Arhive etichetă: locuinta

Ajutor financiar pentru somerii care gasesc de lucru in alte localitati

*Prima de relocare se acordă persoanelor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, si care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni

 

Monica Bratu – director executiv Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Muncă Braila – ofera amanunte despre cateva noutati de interes pentru cei aflati in cautarea unui loc de muncă. Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 6/ 2017 persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. fila-de-cec

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5000 lei/lună. Cheltuielile pentru locuire sunt reprezentate de cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile legii. Persoanele care beneficiază de primă de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii. Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de relocare în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare. În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

Masuri de protectie sociala pe perioada sezonului rece 2015 – 2016

*Primesc ajutoare pentru incalzirea locuintei familiile al caror venit, pe membru, este de maximum 615 lei, dar si persoanele singure cu venituri reduse *Se ocupa de cererile respective Directiile de Asistenta Sociala ale Primariilor * In municipiul Braila, iarna trecuta cele mai multe ajutoare au fost acordate pentru cei care folosesc gaze naturale la incalzitul locuintei 

 

calorifer   Familiile cu venitut de pana la 615 lei pe membru de familie, dar  şi persoanele singur cu venituri reduse pot beneficia pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016) de ajutoare pentru incalzirea locuintei, acordate lunar pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece. Pentru sezonul rece 2015 –2016, ajutorul pentru incalzirea locuintei se stabileste pentru 5 luni, pentru consumatorii ce depun documentele pana la data 20 noiembrie 2015, inclusiv. Pe parcursul sezonului rece, dreptul la ajutor se stabileste incepand cu luna depunerii cererii pentru cei ce depun documentele pana pe data de 20 ale lunii, inclusiv, si incepand cu luna urmatoarele pentru cei ce le depun dupa data de 20 a lunii.

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda în funcţie de sistemul de încălzire al locuinţei: ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, cuprinse intre 20 si 262 lei; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, cuantum intre 16 si 54 lei lunar; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrica, ajutor lunar cuprins intre 48 si 240 lei. Ajutorul pentru energie electrica se acorda in urma efectuarii, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii, a unei anchete sociale in vederea verificarii sistemului  de incalzire folositAjutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pentru un singur sistem de incalzire, cel principal utilizat.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de acte doveditoare care sa ateste componenta familiei, veniturile realizate de catre membrii acesteia, precum si locuinta sau bunurile detinute de acestia in localitatea de domiciliu, inclusiv in alte unitati administrativ teritoriale, solicitate in baza art.14 alin. 4 din OUG 70/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererea si declaratia pe propria raspundere contine 26 de pagini si se distribuie gratuit, intr-un exemplar, solicitantilor, la Directiile de Asistenta Sociala. soba-pe-lemne-chiara

Pentru familiile care au in intretinere copii, la stabilirea venitului net lunar al familiei se ia in calcul cuantumul anterior al alocatiei de stat, stabilit inainte de majorarea acestuia, respectiv 42 lei sau, dupa caz,  84 lei pentru copii incadrati in grad de handicap, in conformitatea cu art.8 alin.(1^1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim farantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atentie: persoanele care detin sub orice forma (proprietate, inchiriere, comodat etc.) un alt spatiu locativ in afara locuintei de domiciliu, terenuri, autoturisme, motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani sau mai mult de un autoturism/ motocicleta  cu o vechime mai mare de 10 ani, depozite bancare de peste 3.000 lei nu beneficiaza de ajutorul pentru incalzirea locuintei. Mentionarea incorecta a componentei familiei, a veniturilor realizate si a bunurilor detinute, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1.000 lei.

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au obligatia de a comunica prin depunerea unei noi cereri orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai pentru locuinta de domiciliu/resedinta, stabilita in conditiile legislatiei romane si numai familiilor şi persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum şi în baza legii. Locuinta de domiciliu/resedinta este reprezentata de adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei.

In municipiul Braila, in sezonul rece anterior (2014-2015), s-au depus 3.756 cereri, din care 2.947 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, 534 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, 275 cereri privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica.

În baza HCLM nr. 90/29.04.2015, persoanele aflate în situaţii sociale deosebite pot beneficia de ajutor de urgenţă constând în lemne de foc, in cantitate de 500kg/ persoana singura sau familie (acest ajutor se acorda o singura data pentru sezonul rece). La Braila, Direcţia de Asistenţă Socială deţine 509 tone de lemne, această cantitate fiind suficienta pentru un numar de aproximativ 1.000 beneficiari. Ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc se acorda sub rezerva achitarii de catre solicitanti a obligatiilor de plata fata de bugetul local.