La ISJ Braila, reuniune transnatională în proiect Erasmus+

*Proiectul european „Prévenir l’illettrisme par des dispositifs pedagogiques innovants et la coopération avec les familles” are parteneri din Franţa, Italia, România, Turcia

   Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Brăila a găzduit, în calitate de partener în perioada 1 – 5 octombrie 2019, o reuniune transnațională în proiectul „Prévenir l’illettrisme par des dispositifs pedagogiques innovants et la coopération avec les familles” finanţat prin programul european Erasmus+, proiect KA201, un parteneriat strategic pentru susținerea inovării și schimb de bune practici, cu participarea inspectorilor școlari din instituții partenere din Franța, Italia și Turcia.

Obiectivele proiectului sunt prevenirea abandonului școlar, combatearea analfabetismului funcțional, stimularea interesului elevilor pentru învățare. „Lupta împotriva analfabetismului și a abandonului școlar este o prioritate europeană, partenerii proiectului propunându-și să găseasca unele soluții inovatoare, adaptabile și transferabile către toate țările partenere chiar și alte țări europene, cu scopul ameliorării strategiilor pedagogice ale cadrelor didactice în vederea combaterii eșecului școlar în rândul elevilor” – prof. Dan Mihai Gheorghiță, inspector şcolar general adjunct.

Un număr de 150 cadre didactice din Brăila au fost implicate în proiect, parcurgând în anul școlar trecut un stagiu de formare care a adus în prim-plan  metoda ROLL ce propune o pedagogie a înţelegerii şi o dezvoltare individualizată a competenţelor de citire, o abordare meta-cognitivă de înţelegere a textelor ce vizează 9 aptitudini: înţelegerea generală, sensul literal, inferenţele, caracterele-texte narative, spaţiu şi timp, logica textului, sintaxa, lexic. Metoda ROLL  are la baza un atelier de înțelegere a textului, urmărindu-se niște etape bine stabilite, metoda pe care școlile din Franța o aplică din 2010 și cu ajutorul căreia elevii  își îmbunătățesc rezultatele la învățătură și la examenele naționale.

din vizita la Şcoala Vădeni

De asemenea, alte 50 de cadrele didactice brăilene au fost formate, tot în acest proiect, pentru a utiliza la clasă instrumentele digitale de evaluare web 2.0 și  metoda JIGSAW, o metodă promovată de susţinătorii predării-învăţării în maniera gândirii critice şi care poate fi utilizată la diverse discipline. JIGSAW  urmăreşte învăţarea prin colaborare la nivelul unui grup de elevi şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului „expert” unui alt grup de elevi.

Participanții la această întâlnire transnațională au efectuat o vizită, în 3 octombrie 2019, la Școala Gimnazială Vădeni unde au asistat la activități didactice susținute de profesorii școlii şi unde au fost utilizate metodele Roll și Jigsaw, au fost observatori la activități didactice cu dramatizarea ca bază, metodă în care predomină acțiunea practică simulată şi în care se valorifică tehnicile specifice artei teatrale, în care se va remarca foarte bine colaborarea  părinților în viata școlii, vor observa așa-numitele „insule de lectură’’ unde elevii, sub stricta îndrumare a cadrelor didactice își formează  abilităţi/ competenţe pentru diverse tipuri de lectură: lectura de informare, lectura de plăcere, lectura instituţionalizată. Şcoala are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii” – prof. Daniela Petre, inspector școlar pentru Proiecte educationale, coordonatorul proiectului în Romania. Foto dreapta, cu Georgiana Troia, Steluţa Perianu, Romeo Mocanu, Daniela Petre.

Eu și colegii mei suntem onorați să participăm. Metoda ROLL, promovată in Franța și aplicată in România mulțumită acestui proiect Erasmus+, se dovedește a fi foarte utilă in actul educațional, arunci când elevii lucrează la înțelegerea unui text literar. Metoda ROLL se dovedește a fi utilă chiar și pentru elevii cu dificultăți in învățare , care își dezvoltă astfel competențele de comunicare și înregistrează progres școlar” – prof. Steluța Perianu, director Școala Gimnazială Vădeni.

Rezultatele așteptate ale acestui parteneriat strategic sunt multiple: adaptarea și diversificarea metodelor de predare la clase la care elevii înregistreaza rezultate foarte slabe la învățătură, realizarea unei rețele europene deprofesori „rolleurs’’ precum și realizarea unor produsele intelectuale inovatoare care vor completa metodele și mijoacele existente. Acestea vor fi testate la nivelul unităților școlare  în fiecare dintre țările membre și vor face obiectul organizării unor evenimente de diseminare la nivel local, național și european” – prof. Romeo Cezar Mocanu, inspector şcolar general adjunct ISJ Brăila.

Din punct de vedere practic, cooperarea internațională între partenerii acestui proiect este asigurată permament cu ajutorul platformei Etwinning, un instrument ideal pentru a comunica, a actualiza informațiile și a împărtăși exemplele de bune practici.

Brăila va găzdui o altă reuniune de proiect în perioada 12 – 18 ianuarie 2020.

Tehnici de evaluare, strategii de lucru la clasele a II-a

* Învățătorii brăileni din Cercul pedagogic nr. 12 s-au reunit la Școala ”Vasile Alecsandri”, moderator Safta Constantin

Cercurile pedagogice pot fi extrem de plăcute și instructive, atunci cînd participanții și în special colegii incluși în programul de prezentare ăși fac temele la fel de bine ca elevii premianți. Astfel de întîlniri au loc la Cercul pedagogic nr. 12 al Inspectoratului Școlar Județean Brăila – n.aut. (Armanda Filipine, revista de cultură și informație ”Brăila Chirei”) vă spun din proprie… vizualizare! – unde lucrurile de petrec în respect față de profesie.

Astfel s-a întîmplat și în data de 28 noiembrie 2013, cînd la Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” din muncipiul Brăila cu învăţătorii care predau la clasa a II-a în şcolile din grupa D. Cei care au prezentat și-au luat rolul în serios, colegii au urmărit cu atenție și au intervenit prompt și la obiect în discuții.

IMG_1014         Moderatorul, prof. Safta Constantin (foto în stînga) a condus ședința la fel ca orice lecție de la clasă, cu bună dispoziție disimulată în severitate cuminte, caldă. Fiecare frază a avut efectul scontat pentru că doamna Safta Constantîn nu a  lecturat, cuvînt cu cuvînt din materialul pregătit în computer – cum se mai intîmplă ăn evenimnete similare, ci a explicitat reverențios tehnicile. metodele, practicile propuse colegilor.  A fost o întîlnire profitabilă și plăcută, echipa plecînd acasă cu sentimentul că reuniunea cercului a avut caracterul pedagogic dorit de inițiator, dar și necesar dumnealor, în practicarea profesiei nu doar cu plăcere – asta știm că așa este! – ci și cu toate atu-urile pregătirii superior calificate.

Mai multe foto la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563262547099672.1073741907.196618800430717&type=3

Iată și programul, așa cum l-a creionat echipa coordonatoare.

CERC PEDAGOGIC nr. 12

                 Tema: Metode, tehnici și instrumente de evaluare; diversitatea tehnicilor de evaluare din perspectiva evaluării la finalul clasei a a II-a, conform LEN nr. 1/ 2011

Moderator: Safta Constantinm prof. grad I IMG_1036

  1. 1.   “Un invatamant performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluarilor internationale privind rezultatele invatarii”

–   întelegerea conceptului IEA referitor la abilitatea pentru lectură; exersarea construirii testelor de tip PIRLS; identificarea unor texte literare/ informative din categoria celor utilizate în testările PIRLS;  identificarea asemănărilor si deosebirilor între testele de tip PIRLS si testele EN II;

–  prezentare ppt „Abilitatea pentru lectură”, fise de lucru „Lectura în sens literar/lectura în scopul achizitionării si utilizării informatiei”, teste de evaluare PIRLS; fise de lucru pentru construirea de itemi, conform celor 4 procese ale gândirii;

  1. prof.  Safta Constantin de la Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri”;
  2. prof.  Iustina Gavrilă  de la Şcoala “Alecsandri”;
  3. prof.  Aida Stănilă de la Şcoala “Alecsandri”;

–  Activitate pe grupe Analiza unui test tip PIRLS pe  un text informativ;

  1. 2.  Metode, tehnici și instrumente de evaluare; diversitatea tehnicilor de evaluare din perspectiva   evaluării la finalul clasei a a II-a, conform LEN nr. 1

–  Prof. Safta Constantin de la Şcoala Gimnazială “V. Alecsandri” a prezentat METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EVALUĂRII COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI A II-A

–  Activitate pe grupe Cei 38 de invățători, împărțiți în cinci grupe, au întocmit itemii pentru teste pe două  texte  literare și pe trei texte informative. Un reprezentant al fiecărei grupe a prezentat celorlalți colegi testul subliniind procesul cognitiv vizat.

– Materiale informative prezentate de colegi S-au prezentat colegilor culegeri de texte ce corespund cerințelor evaluării la finalul clasei a II-a, conform LEN

–   Discuții S-a subliniat tipul de text propus pentru antrenament,  dimensiune   acestuia, tipul de proces cognitiv vizat – extragerea informațiilor explicit formulate și formularea unor concluzii directe – și îndepărtarea temerilor elevilor și părinților.

Laborator de educaţie nonformală – a doua ediţie. Eveniment marca TIA, la Gura Portiţei

          Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale (ANPCDEFP – la pagina web aveţi acces şi din „Brăila Chirei”) organizează în perioada 28 iunie – 4 iulie cea de-a doua ediţie a Laboratorului de educaţie nonformală. Aşa cum precizează Miruna Covaci – ofiţer de comunicare Tineret in Actiune (TIA – program în cadrul ANPCDEFP) şi responsabil Eurodesk, Departamentul TIA – scopul evenimentului este acela de a promova educaţia nonformală ca una din componentele esenţiale în educaţia pe tot parcursul veiţii, în contextul în care metodele de învăţare specifice educaţiei nonformale pot contribui la creşterea calităţii proiectelor şi activităţilor pentru tineri, cu tineri.

     Laboratorul este destinat persoanelor care activează în organizaţii de şi pentru tineret, dar şi celor care au capacitatea de a disemina informaţiile primite, de a lucra în reţea şi care doresc să utilizeze aceste metode în diverse proiecte.

      Participanţii la laborator vor afla, aşa cum subliniază Vlad Dumitrescu – coordonator domeniu Tineri pentru Europa, 1.2 Iniţiative ale tinerilor, Departamentul TIA – o mulţime de detalii despre activităţi specifce în în cadrul a14 metode învăţare: cafenenea publică, photovoice, open space technology, living library – biblioteca vie, metoda smart., teatru forum, teatrul labirint, green drama, improvizaţia, animaţia socio-educativă, metoda ready mades, metoda Inside-Outside, animaţia stradală şi circul adaptat.

      La laboratorul de educaţie nonformală care are loc la Gura Portiţei, judeţul Tulcea, sunt disponibile 50 de locuri, cazarea, transportul şi masa pe perioada evenimentului fiind suportate de organizator, cu fonduri de la Uniunea Europeană.

        Detalii pe blogul evenimentului http://nonformalii.wordpress.com/.

         Alte date despre TIA aveţi şi pe pagina web a programului UE care susţine activităţile de învăţare nonformală, disponibilă şi din lista de link-uri de pe „Brăila Chirei”.