Arhive etichetă: locuinte

Alexandru Dănăilă, PNL: Liberalii au promovat primii proiectul destinat Cartierului tinerilor

*Președintele PNL Brăila subliniază că ar fi bine să nu se uite adevărul, întrucât liberalii au propus primii proiectul referitor la locuințele pentru tineri, aceasta în contextul în care primarul municipiului susține în campania electorală un proiect similar 

 
       Alexandru Danaila-Zaharia, președinte PNL Brăila, consilier județean, fost viceprimar al municipiului Brăila: Văd că primarul Dragomir își asumă acum un proiect dedicat tinerilor, referitor la locuințe destinate acestei categorii de populație (cu vârste între 18 și 35 ani), dar trebuie să spunem adevărul. Noi, liberalii, am propus în Consiliul Local Municipal acest proiect – este parte a programului Carteriul tinerilor, dar cei din PSD în frunte cu primarul Dragomir s-au opus permanent. Eu, personal, m-am ocupat de loturile dedicate tinerilor prin Legea nr. 15 din 2003, așa că subiectul mi-e familiar. Noi aveam și propuneri de oferire a unor proeicte de case, tocmai pentru ca ajutorul să fie consistent, iar cartierul să arate civilizat, elegant. E bine că acum, în ultimul moment, a înțeles și primarul că propunerile lliberale sunt bune. Până la urmă, dacă e ceva bun pentru comunitate, să se facă, nici nu mai contează cine vine cu ideea.
     Alexandru Dănăilă-Zaharia candidează la o poziție de consilier județean.
 
      Conferința integrală, susținută în compania lui Cătălin Boboc (PNL) – candidatul liberalilor la funcția de președinte al Consiliului Județean – și Lucian Caprariu – candidat al Alianței PNL – Brăila Nouă la funcția de primar al municipiului Brăila – poate fi vizualizată la https://www.facebook.com/PNLBR/videos/412488026402348/)
 
  Video pe pagina din rețeaua Facebook BRAILA CHIREI, revista de cultură și informație (Armanda Filipine)

Programul „Casa Eficientă Energetic”, pentru instituții publice și cetățeni

* Programul, cu buget de 430 milioane lei, începe la 15 septembrie 2020; deocamdată se află în dezbatere publică * E disponibil spre consultare și ghidul de finanțare pentru instituții publice (școli și grădinițe) * Sunt eligibili și proprietarii de locuințe pentru care se va deconta 60 % din investiția pentru eficientizarea energetică

    Programul „Casa Eficientă Energetic”, anunțat de Costel Alexa – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, începe efectiv la 15 septembrie 2020. Scopul programului este reducerea consumului de energie din casele românilor și a emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, se presupune că și aproximativ 9.000 proprietari de case din România și-ar putea eficientiza energetic locuințele prin intermediul acestui program cu un buget total de 430 milioane lei. Proprietarii pot beneficia de o primă energetică în valoare de maximum 15.000 euro, sumă pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o finanțează prin Administratia Fondului pentru Mediu. Finanțarea nerambursabilă decontează 60% din costul unor astfel de lucrări, dar nu mai mult de suma menționată, respectiv 15.000 euro.

       ”Cele mai multe case nu sunt bine izolate. Este și motivul pentru care pierderile de energie ajung până la 30% doar prin pereții exteriori, sau la 25% prin geamuri sau acoperiș. Programul nostru are o mare componentă de mediu, dar și una economică și socială: indirect, o astfel de investiție duce la reducerea la jumătate a facturilor de energie și, implicit, la scăderea consumului național de energie”, a spus Costel Alexe.
 
      Cheltuielile eligibile vizează instalarea de ferestre izolante, izolarea acoperișului, a pereților exteriori, montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare, robineți și conducte noi etc. Condiția eligibilității proiectului este ca eficiența energetică a locuinței să crească cu cel puțin o clasă energetică. Cei interesați de „Casa Eficientă Energetic” vor putea depune online cererea pentru prima energetică, însoțită de un certificat de performanţă energetică inițial și un audit energetic al casei unde vor să facă lucrarea. Imediat după acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare și au la dispoziție 15 zile pentru a pregăti dosarul investiției. După aprobarea dosarului, lucrările pot începe și se pot derula într-o perioadă de maximum 18 luni. La final, AFM decontează 60% din investiție, după un nou audit energetic al casei.
 
        A fost anunțat spre dezbatere publică și Ghidul de finanțare pentru instituții publice – școli și gradinițe. Peste 400 școli din România vor putea fi eficientizate energetic prin intermediul acestui program, care are un buget de 384 milioane lei. Astfel, orice școală din România poate primi finanțare prin AFM pentru lucrări de izolație termică, încălzire centralizată, pentru reducerea consumului de energie sau investiții care conduc, în final, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 
        ”Astăzi, sectorul clădirilor este unul din cei mai mari consumatori de energie și cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră. Eficienţa energetică a școlilor sau grădinițelor are dublu avantaj: pe de-o parte, se reduce consumul de energie și scad costurile cu utilitățile, iar pe de altă parte, sănătatea profesorilor și a elevilor este mult mai în siguranță. Nu mai punem la socoteală că din cele peste 7.000 unități de învățământ din țară, peste 25% au ca principală sursă de încălzire soba cu lemne. Asta înseamnă o mare presiune pe păduri și un aer în clădire care nu susține pe deplin perfomanța elevilor”, a declarat ministrul Mediului.
        Fiecare primărie primește 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 1,5 milioane lei. Localitățile cu mai mult de 4.000 locuitori pot depune două proiecte și pot obține astfel până la 3 milioane lei. Cheltuieli eligibile, în program, pentru școli și grădinițe: dotarea instituțiilor cu centrale termice, dar și înlocuirea centralelor sau a componentelor sistemului de încălzire cu unele mai performante; tâmplărie cu geam termopan; izolație termică fațade și terase; alte lucrări menite să reducă pierderile de energie termică; sisteme nepoluante pentru obținerea necesarului de energie sau pentru anumite utilități; sisteme de încălzire a apei care utilizează energia solară, panouri fotovoltaice; schimbarea corpurilor de iluminat; instalarea de senzori de mișcare; sisteme moderne și eficiente de monitorizare a energiei; sisteme de ventilație și climatizare pentru sporirea confortului termic al utilizatorilor.

Norme pentru aplicarea Programului „Prima chirie”

*Programul guvernamental este destinat stimulării mobilității forței de muncă; cei interesați – șomeri care și-au găsit un job în alt oraș/ comună – trebuie să vadă dacă localitățile de interes fac parte din lista aprobată * De aplicarea legii se ocupă agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

Normele de aplicare ale Programului „Prima chirie”, prin care se acordă o primă de relocare șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care își schimbă domiciliul la o distanță mai mare de 50 de km pentru a se încadra în muncă, au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern în ședința din 25 mai 2017.

     Astfel, prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. Această primă se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către aceștia – dacă sunt persoane singure – sau împreună cu familia, nu depășesc 5.000 de lei/lună. Prima de relocare este de 75% din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) la noul domiciliu sau reședință, în limita sumei de 900 de lei lunar. În cazul în care persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă.

Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt  înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege, în  termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă. Totodată, veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt următoarele: venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din pensii; venitul minim garantat; indemnizaţia de şomaj; stimulentul de inserţie, indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului.

Prima de relocare se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii. Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare, se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail. Nota aut. Cei interesați trebuie să vadă mai întâi dacă localitatea în care merg la noul job se află în lista aprobată.  

** *  Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2017, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Consiliul Local Municipal Braila, sedinta septembrie 2016

*In ultima zi a lunii, de la ora 11.00 

 

dscn8403      Consilierilor braileni si locuitorilor municipiului Braila le este adusa la cunostinta ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila din data de 30 septembrie 2016, care va avea loc in sala de conferinte a Companiei de Utilități Publice ”Dunărea” SA, de la ora 11.00.

1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2016; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2016; 3) Proiect de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali municipali Păun Dan şi Pătârlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Braicar SA Brăila  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Braicar SA Brăila la trimestrul III 2016; 4) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila pe anul 2016; 5) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila pe anul 2016; 6) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind acordarea unui mandat special primarului municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Dunărea Brăila; 7) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea reprezentantului CLM Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila SA pentru negocierea și aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare 2016 – 2020 al SC Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila SA; 8) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, la nivelul municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/ 2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local, pentru anul 2017, a unităților de asistență socială, a categoriilor de cheltuieli eligibile și a nivelului mediu lunar al subvenției pentru o persoană asistată în cadrul asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/ 1998; 10) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea HCLM nr. 408/ 21.12.2015 referitoare la ”Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”; 11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind: completarea statutului municipiului brăila, aprobat prin h.c.l.m. brăila nr. 132/ 29.04.2009; 12) proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila să aplice prevederile legii nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, precum și prevederile Legii nr. 227/ 2015, privind Codul Fiscal; 13) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind completarea art.1, cap. II din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, prevăzut în anexa nr. 3 la HCLM Brăila nr. 60/ 27.03.2015; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind diminuarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, bloc A km 10, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public Local de Călători prin curse regulate pe traseele secundare nr. 16 și nr. 17 ca urmare a denunțării unilaterale a contractului nr. 9/24.02.2012 și a contractului nr. 10/24.02.2012; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători şi administrare portuară Brăila în vederea organizării procedurii de delegare prin licitație publică deschisă pentru atribuirea în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public Local de Călători prin curse regulate pe traseul secundar nr. 31 ca urmare a denunțării unilaterale a contractului nr. 2/ 22.02.2012; 17) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului brăila privind: radierea poziției nr. 70 din anexa la HCLM Brăila nr. 265/30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unității administrativ teritoriale din intravilanul municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/ 2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”; 18) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind radierea poziției nr. 75 din anexa la HCLM Brăila nr. 265/ 30.09.2015 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unității administrativ teritoriale din intravilanul municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/ 2003, republicată cu modificările și completările ulterioare”; 19) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea articolului 2, lit.b) din HCLM brăila nr. 24/29.01.2016 referitoare la „Acordul de principiu al CLM Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, b-dul Independenței nr. 65, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila”; 20) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea HCLM brăila nr. 203/ 31.05.2016 referitoarea la ”Exprimarea acordului CLM Brăila, pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr. 1 A, aparținând domeniului public al municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație”; 21) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind modificarea și completarea HCLM Brăila nr. 226/ 26.06.2013 referitoare la „Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea municipiului Brăila”, modificată şi completată prin HCLM nr. 67/ 27.03.2015, HCLM nr. 165/ 29.06.2015, HCLM nr. 98/ 29.03.2016 și HCLM nr. 264/ 27.07.2016; 22) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila în administrarea CLM Brăila a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 134; 23) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind acordul CLM Brăila pentru înființarea și modernizarea locațiilor aferente a trei spații de agrement și transmiterea acestora în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală; 24) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind scoaterea la licitaţie publică, cu strigare în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, b-dul Independenţei nr. 8, bloc B1, parter, cu destinația de ”prestări servicii” și aprobarea caietului de sarcini al licitației; 25) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind: trecerea din domeniul public al municipiului Brăila în domeniul public al statului a terenului situat în Brăila, str. Plevna nr. 2, în suprafață de 940,00 mp, conform Memorandumului nr.20/ 5125ssc/22.03.2016 emis de Guvernul României; 26) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului brăila a terenului în suprafaţă de 16222,00 mp, situat în brăila, pe faleza dunării, între prelungirea străzii griviţa şi punctul de trecere bac al i.a.s. – i.m.b; 27) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 16013,65 mp, indiviz din suprafața totală de 24139,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între prelungirea străzii Griviţa şi sediul nou al căpităniei portului Brăila; 28) proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea schimbului de terenuri în suprafețe egale de 595,00 mp între municipiul Brăila și SC ”Orient Company” SRL Brăila, în conformitate cu documentația planului urbanistic zonal, aprobată prin HCLM nr. 304/ 31.08.2016, referitoare la obiectivul ”Construire ansamblu apartamente – hotel cu funcţiuni complementare d+p+4e+m”; 29) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în cartea funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor – Vadul Catagaței, str. Sf. Gheorghe nr. 1, bloc A4, scara 1 și scara 2, NCP 89263, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/ 1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate; 30) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în cartea funciară a 32 apartamente, situate în Brăila, ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor – Vadul Catagaței, str. Salcâmului nr. 1, bloc B2, scara 1 și scara 2, NCP 89250, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/ 1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate; 31) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind: aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în cartea funciară a 32 apartamente, situate în brăila, ansamblul anl baldovinești, str. radu popescu nr.8, bloc c, ncp 74777, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza legii nr.152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate; 32) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanți, conform regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 199/ 2015; 33) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind completarea HCLM Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din regulamentul aprobat prin HCLM Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare; 34) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Brăila; 35) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 36) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 11, în suprafaţă de 311,00 mp, NCP 74512, constituit prin HCLM nr. 281/ 27.08.2004 în favoarea doamnei Cloșcă Angelica; 37) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Odobești nr. 27, în suprafaţă de 300,00 mp (276,00 mp real măsurat), NCP 80951, constituit prin HCLM nr. 79/ 29.02.2008 în favoarea doamnei Tudor Lenuța; 38) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul <Schimbare de destinație din sală de gimnastică aerobică și fitness, în spațiu pentru locuințe și extindere cu regim de înălțime d+p+1e+m>, la adresa din Brăila, str. Roșiorilor nr.7a – 67, str. Primăverii nr.35, lot nr. 1, lot nr. 2, iniţiat de Ion Rodica și Oprea Roxana Elena; 39) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul <Dezmembrare imobil în 5 loturi>, la adresa din Brăila, str. Odobești nr.20, iniţiat de Cazacu Maria, Cazacu Anișoara, Ivan Ion, Ivan Rada, Gugiu Oprea, Gugiu Vica și Compania de Căi Ferate CFR SA; 40) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului brăila privind desemnarea reprezentanților CLM Brăila în calitate de membri în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Brăila; 41) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind aprobarea structurii Comisiei municipale pentru transport și siguranța circulației în municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei; 42) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2016; 43) Alte probleme.

Foto din arhiva revistei de cultura si informatie BRAILA CHIREI de la o sedinta anterioara.

Seism replica de 4,4 grade Richter, duminica noaptea

* Dupa cutremurul de 5,7 grade pe scara Richter din 22 noiembrie 2014 – epicentru in zona Vrancea, seism resimtit in foarte multe zone ale Romaniei, in 6 decembrie 2014, la ora 23.04 s-a cutremurat din nou pamantul

Duminica, ora 23.04 si 4 secunde, cum arata cercetatorii Institutului National de Fizica Pamantului (INFP) pe site la http://www.infp.ro/, s-a cutremurat pamantul in Romania. Magnitudinea a fost 4,4 grade pe scara Richter, initial masurarea aratase 4,6 grade. Durata a fost scurta, la o adancime de 38 kilometri. Seismul a avut epicentrul in zona Marasesti – Panciu si este cea mai puternica replica a cutremurului de 5,7 grade din 22 noiembrie 2014.

Pe site-ul INFP se poate observa seismicitatea recenta – 7 seisme in 22 noiembrie (in ziua cu cel de 5,7 grade), toate din zona Vrancea, 10 cutremure in 23 noiembrie (cel mai puternic cu magnitudinea de 2,7 grade) si doua cutremure in Serbia, 4 seisme in 24 noiembrie din care 3 in zona Vrancea, 3 in 25 noiembrie din care doua in Vrancea si unul in Banat, doua in 26 noiembrie – unul in Maramures si altul in Oltenia, cate unul in 27, 29 noiembrie si 1 decembrie in Buzau, Serbia si Vrancea, cate doua in 2 si 3 decembrie – in Serbia, Banat si Vrancea, cate unul – in Bulgaria – in 4 si 5 decembrie, iar in 6 decembrie 2014 au fost inregistrate doua seisme: unul in Vrancea, la o adancime de doar 6 kilometri, altul in Bulgaria de 2,7 grade.

harta Romania, INFPN.aut. E de interes in context ce masuri vor lua autoritatile in prevenirea unor eventuale pierderi omenesti la un seism mai mare – situatiile sunt mai mult decat concrete: casele cu bulina rosie, cladirile vechi care nu au fost reparate de zeci de ani, blocurile de locuinte unde au fost efectuate modificari la interior (in apartamentele devenite proprietati) fara acordul autoritatilor sau proiect realizat de un specialist in constructii, centrele vechi din orasele unde s-au retrocedat proprietati distruse (daramat pereti interiori, reamenajare beciuri etc.) de fostii locatari carora autortitatile comuniste dinainte de 1989 le-au permis sa locuiasca…

Primăvara ne invită… la muncă!

014       Ca de fiecare data, anotimpurile ne cam iau prin surprindere cu schimbarile produse (si iarna, stim asta, si primavara… Dar eu tot nu pot sa cred!!!).

Dar … ne straduim sa tinem pasul… zic, observind – doar din loc in loc (e drept!) – cum angajatii serviciului specializat al administratiei locale isi fac datoria. Culmea e ca avem impresia despre noi ca sintem civilizati. Oare chiar asa e?

Intrebare pentru cetateni: in spatiile verzi de la blocurile de locuinte si in fata caselor… cind vedem acelasi efort?

Intrebare retorica: oare nu vom intelege odata si odata ca spatiul din preajma locuintei, orinde ar fi ea, apartine deopotriva comunitatii si individului???

Protectia sociala prin OUG: noi ajutoare pentru plata incalzirii locuintei

* In sedinta de Guvern din 27 august 2013 s-a aprobat OUG care introduce si ajutor – noutate – pentru cei care isi incalzesc locuintele cu ajutorul energiei electrice 

centrale termice electrice   Intre actele normative care s-au discutat, si aprobat, in sedinta Guvernului Romaniei din 27 august 2013 s-a aflat si Ordonanta pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece care urmeaza.

Asa cum se precizeaza in nota catre presa postata pe site-ul guvernului, „Ordonanţa adoptată de Guvern urmăreşte realizarea unei protecţii sociale focalizate pentru cele mai defavorizate segmente ale populaţiei în perioada sezonului rece 2013 – 2014 ca urmare a creşterii de preţuri la gaze naturale şi energie electrică”.                

       Astfel, prin noul OUG se menţine sistemul actual de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem centralizat; se introduce indicatorul social de referinţă (ISR) ca element de raportare a cuantumului ajutoarelor şi nivelurilor de venituri, în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 292/ 2011; se ajustează cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea cu gaze naturale şi se asigură acoperirea creşterii de 6 % a preţului la gazele naturale; se introduc ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică; ajutoarele vor varia între 240 lei pentru familiile/persoanele cu venituri până la 155 lei/persoană şi 48 lei pentru venituri de până la 615 lei/persoană; se introduce procedura solicitării de informaţii de către primar de la instituţiile/ autorităţile competente, pe bază de protocol sau, după caz, de la solicitantul ajutorului de documente justificative privind componenţa familiei, veniturile realizate şi situaţia juridică a locuinţei; se introduce ancheta socială ca mijloc de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a ajutoarelor, în situaţiile care nu pot fi determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative; pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, se propune plata acestora la începutul sezonului rece.

N.aut: E bine ca macar acum, urmare a numeroase cazuri in care s-au acordat ajutoare si acolo unde… nu era cazul (joc de cuvinte care ar trebui sa sublinieze tragi-comicul mai mult absurd al situatiilor in care nu a verificat nimeni daca respectivii beneficiari de ajutoare chiar se incadrau in prevederile normative!), legiuitorul se gandeste mai bine la banul public!

 

Noua lege a retrocedarii, mai buna

* Sustine senatorul Catalin Boboc – presedintele PNL Braila, co-presedinte al USL local – care este convins ca astfel fostii proprietari abuziv deposedati de regimul comunist vor fi despagubiti mai rapid  * Pana acum, cam o treime dintre petentii cabinetului senatorial s-au plans de interzierile in acest gen de cazuri 

100_2633  In conferinta de presa organizata in 25 aprilie 2013 la sediul filialei Braila a Partidului National Liberal (PNL), senatorul Catalin Boboc  (foto) – presedinte al formatiunii si co-presedinte al aliantei politice locale USL (alcatuita din PNL, PSD si PC) – a tinut sa sublinieze faptul ca noua lege a retrocedarii pentru care si-a asumat Guvernul recent raspunderea este una mai buna decat precedenta. „Daca si-ar cere brusc toti fostii proprietari sumele care fac obiectul acestei legi, bugetul statului ar fi instantaneu vaduvit de 8 miliarde de lei. Oricum, fostilor proprietari trebuie sa li se faca dreptate, ar fi fost bine daca s-ar fi facut acest lucru mai de mult… Noi acum, Guvernul USL, incercam sa reparam… aceasta lege aduce multe corectii… o treime dintre brailenii care vin in audienta au aceasta problema, sunt dosare nerezolvate de ani de zile…”, a precizat Catalin Boboc.

Senatorul a confirmat faptul ca se lucreaza la evaluarea tuturor cladirilor care se pot retroceda in natura imediat, inclusiv cele unde in prezent functioneaza scoli, spitale – doar ca in cazul lor proprietarul va trebui sa astepte zece ani pana sa intre in posesie de drept.  Cei cere primesc puncte – un fel de bonuri valorice –  in schimbul proprietatilor care nu mai exista (din diferite motive), vor putea utiliza acest mijloc de schimb pe piata de locuinte, chiar si sa achizitioneze cladiri din activul RAPPS.

In cazul terenurilor, acestea se vor putea compensa cu echivalent daca nu se poate retroceda, astfel incat persoanele pagubite sa isi poata reface dreptul de proprietate macar in parte fata de cum a fost intial, inainte de nedreptatea comunista.

A fost o urgenta adoptarea acestei legi in formula ordonantei de urgenta, nu va fi o practica a USL acest stil de lucru„, a mai spus liderul liberal brailean.

Nota: graba Guvernului a fost acuzata de impunerea externa si presiunea de la CEDO unde s-au dat solutionari pozitive unor fosti proprietari nepusi in drepturi de legea anterioara a retrocedarii.

Inaugurare. Bloc nou de locuinţe în cartierul Lacu Dulce

       Data de 4 august 2010 reprezintă un memento fericit pentru membrii a 16 familii din municipiul Brăila care s-au mutat în casă nouă, ca urmare a inaugurării Blocului B7 – cu locuinţe închiriate în regim ANL (denumire generică provenind de la Agenţia Naţională a Locuinţei care a gestionat şi finanţat construirea primelor astfel de construcţii) – bloc situat în ansamblul Lacu Dulce, mai precis pe strada Ştefan Mihăilescu-Brăila. 

 

       Respectivele familii provin din rândul celor care au pierdut vechile locuinţe ca urmare a retrocedării acestora către vechii proprietari – conform legilor în vigoare. În prezent, la noul bloc de locuinţe proaspeţii chiriaşi beneficiază de garsoniere, în numpăr total de 16, şi două apartamente a câte două camere.

 

       Noii chiriaşi ai Direcţiei Servicilor Publice au primit cheile apartamentelor de la Aurel Gabriel Simionescu – primarul municipiului Brăila – care i-a felicitat pentru situaţia plăcută de a fi beneficiarii acestor locuinţe realizate în condiţii de modernitate.

Notă: chiriaşii acestor gen de locuinţe pot să opteze pentru cumpărarea lor, la cel puţin un an de la primirea cheilor, în baza unei ordonanţe de urgenţă adoptate de Guvern în acest an. Măsura este şi în prezent controversată, din varii motive – de la cel privind acordarea după criterii prea laxe a dreptului de locuire, în ciuda unei grile impuse  de actele normative, până la injustiţia socială ce asigură privilegiul proprietăţii doar unora dintre semeni.