuza de multe: ca am inceput procedurile pentru eutanasierea câinilor, ca am asfaltat doar gropile de pe străzile principale și suntem in licitație pentru a cumpăra propriile utilaje, etc., si fara a enumera nimic din cele bune va spun ca niciodata primarul Dragomir si administratia PSD nu va face golanii imobiliare!!! Niciodata nu vom face ceva ilegal, chiar daca va dura mai mult si imaginea mea va avea de suferit. Niciodata nu voi intra in cardasie cu nimeni pentru nimic. Prefer să fiu criticat de voi dar corect și cinstit!!! Niciodata cu voi face intelegeri pe sub masă sau pe la notari obscuri pentru a fi bine sistemului sau gastilor.

Poate nu am explicat suficient, dar stiu ca ilegal nu este!!! Tocmai liberalii se intreaba ce interese sunt in spatele cumpărării terenului de pe C. Galati nr. 2. Unul singur pe care ei nu il inteleg. Interesul ca un teren sa isi pastreze destinația de spațiu verde multi ani și multe mandate iar dacă odată peste ani si ani se va discuta vreodata de extinderea muzeului, primarul care va fi atunci sa aiba posibilități. Da, stiu, voi va găndeati cine o sa ia terenul cu 26 de bani m.p. prin încredințare directă fara licitatie? Nimeni in mandatul meu de primar!!! Domnule Ioniță, dacă citeai ce ti-au bagat pe sub nas colegii tai liberali nu semnai un comunicat de presa in care te faci de ras. Scrie clar in documente ceea ce dumneata spui ca nu scrie. Dar ce sa faci când semnezi fara sa citesti ???
1) Pentru orice teren sau clădire din Centrul Istoric înainte de a se finaliza o tranzacție se solicită Primăriei Braila si Consiliului Județean Braila exercitarea sau nu a dreptului de preemtiune. Este vina noastra ca promisiunea de vanzare a fost făcută în ianuarie și noi am fost întrebați dacă ne exercităm dreptul de preemtiune câteva luni mai târziu? Nu!!!; 2) Initial Primăria Braila a transmis ca nu este interesată de teren ca urmare a unei cutume prin care nu a mai existat de mult o asemenea cumpărare; 3) Ulterior, in 3 (trei) zile, in termenul legal, Primăria revine și își exercită dreptul de preemtiune; 4) De ce nu de prima dată? Simplu și transparent – pentru că prima data am considerat ca nu am fost ales primar ca sa cumpar terenuri iar ulterior m-am gândit că este un teren interesant pentru păstrarea destinației de spațiu verde sau ca peste ani un alt primar sa poata extinde muzeul; 5). Prezint Consiliului Local oportunitatea. Se votează pentru. Inclusiv de liberali; 6). Se prezintă rectificarea de buget cu alocarea banilor pentru teren. Se votează. Inclusiv de liberali; 7). Dar nu votează cumpărarea terenului.

Ca era extrasul de Carte Funciara expirat de cateva zile? Se putea scoate altul la urgenta daca exista dialog. Ca odata au fost cladiri care s-au daramat cu trecerea anilor iar acum este spatiu verde? Totul se poate demonstra cu documente ale istoricului terenului. Ca ati primit documentele cateva ore inainte? Fals !!! Le-ati primit de vineri pe mail fapt ce poate fi demonstrat dar ati dorit doar scandal. Ati reusit sa blocați un proiect pentru că unora nu le ieșea nimic și astfel se incerca inducerea suspiciunii că și la Braila se fac inegalitățile din Lacu Sărat. Fals!!! In mandatul meu nu o sa iasa nimic unora sau altora pentru că nu voi fi niciodată complice la afaceri dubioase. Cu orice risc!!!

Primar PSD
Marian Dragomir”

Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, ordinea de zi – ianuarie 2017

*Programata pentru marti, 31 ianuarie, de la ora 11.00

Consilierii municipali in frunte cu primarul Viorel Marian Dragomir, viceprimarii Doinita Ciocan si Jantea Crican Alexandru se reunesc marti, 31 ianuarie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal (CLM) de la ora 11.00 la sala de sedinte a CUP „Dunarea’ (dupa sedinta CJ – https://brailachirei.wordpress.com/2017/01/27/ordine-de-zi-sedinta-ordinara-a-consiliului-judetean-braila-ianuarie-2017/). Foto din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei de la o sedinta anterioara similara. clm-sedinta

Ordinea de zi anuntata este urmatoarea:

 1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Reactualizarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în municipiul Brăila practicate de SC Braicar SA Brăila, începând cu data de 01.01.2017; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de Organizare, Funcționare și Administrare a Cimitirelor din municipiul Brăila; 3) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior ori superior pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică; 4) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 407/ 28.11.2016 referitoare la „Completarea poziției nr. 73 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la Școala Gimnazială nr. 16 <Vasile Băncilă>, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6509/ 28.10.2016”5) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 341/ 30.09.2016 referitoare la „Alipirea unor terenuri de aparțin domeniului privat al municipiului Brăila”6) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Revocarea art. 2 din H.C.L.M. nr. 271/ 27.07.2016 privind <Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”>; 7) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Instalație de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori și interiori – locația Calea Călărașilor nr. 598) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/ 2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare>, din cadrul şedinţelor din data de 21.12.2016 și data de 25.01.2017; 9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului municipiului Brăila pentru realizarea investiției ”Construire împrejmuire”, în curtea Grădiniței cu program prelungit nr. 56 ”Negruț” Brăila, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihu Dragomir nr. 3, NCP 8904310) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 102/ 29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 199/ 29.07.2015”, cu completările ulterioare; 11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/ 21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”; 12) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului CLM Brăila cu privire la achiziționarea de către municipiul Brăila a terenului situat în Brăila, șos. Buzăului nr.2, în suprafață de 785,00 mp, prin participare la licitația publică organizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila13) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Brăila, aflat în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, poziția nr. 85, conform procesului – verbal de recepție finală nr. 215/ 29.11.201614) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr.134, înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 129, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr.30211/20.12.201615) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”16) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, etaj, atribuit Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE, în vederea desfăşurării activităţii; 17) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 42, parter, atribuit Partidului Dreptății Sociale Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 18) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 33, parter, atribuit Partidului Mișcarea Populară – Filiala Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 19) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. 1, Bl. 20 B, parter, atribuit Partidului Național Democrat, în vederea desfăşurării activităţii; 20) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Propunerea CLM Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui Drăgan Ion, secretar al municipiului Brăila, pentru anul 201621) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul <Construire hală metalică producție>, la adresa din Brăila, Str. Olimpului nr.10, Lot nr.1, iniţiat de SC Crest Pol Serv SRL; 22) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire spațiu comercial” la adresa din Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat nr. 79, iniţiat de Dumitru Said Mihalis; 23) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pe anul 2016 și a evaluării finale, aferentă perioadei 2013 – 2017, a managementului pentru Teatrul ”Maria Filotti” Brăila24) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 201725) Raport privind Activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în cursul semestrului II al anului 201626) Raport privind Acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției  în anul 2016, întocmit conform art. 21 din HGR nr. 1153/ 200127) Informare privind Concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție, vacante din cadrul Aparatului de Lucru al Consiliului Local Municipal Brăila28) Alte probleme.

Din cauza PSD, Brăila ar putea returna Comisiei Europene 20 milioane de euro

*Comunicatul de presa al PNL Braila reminteste faptul ca Bulevardul Dorobantilor este inca nemodernizat si ca greselile administratiei micsoreaza bugetul urbei cu sume uriase

 

Bd. Dorobantilor         În semn de respect față de brăileni, grupul consilierilor locali PNL, a aprobat ieri continuarea  modernizării Bulevardului Dorobanți, deși această investiție a ridicat în decursul timpului numeroase semne de întrebare.  Reamintim că lucrările la Bulevardul Dorobanți, realizate din fonduri europene, trebuiau finalizate până la 31 decembrie 2015, în caz contrar, Primăria Brăila urma să returneze Uniunii Europene toți banii alocați. Cum lucrările nu au fost finalizate, s-a obținut o nouă derogare, până la 1 iulie 2016. Se pare că nici acest termen nu este suficient, așa că primarul Aurel Simionescu încearcă acum să prindă ultima șansă, aceea de a introduce proiectul pe o listă, aș numi-o a ”rușinii”, care să prelungească termenul de execuție până la finalul acestui an. Un lung șir de licitații dubioase, amânări, penalități de milioane de euro, lucruri cercetate acum de procurori, au făcut ca situația de pe Dorobanți să arate în acest fel. Repet: din respect față de brăileni, care au nevoie de infrastructură de calitate, dar și pentru banii publici, a fost acceptată și această nouă amânare. Dar rămân întrebări serioase, legate de derularea acestui contract. Cine a acceptat ca licitația inițială să fie organizată pentru o firmă de casă a PSD, în condiții dubioase, care de altfel, au fost penalizate și ne-au costat pe noi toți peste cinci milioane de euro, achitați din banii orașului? Cine avea obligația să urmărească derularea contractului, să sancționeze constructorul pentru întârzieri și, în final, chiar să rezilieze contractul dacă se impunea?

        Primarul Simionescu și PSD încearcă, pe ultima sută de metri, să mai obțină o nouă derogare, dar nu spune o vorbă despre cât de mult s-a implicat și despre cum a supravegheat acest proiect. Despre cum a pus în pericol banii brăilenilor, despre cum municipalitatea a fost pe punctul de a returna toate cele 20 de milioane de euro aferente modernizării căii Dorobanți. Cu încă un termen până în decembrie 2016, pericolul, însă, tot nu a trecut. Pentru că, dacă acuzele procurorilor se vor dovedi reale, întreaga comunitatea brăileană va fi sancționată prin obligarea de a returna întreaga sumă de 20 de milioane de euro către Uniunea Europeană. Practic, fiecare brăilean va suporta din buzunarul său, incompetența administrației PSD.

Popa Petrică – membru în Comitetul Local Executiv PNL (semnează comunicatul de presă al PNL Brăila)

N.red. Sedinta Consiliului Local Municipal la care se face referire a avut loc in 29 martie 2016. Foto – Bulevardul Dorobantilor

Consiliul Local Municipal Braila, august 2015

*In 27 august 2015

 

DSCN8125          Primarul Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarii Doiniţa Ciocan si Alexandru Dănăilă Zaharia, consilierii locali, personal din primărie şi directori de servicii, deconcentrate se reunesc joi, 27 august 2015, in şedinţa ordinară aferenta lunii in curs a Consiliului Local Municipal Brăila. Evenimentul are loc in sala de edinţe a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” SA,  de la ora 10.00.

Foto din arhiva revistei de cultura şi informatie Braila Chirei de la reuniunea anterioară a consilierilor locali.

              Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 20152) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 20153) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi a statului de funcții ale Spitalului de psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate, Studiului de Oportunitate (pentru fundamentarea alegerii modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Brăila), a Regulamentului și Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public din municipiul Brăila5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Social de Gazduire in Regim de Urgenta, aflat in subordinea Directiei de Asistenta Sociala si a Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii serviciului de gazduire in Centrul Social de Gazduire in Regim de Urgenta7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Asocierea județului Brăila prin Consiliul Județean Brăila, cu municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ”Extindere rețele de utilități publice apă – canal pe Șos. Râmnicu Sărat”; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea H.C.L.M.nr.102/27.03.2014, referitoare la ˂Aprobarea proiectului „Istoria holografică multietnică a Brăilei” din PA17/ R013 – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european- proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014˃; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea rezilierii contractului de finanțare nr. 4159/ 10.05.2014 aferent proiectului ”Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei 447 din Capitolul A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/ 30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei 8 din Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/ 30.09.2011 conform documentaţiei de cadastru12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila și de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Prelungirea duratei de acordare în folosinţă gratuită Fundaţiei Lumina Braila, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilelor situate în Brăila, Str. Danubiului nr. 5 şi a Blocului R 8 din Cartierul Obor13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Brăila; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea şi partajarea terenului situat în Brăila, Str. Viilor – Vadul Catagaței, înscris în Cartea Funciară nr.4937, aferent Ansamblului ANL Brăilița; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 201517) Alte probleme.

”Regulamentele Dănăilă”, din nou în atenția consilierilor locali brăileni

* Regulamentul de executare a lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice și condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public și Regulamentul  de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, inițiate de Alexandru Dănăilă – viceprimarul liberal al municipiului, au fost retrase de pe ordinea de zi a precedentei ședințe CLM, la presiunea unor consilieri

Regulamentul de executare a lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice și condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public, precum și Regulamentul  de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila se află în atenția consilierilor locali și vor fi dezvătute în cadrul ședinței Consliului Local Municipal (CLM) de miercuri, 29 iulie 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/07/28/consiliul-local-municipal-braila-sedinta-iulie-2015/). Ambele regulamente sunt inițiate de viceprimarul liberal al municipiului – Alexandru Dănăilă (foto) – și au fost retrase de pe ordinea de zi a precedentei ședințe, la presiunea unor consilieri. Alexandru Danaila Zaharia

Necesitatea de a institui reguli pentru constructorii care execută lucrări la rețelele subterane în oraș a apărut după ce s-a constatat că mulți dintre aceștia nu aduc terenul pe care au intervenit la starea inițială și lasă în urmă gropi și mizerie: Firmele care execută lucrările vor trebui ca, acolo unde au spart asfaltul sau au intervenit pe spațiul verde, să astupe șanțul din locul în care s-a sapat și să refacă spațiul verde, asfaltul sau pavajul, pe o lățime cu 50 de centimetri mai mare decât suprafața pe care s-a intervenit, pe tot perimetrul lucrării. Dacă vor exista reguli clare, pe care toată lumea să fie obligată să le respecte, cu siguranță orașul nu va mai arăta ca după bombardament la orice intervenție la rețelele de apă, gaz, canalizare, telefonie, electricitate”, a precizat Alexandru Dănăilă. „Regulamentul prevede și obligativitatea constructorilor de a constitui un fond de garanție de bună execuție, înainte de demararea lucrărilor. Municipalitatea va executa aceste garanții, acolo unde va constata că executanții intervențiilor nu au lăsat terenul așa cum l-au preluat și vor remedia neajunsurile constructorilor din aceste fonduri„, se arată intr-un material transmis de Biroul de presă al PNL Brăila.

Cel de-al doilea regulament aflat pe ordinea de zi vizează modalitatea de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, care se va face exclusiv după organizarea de licitații publice cu strigare, unde se vor stabili și prețurile pe metrul pătrat. Regulamentul va interzice subînchirierea spațiilor sau transferul acestora de la un chiriaș la altul fără organizarea unei licitații, precum și schimbarea obiectului de activitate al spațiilor închiriate. Și aici eeste nevoie de reglementări clare, care să descurajeze specula imobiliară existentă în acest moment. Nu sunt puține cazurile în care spații închiriate de la municipalitate la prețuri modice au fost subînchiriate la tarife de câteva ori mai mari, iar banii, în loc să intre în bugetul public, au ajuns în buzunare private”, a declarat viceprimarul Dănăilă.

Alexandru Dănăilă încearcă să introducă pe ordinea de zi a ședinței din 29 iulie și situația Pieței de gross a orașului. Reamintim că, pentru construcția pieței, au fost alocate de către Consiliul Local Municipal, la începutul acestui an, 10 miliarde de lei, dar consilierii municipali nu și-au dat încă acordul pentru obținerea autorizației de construcție. O piață de gross înseamnă o investiție de aproape 1,5 milioane de euro, ce se regăsește, pe orizontală, în economia locală, înseamnă crearea de locuri de muncă, prețuri corecte pentru toți locuitorii Brăilei și un comerț civilizat și sigur. Sper că toți colegii mei consilieri vor înțelege aceste lucruri”, a mai precizat viceprimarul Alexandru Dănăilă.

Nou regulament de închiriere a spațiilor publice din Brăila, pentru descurajarea speculei

* Propunerea viceprimarului liberal Alexandru Dănăila Zaharia vine cu speranta ca aceste noi masuri vor descuraja practicile neloiale si neconcurentiale 

 

100_2103          Alexandru Dănăilă Zaharia (foto), viceprimar al municipiului Brăila (din partea Partidului National Liberal) continua actiunile care vizeaza bunul mers al activitatilor lucrative in localitate. De această dată, va merge in CLM (https://brailachirei.wordpress.com/2015/06/24/consiliul-local-municipal-braila-sedinta-iunie-2015/) cu o idee care ajută mediul de afaceri. Iată propunerea:

În absența unui cadru legislativ clar și coerent privind închirierea spațiilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila, în ultimii ani s-au dezvoltat adevărate rețele care s-au îmbogățit din folosirea bunurilor publice și care au prejudiciat bugetul local cu sume considerabile. Pentru a stopa asemenea practici, dar și pentru a oferi tuturor solicitanților șanse egale la închirierea un bun ce aparține domeniului public, voi propune Consiliului Local Municipal Brăila (în ședința de luni, 29 iunie 2015), un nou regulament de închiriere a spațiilor ce aparțin domeniului public. Principala reglementare va fi aceea ca toate suprafețele ce urmează a fi închiriate vor fi scoase la licitație publică cu strigare, iar destinațiile pe care aceste suprafețe le vor avea,vor fi condiționate de avizul arhitectului-șef al primăriei. Contractele de închiriere vor fi reînnoite o dată la trei ani, iar prețurile pe metrul pătrat se vor stabili în urma organizării de licitații publice cu strigare. Contractele deja încheiate vor rămâne valabile până când acestea suferă alte modificări sau trebuie reînnoite. Prelungirea contractelor se va realiza doar dacă s-au îndeplinit toate condițiile prevăzute prin lege și cu respectarea procedurii ce va fi aprobate în Consiliul Local Municipal. 

       În municipiul Brăila există foarte multe contracte de închiriere ce datează din anii 90, iar valoarea chiriilor a rămas una extrem de mică și nu mai corespunde evoluțiilor de pe piață. În plus, au apărut diferențe semnificative între sumele plătite pe metrul pătrat de cei care au încheiat contracte în anii 90 și firmele care au semnat contracte cu municipalitatea, în ultimii ani. Chiriile modice achitate au dus la o practică des întâlnită: chiriașii municipalității subînchiriază către terți și încasează banii pe care ar putea, de fapt, să-i încaseze municipalitatea, la bugetul public. Pentru a descuraja specula existentă, regulamentul va interzice subînchirierea spațiilor care aparțin municipalității, precum și închirierea acestora de către persoane fizice. Aceste spații vor putea fi închiriate numai de către persoane juridice – societăți comerciale,  principalul scop fiind acela de a dezvolta activități economice, generatoare de profit.

        Prin acest regulament se va interzice transferul proprietăților de la o societate comercială la alta. Cei care încheie contracte de închiriere trebuie să înțeleagă că  proprietarul bunurilor publice este municipalitatea, iar chiriașii nu pot dispune de aceste bunuri și nu le pot tranzacționa. Totodată, prin adoptarea regulamentului nu se va mai permite schimbarea obiectului de activitate al spațiilor care sunt închiriate. Sunt prea dese cazurile în care închiriem spații pentru magazine de cartier, de exemplu, iar câteva luni mai tîrziu în spațiile respective funcționează service-uri auto. Regulile clare vor permite inspectorilor municipalității să urmărească mult mai bine contractele de închiriere și se va putea interveni într-un timp scurt acolo unde constată încălcarea legii, prin schimbarea destinației asumate la încheierea contractelor. Disciplina în acest domeniu este mai mult decât necesară, în condițiile în care în Brăila au apărut tot felul de construcții provizorii ce împiedică modernizarea. Nimeni nu se poate opune dezvoltării, indiferent ce mașină intră în garajul din cazul căruia nu se poate dezvolta infrastructura rutieră. Noul Plan Urbanistic General (PUG), prin care se trasează strategia de dezvoltare a orașului, din punct de vedere al infrastructurii și construcțiilor edilitare nu va putea fi viciat de interesul cuiva care vrea să amplaseze un chioșc într-o intersecție. Prin adoptarea unui asemenea regulament, exact ca și în cazul adoptării regulamentului privind regimul concesionărilor bunurilor publice, se va putea urmări mult mai clar destinația bunurilor publice, vom descuraja specula și vom oferi șanse egale întreprinzătorilor care vor să-și dezvolte propria afacere și să ofere locuri de muncă„.