Arhive etichetă: minori

PMT Braila, in Programul naţional ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

* Activitati realizate cu sprijinul Liceelor Pedagogic, „Edmond Nicolau’ si Scoala Speciala Tichilesti, dar si Catadrala „Nasterea Domnului” 

 

Penitenciarul de Minori şi Tineri (PMT) Tichileşti continuă acţiunile dedicate prevenţiei delincvenţei juvenile, prin implicarea în Programul naţional ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, ediţia 2013.

Acţiunile sunt derulate în colaborare cu licee brăilene de către specialiştii Serviciului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul penitenciarului. „Aceste manifestări au ca scop sensibilizarea elevilor brăileni pe linia prevenirii delincvenţei juvenile, prin implicarea directă a specialiștilor din mediul penitenciar și a persoanelor private de libertate custodiate„, precizeaza Jenie Craciun – directorul PMT.

Agenda activităţilor planificate a cuprins o serie de evenimente interesante si utile. Luni ,1 aprilie 2013, un grup de 18 minori – persoane private de libertate, a participat la conferinţa cu tema “Postul şi rugăciunea în viaţa creştinului“ susţinută de preotul Costel Vatră – parohul catedralei Naşterea Domnului din municipiul Brăila. După conferinţă, copiii au primit pachete de dulciuri.

Tot pe 1 aprilie, în baza proiectului comun “Violența, arma celor slabi?!“  organizat de Liceul Tehnologic „Edmond Nicolau” Brăila şi penitenciar, un grup format din 10 de elevi a vizitat instituţia penitenciară. „Tinerii au avut ocazia să discute cu mai multe persoane private de libertate. S-au abordat probleme cu referire la petrecerea timpul liber al adolescentului. Prin exemple concrete şi implicare personală, elevii au aflat care sunt efectele nerespectării regulilor de conduită, a încălcării drepturilor celorlalți semeni, supunerii influențelor neselective a grupului de prieteni şi a anturajului„, ne spune Ionel Dinca – purtator de cuvant al PMT

Pe  2 aprilie, în baza proiectului comun “Mai bine prevenim decât sa tratam“ şase persoane private de Iibertate de la regimul închis s-au întâlnit cu 25 elevi ai clasei a X-a de la Liceul Pedagogic „D. P.Perpessicius”. Persoanele private de Iibertate au vorbit despre faptele comise, care a fost motivul care i-a determinat sa comită aceste fapte si cât de mult au fost influenţaţi de cei de lângă ei. Elevii au înțeles „pe viu” ce se întâmpla daca nu respectă legislaţia tarii si au conștientizat implicațiile unei comunicări deficitare, a acțiunilor cu violenta fizica şi consecinţele consumului de droguri . Liceeni au dăruit interlocutorilor de la PMT cărţi.

În paralel, profesorii şi învăţătorii Școlii Gimnaziale Speciale Tichileşti din cadrul penitenciarului desfășoară zilnic câte o activitate din cadrul programului ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Se  desfăşoară următoarele tipuri de activități: sportive, cultural-artistice, administrativ-gospodăreşti şi de confecţionat felicitări.

Jenie Craciun explica: „Prin programul desfăşurat și vizita la penitenciar s-a urmărit informarea elevilor asupra aspectelor legislative ca țin de infracționalitate și conștientizarea consecințelor pe care le implică acestea, în sensul descurajării atitudinilor manifestate de încălcare a legii, sfidare a autorității, nerespectarea regulilor școlare, absenteismul școlar, consum de droguri, iar pe de altă parte se încearcă înlăturarea prejudecăților elevilor față de persoanele care au executat pedepse cu privarea de libertate și înțelegerea penitenciarului ca instituție cu rol de partener social în slujba comunității„.

Activitatile continua pe intrega perioada a Saptamanii Alffel, pana pe 5 aprilie 2013 inclusiv.

La Penitenciarul pentru Minori si Tineri Tichilesti, 15 programe educative in anul 2012

* In raportul prezentat de conducere s-a evidentiat si faptul ca 133 de minori si tineri au urmat cursuri profesionale. ceea ce le asigura o mai mare sansa in piata muncii la elibere * In anul şcolar 2012-2013 au frecventat cursuri scolare 190 elevi

Marți, 15 ianuarie 2013, a avut loc analiza activităţii desfăşurate de Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti în anul 2012. La bilanţ a participat din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar şef Marian Popescu -directorul Direcţiei Siguranţă şi Regim Penitenciar. PMT 15 ian 100_0161

Prezentarea bilanţului a oferit prilejul directorului penitenciarului – subcomisar de penitenciare Jenie-Gianina CRĂCIUN, de a evidenţia cele mai importante repere ale anului 2012, obiectivele propuse, realizările dar şi dificultățile întâmpinate pe fiecare sector de activitate: „La începutul anului care tocmai s-a încheiat, ne propuneam să provocăm schimbări importante în plan material. Asigurarea unor condiţii de viaţă adaptate la specificul categoriei custodiate era o necesitate impusă de drepturile omului și Europa, a cărei legislaţie trebuie să o respectăm. Finalizarea noului spaţiu de cazare pentru minori și tineri a reprezentat pe parcursul anului 2012 obiectivul principal al muncii noastre. Astăzi putem spune că obiectivul a fost atins. A fost meritul întregii echipe de a regândi soluții, a le adapta la legislația în continuă schimbare (…) Dar misiunea ce urmează este cu atât mai dificilă cu cât resursele materiale și umane sunt în continuă descreștere raportate la necesitățile impuse de reglementările în materie (…) Modul în care vom înțelege să asigurăm funcţionarea penitenciarului prin implementarea politicilor asumate şi conectarea acestuia la viaţa socială exterioară va determina în mare măsură eficienţa instituției ca serviciu în slujba societăţii şi contribuţia sa la reducerea recidivei pe segmentul de vârstă custodiat„.

PMT 15 ian 100_0163 Iata (doar) cateva date din acest raport: la capitolul Resurse Umane, s-a subliniat necesitatea unui numar mai mare de angajati,  cei 18 absolventi incadrati in decembrie nefiind suficienti. În perioada analizată au fost aplicate 6 sancţiuni disciplinare cadrelor unității și, pentru 23 funcţionari publici cu statut special, a fost conferit Semnului onorific „ ÎN SERVICIUL PATRIEI”; Serviciul Siguranţa deţinerii si regim penitenciar a avut drept principal obiectiv reducerea gradului de vulnerabilitate, creşterea siguranţei obiectivului şi prevenirea evenimentelor negative. Anul 2012 a fost un an important în planul schimbărilor  modalităţilor concrete de lucru cu minorii şi tinerii custodiaţi. Orientarea energiei mentale şi fizice a minorilor şi tinerilor către cursuri de formare profesională, activităţi de şcolarizare şi educaţie, desfăşurate atât în interiorul penitenciarului cât şi în comunitate, a urmărit reducerea numărului evenimentelor negative fata de 2011, personalul sectorului fiind implicat permanent în desfăşurarea în condiţii de siguranţă a acestor activităţi. Efectivul persoanelor private de libertate rulat in spaţiul de deţinere, în anul 2012 a fost mai mare decât în anul precedent. Cu ocazia dării în folosinţă a noilor secţii de deținere, capacitatea legală de cazare a crescut în luna decembrie de la 182 locuri la 393. Numărul de altercaţii şi agresiuni între persoanele private de libertate se reflectă corespunzător în numărului de sancțiuni aplicate de Comisia de disciplină a persoanelor private de libertate – 466 in 2012 față de 362 aplicate în anul 2011; structura de educaţie şi asistenţă psihosocială a inegistrat in 2012 un mar de 15 programe educative derulate; în anul şcolar 2012-2013 au fost înscrişi 190 elevi. Clasele I-VIII s-au înfiinţat conform protocolului încheiat cu Şcoala Gimnazială Specială Tichileşti care funcționează în incinta unității, iar clasele IX-XII, cu frecvenţă redusă, au fost înfiinţate în baza protocolului încheiat cu Liceul ,,Constantin Brâncoveanu” din Brăila. În colaborare cu Şcoala Română de Afaceri și Centrul Român de Educaţie şi Dezvoltare Umană (CRED), unitatea a organizat cursuri de calificare în meseriile de bucătar, confecţioner tâmplărie PVC, brutar, morar, zidar pentru 133 de minori şi tineri; structura ECONOMICO-ADMINISTRATIVE în anul 2012 a inregistrat activitati deosebite – exemplu, finalizarea şi darea în folosinţă a obiectivului de investiţii “Spaţii cazare deţinuţi” la 17 decembrie; Activitatea medicală a fost asigurată în spiritul dreptului la asistență medicală, fiind acordate 12.248 consultaţii de medicină generală. S-au efectuat 4.142 de tratamente injectabile, 452 examene de specialitate şi 108 investigații paraclinice.

 

 

La PMT Tichilesti, proiect „Liber la copilarie” pentru 1 Iunie

În Penitenciarul de Minori şi Tineri (PMT) Tichileşti sărbătoarea de 1 Iunie – Ziua Internaţională a copilului a devenit deja o tradiţie, oferind copiilor din penitenciar şansa de a socializa, de a învăţa şi exersa conduite prosociale, de exprimare a talentului şi creativităţii, de manifestare a abilităţilor şi spiritului competiţional, dupa cum confirma Ionel Dinca – purtator de cuvant.

Personalul Serviciului de Educaţie şi Asistenţã Psihosocialã alaturi de cadrele didactive ale Şcolii de Arte şi Meserii din cadrul Penitenciarului a desfasurat pentru minorii şi tinerii instituţionalizaţi în unitate activitati in Proiectul „Liber la copilãrie”.

În două săli de clasă au fost deschise două expoziţii cu lucrări realizate de persoanele private de libertate cu statut de elev. Luni, 28 mai 2012, pe stadionul unităţii a inceput un campionat de fotbal cu meciuri între echipele persoanelor private de libertate din penitenciar;

Alte activitati: sub genericul “De la copii pentru copii“, înainte de a intra la cursuri, conducerea Şcolii de Arte şi Meserii din PMT Tichileşti va felicita întregul colectiv de elevi oferindu-le dulciuri; un grup de patru minori şi tineri din PMT Tichileşti va efectua o vizită la Grădiniţa din localitatea Albina şi vor oferi copiilor daruri confecţionate în cadrul activităţilor de terapie ocupaţională  –  coifuri din carton, măşti, morişti, podoabe pentru fetiţe, baloane, bibelouri din lut. În replică, preşcolarii vor recita oaspeţilor poezii referitoare la copilărie; preotul – capelan al penitenciarului va oficia Sfânta Liturghie şi Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, iar la clubul pentru minori şi tineri va avea loc oficierea Tainei Sfântului Maslu în sobor cu preoţii misionari din cercul misionar zonal şi sfinţirea Apei Mici. De asemenea,, minorii privaţi de libertate vor participa la conferinţa cu tema ,,2012 – Anul Omagial al Tainei Sfântului Maslu” susţinută de preot dr. Ovidiu Soare.

„Susţinerea acestor activităţi pentru marcarea zilei de 1 iunie contribuie la ameliorarea climatului afectiv al persoanelor aflate în custodie penitenciarã, la schimbarea atitudinii şi mentalitãţii din comunitate în legãturã cu situaţia acestora şi posibilitatea de reintegrare în societate”, precizeaza inspector principal Jenie Gianina CRĂCIUN – directorul PMT Tichileşti.