Arhive etichetă: Consiliul Elevilor

CNE saluta aprobarea Statutul elevului

*Reprezentantii Consiliului National al Elevilor saluta demersul Guvernului si spera ca „respectarea acestuia nu va fi doar o mișcare de formă, ci un pas înainte spre consolidarea unui invățământ în beneficiul elevilor” 

Am enuntat in cateva randuri demersurile membrilor din Consiliul National al Elevilor (CNE) din Romania pentru reaparitia Statutului Elevului. Iata ca dorinta le-a fost indeplinita de Guvernul condus de Dacian Ciolos;  iar materialul transmis de CNE (de la Cristina Popa – responsabil Online, Departamentul de Relații Externe CNE) și asociațiile reprezentative ale elevilor subliniaza sentimentele de apreciere vis-a-vis de aprobarea Statutului Elevului ieri, 10 august 2016, prin ordin de ministru. 0071 elevi Scoala Mihai Viteazul

          Ziua de 10 august 2016 poate intra în istoria sistemului educațional din România, marcând începutul unui lung drum care va duce la normalizarea sistemului de învățământ. După 5 ani de la promulgarea Legii Educației Naționale și după aproximativ un an de negocieri între Consiliul Național al Elevilor, asociațiile reprezentative ale elevilor și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, s-a aprobat, într-un final, Statutul Elevului, codul ce cuprinde drepturile și îndatoririlor elevilor, conform legii, prin ordinul ministrului nr. 4742/10.08.2016.

            CNE, Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Elevilor din Bacău salută decizia de aprobare a Statutului Elevului și speră că respectarea acestuia nu va fi doar o mișcare de formă, ci un pas înainte spre consolidarea unui invățământ în beneficiul elevilor. „De multe ori se vorbește despre reformarea sistemului educațional din România, însă, din nefericire, conservatorismul școlii românești a reprezentat mereu un impediment în ceea ce privește schimbarea de fond a preuniversitarului. Consiliul Național al Elevilor  pornește de la premisa că pentru a implementa reforma, trebuie reconsiderat parteneriatul elev-profesor, fapt dovedit prin aprobarea Statutului Elevului, document esențial, care își propune să readucă în vizorul educației ideea respectării legii, a demnității elevului și a dezvoltării capacității acestuia de a-și asuma un statut care îl reprezintă. Salut decizia Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de a aproba acest document și mă bazez pe consolidarea relației CNE cu Sindicatele din Educatie si Asociatiile de Părinți, in ideea de a forma un front comun, care să schimbe, cu pași mici, dar siguri, educația. În același timp, voi continua să susțin implementarea statutului elevului în școli și mă aștept să existe deschidere din partea climatului educațional în ceea ce privește respectarea Statutului”, a declarat Vlad ȘTEFAN – președintele Consiliului Național al Elevilor (ales recent – detalii la https://brailachirei.wordpress.com/2016/07/31/dupa-a-xx-a-adunare-generala-un-nou-inceput-pentru-consiliul-elevilor/).

           Statutul Elevului reprezintă documentul care accentuează faptul că învățământul preuniversitar este centrat pe elev, iar necesitatea unui astfel de document era imperioasă în dezvoltarea unui sistem educațional, care are ca scop formarea elevilor drept viitori cetățeni responsabili, cu un bun spirit al democrației și al implicării în luarea deciziilor ce-i privesc. Munca asiduă depusă de Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Elevilor din Bacău a dat roade, prin forma robustă pe care Statutul Elevului o îmbracă și prin faptul că sistemul de învățământ a mai făcut un pas spre legalitate. Un actor-cheie în realizarea Statutului Elevului este Horia-Șerban Onița, fostul președinte al CNE, în mandatul căruia s-au purtat majoritatea negocierilor pe baza formei finale a documentului.

             „În ciuda rezistenței la schimbare din preuniversitarul românesc şi a mentălității anacronice perpetuate încă în rândul multor actori ai sistemului de învățământ, după 5 ani de la termenul legal am demonstrat că elevii îşi pot apăra drepturile, că nu sunt doar un pion irelevant în formarea lor.  De anul următor, elevii vor beneficia de un document robust şi accesibil care să le prevadă drepturile şi obligațiile. Am adăugat drepturi şi obligații de bun-simț, necesare unei educații de secol XXI, centrată pe elev. Important acum e să ne asigurăm că drepturile elevilor vor fi respectate, un deziderat dificil de îndeplinit, din nefericire, în multe şcoli rămase în desuetudine”, a afirmat Horia Șerban Onița.

         După numeroase ore de negocieri, multiple amendamente dezbătute și lupte constante în care elevii erau considerați irelevanți în formarea lor, obținerea unui cod care să menționeze drepturile, și mai ales, îndatoririle elevilor dovedește, încă o dată, că elevii sunt un actor social important și nu vor accepta nerespectarea drepturilor și vor lupta, indiferent de contextul social și politic, pentru acestea. Printre diversele drepturi, mai mult sau mai puțin respectate în trecut, Statutul Elevului aduce o serie de puncte inovative, reiterând faptul că educația există pentru elevi: dreptul de a nu le fi confiscate obiectele -dreptul la protest în şcoală -manuale gratuite -dreptul de a alege opționale de la alte clase; dreptul de a nu fi sancționați pentru fapte din afara şcolii; dreptul de a da feedback anonim profesorilor, semestrial; dreptul de a nu le fi consemnate notele în catalog fără informare prealabilă înainte de încheierea situației -dreptul de a primi rezultatele la teste/teze în maximum 3 săptămâni -dreptul de a nu fi puşi absenți dacă sunt prezenți la oră, ca mijloc de coerciție; dreptul de acces în şcoală fără limitări, precum uniforme sau altele asemenea; dreptul de a alege şi a fi ales reprezentant al elevilor, fără limitări şi implicare a profesorilor/directorilor. De asemenea, accesul liber şi gratuit la educaţie de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale şi educaţionale furnizate de sistemul de învățământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnităţii tuturor membrilor comunităţii şcolare, respectiv deschiderea instituţională pentru schimbări constructive, sunt o serie de aspecte ce vor asigura un mediu favorabil de dezvoltare a elevilor. ”Pentru a mă asigura de neinterpretarea acestui document, țin să menționez ca fiecare drept are o îndatorire complementară, care să responsabilizeze principalii beneficiari ai sistemului”. 

           Pentru ca sistemul educațional să cultive într-adevar aptitudini reale asupra principalilor beneficiari, trebuie să existe un parteneriat strâns între profesor și elev, fiind fundamentat de respectarea drepturilor și obligațiilor stipulate. Prin demersurile făcute de către reprezentanții elevilor, în ultimii ani, putem spune că ne îndreptăm cu pași mărunți către normalitate, reprezentată în primă fază de respectarea și punerea în aplicare a legii. n”Aprobarea Statutului Elevului reprezintă un punct de referință pentru sistemul educațional din România. Ziua de astăzi va rămâne în istorie ca cea în care, după cinci ani de încălcare a legii educației, drepturile şi îndatoririle elevilor din România au fost codificate. Punerea în aplicare a Statutului reprezintă un test pentru învățământul românesc şi în special pentru reprezentanții elevilor, dar, pe care suntem siguri că îl vom trece cu brio, asigurând respectarea drepturilor şi îndatoririlor elevilor”, a declarat Constantin-Alexandru Manda – președintele Asociației Elevilor din Constanța. ”Împreuna cu colegii mei am reușit să cuprindem în Statut exigențele unui sistem educațional al secolului XXI”, a completat Gabriel-Dragoș Cazan – președintele Asociației Elevilor din Bacău.

             Misiunea CNE și a asociațiilor reprezentative ale elevilor nu se încheie aici. După publicarea Statutului în Monitorul Oficial al României, reprezentanții elevilor vor urmări cu deosebită atenție aplicarea și respectarea prevederilor Statutului în instituțiile din invățământul preuniversitar. Sperăm că acele mentalități și atitudini vetuste, care au încetinit procesul de evoluție și au dăunat grav învățământului românesc, vor fi convinse de relevanța acestui document și de importanța respectării legii. Orice abatere de la lege nu va fi tolerată de către reprezentanții elevilor, căci impasul în care am putea reintra ar fi fatal pentru viitorul nostru. Propun schimbarea sau eliminarea frazei, îndatoririle nu sunt corelative drepturile. Un drept al elevilor este obligația corelativă a statului să îl aplice, nu o obligație corelativă pentru elevi.

Foto din arhiva revistei de cultura si informative Braila Chirei de la Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul’ – o intalnire in proiect personal (Armanda Filipine) de educatie a tinerilor braileni intru cunoasterea mai buna a istoriei locale.

Elevi, profesori și părinți cer Guvernul revenirea la decontarea integrală a navetei elevilor

*Masura ar trebui să ajute si la scăderea abandonului scolar, după cum afirmă solicitantii – Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din Bacău, Consiliul Tineretului din România, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar 

 

100_0956 premianti la Scoala Movila Miresii       Guvernul României  a fost rugay să adopte, în cel mai scurt timp, o Ordonanță de urgență prin care să revină la decontarea integrală a navetei elevilor care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu. Solicitarea a fost semnată de Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din Bacău, Consiliul Tineretului din România, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.

            „În august 2013, Guvernul României a adoptat Ordonanța Guvernlui nr. 29/2013, prin care a plafonat naveta elevilor la 26 lei/ 3 km + 2 lei/ km. În urma acestei decizii iresponsabile, peste 35.000 de elevi din România au abandonat școala, din lipsa banilor pentru a face naveta între localitatea de domiciliu și școală.Înainte de momentul în care decontarea navetei a fost plafonată, în țara noastră exista un număr de 198,941 de elevi navetiști, într-un singur an numărul acestora scăzând la 163,872, cauza vizibilă fiind lipsa banilor pentru asigurarea costurilor de transport. Prin Strategia Europa 2020, România și-a asumat că va reduce abandonul școlar la 11,3 %, până în anul 2020. În prezent, situația este paradoxală, măsurile luate de statul român fiind de natură să crească părăsirea timpurie a școlii, în niciun caz să o reducă. Înaintea plafonării navetei, rata abandonului școlar era de 17,4 %, până în anul 2016 aceasta crescând cu aproximativ 2%, în prezent fiind de 19,1 %, a treia cea mai mare valoare din Uniunea Europeană. În momentul de față elevilor le este decontat aproximativ 20-25% din costul abonamentului. Măsura decontării parțiale a navetei este neconstituțională raportat la art. 32, alin. (4) din Constituția României, care consacră gratuitatea învățământului de stat. Este regretabil că, în anul 2016, într-o țară membră a Uniunii Europene, există elevi care nu pot finaliza învățământul obligatoriu, întrucât Guvernul României a decis să pună în sarcina elevului și părinților peste 75 % din costurile necesare pentru a ajunge din localitatea de domiciliu la școală. În concluzie, reprezentanții elevilor, tinerilor, cadrelor didactice și parinților din România solicită Prim-ministrului României, domnul Dacian Cioloș, și Guvernului României să trateze cu prioritate și diligență maximă problema elevilor care nu sunt integrați în sistemul de învățământ, din cauza lipsei banilor pentru a ajunge la școală. De aceea, considerăm că se impune adoptarea în regim de urgență, până la începerea anului școlar 2016 – 2017, a unei Ordonanțe prin care să fie abrogat art. 15 din OG nr. 29/ 2013, astfel încât elevilor din România, care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, să le fie decontate în integralitate costurile aferente navetei.

 

Semnatari: Consiliul Național al Elevilor – Vlad Ștefan, președinte;

Asociația Elevilor din Constanța – Constantin-Alexandru Manda, președinte; Asociația Elevilor din Bacău – Gabriel-Dragoș Cazan, președinte; Consiliul Tineretului din România – Mihai Dragoș, președinte; Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” – Marius-Ovidiu Nistor, președinte; Federația Sindicatelor Libere din Învățământ – Simion Hancescu, președinte; Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar – Iulian Cristache, președinte”.

       Foto din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei de la premierea unei editii a Concursului judetean de desen „Culorile Baraganului’ organizat si desfasurat la Scoala Gimnaziala Movila Miresii, judet Braila.

După a XX-a Adunare Generală, un nou început pentru Consiliul Elevilor

*A fost aleasa noua componentă a Consiliului Național, cu presedinte Vlad Stefan – elev la Colegiul National „Saguna’ Brasov

 

Bucuresti – capitala României – a găzduit în perioada 27 – 29 iulie cea de a XX-a Adunare Generală a Consiliului Național al Elevilor (CNE), organizată de Consiliului Municipal al Elevilor București și structurile partenere, având ca scop desfășurarea alegerilor pentru mandatul 2016-2017 și îmbunătățirea actului educațional. Vlad Stefan la Ad.gen. Cons. Elevi Foto1

În Colegiului Național „Matei Basarab”  a avut loc festivitatea de deschidere a evenimentului, fiind prezenți reprezentanții Inspectoratului Școlar București, ai Ministerului Educației Nationale și Cercetării Ștințifice, ai sindicatelor și liderii organizațiilor studențești, care și-au expus părerile cu privire la învățământul autohton, oferind un fond de idei însemnat.

Ad.Gen.Cons. Elevi Foto2      Ședințele au fost desfășurate în amfiteatrul „Moxa” din complexul Moxa și amfiteatrul ,,Ion Ionescu de la Brad” din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, unde președinții Consiliilor Județene ale Elevilor din țară au dezbatut și eleborat un plan de schimbare educațională în corfomitate cu nevoile tinerilor. De asemenea, tinerii au asistat la  prezentarea raportului de activitate, depunerea mandatului curent și au decis strategia viitoare a structurii, au ales noua componentă a Consiliului Național, cu președinte Vlad Ștefan (foto dreapta) – elev al Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov.

Reprezentanții elevilor speră ca acest eveniment să reîmprospăteze forul suprem de reprezentativitate din învățământul preuniversitar prin prisma noilor săi membri. Consiliul Elevilor consideră că cei 10 ani de existență, sărbătoriți prin acest eveniment, au impactat viețile tinerilor din România, punând în centrul sistemului educațional nevoile elevilor și este sigur că oportunitățile de dezvoltare vor lua amploare în anii viitori prin parteneriatul cu decidenții și actanții educaționali„, se precizeaza in comunicatul transmis de Cristina Popa – responsabil Online, Departamentul de Relații Externe al CNE.

Elevii romani vor un invatamant de secol XXI

* Viziunea tinerilor este foarte clara: „Avem nevoie de o educație performantă, care să vizeze așteptările elevilor, să îi formeze pentru viață și să îi facă să dobândească valori și competențe, nu asimilarea unor noțiuni într-un limbaj de lemn”

Dupa ce la Ministerul Educatiei Nationale a fost anuntat/ propus planul-cadru de masuri care sa aduca schimbari sistemului, de la Consiliul National al Elevilor (CNE) a venit, prompt, o riposta. Semn ca tinerii au inteles ca au responsabilitate, dar si ca trebuie/ merita sa-si controleze… viitorul. Membrii CNE s-au consultat si l-au delegat pe liderul lor sa le spuna optiunile.  horia-onita

În România secolului XXI încă se mai crede că se poate învăța după actualul sistem de discipline, valori și competențe, care se plia foarte bine pe interese elevilor și așteptările societății de integrare pe piața muncii, dar în secolul XIX și începutul secolului XX. Avem nevoie de o educație performantă, care să vizeze așteptările elevilor, să îi formeze pentru viață și să îi facă să dobândească valori și competențe, nu asimilarea unor noțiuni într-un limbaj de lemn. Dar miza cea mare în acest sens este la programe școlare. Propunerile de plan-cadru aduc schimbări de formă, nu de fond, dar totuși prin anumite ajustări s-ar putea îmbunătăți considerabil. Ore de educație cetățenească, prin care elevii să fie învățați în mod obiectiv care sunt drepturile lor, cum să lupte pentru ele și care le sunt obligațiile – și aici menționăm proiectul inedit al dl. Magistrate Cristi Dănileț, pe care îl susținem în întregime-, curriculum la decizia elevului, care să vină în întâmpinarea intereselor elevului, nu pentru completarea normei didactice a profesorilor. Capacitarea elevului și prin dreptul de a se înscrie după propriile convingeri la ora de religie, așa cum prevede Codul Civil și mai ales o educație normată nu pe discipline, ci pe abilități. Ne întrebăm în schimb câte generații de elevi vor mai fi sacrificate pentru ca sistemul să accepte schimbarea în acest sens”, a declarat Horia Onița (foto) – președintele Consiliului Național al Elevilor (punctul de vedere este postat si pe wedu.ro, dar si pe pagina Facebook a CNE – https://www.facebook.com/consiliulelevilor/ ).

Consiliul Judetean al Elevilor Braila isi alege Biroul de presa

*In 26 ianuarie 2016, in amfiteatrul de la Colegiul National „Murgoci’

Ana Podgoreanu, CJE Braila  CJE Braila, alegeri Birou presa       Consiliul Judetean al Elevilor Braila – presedinte Ana Podgoreanu (din octombrie 2014, foto stanga) – organizeaza alegerile noului Birou de Presa. Anuntul a fost postat si pe pagina Facebook a structurii organizatorice, la https://www.facebook.com/cjebraila/photos/a.283486151705374.78874.283194335067889/968803486506967/?type=3&theater
Astfel, tinerii interesati vor putea sa concureze pentru pozitiile de redactor (este nevoie de unul singur), responsabil online (la fel, unul singur) si fotograf (trei astfel de pozitii se ofera).
Alegerile sunt programate marti, 26 ianuarie 2016, de la ora 13.00, la Colegiul National „Gheorghe Munteanu Murgoci”, in amfiteatru.

Consiliul Național al Elevilor, in al doilea proiect „Ministru pentru o zi’

*Noua ministere sunt parteneri in proiect, permițând tinerilor câştigători să se familiarizeze cu activitatea unui conducător implicat la nivel național

Consiliul Național al Elevilor (CNE) a desfăşurat in perioada 4 august – 1 octombrie 2015 o nouă ediție, a doua, a proiectului „Ministru pentru o zi”. Liceenii au concurat prin formula deja cunoscută, depunând aplicațiile pe portalul  http://wedu.ro/. Antrenând in acest an noua ministere ca parteneri, proiectul are cel puțin două obiective: o mai bună conștientizare a atribuțiunilor și responsabilităților pe care un lider implicat la nivel național le are, dar și diminuarea barierelor ce pot apărea între elevi și mediul decizional.

Ministerele care s-au alăturat celei de a doua ediții a proiectului “Ministru pentru o zi” sunt Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul pentru Dialog Social și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

DSCN8751       Aşa cum am spicuit din pagina din rețeaua facebook a CNE (https://www.facebook.com/consiliulelevilor), menționez doi câștigători: Martina Orlea (foto din arhiva revistei de  Braila Chirei) de la Colegiul Național ,,Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila unde este coordonatorul Consiliului Elevilor, este noul ,,Ministru al Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru o zi”. Martina Orlea va a ocupa o zi scaunul ministrului Andrei Dominic Gerea – în următoarea perioadă, ocazie cu care tânăra va putea să își contureze o nouă perspectivă asupra importanței surselor de energie şi a antreprenoriatului; la MApN va fi ministru pentru o zi Cezar Dumitru Roşu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Adunare Generală extraordinară a Consiliului National al Elevilor

* Bucureşti, în perioada 13 – 15 martie 2015, la Colegiul Naţional „Matei Basarab” * S-a adoptat strategia de dezvoltare CNE şi fost ales noul secretar al Departamentului de Comunicare şi Educaţie (Relaţii Externe)

CNE         Liderii elevilor din Romania s-au adunat la Bucureşti, în perioada 13 – 15 martie 2015, la Colegiul Naţional „Matei Basarab”, pentru adoptarea strategiei de dezvoltare a Consiliului National al Elevilor (CNE) şi alegerea noului secretar al Departamentului de Comunicare şi Educaţie (Relaţii Externe).  Foto: membri CNE, preluare de la pagina Facebook a structurii.

Noul secretar ales al Departamentului de Comunicare şi Educaţie (Relaţii Externe) este Eusebiu Tudoroiu – preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova. Pe agenda de zi a dezbaterilor s-au mai aflat analiza planului de acţiune pentru implementarea unui set de chestionare la nivel naţional, ce da posibilitatea elevilor să îşi exprime opinia cu privire la problemele actuale cu care sistemul de învăţământ să confruntă, în vederea găsirii celor mai eficiente soluţii, precum şi dezbaterea, aprobarea Statutului Consiliului Şcolar al Elevilor Junior şi a Statutului Alumnilor.

Strategia de dezvoltare adoptată a CNE prevede directiile de reprezentare pe care Consiliul trebuie să le urmeze, pentru a se asigura un mediu propice dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, prin sustinerea si implementarea unei legislatii favorabile dezvoltarii mediului şcolar, prin susţinerea voluntariatului, a acţiunilor pliate pe nevoile şi interesele elevilor, menite să îi informeze, conştientizeze, motiveze şi responsabilizeze. Şedinţa oficială şi atelierele de lucru s-au bucurat de prezenţa reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul Sorin Câmpeanu şi consilierul Albert Craiu, Şerban Iosifescu – preşedintele Agenţiei Romane de Asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, Liliana Teodoriuc – inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, ai organizaţiilor studenţeşti ANOSR, CTR, UNSR şi USR„, se precizează in comunicatul transmis de Biroul de Presă al Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti, prin Stefan Tiu – preşedinte al Comisiei de Comunicare si PR.

„Romania este in mainile noastre’, proiect atractiv la Scoala „Ion Creanga” Braila

* Elevii claselor V – VIII au imprimat, colorat, cu palmele lor steagul scolii * Initiativa apartine presedintelui CSE din scoala

Ce spuneti daca,, macar cu titlul de experiment, i-am lasa pe tineri sa-si faca singuri lumea lor? Cu reguli care sa-i ajute sa creasca frumos, cu formule care sa nu permita minciuna si cu un orar din care a faca mai mult parte arta? Cred ca ar fi bine, daca e sa urmarim exemplul de mai jos. 

     DSC01888      Proiectul Consiliului Scolar al Elevilor (CSE) din Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Braila sugestiv intitulat „ROMANIA ESTE IN MAINELE NOASTRE” si desfasurat in perioada 24 – 28 noiembrie 2014 transmite un mesaj concret adultilor; n.aut (Armanda Filipine, revista de cultura si informatie Braila Chirei) Ramane ca acestia din urma sa tina cont de mesaj si sa-i ajute pe tinerii studiosi sa se pregateasca serios pentru viata!
DSC01872
    DSC01842        Actiunile din proiect au fost creionate la initiativa elevei din clasa a VII a- C, Luciana Lapusneanu – presedinte CSE. Au dat curs provocarii elevii claselor V – VIII, cu ajutorul cadrelor didactice si al parintilor au imprimat, colorat. cu palmele lor steagul şcolii si au dedicat proiectul serbarii Zilei Nationale a Romaniei – 1 decembrie.  DSC01735
           Asa cum subliniaza prof. Elena Livica Bacanu – directorul adjunct al Scolii „Ion Creanga”, „imaginile sunt graitoare„.
Suntem de acord!
        Felicitari realizatorilor si intiatoarei!

Semnal de la Consiliul Elevilor: noul an şcolar, sub semnul subfinanţării şi al dezinteresului

* Vocea critică este, de această dată, a elevului Constantin Alexandru Manda – vicepreședinte al CJE Constanța * Tânărul subliniază aspecte grave (pe care legiuitorul ar trebuit să le fi cunoscut, să le fi rezolvat!) cum sunt rata mare de abandon școlar (peste 17 la sută) în România, nealocarea celor 6 la sută din PIB către sistemul educațional, rata mare a analfabetismului funcțional și neadaptarea pentru testele PISA, lipsa manualelor noi la clasele I și II, dar și a manualelor gratuite la licee 

Peste 3 milioane de elevi sunt așteptați, conform datelor Ministerului Educației, în anul școlar 2014 – 2015 la cursuri începând cu 15 septembrie 2014. Structura acestui nou de învățământ a fost reglementată astfel: 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare (Prin excepție, se stabilesc următoarele: pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor  terminale se încheie în data de 29 mai 2015; pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015 (amănunte în ordinul aferent în OMEN 3637_structura an scolar 2014_2015 – click pe documentul în format PDF). 100_5884

O situație care deranjează comunitatea este lipsa, în unele unități din mediul rural, a apei potabile în incinta clădirilor – copiii se spală pe mâini afară, toaletele sunt tot în curți… (problemele ar trebui să fie în atenția adminitrațiilor locale, ca și renovarea, reparațiile la clădirile școlilor). Altă situație deranjantă este lipsa manualelor la clasa zero/ pregătitoare, la clasa I și la clasa a II-a unde (așa cum a subliniat recent ministrul Pricopie, întrebându-se de ce ar fi cineva deranjat de aspect… ) se vor folosi manuale vechi.

* * *

Un semnal de alarmă trage, exact la început de an școlar, și Consiliul Județean al Elevilor Constanța prin vocea vicepreședintelui, elevul Constantin Alexandru Manda. Redau mai jos materialul transmis presei

 

Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa, organizaţia care reprezintă drepturile şi interesele comune ale elevilor din judeţul Constanţa, trage un semnal alarmă, acum, la începerea noului an şcolar, asupra lipsei de interes manifestată de factorii de decizie faţă de educaţia românească. Din păcate, în ciuda semnalelor trase de către societatea civilă, anul şcolar 2013-2014 a stat sub semnul subfinanţării şi a dispreţului pentru educaţie. Chiar dacă guvernul era obligat prin Legea Educaţiei Naţionale şi prin Pactul Naţional pentru Educaţiei să acorde un procent de 6% din PIB pentru educaţie, în bugetul pentru anul 2014 au fost acordaţi doar 3,1% din PIB. Chiar dacă România şi-a asumat atât la nivel naţional cât şi internaţional că va finanţa corespunzător educaţia, începând cu anul 2008 procentul din PIB alocat educaţiei se află într-o continuă scădere.

               În prezent, România se află printre ţările cu cea mai crescută rată a abandonului şcolar, aceasta fiind de 17,4%. Chiar dacă perioada 2005-2008 este caracterizată de o uşoară creştere a finanţării educaţiei şi de o scădere a abandonului şcolar, perioada de după 2008 este marcată de o creştere profundă a abandonului şcolar, relaţia dintre subfinanţarea educaţiei şi abandonul şcolar fiind vizibilă. În condiţiile actuale, României îi va fi imposibil să atingă în anul 2020 procentul de 11,3%, în materia abandonului şcolar, procentul pe care şi l-a setat în contextul strategiei Uniunii Europene “Europa 2020”. O altă problemă gravă în prezent, care se află în strânsă legătură cu subfinanţarea, este rata analfabetismului funcţional, care în România este de peste 40%, conform testelor PISA, România clasându-se astfel pe locul 2 la analfabetism funcţional la nivelul Uniunii Europene, după Bulgaria.  Alte probleme cu care se confruntă în prezent învăţământul românesc sunt: decontarea parţială a navetei elevilor, lipsa transparenţei în procesul de luare a deciziilor, lipsa consultării beneficiarilor principali ai sistemului educaţional, gradul ridicat de corupţie din învăţământ, salariile precare ale cadrelor didactice, lipsa de atragere a fondurilor nerambursabile destinate educaţiei, lipsa echităţii din sistem, lipsa unui sistem care să fie centrat pe beneficiar etc. Prin ultimele măsuri luate, prin care tinerilor care nu au promovat examenul de Bacalaureat le va fi permis accesul în univeristăţi se produce o răsturnare a sistemului de valori în rândul elevilor, care duce la promovarea mediocrităţi în învăţământul preuniversitar. Nu în ultimul rând, acesta este al doilea an şcolar la rând când elevii din clasele a I-a şi a II-a nu vor avea manuale pe bănci, la începerea cursurilor. Considerăm ca vinovatul acestei situaţii este Ministerul Educaţiei Naţionale, care a organizat o licitaţie care a ridicat semne de întrebare asupra corectitudinii. În acest moment, calendarul este decalat cu cel puţin 60 de zile, deci cel mai devreme elevii vor primi manualele pe 15 noiembrie. De asemenea, nici elevii din clasele a XI-a şi a XII-a nu beneficiează de manuale gratuite, în ciuda prevederilor art. 69 alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale.

           ”În prezent situaţia din învăţământul românesc este tragică. Se vede clar cum rata cresecută a abandonului şcolar şi a analfabetismului funcţional se datorează în mod direct proastei finantări a educaţiei. Paradoxal este faptul că odată cu începerea crizei economice, moment în care investiţia în educaţie a devenit şi mai importantă datorită rolului pe care aceasta îl joacă în depăşirea momentelor de colaps economic, în România trendul finanţării educaţiei a devenit unul descendent. Guvernanţii trebuie să fie conştienţi că singurul mod prin care putem dezvolta România este o finanţare corespunzătoare a educaţiei şi luarea de măsuri care să rezolve problemele menţionate, măsuri care întârzie să fie luate de foarte mult timp”, subliniază Alexandru Manta.

Foto din arhiva revistei de cultură și ifnormația Braila Chirei de la începutul anului școlar trecut, la un liceu brăilean.

„Ministru pentru o zi”, proiect al Consiliului Național al Elevilor

* Elevii se pot înscrie până cel târziu pe 31 august 2014 

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE), organizează în 16 septembrie 2014 activitatea finală în proiectul „Ministru pentru o zi” derulat împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Apărării Naționale și Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de afaceri și Turism.

Scopul programului îl reprezintă conştientizarea responsabilităţilor unui lider cu atribuţii la nivel naţional și înlăturarea barierelor de comunicare dintre elevi şi mediul decizional, Consiliul Elevilor consolidându-și astfel poziția de for consultativ în cadrul sistemului educațional. Proiectul „Ministru pentru o zi” reprezintă oportunitatea elevilor de a deține controlul pentru o zi, de a schimba locul elevului cu cel al unui ministru.

Diana Dragomir           Așa cum anunță Diana Dragomir (foto) – vicepreședinte al Biroului executiv CNE pentru zona Sus-Est, președinte al Consiliului Județean Brăila – la acest proiect se pot înscrie elevii din întreaga țară care îşi doresc să contribuie la îmbunătăţirea politicilor educaţionale şi de tineret, înscriindu-se printr-o aplicație, până la data de 31 august 2014, pe http://wedu.ro/ – platforma suport a CNE. Formularul de înscriere constă în descrierea celor mai importante proiecte inițiate de candidat, competențele care îl recomandă pentru o astfel de poziție și detalierea unei ministrategii pentru dezvoltarea ministerului vizat. În ceea ce privește cazarea și transportul, acestea vor fi suportate de organizatori, participanții asigurându-și doar masa.

Pentru fiecare secțiune disponibilă va fi anunțat un singur câștigător, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea perioadei de înscrieri. Evaluarea aplicaţiilor va fi făcută de către o comisie mixtă formată din doi reprezentanţi ai Biroului Executiv CNE, doi reprezentanţi de la ministere şi un consultant extern.