La Şcoala „Sf. Andrei” Brǎila, trei proiecte Erasmus+

*În perioada 2018 – 2020 se derulează proiectele “Stop esl! Start interdisciplinary education for future!”, ”Cultural Heritage: Cherishing the Past, Building the Future” şi “Let’s make a Bridge with Mind Games” * Ţări partenere: Cipru, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Spania, Turcia 

Şcoala Gimnazialǎ „Sfântul  Andrei” din Brǎila – prof. Cătălina Rotaru director – a primit, în toamna 2018, finanṭare pentru trei proiecte cu finanţare europeană prin programul Erasmus+ componenta KA2 educație școlară – proiecte de schimb interșcolar. Astfel, în perioada 2018 – 2020 unitatea de învăţământ este coordonator ȋn proiectul “Stop esl! Start interdisciplinary education for future!” (nr. de identificare 2018-1-RO01-KA229-049395_1) şi partener ȋn proiectele ”Cultural Heritage: Cherishing the Past, Building the Future” (nr. de identificare: 2018-1-CY01-KA229-046852_3) şi “Let’s make a Bridge with Mind Games” (nr. de identificare: 2018-1-TR01-KA229-058534_4). La toate trei, coordonatorul local este Adina Valentina Mihai – director adjunct, profesor de limba engleză.

foto 1

Foto 1: Din mobilitatea ȋn România prin proiectul „Stop esl! Start interdisciplinary education for future!”, 17 – 21 octombrie 2018

Câteva dintre obiectivele acestor ambiţioase proiecte sunt reducerea ratei de abandon ṣcolar și a absenteismul elevilor la şcoală, ȋncurajarea elevilor spre dezvoltarea competenṭelor lingvistice ṣi TIC, implementarea metodelor de predare-ȋnvăṭare interdisciplinare ca soluție pentru reducerea abandonului ṣcolar, absenteismului etc, valorificarea patrimoniului cultural, dezvoltarea jocurilor minṭii – ex. tangram, sudoku, tetromino.

Trei grupuri ţintă principale au afost selectate pentru adresabilitate: elevi, cadre didactice şi comunitatea locală – părinṭi, instituṭii publice, ONG-uri.

foto 2

Foto 2: Din mobilitatea în proiectul ”Cultural Heritage: Cherishing the Past, Building the Future”, perioada 7 – 13 aprilie 2019. Demonstraţie de arta ceeramicii cu Lucian Constantin – artist membru Uniunea Artiştilor Plastici din România, profesor la Liceul de Arte „Hariclea Darclee”

Ȋn primul an s-au desfăşurat mai multe ȋntâlniri transnaṭionale: trei ȋn Şcoala Gimnazialǎ „Sfântul  Andrei” din Brǎila unde au participat şcoli partenere din Lituania, Spania, Grecia, Cipru, Polonia, Turcia, Italia, trei cursuri de formare pentru profesori ȋn Italia, Cipru, Grecia şi două cursuri de formare pentru elevi ȋn Grecia.

După cum precizează Adina Valentina Mihai, în aceste activităṭi au fost implicate nouă cadre didactice şi 13 elevi, şi ȋn activităṭile de proiect din şcoală au fost implicate 13 cadre didactice, 150 elevi şi 60 părinṭi care au fost gazde pentru elevii din străinătate şi au participat la workshop-urile organizate de profesorul cu rol de consilier şcolar. Activităṭile din proiect cuprind: implementarea unor chestionare pentru elevi ȋn risc de abandon/ absenteism şcolar,dicṭionarul cu termeni specifici absenteismului, realizarea unui plan de masuri pentru combaterea absenteismului, realizare unui ghid de 50 planuri de lecṭii interdisciplinare, realizarea uni calendar de tradiṭii din toate şcolile partenere, benzi desenate cu obiective turistice, organizarea de competiṭii sportive şi competiṭii online de tangram, endoku.

foto 3

Foto 3: Din mobilitatea ȋn România în proiectul “Let’s make a Bridge with Mind Games”, perioada 1 – 6 aprilie 2019

Prin implicarea unui număr mare de elevi şi părinti, entuziasmul participanţilor, activităţile de proiect susţinute au dovedit încă o dată impactul ridicat pe care îl au proiectele Erasmus+ derulate ȋn şcoala noastră, precum şi rolul lor major în integrarea tinerilor în Europa” – prof. Adina Valentina Mihai.

Final de proiect Erasmus+ pentru Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ Brăila, România

*,,Save the earth – to be here tomorrow’’ a fost proiectul, derulat începând cu septembrie 2014 si în care au fost partenere organizații școlare din Turcia (coordonator european), România, Lituania, Bulgaria, Polonia și Spania

 

Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ din Brăila a beneficiat, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2016, de un grant pentru proiectul „Save the earth – to be here tomorrow” cu numărul de referință 2014-1-TR01-KA201-011361_4, proiect finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, Acțiunea KA2, parteneriate strategice doar intre scoli, prin Agentia Națională de Programe Comunitare și Dezvoltare Profesională. Proiectul s-a derulat  pe perioada a doi ani prin implicarea a 6 școli: Mehmet Çekiç Ortaokulu, Ankara din Turcia, coordonator european (www.savethetomorrow.com); Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ Brăila – România (pagina speciala a proiectului la www.mihailsadoveanu.org/); Kaunas Versvu Secondary School, Kaunas – Lituania; General Secondary School „Vasil Levski”, Dolni Chiflik, regiunea Varna – Bulgaria; Ies L’Allusser, Mutxamel (Alicante) – Spania; Gimnazjum nr. 2 IM. Jana Pawla II UL. Zacisze 1, 67-400 Wschowa – Polonia. 1

Limba de comunicare a fost limba engleză „ceea ce a condus la îmbunătățirea și exersarea competentelor în lb. engleză, iar materialele elaborate pentru reuniunile și diseminările de proiect au contribuit la dezvoltarea și exersarea competențelor TIC„, afirma membri din echipa braileana de proiect la finalul lui.

2

vizita la Biblioteca Judeteana „Panait Istrati” Braila

Scopul proiectului: elevii noștri să fie conștienți de importanța cercetării, inovării și competitivității pentru a dezvolta abilități și competențe la un nivel care sa-i echipeze pentru viața profesională. Obiectivele proiectului: reducerea consumului excesiv de apă și energie pentru un viitor sustenabil; cresterea gradului de constientizare privind consumul excesiv , responsabilitati comune, solutii pentru problemele de mediu; exersarea abilitatilor de cercetare si inovare in stiinte; dezvoltarea imaginatiei si gandirii critice a elevilor; imbunatatirea competentelor IT si de limba engleza; dezvoltarea spiritului de lucru in echipa; dezvoltarea competentelor sociale,de cooperare, respect fata de ceilalti„.

S-au derulat toate activități de organizare și coordonare necesare celor 2 ani de proiect, de la stabilirea echipei de elevi și – cu implicarea părinților și profesorilor, a altor elevi, stabilirea sarcinilor, rolurilor și responsabilităților, colectarea de informații pentru coordonatorul european (Turcia), stabilirea schemei Gantt a proiectului, promovarea permanentă a proiectului „Save the earth – to be here tomorrow” (în școală prin panourile Erasmus+, banner, în mass-media, în comunitate), tehnoredactarea, administrarea, centralizarea și analiza rezultatelor din prechestionare, chestionare periodice și finale; s-a comunicat permanent cu partenerii europeni pe eTwinning, pagini pe Facebook (WE ARE A HARDWORKING TEAM și ,,Save the Earth – to be here tomorrow’’), email, skype și la reuniunile de proiect. Au fost organizate expoziții de logo, postere, foto3D, machete și costume reciclabile, drama show, pantonim show, picturi murale, întâlniri cu reprezentanți ai comunităților din România, Turcia, Bulgaria, Polonia, Spania, Lituania.

          S-au organizat reuniunile transnaționale: in Spania, 24 – 28 noiembrie 2014 (https://brailachirei.wordpress.com/2014/12/05/scoala-sadoveanu-braila-in-spania-prima-intalnire-de-proiect-erasmus/), in Romania, Braila, la Scoala Gimnaziala ,,Mihail Sadoveanu’’, 23 – 27 martie 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/03/29/la-scoala-sadoveanu-braila-vizita-partenerilor-din-proiect-erasmus/), in Turcia la Ankara, 24 – 29 mai 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/06/07/scoala-sadoveanu-braila-vizita-erasmus-in-turcia/), in Lituania la Kaunas, 4 – 9 octombrie 2015 (https://brailachirei.wordpress.com/2015/10/19/scoala-sadoveanu-braila-la-reuniunea-de-proiect-erasmus-in-lituania/), in Polonia, 13 – 18 martie 2016, in Bulgaria la Varna , 6 – 10 iunie 2016 (https://brailachirei.wordpress.com/2016/03/26/scoala-sadoveanu-braila-vizita-erasmus-in-polonia/).

Pagini pe reteaua de socializare Facebook:

WE ARE A HARDWORKING TEAM: https://www.facebook.com/groups/403776749778002/

Save the Earth – to be here tomorrow: https://www.facebook.com/groups/288658961323749/

Salvati Pămantul! Sa fim si maine aici! : https://www.facebook.com/groups/828062737292894/

Pagina Trip Advisor Wow: https://apps.facebook.com/tripwow

Organizarea ședințelor transnaționale de proiect a urmărit subiecte în concordanță cu conținuturile si cu obiectivele proiectului: managementul și implementarea proiectului, analiza și evaluarea demersului și calității activităților din proiect, importanța monitorizării si diseminării in scopul atingerii obiectivelor si producerii de rezultate, implementarea activităților planificate; strategii de evaluare și autoevaluare la nivelul parteneriatului : procese verbale, minute; metode și instrumente de monitorizare a progresului proiectului: raport intermediar, chestionare; impactul proiectului asupra grupului țintă, succesul, progresul sau eventuale probleme; metode pentru gestionarea riscurilor, existența unui plan de asigurare a vizibilității proiectului;Schimb de bune practici între școlile partenere prin împărtășirea strategiilor, experiențelor didactice și manageriale, prin participarea la momente în demersul didactic și schimb de portofolii cu proiecte didactice, fișe, teste pentru îmbunătățirea calității procesului didactic; identificarea, testarea şi îmbunătăţirea tehnicilor de predare pe modelul Curriculumului European; organizarea și coordonarea seminariilor pentru diseminare reuniuni, activități, materiale elaborate ( ex. ,,Harta consumului de apă și energie la nivel de parteneriat europen’’, „Studiu de cercetare privind consumul de apă și energie acasă și la școală’’), comunicare informații și prezentare de rezultate pentru elevi, părinți și profesori.

        Echipa braileana de proiect: prof. Urse Florena Cornelia – coordonator proiect, prof. Casănaltă Simina, prof. Constantin Mihaela, prof. învatamant primar Ionașcu Liliana, prof. înv. primar Voicu Nora Daniela .                                                                    

Rezultatele proiectului au fost benefice pe mai multe planuri: impact asupra elevilor – creșterea motivației elevilor pentru științe și formarea abilitatilor de cercetare si inovare; impact asupra părinților – dobândirea competențelor de bază pentru un consumator bine educat; impact asupra profesorilor – o contribuție mai mare la dezvoltarea profesională; impact asupra comunității – imagine pozitivă a școlii in comunitate; impact asupra școlii – diversificarea Curriculumului școlar la decizia școlii, creșterea oportunităților de a impartăși experiențe; impact European – colaborare, comunicare eficientă intre școli din Europa, creșterea dimensiunii europene, Invățarea de noi metode și tehnici de predare și evaluare. Dimensiunea europeană a tuturor reuniunilor de proiect desfășurate în țările partenere, a oferit oportunități in context European  cu vizarea următoarele obiective specifice: compararea sistemelor de invătământ, dezvoltarea compețentelor TIC, progres in comunicarea in limba engleză, creșterea motivației elevilor pentru știintele exacte, dobândirea abilităților de bază pentru un consumator bine educat cu privire la consumul de apă și energie, schimb de bune practici manageriale și pedagogice și dezvoltarea tehnicilor de predare și a metodelor centrate pe elev pentru imbunatătirea calității educației, implicarea unui număr mare de elevi in toate activitățile proiectului, promovarea respectului reciproc dintre parteneri, cât și descoperirea tradițiilor si a diversității culturale„, apreciaza echipa de proiect prin vocea Florenei Urse.    

Foto din vizitele de proiect mentionate; in foto stanga, Mihaela Constantin, Simina Casănaltă, Florena Urse.

Conferința de final in proiectul european ”Consiliere, instruire, mediere = Loc de Muncă”

*Proiectul finantat POSDRU a fost derulat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila si ARCA Brăila

 

lansare proiect Consiliere, instruire apr 2014       Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Brăila a fost beneficiar al proiectului “Consiliere, Instruire, Mediere = Loc de muncă”, cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, POSDRU/128/5.1/G/125127 – cateva date si la https://brailachirei.wordpress.com/2014/04/18/proiectul-european-consiliere-instruire-mediere-loc-de-munca-sansa-pentru-500-persoane/ in momentul lansarii proiectului (17 aprilie 2014); foto din arhiva revistei Braila Chirei de atunci.

Miercuri, 30 septembrie 2015, are loc a conferința de închidere a proiectului la sediul CJCPCT Brăila (Piata Traian nr. 2). Proiectul “Consiliere, Instruire, Mediere = Loc de muncă” s-a derulay în perioada 1.04.2014 – 1.10.2015 în parteneriat cu Asociaţia Regională de Consultanţă – dezvoltare, Asistenţă (ARCA) Brăila. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de  1.762.120, 00 lei.

Obiectivul general al proiectului: implementarea unui sistem integrat de masuri active de ocupare în rândul persoanelor fără loc de muncă în vederea reinserției pe piața muncii a acestora și creșterii mobilității ocupaționale. Grupul țintă căruia i s-a adresat proiectul a fost constituit din 242 persoane din care: 5 Persoane care au părăsit timpuriu şcoala, 20 persoane în căutarea unui loc de muncă, 20 persoane inactive, 22 şomeri, 85 şomeri de lungă durată, 30 şomeri peste 45 ani, 30 şomeri tineri, 30 şomeri tineri de lungă durată.

Rezultate obținute: 181 de participanți la 12 programe de formare profesională în ocupațiile modelator ceramică, cameristă, lucrător finisor în construcții, lucrător în comerț, manichiurist – pedichiurist, si in specializari manager de proiect, inspector resurse umane, competențe antreprenoriale, operator introducere, validare şi prelucrare date, comunicare în limba engleză; 25 persoane angajate in munca; doua persoane au demarat o afacere independentă.

Proiectul european „Formarea unei atitudini pozitive”, conferinta de final la Braila

*Derulat de AJOFM Braila cu parteneri, in perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2015 cu fonduri prin POSDRU Axa prioritara 5 * S-au derulat 14 programe de formare profesionala, s-au acordat servicii de informare si consiliere etc.

ajofm IMG_9763       Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila – beneficiar și partenerii Asociaţia CIDIEDD,  SC Ceprohart SA,  Instituţia  Prefectului judeţ Brăila au implementat proiectul „Formarea unei atitudini pozitive”, in perioada 1 aprilie 2014 – 30 septembrie 2015. Conferința de închidere a proiectului  a avut loc in data de 28 septembrie 2015, la sediul Asociaţiei „Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila la Vila Lăcrămioara, in Staţiunea Lacu Sărat. La conferinţa de final a proiectului au participat reprezentanți ai AJOFM Brăila, ai partenerilor, ai administraţiei publice locale, ai agenţilor economici interesaţi etc.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 18 luni și a beneficiat de finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, Axa  prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare ”, Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.087.901,40 lei din care 1.794.342,46 lei reprezintă valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE.  ajofm IMG_9753

Obiectivul general: dezvoltarea resurselor umane şi valorificarea potenţialului aferent de forţă de muncă din spaţiul rural al judeţului Brăila, prin intensificarea măsurilor active de ocupare durabilă şi promovarea şanselor egale de acces pe o piaţa a muncii, modernă, flexibilă şi inclusivă.

Grupul ţintă căruia i s-a adresat proiectul a fost constituit din 562 de persoane neocupate din mediul rural,din  judeţul Brăila, din care 259 persoane în căutarea unui loc de muncă, 162 persoane inactive, 15 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 36 şomeri, 69 şomeri de lungă durată, 21 şomeri tineri.

Rezultate obtinute: din rândul beneficiarilor de servicii de informare şi consiliere profesională, 240 persoane au fost incluse in 14 programe de formare profesională in ocupatiile de patiser, măcelar, confecţioner asamblor articole din textile, lucrător finisor pentru construcţii, operator introducere, validare şi prelucrare date, contabil, lucrător în comerţ, frizer, iar 231 persoane au fost certificate in muncă. De asemenea, din randul absolventilor programelor de formare profesionala se incearca angajarea a minimum 36 persoane.