În proiectul Erasmus+ “Integrarea copiilor cu CES prin activităţi plăcute”, activitate brăileană

*Un număr de 40 cadre didactice din municipiul și județul Brăila au fost informate, la sediul CCD Brăila, cu privire la detaliile cursului “Arta ca terapie: auto–exprimarea prin artă a elevilor cu nevoi speciale“ desfășurat în mobilitatea spaniolă a proiectului cu finanțare euroepană, proiect derulat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila 

Echipa proiectului european “Integrarea copiilor cu CES prin activităţi plăcute(pagină la https://www.facebook.com/Intregrarea-copiilor-cu-CES-prin-activitati-placute-1119768834789947/) derulat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Brăila a prezentat, în luna septembrie 2018, la sediul Casei Corpului Didactic (CCD) Brăila – director prof. dr. Cristina Elena Anton – detalii referitoare la proiect de inetres pentru coelgi care lucrează ăn sistem. Practic, s-a realizat diseminare a cursului de formare intitulat “Arta ca terapie: auto–exprimarea prin artă a elevilor cu nevoi speciale“ desfășurat în mobilitatea din perioada 7 – 12 mai 2018 care a avut loc la Barcelona, în Spania (și la despre care am prezentat date la https://brailachirei.wordpress.com/2018/05/15/activitate-spaniola-in-proiectul-integrarea-copiilor-cu-ces-prin-activitati-placute-finantat-erasmus/).

   Cunoştinţele dobândite la cursul european au fost diseminate la nivel judeţean, la CCD Brăila fiind invitate 40 cadre didactice din municipiul şi judeţul Brăila care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) integraţi în învăţământul de masă. În activitate s-a implicat întreaga echipă de proiect de la CSEI Brăila: prof. Stelinina Copae – manager proiect, prof. Anca David – coordonator proiect, prof. Georgeta Bălan – responsabil cu comunicarea şi evaluarea, prof. Carmen Budur – responsabil cu formarea, prof. Ionela Mariana Iordache – responsabil cu monitorizarea proiectului.

Activitatea de diseminare a avut un impact pozitiv asupra cadrelor didactice participante prin utilitatea informaţiilor transmise, acestea putând fi aplicate în procesul instructiv–educativ al elevilor cu CES din cadrul CSEI Brăila cât şi al celor integraţi în învăţământul de masă.

** *   La cursul de formare din Spania au participat doi membri ai echipei CSEI: prof. psihopedagog Bălan Georgeta şi prof. psihopedagog Iordache Ionela Mariana. Cursul a avut următoarele obiective: dobândirea de către cadrele didactice de noi cunoştinţe în domeniul art–terapiei;  obţinerea de informaţii privind impactul artei asupra stării de bine a copiilor cu nevoi speciale; folosirea artei de către profesori ca instrument de creştere a stimei de sine şi de promovare a elevilor cu CES; descoperirea/ experimentarea de noi mijloace educaţionale şi de comunicare prin utilizarea artei în lucrul cu elevii cu CES.

La Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, proiect Erasmus+

*Se derulează în perioada 2017 – 2019, cu parteneri din Grecia, Marea Britanie, Portugalia, România, Spania, Turcia; proiectul „The Change Stars with Us” şi-a propus dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi prietenie între copii, tinerii cu CES şi cei din învăţământul de masă

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Brăila, unitate de învăţământ unde sunt integraţi mulţi copii şi tineri cu cerinţe educative speciale (CES), se va derula proiectul ,,The Change Stars with Us” – „Schimbarea începe cu noi” derulat prin programul european Eramus+ în perioada 1 septembrie 2017 – 30 septembrie 2019. Foto din arhiva revistei de cultură şi inormaţie Braila Chirei de la o activitate CSEI similară tematiceii proiectului cu finnaţare europeană.

      Coordonatorul proiectului este Hanta Associates ltd din Marea Britanie cu parteneri din România, Spania, Portugalia, Grecia şi Turcia.

Scopul proiectului este dezvoltarea unor mai bune relaţii de comunicare şi prietenie între copiii/ adolescenţii din învătământul special şi cei din învătământul de masă. 

Obiectivele principale ale proiectului sunt creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a tinerilor cu dizabilităţi la nivelul comunității locale, in vederea egalizarii sanselor; consolidarea cooperării internaționale prin împărtășirea bunelor practici de predare și învățare; încurajarea cetățeniei active și a spiritului antreprenorial, desfășurate în comun de două sau mai multe grupuri de tineri din ţări diferite; cresterea nivelului de incluziune socială a copiilor / adolescenţilor cu dizabilităţi prin dezvoltarea interactiunii între aceştia şi elevii din învăţământul de masă.

La nivelul CSEI Brăila se implică în proiect prof. Copae Stelinina – manager proiect, prof. David Anca – cordonator, prof. Balan Georgeta, prof. Budur Carmen, prof. psihopedagog Cloşcă Marian, prof. Iordache Ionela, profesor de sprijin Maravela Teodora, prof. Staicu Lidia Atena, prof. prof. Draghici Alina, Musta Steliana, secretar Closca Iuliana, Milea Marioara – secretar proiect.

La Brăila, concurs pentru elevi cu CES „Culorile prieteniei” 2017, ediţia I

*În 9 iunie 2017, la Şcoala „Kogălniceanu” – organizator împreună cu CSEI; au participat elevi de la CSEI, de la Şcolile „Kogălniceanu”, „Puşkin”, „Nikos Kazantzakis”, „Dimitrie Cantemir”, „Anton Pann”, „George Coșbuc”, „Ion Băncilă” 

       Concursul judeţean pentru elevi cu CES (cerinţe educaţionale speciale) „Culorile prieteniei”, ediţia I, organizat de Scoala Gimnazială „Mihail Kogalniceanu” Brăila cu partener Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Brăila reia, în altă formă, cunoscutul concurs internaţional „Bucuria de a fi împreună”. S-a desfăşurat la Şcoala „Kogălniceanu” în 9 iunie 2017.  Mai multe imagini (de Armanda Filipine, revista de cultură şi informaţie Braila Chirei) la https://www.facebook.com/pg/BrailaChirei/photos/?tab=album&album_id=1445582032201048 pe pagina din reţeaua Facebook a revistei Braila Chirei.

Echipa de proiect a fost formată din director prof. Chiru Dorin, prof. înv. primar Iordan Doralina, Nistor Alina, Borcan Lenuța, Mușat Daniel, Grigore Cristina Băceanu, Lazăr Emilia, Florentina Antoche, Boncotă Liliana de la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”; de la CSEI – director, prof. Diana Mândreanu, prof. Constantin Lidia, Iancu Cristina, Dobre Marinela, Gabriela Vaida Filip. 

    Au participat 50 de elevi de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, Scoala Gimnazială „A. S. Puşkin” – echipaj coodonat de prof. Ana Oprea, de la CSEI, de la Şcoala Gimnazială „Nikos Kazantzakis”, Scoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Scoala Gimnazială „Anton Pann”, Scoala Gimnaziala „George Coșbuc”, Scoala Gimnaziala „Ion Băncilă” însoțiți de profesori şi cadre didactice de sprijin care îi ajută cu răbdare și profesionalism să facă față cerințelor școlare, dar și să socializeze, să colaboreze, să capete încredere în propriile forțe, să se bucure de fiecare realizare, cât de mică.

Elevi din clasele a II-a A, a III-a A și a III-a B au cântat și au prezentat o scenetă prin care le-au arătat copiilor cât de important este să ai un prieten adevărat. Copiii au participat cu emoții, dar cu multă bucurie și interes la trei probe: proba practică – constând în realizarea unui desen sau colaj cu tema „Prietenia”, proba de cultură generală și proba artistică.

Acest concurs urmărește să arate că elevii cu cerințe educaționale speciale pot colabora cu succes, pot fi competitivi, sociabili au abilități artistice. Urmărește să ofere acestora un cadru nonformal în care să le aplice, să îi ajute să se cunoască, să se mândrească cu realizările obținute  și, mai ales, să se descopere, să se bucure de prietenii din jurul  lor” – organizatorii

N.aut (Armanda Filipine, revista Braila Chirei) În toate cântecele şi textele din competiţie, copiii au folosit ideile legate de prietenie, toleranţă, înţelegere şi s-au ferit să spună, explicit, că – de fapt- au nevoie de ajutor şi, mai ales, de prieteni adevăraţi.

Au fost prezenţi şi prof. dr. Cătălin Canciu – inspector şcolar general, prof. Dan Mihai Gheorghiţă – inspector şcolar general adjunct la ISJ Brăila. Elevii din concurs au fost recompensați cu diplome și au primit daruri – cu sprijinul consilierului local Gojan Petru.

Up date – Echipaj de la Şcoala „Puşkin” în concurs – secvenţă video postată în pagina Fb a revistei Braila Chirei