Arhive etichetă: gazeta matematica

Societatea de matematică, o treaptă înaltă în scara valorilor

* De revista ”Gazeta matematică” am auzit cu toții * În curînd, vom face cunoștință și cu revista ”Congruențe” a filialei Brăila a SSMR * Ce face matematica pentru noi? De ce am iubi această disciplină? Răspunde prof. Cătălin Stănică Nicolae – președinte al Filialei Brăila al SSMR, inspector școlar general adjunct: ”Matematica prinde lumina interioară mai repede” 

 

Între disciplinele de studiu la școală, matematica se află în plutonul fruntaș, ca să zic așa, al pasiunii cu care o îmbrățișează elevii. Și să nu uităm că importanța i-a fost subliniată încă din antichitate, unde era domeniu de referință în orarul celebrelor școli (numite astăzi filosofice) socratice, platoniene; acolo se studia inclusiv formula matematică a muzicii, ceea ce pentru moderni a devenit doar o legendă. Cert că fără matematică nici un literat nu s-ar putea numi valoros om de cultură, nici un medic nu ar fi bun diagnostician și lista de exemple poate continua. Ce să mai spunem de faptul că fără un banal studiu matematic cele mai simple acțiuni umane ar fi imposibil de dus la bun sfîrșit – de la calculul plăților, taxelor la măsurea distanțelor.

Catalin Stanica Nicolae 005a         Așa că discuția cu prof. Cătălin Stănică Nicolae (foto) – inspector școlar general adjunct, președinte al filialei Brăila a Societății Științifice de Matematică din România (SSMR) – este una care conturează idei despre și în promovarea noțiunilor de calitate și excelență. Au fost încheiate protocoale de parteneriat cu Ministerul Educației la nivel central și local. Filiala are un staff compus din profesori ce îndrăgesc cu adevărat disciplina, care se precocupă de organizarea unor competiții de gen. Deci, conducerea filialei SSMR are următoarea alcătuire: Cătălin Stănică Nicolae – președinte; Viorel Botea și Marius Damian – vicepreședinți; Pasici Rudi – casier; Iuliana Țarălungă – secretar; Valerian Antohe și Ionuț Mazalu – membri.

Pe site-ul filialei ( http://ssmrbraila.weebly.com/, pagina facebook la https://www.facebook.com/ssmrbraila) sînt prezentate în amănunt informațiile necesare celor interesați – de la calendarul competițional la subiecte pentru examene ș.a. O altă direcție de acțiune este promovarea ”Gazetei matematice” în școli, prestigioasa revistă fiind garantul intrării în rîndul elitei disciplinei.

Anul acesta scolar, filiala Brăila a SSMR a fost partener în organizarea concursului interjudețean ”Moroșanu – Trident”, ediția a XI-a, dar și etapa locală a olimpiadei de matematică  (de la propuneri de subiecte la detalii de organizare).  Urmează trei concursuri în care SSMR Brăila este partener în organizare și desfășurare: ”10 pentru 10” – în 29 martie, la Școala ”Mihu Dragomir”, concursul interjudețean ”Stere Aurel” – în 11 aprilie, la Școala Salcia Tudor, ”Congruențe” (acesta este al filialei SSMB, se află la ediția a IV-a)- pe 29 aprilie 2014, gazdă Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”. La acesta din urmă – cu sponsor principal „Yacht Club Regal Român”, filiala Braila cu președinte Cătălin Hagiu, om de afaceri, consilier local municipal – va fi lansată și revista ”Congruențe” (primul număr). Prin intermediul revistei dar și al site-ului, profesorii de matematică din județul Brăila și îi provoacă să propună modele de exerciții și probleme utile în pregătirea examenelor naționale (evaluarea națională de la clasa a VIII-a și bacalaureatul). Revista ”Congruențe” se oferă, cu ajutorul sponsorilor, gratuit. Și premiile la competiții sînt oferite prin generozitatea sponsorilor – anul trecut unul dintre sponsori a fost deputatul liberal Vasile Varga.

Școlile au fost invitate să se aboneze la ”Gazeta matematică”. În acest sens, în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014 s-a derulat un proiect de promovare numit ”Gazeta matematică la mine în școală” în parteneriat cu ISJ. S-au realizat astfel 31 de abonamente, în unele unități fiind chiar mai multe. ”Gazeta matematică” seria B are și un supliment pentru pionierii în descoperirea tainelor disciplinei (începători) Și existp, de asemenea, ”Gazeta matematică Junior” pentru elevii claselor I – IV . Totodată, revista conține și modele de probleme pentru pregătirea examenelor.

Dintre cei 75 membri cotizanți (suma fiind de 20 lei pe an) la Brăila sînt și destui învățători. Cătălin Stănică Nicolae se declară mulțumit de acest aspect care demonstrează că disciplina este iunită de la cele mai mici trepte ale educației. ”Vrem să promovăm, de asemenea, și profesorii tineri, să-i motivăm, mai ales că salariile sînt mici. Vrem să dăm girul unor subiecte interesante, originale și vrem să avem un cuvînt de spus în ceea ce înseamnă competiție – olimpiade, concursuri – subliniind astfel că scopul principal rămîne ridicarea nivelului de performanță”.

Pe 29 aprilie 2014 va avea loc adunarea generală a SSMR. Aici vor fi formulate noile direcții și tendințe, va fi subliniată dorința și necesitatea creșterii calității și se vor creiona linii de conduită pentru atragerea de noi membri. Un alt deziderat al filialei este creșterea nivelului de finanțare; se știe că o susținere financiară mai bună atrage după sine și o dezvoltare a activității.

În finalul dialogului nostru, l-am rugat pe interlocutor să transmită un cuvînt/ îndemn care să-i convingă pe tinerii încă nedeciși să-și îndrepte atenția spre disciplina de care am vorbit. ”Matematica îți dă un foarte bun sistem de integrare. Îți aprinde lumina interioară mai repede”, a spus Cătălin Stănică Nicolae, utilizînd o metaforă pe care o primim cu plăcere.