„Mihail Sebastian – omul și scriitorul”, dezbatere la Muzeul Brăilei „Carol I”

*Cu elevi şi profesori de la Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, cu Valentin Popa; 18 octombrie 2017, de la ora 12.00

       La Muzeul Brăilei „Carol I”, în Centrul Memorial „Nae Ionescu, Vasile Băncilă, Anton Dumitriu, Ana Aslan, Edmond Nicolau, Valeriu Dinu” are miercuri, 18 octombrie 2017, de la ora 12.00 dezbaterea cu tema „Mihail Sebastian – omul și scriitorul”.

Evenimentul este organizat de instituţia gazdă în colaborare cu Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila şi e dedicat împlinirii a 110 ani de la nașterea scriitorului născut la Brăila (nume real Iosif Hecther, 18 octombrie 1907 – 29 mai 1845, Bucureşti).

din spectacolul brăilean „Jocul de-a vacanţa”

     Coordonatori şi participanţi direcţi la dezbatere sunt dr. Valentin Popa, muzeograf la secția „Memoriale” a Muzeului Brăilei „Carol I” şi scriitor, prof. Gheorghița Rusu – director Liceul „Sebastian”, profesorii Oana Ghețu şi Mariana Popescu de la Liceul „Sebastian”. Participă elevi și alţi profesori de la Liceul „Mihail Sebastian” care îşi serbează în aceste zile patronul spiritual şi organizează la şcoală mai multe evenimente tematice.

       N.aut (Armanda Filipine, revista de cultură şi informaţie Braila Chirei). 

Consider că cea mai frumoasă formulă de aniversare ar fi ca tinerii şi profesorii lor să-l citească pe Sebastian: romanele „Accidentul” şi „Oraşul cu salcâmi” (deh! Brăila…), „De două mii de ani” cu prefaţa lui Nae Ionescu, „Jurnal-ul (apărut destul de recent, deceniul 1990, şi deja tradus în toate limbile de largă circulaţie)… piesele sale de teatru – „Jocul de-a vacanţa” este în repertoriul Teatrului „Maria Filotti”…

Anunțuri

„Contradicţii artistice”, expoziţie în foaierul Teatrului „Nae Leonard” Galaţi

*Vernisaj sâmbătă, 7 octombrie 2017, de la ora 18.00

    Artişti plastici Ana Maria Cocoș şi Radu Claudiu expun sub genericul „Contradicţii artistice” la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi. Expoziţia se vernisează sâmbătă, 7 octombrie 2017, de la ora 18.00. 

Lucrările celor doi tineri pot fi admirate în foaierul teatrului.

Evenimentul este promovat, pe site-ul propriu, şi de Muzeul de Artă Vizuală Galaţi – cel mai mare muzeu românesc de artă contemporană.

Spaţiu virtual – brazda, expoziţie Paula Ribariu la Muzeul Brăilei „Carol I”

*Vernisaj sâmbătă, 7 octombrie 2017, la ora 17.00

Artistă plastică Paula Ribariu, la aniversarea a 79 ani, are la Brăila – oraşul natal – a doua expoziţie personală. Lucrările sale pot fi admirate la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (Piaţa Traian nr. 3). Vernisajul are loc sâmbătă, 7 octombrie 2017, ora 17.00. Evenimentul este organizat de Muzeul Brăilei “Carol I” şi Uniunea Artiştilor Plastici din România. Prezintă criticul de teatru şi film Sanda Vişan, realizator emisiuni TV, autoarea recentului volum „Răzvan Mazilu. De la dans la musical” apărut la Nemira. 

             Expoziţiile Paulei Ribariu nu sunt înşiruiri de tablouri, nici grupări de obiecte independente dispuse în spaţiu, ci complexe scenografii de forme- receptacul care adună şi unifică forme ale imaginarului. Fiinţa, contur luminos, levitează în şi deasupra întunericului, în căutarea locului pentru meditaţie, rugă, regenerare sau adormire: om, templu, brazdă, mormânt. Acesta poate fi unul dintre sensurile “spaţiului spiritual – brazda”, edificat de artistă la Muzeul Brăilei “Carol I”, profesiune de credinţă declarată în ziua celei de-a 79-a aniversări. 

** *  Paula Ribariu (născută la 7 octombrie 1938 la Brăila) este absolventă a Universității Naționale de Arte București, promoţia 1964. Expoziții personale: 1966 – Bucuresti, 1971 – Barcelona și Cagnes-sur-Mer, 1973 – Madrid, 1980 – Plovdiv, 1981 – Alger, 1985 – Szczecin, 1988 – Sofia, 1990 – București, 1993 – Aachen, 1998 – Buc. Artexpo, 2000 – Salonul Artelor București, 2008 – sala Ronda a Teatrului Naţional Bucureşti (TNB), 2015 – Muzeul Național al Țăranului Român. Este fondatoarea și realizatoarea proiectului „Ziarului Neconvențional” – ziar editat de Paula Ribariu, tiparit la computer, difuzat ca formă de protest din mână în mână câţiva ani, având între zece şi douazeci de exemplare, trimis forurilor importante din domeniul cultural şi unor personalităţi).  Cu o operă recunoscută pentru noutate şi autenticitate, cu o activitate expoziţională constantă, apreciată deopotrivă de specialişti, de cunoscători ai domeniului şi de publicul care caută răspunsuri la întrebările existenţiale ale omului, iniţiatoarea unei forme de protest faţă de deteriorarea valorilor prin Ziar Neconvenţional România, Paula Ribariu este o voce dârză în breasla artiştilor.
Creaţia Paulei Ribariu este prezentă în muzee din ţară şi din Europa – Muzeul de Artă Modernă Szczecin, Kupferstich – Kabinett, Staatliche Kunstsammingen Dresden, Ludwig Forum – Aachen.  În 2000 a primit premiul „Hans Theo Richter” oferit de Academia Saxonă de Artă din Dresda, iar în 2006, Premiul de Excelenţă la Salonul Internaţional de pictură de la Baia Mare. Din 2004, Paula Ribariu deţine Ordinul şi Medalia Meritul Cultural în Grad de Comandor conferite de Preşedintele României. Un argument în plus al aprecierii de care se bucură Paula Ribariu este apariţia albumului cu valoare bibliofilă, trilingv, tipărit la Editura Klartext Verlagsges. Mbh, Essen, în 2013, cu sprijinul Institutului Cultural Român.

În „România literară”, numărul 28 din 2005 are o cronică despre artistă semnată în 2005 la http://www.romlit.ro/cine_este_paula_ribariu (textul şi în cronica Paula Ribariu de Susara, 2005 click pe document pentru detalii). Tot în „România literară”, în alt număr – din octombrie 20105, Dan Stanca scrie despre minunata artistă un text http://romanialibera.ro/cultura/arte/arheii-paulei-ribariu-la-galeria-etaj-3-4-a-tnb–65811 despre expoziţia Raulei Ribariu de la TNB (cronică şi în cronica Dan Stanca despre Paula Ribariu oct 2005 – click pe document pentru detalii). „Din punct de vedere artistic Paula Ribariu realizează o performanţă unică în arta romanească, îmbinând rafinat formele culturilor arhaice şi populare cu formele artei contemporane prin transpunerea lor într-un limbaj actual” – Ileana Pintilie Teleaga.

Jana Andreescu, personală la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

*Artista plastică expune începând cu miercuri, 4 octombrie 2017, la cel mai mare muzeu de artă contemporană din România

 

Jana Andreescu la vernisaj în Brăila

Artista plastică Jana Andreescu expune la Muzeul Artă Vizuală Galaţi (str. Tecuci nr. 7 Bloc V 3) începând cu 4 octombrie 2017. Tot miercuri are loc şi vernisajul personalei, de la ora 18.00.  

“[…] Este absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti (1973), unde a avut profesori pe Ileana
Balotă, Traian Brădean şi Ion Ţarălungă. Membră a UAPR din 1991. […] Creatoare de mare sensibilitate, Jana Andreescu practică o pictură cu rezonanţe poetice, în care lirismul nu este debordant, ci reţinut şi refl exiv. Imaginile plăsmuite de ea îşi găsesc repede drum spre sufl etul iubitorilor de artă. Lucrările se disting prin unitate stilistică, acurateţe, ancadrament îngrijit, dar mai ales prin calitatea şi expresivitatea execuţiei. Artista stăpâneşte ştiinţa compoziţiei, a organizării suprafeţelor şi maselor de culoare, o reţea de curbe străbate spaţiul plastic, ansamblurile rezultate sunt întotdeauna coerente şi echilibrate. Cochilii de scoici şi de melci marini, arcade semicirculare şi ogivale, fructe, frunze, fl ori în ghivece, obiecte de uz casnic şi de mobilier, fragmente arheologice sunt motive care apar des în picturile sale, dar de fi ecare dată sunt grupate într-un anumit fel, confi gurate într-o anumită gamă cromatică. Totul este făcut cu o stare de spirit dominată de linişte, în care tensiunile şi confl ictele sunt excluse. Explorând cu pasiune lumea realului, pe care nu o abandonează niciodată, artista extrage „ipostaze” (acesta este şi titlul unui ciclu de lucrări), secvenţe pe care le recreează conform viziunii sale, adesea cu valenţe decorative, restituindu-le înnobilate de propria sensibilitate. Tuşele sunt dinamice, viguroase sau suple, mâna grafi cienei se simte şi în pictură în felul în care ea plasează elementele în spaţiu, în ritmul scriiturii, în felul cum desenul susţine discursul cromatic. Acuarelele ei au transparenţă şi fl uiditate, sunt executate dintr-o sufl are, spectacolul policrom al naturii este sugerat cu un penel proaspăt şi sigur. În arta decorativă s-a afi rmat în domeniul tapiseriei (tehnica „hauttelisse) şi a imprimeului. Lucrările sunt mai toate compoziţii abstracte, realizate în tonuri de un subtil rafi nament coloristic (în tapiserie) sau mai vesele şi exuberante (în imprimeuri). Uneori apelează şi la alte materiale ca, de pildă, pielea („Oglindirea lui Icar”), fragmente de catifea, şnur, cuburi („Gând”, „Eclipsă”). Jana Andreescu este o excelentă constructoare de imagini. Lucrările ei poartă însemnele unei personalităţi lucide, echilibrate, animată în ceea ce creează de sentimentul perenităţii operei de artă” – din “Dicționarul artiștilor plastici gălățeni” de Corneliu Stoica, Editura Axis Libri Galaţi 2013.

Expoziţie „Spirit şi pasiune în uniformă”, la Muzeul de Istorie din Galaţi

*Vernisaj în 4 octombrie 2017; sunt expuse sculpturi, fotografii, lucrări de pictură şi embleme militare

       În secţia Lapidarium (str. Mr Iancu Fotea, nr. 2) a Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi se deschide miercuri, 4 octombrie 2017, expoziţia „Spirit şi pasiune în uniformă” realizată de gazde în parteneriat cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor Regiunea 2 Galaţi şi Asociaţia „Galaţi, oraşul meu”.

Sunt expuse sculpturi – autor Nour Gheorghe, fotografii – autor Florin Mocanu, lucrări de pictură – autor Cătălin Irinel Ionescu şi embleme militare colecţionate de Silviu Iorga. Program de vizitare: de miercuri până duminică în intervalul 10.00 – 18.00.

La Muzeul Brăilei „Carol I”, expoziţia itinerantă „Perpetuum Ţăndărică”

*Pot fi admirate păpuşi – personaje de scenă, marionete la Centrul Diversităţii Culturale şi Secţia Etnografie * În perioada 29 septembrie – 24 octombrie 2017; vernisaj în 3 octombrie 2017, ora 11.00

     O interesantă expoziţie itinerantă poposeşte în această perioadă pe meleaguri brăilene, la instituţia muzeală. Sub genericul „Perpetuum Ţăndărică” (afiş în stânga), iniţiată de Teatrul de Animaţie „Ţăndărică” (http://www.teatrultandarica.ro) din Bucureşti – manager Călin Mocanu, expoziţia poartă semnătura a două doamne care iubesc arta Thaliei dedicată celor mici, Elena Manda – producător şi Miruna Simian – curator. Evident că obiectele expuse, păpuşi şi marionete care au în spate o mulţime de poveşti (inclusiv ale celor care le-au dat viaţă pe scenă…), nu sunt destinate numai admiraţiei copiilor, ci şi celor care se simt încă sub vraja copilăriei. Vor fi interesaţi de expoziţie şi cei care iubesc arta plastică şi, deopotrivă, arta vestimentară – cu toate compnentele: pictura, desen, modelaj, culoare, scenografie, expresivitate etc. – pentru că toate acestea fac parte din măiestria pe care trebuie să o deţină un artizan de păpuşi/ marionete.  „Păpușile sunt alese dintr-o istorie de peste 70 de ani a teatrului şi marchează principalele repere în evoluția teatrului de animație din România” – organizatorii. Nota aut. Mai mult, cred că după vizionarea expoziţiei, adulţii vor dori să revadă şi ei câteva spectacole la Teatrul de Păpuţi „Cărăbuş” Brăila împreună cu micuţii…

din spectacolul "Motanul încălţat" (2013) de la Teatrul "Ţăndărică"

din spectacolul „Motanul încălţat” (2013) de la Teatrul „Ţăndărică”

Vernisajul este planificat pentru marţi, 3 octombrie 2017, de la ora 11.00, la Muzeul Brăilei „Carol I”, Centrul Diversităţii Culturale – în Piaţa Traian nr. 3.  Foto dreapta(chiar dacă nu va fi în expoziţie): păpuşi – observaţi cu atenţie câtă expresivitate au! – din spectacolul „Motanul încălţat” (2013) de la Teatrul „Ţăndărică”.

Expoziţia este deschisă până pe 24 octombrie 2017, la Muzeul Brăilei „Carol I” – atât la Centrul Diversităţii Culturale (Piaţa Traian nr. 3) coordonat de Camelia Hristian, şef Relaţii Publice la muzeul brăilean, cât şi la Secţia Etnografie din str. Polonă nr. 14, muzeograf Gabriela Dorina Cloşcă – şef Secţie.

Organizatorii expoziţiei itinerante „Perpetuum Ţăndărică” sunt Teatrul de Animaţie „Ţăndărică”, UNIMA România (organizaţie neguvernamentală https://www.unima.org/en/centres-unima/unima-romania/) şi Primăria Bucureşti, iar la nivel local partenerii sunt Muzeul Brăilei „Carol I” şi Consiliul Judeţean Brăila.

Expoziție foto la Secția Etnografie a Muzeului Brăilei „Carol I”, de Zilele Europene ale Patrimoniului

* Tema este „Dunărea în viziunea unui cronicar al spaţiului românesc, fotograful Kurt Hielscher”, fotografii din donaţia prof. Margareta Badea; expoziția poate fi vizionată în perioada 16 septembrie – 20 octombrie 2017  

    La Secţia Etnografie – muzeograf șef Gabriela Dorina Cloșcă (Brăila, str. Polonă nr. 14) a Muzeului Brăilei „Carol I” se deschide expoziția „Dunărea în viziunea unui cronicar al spaţiului românesc, fotograful Kurt Hielscher”, organizată în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2017, ediţia a XXV-a. 

          Expoziția poate fi admirată în perioada 16 septembrie – 20 octombrie 2017 și cuprinde imagini din albumul Kurt Hielscher, „Rumänien”, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1938. Donaţia a fost realizată de prof. Margareta Badea.

         ** *  1992 încoace, în luna septembrie, cetăţenii sunt invitaţi să viziteze monumente istorice din întreaga Europă, cu ocazia Zilele Europene ale Patrimoniului (ZEP) au fost inițiate în 1992, la propunerea comună a Consiliului Europei astfel încât cetățenii Uniunii Europene să fie stimulați să viziteze cât mai multe monumente istorice, situri și zone mai puţin cunoscute care, în mod obişnuit, nu sunt accesibile publicului larg. ZEP 2017 are ca temă relaţia armonioasă dintre naturală, peisaj şi creaţia umană, formulată încă din octombrie  2016, la o reuniune de lucru a Consiliului Europei, astfel: ”Patrimoniu cultural și Natura: un peisaj al posibilităților”.