Arhive etichetă: locuire

Ajutor financiar pentru somerii care gasesc de lucru in alte localitati

*Prima de relocare se acordă persoanelor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, si care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni

 

Monica Bratu – director executiv Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Muncă Braila – ofera amanunte despre cateva noutati de interes pentru cei aflati in cautarea unui loc de muncă. Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 6/ 2017 persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. fila-de-cec

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5000 lei/lună. Cheltuielile pentru locuire sunt reprezentate de cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile legii. Persoanele care beneficiază de primă de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii. Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de relocare în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare. În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

Uniunea Europeană încearcă reglementarea situației de locuire

* Speranța este ca noul ghid practic referitor la „testul privind reședința obișnuită” să ajute autoritățile statelor membre în plata prestațiilor de asigurări sociale cetățenilor UE care circulă peste granițe * Libera circulație rămîne unul dintre cele mai agreabile drepturi ale cetățenilor UE   

Comisia Europeană a publicat un ghid practic referitor la „testul privind reședința obișnuită” prin care să ajute statele membre să aplice normele UE în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru cetățenii UE care s-au mutat recent în alt stat membru. Noul ghid oferă mai multă claritate în privința „testului privind reședința obișnuită” realizat de UE și va facilita aplicarea acestuia în practică de către autoritățile statelor membre. social_agenda2008_ro

Ghidul, elaborat în colaborare cu statele membre, clarifică conceptele separate de „reședință obișnuită” și „ședere temporară” sau „ședere”. Aceste definiții, prevăzute în dreptul UE [Regulamentul (CE) nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 465/2012], sunt necesare pentru a stabili care stat membru este responsabil de plata prestațiilor de asigurări sociale cetățenilor UE care circulă dintr-un stat membru în altul. În temeiul dreptului UE, poate exista numai un singur loc de reședință obișnuită și, prin urmare, un singur stat membru responsabil de plata prestațiilor de asigurări sociale bazate pe locul de reședință.  Deoarece libera circulație este unul dintre drepturile, nu doar agreate, ci și uzitate din ce în ce mai des. ghidul devine o utilitate reală.

Ghidul reamintește criteriile specifice de care trebuie să se țină seama la stabilirea locului de „reședință obișnuită” al unei persoane, cum ar fi situația familială și legăturile de familie, durata și continuitatea prezenței sale în statul membru în cauză, situația locului de muncă (în special locul în care se desfășoară de obicei activitatea respectivă, stabilitatea activității și durata contractului de muncă), exercitarea unei activități neremunerate, în cazul studenților – sursa veniturilor acestora, caracterul permanent sau nu al situației locative a unei persoane, statul membru în care plătește taxe persoana în cauză, motivele mutării, intențiile persoanei bazate pe toate circumstanțele și susținute de dovezi concrete. Ghidul va fi tradus în următoarele săptămîni și va fi postat la http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=868http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=868 

În temeiul dreptului UE, poate exista numai un singur loc de reședință obișnuită și, prin urmare, un singur stat membru responsabil de plata prestațiilor de asigurări sociale bazate pe locul de reședință.

Angajații și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă au dreptul să beneficieze de sistemul de securitate socială din țara în care lucrează, iar persoanele inactive (de exemplu, pensionarii, studenții) au dreptul să beneficieze de acesta în statul membru în care sunt „rezidenți în mod obișnuit”. Stabilirea statului membru de „reședință obișnuită” al unei persoane este importantă și pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru.