Arhive etichetă: documente

Expoziţia „România/ Franţa – Itinerarii culturale” în colecțiile Bibliotecii Academiei Române

*Organizată de Primăria municipiului București, prin Muzeul Național al Literaturii Române, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române * La sediul Bibliotecii Academiei Române, în Sala „Theodor Pallady”, în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019, în programul Sezonului cultural România – Franța 2019

 

     La sediul Bibliotecii Academiei Române (Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125), în Sala „Theodor Pallady”, se vernisează în 19 aprilie 2019, de la ora 10.15, Expoziția „România/ Franţa – Itinerarii culturale” în Colecțiile Bibliotecii Academiei Române.  Cuprinde piese spectaculoase – manuscrise, documente de arhivă, pagini de corespondență, carte rară, desene şi gravuri, care atestă dinamica și evoluția legăturilor istorice și culturale româno-franceze. Evenimentul face parte din programul Sezonului cultural România – Franța 2019, organizat de Primăria municipiului București, prin Muzeul Național al Literaturii Române, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române.

Grație sprijinului diplomației franceze au fost posibile schimbări importante în spațiul românesc, așa cum a fost Unirea Principatelor Române și alegerea domnitorului Al. I. Cuza, în 1859, și mai târziu, venirea pe tron a lui Carol de Hohenzollern, în 1866. Nu putem să nu menționăm în acest context și faptul că sub influența culturii franceze și a arhitecturii pariziene, autoritățile române au încredințat marile comenzi publice unor arhitecți francezi care au transformat Bucureștiul, la jumătatea secolului XIX, în „Micul Paris”. Amintim, de asemenea, înființarea în 1924 a Centrului Cultural Francez, la inițiativa lui Henry Foccilon, critic de artă și teoretician francez care a manifestat un interes deosebit pentru România. De cealaltă parte, un număr important de români sau „acești români care au făcut Franța”, așa cum i-a omagiat Philippe Étienne, fostul ambasador al Franței la București, au contribuit semnificativ în spațiul cultural francez. Vasile Alecsandri, Martha Bibescu, Anna Brâncoveanu de Noailles, George Enescu, George Oprescu, Nicolae Iorga, Emil Cioran, Grigore Antipa, Panait Istrati, Benjamin Fondane, Eugene Ionesco sunt doar câteva dintre numele de mari români ale căror pagini au rămas în istorie și vor fi expuse cu acest prilej – sublinierea organizatorilor,

Coordonator program – Ioan Cristescu, director MNLR; curatorul expoziţiei – Gabriela Dumitrescu; grafică – Petru Șoșa; coordonator MNLR – Andreea Balaban.

La Casa Corpului Didactic Brăila, lansare de carte cu Maria Cogălniceanu

*Volumul „Anton Dumitriu un proscris triumfător” scris de poet, scriitor, critic literar şi profesor Maria Cogălniceanu * Au prezentat autoarea şi cartea Cristina Elena Anton, Georgiana Troia, Viorel Mortu, Valentin Popa

Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila – prof. dr. Cristina Elena Anton, director – a găzduit luni, 4 decembrie 2017, în Cercul Pedagogic pe semestrul I al Bibliotecarilor şcolari – cerc coordonat de prof. Georgiana Troia, inspector şcolar – lansarea cărţii “Anton Dumitriu un proscris triumfător” de Maria Cogălniceanu – poetă, prozator, critic literar, volum aparut la Editura Limes din Cluj-Napoca (director Mircea Petean). 

    Cristina Elena Anton, în calitate de gazdă, a deschis evenimentul cu o scurtă  biografie a omului de cultură brăilean Maria Cogălniceanu care a lucrat volumul urmărind, la arhiva CNSAS (Anton Dumitriu a fost urmărit de fosta Securitate, a fost chiar şi închis de comunişti sub un pretext fals), detalii în documentele de urmărire ale legicianului Anton Dumitriu, cu care a şi corespondat, reuşind de fiecare dată să-i amintească filosofului de Brăila, de Dunăre, de Panait Istrati, de cei mai frumoşi ani ai vieţii sale, străzile Brăilei, frumoase amintiri. ”Un dicton care aparține marelui Anton Dumitriu al Brăilei este «O carte dată lumii este pentru autorul ei o odraslă nepieritoare», deci şi această carte a doamnei profesoare Maria Cogalniceanu este o carte nepieritoare”, a mai precizat Cristina Elena Anton. Autoarea a adus şi câteva fotocopii ale unor documente referitoare la activitatea lui Anton Dumitriu, inedite pentru audienţă, pe care le-a lăsat în arhiva CCD.

      Despre carte, autor şi personajul principal al cărţii – filosoful, matematicianul, logicianul Anton Dumitriu (31 martie 1905, Brăila – 8 ianuarie 1992, Bucureşti) au vorbit prof. dr. Mortu Viorel . critic literar (nume de autor Viorel Coman), prof. dr. Popa Valentin – scriitor (teză de doctorat despre opera şi viaţa filosofului brăilean Vasile Băncilă), prof. Troia Georgiana – inspectorul de limba şi literatura română.

Viorel Mortu: ”În contextul brăilean, viaţa intelectuală a avut o dezvoltare cu totul remarcabilă, unică în spaţiul românesc, datorată în bună măsură şi condiţiilor generale politice şi economice, după 1829, în urma tratatului de la Adrianopol, Braila devine port liber; regimul politic al lui Carol I, având la bază o orientare liberală, dar în spirit riguros nemţesc, urmărind prosperitatea materială, a dus la crearea unei mentalităţi burgheze, iar datorită intensei activităţi portuare şi comerciale, apare o civilizaţie cosmopolită, formată din greci, evrei, armeni, turci, bulgari, italieni, germani, lipsită de prejudecăţi etnice şi generatoare de gândire liberă – dintre personalităţile intelectuale care s-au format în ultima parte a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea un loc aparte îl ocupă Anton Dumitriu (…).

Popa Valentin: “Instaurarea regimului comunist a determinat o retragere a lui Anton Dumitriu din prim-planul vieţii ştiinţifice până în 1964, când se întoarce la Academia Română in calitate de cercetător ştiinţific principal şi şeful sectorului de logică clasică al Centrului de Logică din cadrul acestei instituţii, iar de-a lungul timpului a fost membru al unor prestigioase instituţii ştiinţifice şi a făcut parte din consiliul de conducere al unor reviste de specialitate din străinatate: Academia Mediteranea del Dialogo din Roma – din 1969, Comitetul consultativ al Institutului Centro Superiore di Logico e Scienze Comparate din Bologna – din 1970, Consiliul de direcţie al revistei International Logic Review din Bologna – din 1970, Comitetul ştiinţific al revistei Il Contributo din Roma – din 1979, a primit titlul de profesor onorar la Facultatea de Filosofie Comparee din Paris din 1972 şi la Instituto superiore de Scienze Umane din Urbio din 1969, a conferenţiat la diverse universităţi din Franţa, Germania şi Italia, a participat cu comunicări la congrese internaţionale de specialitate de la Amsterdam – 1967, Viena – 1968, Hanovra -1979 (…)”.  

De asemenea, Toma Meluţa – bibliotecar la CCD – a subliniat pentru colegele prezente că ”Anton Dumitriu, s-a născut la Brăila, unde a urmat Şcoala Primară de Băieţi nr. 1 şi Liceul „Nicolae Bălcescu”, este licenţiat în matematică la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Bucureşti în 1929 şi absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie din cadrul aceluiaşi centru universitar un an mai târziu, iar in 1938 primeşte titlul de doctor în filosofie cu teza: Bazele filosofice ale ştiinţei, preşedintele comisiei fiind C. Rădulescu- Motru, iar referent P.P. Negulescu, intre anii 1929 şi 1938, a fost profesor de matematică la Brăila şi Bucureşti, in 1938 este chemat ca asistent la Universitatea din Bucureşti, unde susţine cursuri de logică matematică, primele de acest fel din România, în 1944 devenind profesor titular la catedra de logică şi istoria filosofiei vechi şi medievale”.

video de la eveniment (postat în pagina Facebook a revistei de cultură şi informaţie Braila Chirei)

** * Maria Cogălniceanu, născută în Scânteia, județul Ialomița, a absolvit şcoala generală şi liceul la Brăila, Facultatea de filologie din Cluj Napoca, specialitatea – profesor de limba și literatura română, promoția 1962. A avut repartiție guvernamentală ca asistent la Institutul Pedagogic din Galați, apoi a fost profesor de limba si literatura romana la Liceul “Panait Istrati” Brăila (1962–1980) si profesor de limba si literatura romana la Liceul ”Nicolae Bălcescu” Brăila (1980 – 1994). Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, membră în Comitetul de Onoare al Asociației “Prieteni lui Panait Istrati” din Franța (noiembrie 2014). A colaborat la peste 44 periodice şi reviste din ţară şi străinătate.

Maria Cogălniceanu a scris numeroase cărti: “Panait Istrati – Maxime”, Galați, Editura Porto – Franco, 1995; „Întâlniri irepetabile”, Cluj – Napoca, Editura Limes, 2004; „Panait Istrati. Tentația și ghimpii libertății”, Brăila, Editura Ex Libris, 2005; „Constantin Noica. Scrisori inedite”, Cluj – Napoca, Editura Limes, 2005; „Istrati după Istrati. Documente inedite”, Ediție bilingvă, româno – franceză, Cluj – Napoca, Editura Limes, 2006; „Unduirea timpului. Poeme”, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2007; „Panait Iatrati. Sentințe și fraze memorabile”, ediție bilingă, româno – franceză, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2009; „Reîntoarceri. Semnături celebre pe documente de arhivă”, Editura Zeit, Brăila, 2010; „Edmond Nicolau. Corespondență intermitentă”, ediție de Maria Cogălniceanu, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2011; „Năvodul răspântiilor. Poeme”, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2013; „Unduirea timpului. Poeme / Ondoiement du temps. Poèmes”, version en francais: Florica Spiridon, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2013; „Candori / Candeurs”, versiunea în limba franceză de Florica Spiridon, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2014: „N. Carandino. Labirinturi. O biografie intemeiată pe documente autentice”, Editura Limes, Cluj – Napoca, 2014.

Activitatea culturala a doamnei profesor, în cateva repere importante: lector la Universitatea Populară, cu ciclul de conferințe „Prezențe brăilene în cultura națională și universală”; conferențiar la salonul literar-artistic al Juriștilor din Brăila; membru fondator al Asociației “Prietenii lui Panait Istrati” din România (1990); membru fondator al Fundației “Anton Dumitriu” din Brăila (1995); inițiator al manifestărilor cultural-artistice “Zilele lui Panait Istrati (Istratina)” la Brăila (1971); colaborator la Societatea Română de Radio, secția România culturală; inițiator și organizator al Colocviului internațional ”Panait Istrati” București – Brăila (1991).

Premii obtinute de doamna profesor Maria Cogăniceanu: Marele Premiu “Panait Istrati” pentru caracterul exemplar al manifestărilor organizate la Brăila, din partea Asociației “Prieteni lui Panait Istrati”; Medalia “Panait Istrati” acordată de L’Association Les Amis de Panait Istrati et La Societe Roumaine de Radiodiffusion (1995); Diplomă de Onoare pentru întreaga acivitate în slujba Asociației “Prietenii lui Panait Istrati” (1994); Premiul “Vasile Voiculescu” pentru lucrarea „Sonetele divine” (1997); Premiul “Pierre Accard” (France); Medalia și albumul “Gheorghe Naum” (2007); Premiul revistei „Antares” din Palaţi pe anul 2010 (eseu) pentru volumul „Semnături celebre pe documente de arhivă”; Diplomă de Excelență pentru întrega carieră didactică cu prilejul Aniversării a 150 ani de existență a Colegiului Național “Nicolae Bălcescu”, Brăila, (2013); Diplomă de Excelență. Secțiunea cultură scrisă din partea Ministerului Culturii din România (2014); Premiul de Excelență oferit de Biblioteca “Panait Istrati” Brăila.

 

 

Primaria Braila vrea actualizarea dosarelor pe Legea nr. 15/ 2003

*In acest sens, persoanele care au depus cerere pentru un teren in vederea ridicarii unei locuinte sa aduca documente la zi 

 

      dosare       Primăria municipiului Brăila invită persoanele (tinerii) care au dosar constituit în baza Legii nr.15/ 2003 „privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală” să depună documente noi conform HCLM Braila nr. 131/2013, până la 31 decembrie 2016, pentru actualizarea anexei nr. 1 la HCLM Braila nr. 291/ 2015, privind aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți pe baza criteriilor de departajare prevăzute de HCLM nr. 131/ 2013. „Documentele se depun la registratura Primăriei municipiului Brăila, Piața Independenței nr. 1, Ghișeul nr. 4, parter”, precizează  Camelia Gusatu – director executiv Directia Cultura, Invatamant, Sport si Turism in Primaria Braila.

               Documentele de actualizare (si punctele primite, conform criteriilor de departajare) sunt:

a) dovada deţinerii sumei necesare pentru construirea unei locuinţe, prin prezentarea de documente de natură bancară în lei sau valuta, pentru aceasta destinaţie depozit bancar anual

–          dovada bancară sub 10.000 lei sau inexistenta ei………..0 puncte

–          dovada bancară între 10.001 lei şi 30.000 lei………………….15 puncte

–          dovada bancară între 30.001 lei şi 50.000 lei…………………..25 puncte

 b) veniturile solicitantului şi/sau a soţiei/soţului

–          venituri……………..10 puncte

–          fără sursă de venit……0 puncte

c)     stare civila

–          necăsătorit …….. ……………………..0 puncte

–          căsătorit/ familie monoparentală ……..  5 puncte

d)     numarul minorilor aflaţi în întreţinere

–          fără minori………..0 puncte

–          cu minori………….5 puncte

e)      tineri care au adoptat copii din case de ocrotire socială………….5 puncte.

         Nota. Conform unei hotarari a Primariei, terenurile se acorda in ordinea completarii dosarelor (si a depunerii lor); celor care nu reusesc sa ridice constructia in termenii legii, li se ia terenul acordat tot prin HCLM.

Brailenii, in limita legii, pot accesa ajutorul de incalzire pentru iarna 2016 – 2017

*Cei interesati depun documentele la sediul Directiei de Asistenta Sociala * Ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste pentru 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, pentru consumatorii ce depun documentele pana la 20 noiembrie 2016, inclusiv

 

Primaria Braila anunta ca in perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, familiile si/ sau persoanele singure cu venituri nete de pana la 615 lei, inclusiv pe membru de familie pot beneficia de ajutoare, lunare, pentru incalzirea locuintei, acordate pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece. Depunerea cererii insotita de actele necesare, precum si informatii suplimentare se obtin de la sediul Directiei de Asistenta Sociala (Bulevardul Al. I. Cuza nr. 134, cam. 11) de LUNI pana VINERI, in intervalul orar 8.00 – 14.00, numar de telefon 0239/629222 int. 14. Cererea si declaratia pe propria raspundere contine 26 de pagini si se distribuie gratuit solicitantilor, intr-un exemplar, la Directia de Asistenta Sociala sau poate fi descarcata de pe site-ul institutiei www.dasbraila.ro

calorifer         Ajutoarele pentru incalzirea locuintei acordate se definesc în funcţie de sistemul de încălzire al locuinţei: ajutoare încălzirea locuinţei cu gaze naturale; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrica. Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pentru un singur sistem de incalzire, cel principal utilizat. soba-cu-lemne

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de acte doveditoare care sa ateste componenta familiei, veniturile realizate de catre membrii acesteia, precum si locuinta sau bunurile detinute de acestia in localitatea de domiciliu, inclusiv in alte unitati administrativ teritoriale, solicitate in baza art.14 alin. 4 din OUG nr. 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

NU BENEFICIAZA de aceasta forma de ajutor persoanele care detin sub orice forma (proprietate, inchiriere, comodat etc) un alt spatiu locativ in afara locuintei de domiciliu, terenuri, autoturisme, motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani sau mai mult de un autoturism/ motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani, depozite bancare de peste 3.000 lei.

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au obligatia de a comunica prin depunerea unei noi cereri orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pentru sezonul rece 2016 – 2017, ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste pentru 5 luni (1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017), pentru consumatorii ce depun documentele pana la data 20 noiembrie 2016, inclusiv. Pe parcursul sezonului rece, dreptul la ajutor se stabileste incepand cu luna depunerii cererii pentru cei ce depun documentele pana pe data de 20 ale lunii, inclusiv si incepand cu luna urmatoarele pentru cei ce le depun dupa data de 20 a lunii.

Sezon cultural România-Franța, in 2018 – 2019

*Guvernul Dacian Cioloș a aprobat documentele privind organizarea evenimentelor, program cultural bilateral dedicat celebrării centenarului României moderne (1918 – 2018) și pentru dezvoltarea colaborării în domeniile educației și mediului

 

steaguri-romania-franta       Guvernul Dacian Cioloș a adoptat în ședința din 9 septembrie 2016 (detalii prin Biroul de presă, aici), pregătind vizita în România din 12 – 13 septembrie 2016 a lui François Hollande – președintele Republicii Franceze, trei documente care stabilesc măsuri pentru organizarea Sezonului Cultural România-Franța 2018, Program cultural bilateral dedicat celebrării Centenarului României Moderne (1918 – 2018) și pentru dezvoltarea colaborării în domeniile educației și mediului. Sezonul cultural România-Franța, desfășurat în perioada 1 decembrie 2018-30 iunie 2019, va marca centenarul creării României moderne și va oferi ocazia de a fi puse în valoare relațiile bilaterale în domeniul cultural, prin intermediul unor evenimente care să pună accentul asupra creației contemporane, cercetării și inovării, tineretului. Acest program bilateral va include activități artistice, culturale, științifice și educaționale, organizate în colaborare cu autorități și instituții din Franța și desfășurate în perioada menționată, în cele două țări.

Pentru pregătirea participării României la acest program cultural comun, printr-o Hotărâre adoptată de Guvern, se aprobă înființarea Comitetului de organizare format la nivel de secretar de stat și experți desemnați de către: Administrația Prezidențială, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român (ICR), Ministerul Apărării Naționale (MApN), Cancelaria prim-ministrului. Acest comitet de organizare va fi condus de comisarul Sezonului Cultural, numit prin ordin comun în urma consultării între MAE, Ministerul Culturii și ICR. Comisarul Sezonului va fi sprijinit în activitatea sa de un Consiliu Consultativ format din trei membri, personalități ale lumii culturale și societății civile, numiți prin Ordin al ministrului Culturii. Cheltuielile necesare pregătirii și participării României la Sezonul Cultural România-Franța vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetele MAE, MApN, Ministerul Culturii, ICR.

Printr-un Memorandum, Guvernul a adoptat negocierea și semnarea Protocolului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Republica Franceză. Cele două ministere vor colabora pentru stabilirea programelor școlare cu respectarea legislației din România și a autonomiei instituțiilor școlare și vor continua și încuraja cooperarea la nivel școlar între cele două țări la toate nivelurile și, cu precădere, la nivel liceal, filiera teoretică și tehnologică, precum și la nivelul învățământului profesional. Începând cu 2008, ministerul român al educației, în colaborare cu ministerul omolog din Franța, organizează bacalaureatul bilingv francofon, proiectul fiind extins progresiv. În prezent, există 26 de licee bilingve (din 30 prevăzute în Acord), în 17 județe. Dintre acestea, 7 licee au obținut în 2015 premiul pentru excelență LabelFrancEducation.

Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale rămâne axă prioritară de lucru, urmând să fie pusă în aplicare prin unele măsuri, între care: stabilirea unor legături între instituțiile între instituțiile de educație și întreprinderi cu capital francez, organizarea de vizite de studii și/sau de stagii în strânsă legătură cu organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri; schimb de informații privind abordările pedagogice în materie de învățământ profesional și tehnic, cum ar fi campusurile de meserii și calificări, formare în alternanță, valorificarea meseriilor, orientarea elevilor. De asemenea, protocolul are în vedere sprijinirea studiului limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în cadrul universităților din Republica Franceză, prin continuarea funcționării lectoratelor de limbă română de la Universitatea din Strasbourg, Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III, Universitatea Aix-Marseille și prin înființarea unor noi lectorate de limbă română.

În domeniul mediului, administrațiile a două importante rezervații ale biosferei din Europa – Delta Dunării și Parcul Natural Regional Camargue (care include Delta Ronului) – vor coopera pe termen lung în domeniul ariilor protejate, pe baza principiilor de egalitate, reciprocitate și beneficiu reciproc, stabilește un memorandum a cărui semnare a fost aprobată astăzi de guvern. Este vorba despre ”Memorandumul de înțelegere între Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării – România (ARBDD) și Sindicatul Mixt de Administrare a Parcului Natural Regional Camargue (PNRC) – Republica Franceză privind cooperarea în domeniul ariilor protejate”, prin care semnatarii se angajează să conlucreze pe aspecte importante pentru mediu, dar pentru și comunitățile locale din cele două delte: conservarea biodiversității și managementul ariilor protejate, în special a zonelor umede; protejarea speciilor și habitatelor de patrimoniu sau de interes comunitar; legătura dintre activitățile umane tradiționale, habitatele și zonele umede (pescuit, exploatarea stufului, creșterea animalelor și agricultură, exploatarea sării); reducerea poluării apelor fluviilor Ron și Dunărea; promovarea unui turism durabil și gestionarea dezvoltării acestuia în ariile sensibile; activități de sensibilizare și conștientizare privind mediul și ariile protejate; gestionarea țărmurilor și a inundațiilor marine sau fluviale.

Cooperarea între cele două administrații, care se va extinde pe durată nedeterminată, urmează să se concretizeze prin schimburi de experiență, know-how, bune practici, informații, date științifice și tehnice în domeniul conservării și administrării ariilor protejate. De asemenea, se vor realiza programe și proiecte comune pentru dezvoltare durabilă și vor fi promovate reciproc imaginea și ofertele celor două parcuri. Printre cele mai importante aspecte ale cooperării se numără facilitarea de legături între factorii interesați din cele două parcuri, pentru colaborare în domenii specifice, dar și facilitarea reciprocă a relațiilor cu alte structuri similare/ instituții/ organizații naționale și internaționale în domeniul ariilor protejate.

                * * *

Delta Dunării este inclusă pe lista Patrimoniului Mondial Natural (Convenția Patrimoniului Mondial, Franța, 1972) și pe cea a Zonelor Umede de Importanță Internațională (Convenția Ramsar, Iran, 1972). De asemenea, din 1998 mai face parte din Rețeaua Rezervațiilor Biosferei a Programului UNESCO Omul și Biosfera (Man and Biosphere Programme, 1971), dar și din Rețeaua Europeană Natura 2000. Rezervația Biosferei Delta Dunării a fost înființată în 1990 și are o suprafață de 580.000 ha. În anul 2000, Rezervația Biosferei Delta Dunării a primit Diploma Europei a Ariilor Protejate acordată de Consiliul Europei, în cadrul Convenției pentru conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale europene (Convenția de la Berna, 1979), reînnoită pentru încă 5 ani în 2005 și pentru încă 10 ani în 2010. La reînnoirea din 2010 a Diplomei, printre recomandări s-a numărat și analizarea posibilității dezvoltării cooperarării cu alte sit-uri care sunt delte, pentru care a fost acordată Diploma Europei a Ariilor Protejate, precum Rezervația Națională Camergue din Franța și Parcul Natural Donana din Spania.

Parcul Natural Regional Camargue, creat în 1970, este Rezervație a Biosferei, sit Ramsar (zonă umedă de importanță internațională ca habitat al păsărilor acvatice), i-a fost reînnoită Diploma Europei a Ariilor Protejate în anii 2006 și 2011, iar Rezervația Naturală Camargue este propusă pentru desemnare ca site al Patrimoniului Mondial Natural. Camergue (Delta Ronului), care se află în sudul regiunii Arles, între Marea Mediterană și cele două brațe ale Ronului, pe o suprafață de 930km² (145,300 ha), a fost protejată ca parc regional încă din 1927, iar în 2008 a fost încorporată la zona mai mai mare denumită Parcul Natural Regional Camargue; este una dintre cele mai bine protejate delte din întreaga lume.

Acreditarea serviciilor sociale, realizată de Ministerul Muncii și cele trei autorități centrale specializate

*Guvernul a modificat in sedinta din 10 august 2016 normele legale in vigoare astfel incât Ministerul nu mai este singurul care acordă licentele * In Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități se vor infiinta compartimente de acreditare a serviciilor sociale (licentiere) * De asemenea, unele procedure au fost simplificate

 

Acreditarea serviciilor sociale, respectiv acordarea licenței provizorii și a licenței de funcționare pentru servicii sociale destinate copiilor, persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței domestice și persoanelor vârstnice vor fi realizate nu doar de Ministerul Muncii (MMFPSPV), ci și de cele 3 autorități centrale specializate din subordinea acestuia, înființate în anii 2014-2015, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD). Executivul a modificat și completat, printr-o hotărâre adoptată în ședința din 10 august 2016, prevederi ale Hotărârii nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și ale HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale – se arată in comunicatul transmis de Biroul de presă al Guvernului. docs

Potrivit actului normativ aprobat in sedinta de Guvern, in MMFPSPV, ANPDCA, ANES și ANPD se înființează câte un compartiment de acreditare a serviciilor sociale (licențiere), cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste instituții, care va derula activitățile de evaluare și certificare a calității serviciului pentru care se solicită licență, precum și de reglementare privind condițiile de acreditare, conform legislației privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. Decizia de acordare a licenței de funționare sau, după caz de retragere a acesteia este luată de conducerea instituțiilor menționate, la propunerea evaluatorului din compartimentul de specialitate.

Până în prezent, doar direcția de specialitate din Ministerul Muncii îndeplinea atât formalitățile legate de acreditarea furnizorilor publici și privați de servicii sociale cât  și de acordarea de licențe de funcționare pentru astfel de servicii. Prin extinderea atribuțiilor de acreditare a serviciilor sociale (licențiere) și la nivelul celor trei autorități naționale din subordinea sa, Guvernul spera ca sunt responsabilizate instituțiile care cunosc cel mai bine problemele și condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească furnizorii de servicii sociale, în domeniile specifice de activitate. Totodată, prin completarea atribuțiilor instituțiilor de mai sus se asigură și premisele coerenței prevederilor legislative în vigoare, prin crearea unui cadru procedural unitar.

În scopul simplificării procedurii de acreditare, actul normativ mai prevede eliminarea următoarelor documente: certificatul de acreditare a furnizorului serviciului social, certificatul de înregistrare fiscală și convenția de colaborare între furnizorul privat și consiliul județean/local pe a cărui rază administrativ-teritorială funcționează serviciul social, pe baza prevederilor art.2 alin. (2) și art.8 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pe baza principiilor asumate prin Memorandmul cu tema “Măsuri de simplificare și de coordonare a procedurilor administrative din administrația publică centrală de specialitate”. În același timp, există prevederi cu privire la folosirea cu precădere a mijloacelor electronice în procesul de acreditare. Mai mult, pentru procesul de reacreditare nu se solicită documentele justificative depuse la dosarul inițial de acreditare. Aceasta se va realiza în baza cererii de reacreditare, a raportului de evaluare în teren, realizat în cadrul procesului de monitorizare a respectării standardelor minime și a notificării de reacreditare transmisă de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială. De asemenea, actul normativ modifică și H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, în sensul în care sunt modificate definiții ale unor termeni, se reîncadrează în Nomenclator anumite tipuri de servicii sociale, se modifică raportul angajat/beneficiar necesar asigurării resursei umane, precum și prevederi referitoare la procentul personalului de specialitate din totalul personalului centrului de servicii sociale etc.

Normele metodologice de aplicare a legii adopţiilor, aprobate de Guvern

*Au fost elimitate 12 formulare si patru au fost simplificate *La 30 iunie 2016, în RNA erau înregistrați 3.250 copii adoptabili, din care 2.716 erau eligibili pentru adopţie naţională, iar restul pentru adopție internațională; 1.800 familii erau atestate pentru adopție națională și alte 81 pentru adopție internațională

 

Guvernul a aprobat, în ședința din 10 august 2016, normele metodologice de aplicare a legii privind procedura adopției, modificată și completată la începutul anului 2016. Prin noul act normativ au fost reduse la jumătate formularele utilizate în procedura adopției – 12 au fost eliminate și 4 au fost simplificate. Familiile adoptatoare vor depune mai puține documente pentru soluționarea cererii de evaluare; recomandările de la locul de muncă nu mai sunt solicitate. Astfel, au fost eliminate etapele administrative intermediare, respectiv corespondența pe suport de hârtie între Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (ANPDCA) referitoare la completarea Registrului Național pentru Adopții (RNA). Introducerea în RNA a datelor referitoare la copil și la familie se va realiza direct la nivelul DGASPC-uri. adoption, family

A fost simplificată procedura de potrivire inițială între copiii adoptabili și familiile atestate; etapa se va realiza direct la nivel județean sau, după caz, de sector, on-line prin intermediul RNA. Lista adoptatorilor pentru fiecare copil va fi generată și vizualizată instantaneu la nivelul compartimentului de adopții care răspunde de copil, cu eliminarea solicitărilor repetate de noi liste pe suport de hârtie, și implicit a corespondenței purtate între instituțiile de la nivel local şi central cum era procedura anterioară. Raportul de evaluare al adoptatorilor va fi disponibil în RNA, on-line, eliminându-se astfel nevoia de a contacta, solicita și transmite acest document prin poștă între cele două DGASPC implicate în potrivirea respective.

Pentru copiii aflați în îngrijirea statului, adopția va putea fi stabilită și în cazul în care părinții/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă, ulterior, refuză să semneze declarațiile care ar permite declararea ca adoptabil a copilului. De asemenea, atunci când părinții și rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecție specială, vor putea fi demarate procedurile de adopție.

Termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat. Obținut în urma deciziei unei instanțe de judecată, statutul va fi valabil până la încuviințarea adopției sau până ce copilul împlinește vârsta de 14 ani. În cazul adopțiilor internaționale, copilul va fi declarat eligibil, conform noului act normativ, la numai un an de la deschiderea procedurii, și nu după doi ani, așa cum se întâmplă în prezent.

O altă noutate este acordarea unui concediu de acomodare de maxim un an de zile și a unei indemnizații lunare pe perioada acestui concediu, care în mod obligatoriu include şi perioada de încredinţare în vederea adopției. Concediul se acordă oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit, valoarea indemnizaţiei acordate fiind în cuantum de 3,4 ISR (indicator social de referință, de 500 lei în prezent). În plus, valabilitatea atestatului de familie adoptatoare este prelungită de la un an la doi ani.

La 30 iunie 2016, în RNA erau înregistrați 3.250 copii adoptabili, din care 2.716 erau eligibili pentru adopţie naţională, ceilalti pentru adopție internațională. De asemenea, 1.800 familii erau atestate pentru adopție națională și alte 81 pentru adopție internațională.

1 iunie, copii prescolari si Centrul Europe Direct Braila

*La Gradinita nr. 48 „Luceafarul” a avut loc o activitate dedicata Zilei Internationale a Copilului

Europa pt copii 2       Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului – 1 iunie, Centrul Europe Direct (CIED – site cu logo si pe pagina de garda a revistei Braila Chirei) Braila a organizat la Gradinita nr. 48 „Luceafarul” din municipiul Braila evenimentul numit „Europa pentru copii”. Si pentru ca micutii se simt mai bine cand… deseneaza lumea, prescolarii care s-au intalnit cu reprezentantii CIED au colorat steagurile statelor membre UE si au vizionat filmulete instructiv-educative despre Uniunea Europeana Europa pt copii 1

(mai multe despre documentele UE utile cadrelor didactice la http://europa.eu/publications/resources-teachers/index_ro.htm si pentru cei mici multe carti se pot descarca de la http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/9-years_ro).

La finalul evenimentului, toti participantii au primit publicatii cu tematica europeana destinate copiilor, stegulete si baloane inscriptionate cu sigla Uniunii Europene.

* * *

Centrul Europe Direct – sediul la Lacu Sarat – face parte din reteaua Europe Direct nationala (http://ec.europa.eu/romania/information/centrele_de_informare_europe_direct/index_ro.htm) coordonata de Ioana Marchis: „Centrele Europe Direct reprezintă un punct de contact local pentru toate instituțiile UE și cooperează cu alți parteneri de informare activi. Ele completează și susţin activitatea Reprezentanțelor Comisiei Europene și a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local și regional„. Rețeaua Centrelor Europe Direct este coordonată de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

AJOFM Brăila, sprijin în creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

*Cei interesati de serviciile (gratuite) de informare, consiliere, mediere si cursuri de formare sunt asteptati la sediile AJOFM din Braila, Faurei, Insuratei

 

În vederea creşterii şanselor de ocupare persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot accesa, gratuit, serviciile oferite de  Agentia Judeteană de Ocupare si Formare in Muncă (AJOFM) Brăila. Monica Bratu

După cum subliniază Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Braila, pentru a beneficia de aceste servicii solicitanţii de loc de muncă, care nu îndeplinesc condiţiile pentru stabilirea dreptului la indemnizatia de şomaj, se vor înregistra în evidenţa agenţiei, la sediul A.J.O.F.M.Brăila (modulele 2 şi 3) din municipiul Brăila, b-dul Dorobanţilor, nr. 603-605, parter sau la Punctele de Lucru Făurei cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii, nr. 36, tel./fax 0239/661749, respectiv Însuraţei cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei nr. 18, tel./fax 0239/660574, unde vor prezenta următoarele documente: actul de identitate; actele de studii şi de calificare; carnetul de muncă şi/sau alte documente care dovedesc experienţa în muncă (în cazul persoanelor provenite din muncă); adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este aptă de munca sau are, eventual, restricţii medicale. În cazul neîncadrării în muncă, cererea în vederea medierii trebuie reînnoita la 6 luni.

           Principalele servicii oferite de A.J.O.F.M. Brăila sunt de informare şi consiliere (aceste servicii constau în furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale; dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine în vederea luării de decizii privind propria carieră; instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă), medierea muncii (măsura activă prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu), formare profesională (sunt oferite programe de formare profesională pentru creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale solicitanţilor de loc de muncă, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării lor pe piaţa muncii). Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

           Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, pot beneficia, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cerere, în cazul în care se angajeaza  pentru program normal de lucru, de următoarele măsuri de stimulare: completarea veniturilor salariale – persoanele care primesc indemnizaţie de şomaj, provenite din muncă, pot solicita acordarea unei sume, neimpozabile, reprezentand 30 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, care se acordă lunar, de  la data angajării până la sfârşitul perioadei pentru care solicitanţii erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţie de şomaj, în condiţiile în care se angajează, pentru program normal de lucru, pe o perioadă mai mare de 12 luni, dacă solicitarea se inregistreaza in termen de maxim 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării (Nu beneficiază de completarea veniturilor salariale persoanele care se încadrează la angajatori cu care au avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani), Stimularea mobilitatii forţei de muncă (Prima de instalare, neimpozabilă, egală cu 3500 lei (de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data instalării), se acordă, la cerere, persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă, pentru o perioada  de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul. Pot beneficia de primă de instalare, la cerere, şi şomerii de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj), Prima de încadrare, neimpozabilă, egală cu 1000 lei (de două ori valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data acordării), se acordă, la cerere, persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă, pentru o perioadă  de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil. Pot beneficia de prima de încadrare, la cerere, şi somerii de lunga durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Şomer de lungă durată este persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă mai mare de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani si până la împlinirea vârstei de 25 de ani. Nu beneficiază de prime de mobilitate: a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate; b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; c) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată pentru angajare pe durată determinată de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj înceteaza (durata contractului a devenit mai mare de 12 luni); d) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii; e) absolvenţii institutiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă. Prime de incadrare pentru absolvenţi Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o prima de încadrare egală cu 500 lei (valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării). Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj, cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării. Nu beneficiază de drepturile prevazute anterior: a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu; b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; c) absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ; d) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă; e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează).

Lansare de carte la Muzeul Brailei „Carol I’

*Se prezinta si la Braila (dupa Galati, Bucuresti etc.) volumul „Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila” cu editori Ionel Cândea, Costin Croitoru, aparuta cu sprijinul AFCN * Miercuri, 25 noiembrie 2015, de la ora 17.00

Muzeul Brăilei „Carol I” ne invită la lansarea cărţii „Documente privind istoria Brăilei. Răspunsurile la Chestionarele Odobescu şi Hasdeu, pentru judeţul Brăila”, editori Ionel Cândea, Costin Croitoru (640 pagini), un proiect cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) miercuri, 25 noiembrie, de la ora 17.00, la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Piața Traian nr. 3). Echipa de proiect: Ionel Cândea – manager de proiect, editor şi concepţie copertă; Costin Croitoru – editor; Camelia Hristian – concepere proiect, PR officer şi corector; Rozalia Pîrlitu – tehnoredactor şi DTP; Evdochia Smaznov – tehnoredactor şi DTP; Mariana Vernescu – responsabil financiar. afis muzeu

Prezintă IPS dr. Casian Crăciun – arhiepiscopul Dunării de Jos, prof. univ. dr. Ionel Cândea – cercetător, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”, dr. Costin Croitoru – cercetător la Secția Arheologie a muzeului brăilean.

Cartea a fost lansată la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos (https://brailachirei.wordpress.com/2015/11/17/lansare-de-carte-la-muzeul-spiritualitatii-galati-invitatie/ – aici si mai multe date despre carte si proiect) şi va mai fi lansată şi la Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti, Institutul “Nicolae Iorga” Bucureşti şi Institutul de Studii Sud Est Europene Bucureşti.