Arhive etichetă: Consiliu

Adunare Generală extraordinară a Consiliului National al Elevilor

* Bucureşti, în perioada 13 – 15 martie 2015, la Colegiul Naţional „Matei Basarab” * S-a adoptat strategia de dezvoltare CNE şi fost ales noul secretar al Departamentului de Comunicare şi Educaţie (Relaţii Externe)

CNE         Liderii elevilor din Romania s-au adunat la Bucureşti, în perioada 13 – 15 martie 2015, la Colegiul Naţional „Matei Basarab”, pentru adoptarea strategiei de dezvoltare a Consiliului National al Elevilor (CNE) şi alegerea noului secretar al Departamentului de Comunicare şi Educaţie (Relaţii Externe).  Foto: membri CNE, preluare de la pagina Facebook a structurii.

Noul secretar ales al Departamentului de Comunicare şi Educaţie (Relaţii Externe) este Eusebiu Tudoroiu – preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova. Pe agenda de zi a dezbaterilor s-au mai aflat analiza planului de acţiune pentru implementarea unui set de chestionare la nivel naţional, ce da posibilitatea elevilor să îşi exprime opinia cu privire la problemele actuale cu care sistemul de învăţământ să confruntă, în vederea găsirii celor mai eficiente soluţii, precum şi dezbaterea, aprobarea Statutului Consiliului Şcolar al Elevilor Junior şi a Statutului Alumnilor.

Strategia de dezvoltare adoptată a CNE prevede directiile de reprezentare pe care Consiliul trebuie să le urmeze, pentru a se asigura un mediu propice dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, prin sustinerea si implementarea unei legislatii favorabile dezvoltarii mediului şcolar, prin susţinerea voluntariatului, a acţiunilor pliate pe nevoile şi interesele elevilor, menite să îi informeze, conştientizeze, motiveze şi responsabilizeze. Şedinţa oficială şi atelierele de lucru s-au bucurat de prezenţa reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul Sorin Câmpeanu şi consilierul Albert Craiu, Şerban Iosifescu – preşedintele Agenţiei Romane de Asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, Liliana Teodoriuc – inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, ai organizaţiilor studenţeşti ANOSR, CTR, UNSR şi USR„, se precizează in comunicatul transmis de Biroul de Presă al Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti, prin Stefan Tiu – preşedinte al Comisiei de Comunicare si PR.

Sedinta CLM Braila, iulie 2014

Ordinea de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila din data de 31 iulie 2014, in sala Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” S.A.,  ora 1000

 

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2014.

2) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Lacu Sărat în ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, de Cooperare și Parteneriat Local a Stațiunii Lacu Sărat Brăila”.

3) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.303/30.08.2013 referitoare la „Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome <Administraţia Zonei Libere> Brăila”.

4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 57,87 mp din imobilul situat în Brăila, Str. Dumbrava Roșie nr.32, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT ISTRATI”.

5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr.3 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiilor de cadastru și procesului – verbal nr.54773/30.12.2013.

6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr.19 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIŢA NR.10 ”ROUA DIMINEŢII”, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor parţiale nr.211/15.12.2008.

7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr.56 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grădinița cu program prelungit nr.56 ”Negruț” Brăila,  conform documentaţiei de cadastru şi a procesului-verbal nr. 54773/30.12.2013.

8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea poziţiei nr.90 a Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru și a procesului – verbal de reevaluare a activelor fixe nr.54773/30.12.2013.

9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea poziţiei nr.104 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC ”PANAIT ISTRATI”, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.226/14.02.2014.

10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea cu poziţia nr.622 a Capitolului A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4397/05.02.2014.

11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea Inventarului Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii „Reabilitare şi modernizare strada Griviţei din municipiul Brăila”, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.42895/28.10.2011 şi a documentaţiei topografice.

12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. nr.285/30.08.2013 referitoare la ”Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Brăila din spaţii de învăţământ în spaţii cu altă destinaţie”.

14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2014.

15) Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2014.

16) D i v e r s e.

Noua structura de conducere a Consiliului National al Elevilor

În perioada 4 – 7 februarie 2014, la Brașov s-a desfasurat Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor (CNE).
                   Evenimentul a fost organizat de Biroul Executiv al Consiliului Național al Elevilor și de Consiliul Județean al Elevilor Brașov cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al altori parteneri locali şi naţionali.
Întâlnirea a reunit peste 200 de elevi din Consiliile Judetene. Dupa alegerea noii structuri de conducere a CNE, delegații au conlucrat pe ateliere tematice pentru întocmirea strategiei de dezvoltare organizațională pentru mandatul 2014-2015.
Eduard Mititelu          În urma desfășurării procesului electoral, au fost înregistrate următoarele rezultate: Eduard MITITELU (din Botosani – foto 1 stinga) – noul președinte al Consiliului Național al Elevilor, Rareș Cătălin BÎRLE (Maramures – foto 2 dreapta) –secretar al Departamentului de Organizare Internă, Tudor GĂITAN (Suceava) – secretar al Departamentului de Educație și Comunicare (Relații Externe), cel care transmite si comunicari presei.  Rares Catalin Birle

Codrin Bostan        Echipa noului Birou Executiv al CNE este completata de cei opt președinți regionali: Delia LEPĂDATU din Bacau(Nord-Est), Ioanis DIVOIU din Cluj (Nord-Vest), Filip TISU din Arad (Vest), Alexandru ENĂCICĂ din Vilcea (Sud-Vest), Denis Adrian ANDREI din Giurgiu (Sud-Muntenia), Dariana NISTOR din Sibiu (Centru), Cleopatra Alexandra NESTOR din Bucuresti (București-Ilfov), Tudor Codrin BOSTAN  (foto 3 stinga) din Vrancea (Sud-Est).

Alte date despre activitatea CNE gasiti pe site-ul omonim si la https://www.facebook.com/consiliulelevilor  pe pagina facebook (n.aut. Armanda Filipine – de unde am preluat imaginile celor trei alesi)

Adunare de alegeri CNE, la Brașov

* Reprezentanții Consiliilor Județene ale Elevilor și municipiul București își aleg structurile la vîrf, în perioada 4 – 7 februarie 2014

În perioada 4 – 7 februarie 2014 se desfășoară, la Brașov, Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor (CNE) organizat de către Biroul Executiv al CNE și de către Consiliul Județean al Elevilor Brașov cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov şi al altor parteneri locali şi naţionali. Participă peste 200 de reprezentanţi ai elevilor din judeţe(din toate 41)  şi din municipiul Bucureşti.
Deschiderea oficială are loc  pe 5 februarie 2014, în sala festivă a Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” din Braşov, unde sînt așteptați Remus Pricopie – ministrul Educației,  Ecaterina Andronescu – preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senatul României, alţi reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților locale şi parteneri naţionali. Printre cei prezenți se vor afla și liderii Consiliului Regional al Elevilor Sud-Est, respectiv președintele Codrin Bostan din Vrancea, vicepreședintele Diana Dragomir – Brăila, secretarul Alin Grădinaru din Galați (foto, de la dreapta la stînga)
Din agenda evenimentului: stabilirea planului strategic de acţiune al CNE pentru anul 2014 – 2015, prezentarea raportului de activitate al organizaţiei, alegeri pentru funcțiile de președinte, secretar al Departamentului de Organizare Internă și secretar al Departamentului de Comunicare și Educație (Relaţii Externe). dsc_0354 as
De asemenea, vor mai avea loc diverse sesiuni de formare în vederea dezvoltării substructurilor, respectiv a sistemului de comunicare interjudeţeană/ interregională şi stabilirea strategiei de dezvoltare a CNE pe termen scurt, mediu şi lung. Se va concretiza și un plan strategic şi eficient în vederea aprobării Statutului Elevului, document ce conţine nu doar drepturile elevilor, ci şi obligaţiile acestora.
Atât deschiderea oficială, cât şi sesiunea de alegeri a reprezentanţilor elevilor la nivel naţional, vor fi transmise în direct prin intermediul platformei suport a CNE, respectiv www.wedu.ro.

Direcţiile strategice de dezvoltare ale organizaţiei vor fi dezbătute în cadrul celor patru ateliere de lucru, şi anume „Politici educaţionale, sociale şi de tineret”, „Organizare internă şi Human Resources (HR)”, „Relaţii externe şi Public Relations (PR)”, respectiv „Statutul Elevului”. În cadrul celei de-a patra zi a Adunării Generale a CNE va avea loc o dezbatere între reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi cei ai CNE.

Alegeri la Consiliul Regional al Elevilor Sud-Est

* Aleșii sînt  Codrin Bostan – președinte, Diana Dragomir – vicepreședinte, Alin Grădinaru – secretar * Au participat, la Brăila, președinții Consiliilor Elevilor din județele Brăila, Galați, Tulcea, Vrancea, Buzău și Constanța

Brăila a găzduit Conferinta Consiliului Regional al Elevilor Sud-Est, în 13 și 13 decembrie 2013, la care au participat presedintii Consiliilor Judetene ale elevilor din cele șase judete: Braila, Galati, Tulcea, Vrancea, Buzau si Constanta. DSC_0354

               N. red. Ei au fost prezenți, vineri – 13 decembrie 2013, la a doua întîlnire provocată de managerul Lucian Sabados a Divanelor Maria Filotti, la Teatrul ”Maria Filotti”; bineînțeles, au urmărit întîi și spectacolul ”Casa” de Evgheni Grișkoveț, regia Sânziana Stoican, scenografia Valentin Vârlan (arhitect).

Scopul acestei întâlniri a fost prezentarea rapoartelor de activitate pe anul trecut, constituirea Biroului Executiv al Consiliului Regional al Elevilor,regiunea Sud-Est , propunerea si aprobarea unui plan de acţiune pentru anul şcolar 2013-2014.

Lucrarile conferintei au loc vineri, 13 decembrie 2013, in intervalul orar 12.00 – 17.30 si s-au desfasurat in Sala de Sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Braila, Corpul B. Sesiunea deschisa cu public si presa a avut loc in prima parte a conferintei.

Programul celor 30 de tineri liceeni a continuat cu vizionarea piesei de teatru „Casa” si vizitarea Gradinii Publice si a Patinoarului.

Alegerile pentru functia de presedinte al regiunii, vicepresedinti si secretari au avut loc sambata, 14 decembrie 2013, Sala de Sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Braila, Corpul B, in intervalul orar 9.30-13.00.

       Codrin Bostan (presedinte)        Conferința a fost organizata cu sprijinul Primariei municipiului Braila, Casei de Cultura a muncipiului Braila, Inspectoratului Scolar Judetean Braila si Clubului Sportiv Butterfly Braila.
                 Iată și rezultatul votului: Codrin Bostan din judetul Vrancea a fost ales presedinte (foto stanga),
 Diana Dragomir, reprezentanta judetului Braila  – vicepresedinte  (foto dreapta), Diana Dragomir (vicepresedinte)
            Alin Gradinaru (secretar)     Alin Grădinaru, din judetul Galati – secretar (foto stînga)

Colegiu prefectural la Braila, august 2013

Vineri, 30 august, de la ora 10.00 incepe la Sala Mare a Instituției Prefectului județ Brăila ședința Colegiului Prefectural al județului Brăila aferenta lunii in curs.

Teodor Haret – directorul de canclarie al prefectului – ne prezinta ordine de zi: 1). Informare privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Brăila (actuala Administraţie Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila), în perioada ianuarie – iulie 2013. Analiza gradului de colectare a veniturilor la bugetul consolidat al statului. Prezintă ILIE DECĂ – şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila; 2). Raport de activitate al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Brăila în perioada 1.01.2013 – 31.07.2013. Prezintă DUMITREL ŞTEFAN, directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Brăila; 3). Raport privind activitatea desfăşurată de către Inspectoratul  Şcolar Judeţean Brăila în anul şcolar 2012-2013. Prezintă prof. IULIAN DANIELESCU – inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila; 4). Analiza pregătirii unităţilor şcolare pentru deschiderea noului an şcolar 2013-2014; Raport privind stadiul execuţiei lucrărilor de igienizare şi reparaţii curente la unităţile şcolare şi situaţia referitoare la deţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru sistemele de încălzire centralizată din unităţile şcolare şi asigurarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. Prezintă prof. IULIAN DANIELESCU – inspectorul şcolar general al Inspectoratului Școlar Județean Brăila; 5). Situaţia privind autorizarea sanitară a unităţilor de învăţământ din judeţul Brăila. Prezintă dr. GABRIEL V. S. CIOCHINĂ, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Brăila; 6). Raport referitor la activitatea desfăşurată în judeţul Brăila de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila în perioada 1.01.2013 – 31.07.2013. Oportunităţi de finanţare în domeniul tineretului. Prezintă EDUARD ANTON PUIU, conducătorul Direcţiei Judeţene pentru  Sport şi Tineret Brăila. 6). Analiza activităţii Clubului Sportiv municipal Brăila până la data de 31.07.2013. Prezintă prof. MARIAN NETA, directorul Clubului Sportiv Municipal Brăila; 7). Diverse.

 

 

 

Director Cancelarie

Sedinta extraordinara a CLM Braila

Membrii Consiliului Local Municipal (CLM) Braila sunt asteptati pe data de 13 august 2012, luni, de la ora 10.00 la sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea” pentru o sedinta extraordinara.

Ordinea de zi cuprinde urmatoarele propuneri de proiecte:

1). Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Păvăloiu Cosmin – Cătălin, Alexandru Ionel şi Iancu Vasile privind: Aprobarea cadrului normativ local necesar delegării gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Brăila.

2). Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Păvăloiu Cosmin – Cătălin, Alexandru Ionel şi Iancu Vasile privind: Aprobarea preluării în facturare individuală a consumatorilor de energie termică din Municipiul Brăila, în baza Ordinului A.N.R.S.C. nr. 483/ 2008 şi a Legii nr. nr.325/2006, legea serviciului public de alimentare cu energie termică.

3). Proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali municipali Mangiurea Silviu, Negoiţă Daniel, Păvăloiu Cosmin – Cătălin, Alexandru Ionel şi Iancu Vasile privind: Aprobarea reducerii preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.162/25.07.2012 şi acordarea unor ajutoare către populaţie pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2012 – 2013.

Consiliul Local Municipal Braila, sedinta luna iulie 2012

Miercuri, 25 iulie 2012, de la ora 10.00 are loc sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA ORDINARA IULIE 2012 (click pe document)

Ca de obicei, sedinta are loc la sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’ dar de aceasta in noua formula, dupa alegerile din 10 iunie 2012, dar cu acelasi primar – Aurel Gabriel Simionescu, si cu viceprimarii Doinita Cioican si Alexandra Danaila Zaharia, realesi in functii.

 

Noul Consiliu Local Municipal Braila se reuneste luni, 2 iulie 2012

ROMÂNIA, JUDEŢUL BRĂILA

MUNICIPIUL BRĂILA,  Nr. 52.222/ 28.06.2012

ANUNŢ 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Prefectului  nr. 231 din 20.06.2012, consilierii locali municipali declaraţi aleşi, ca urmare a organizării alegerilor din data de 10 iunie 2012, sunt convocaţi pentru şedinţa de constituire a Consiliului Local Municipal Brăila.


Şedinţa de constituire este publică şi se va desfăşura în data de 02 iulie 2012, ora 11,00, la Sala Mare a Prefecturii, municipiul Brăila, Piaţa Independenţei nr.1, având următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1) Alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila; 2) Validarea mandatelor de consilieri locali municipali aleşi; 3)Depunerea jurământului de către consilierii locali ai   Municipiului Brăila; 4) Declararea Consiliului Local Municipal Brăila ca legal constituit; 5) Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila; 6) Prezentarea rezultatului validării alegerii Primarului Municipiului Brăila şi depunerea jurământului de către Primarul Municipiului Brăila; 7)  Alegerea Viceprimarilor Municipiului Brăila; 8) Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BRĂILA.

Fudulaiche MIrcea