Arhive etichetă: parteneri

Proiect Erasmus+ la Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila

*Se derulează pe parcursul a doi ani, începând cu septembrie 2018 * Subiectul proiectului vizează sistemul de codificare QR * Partenerii sunt şcoli din Polonia, Republica Iugoslavă Macedonia, Turcia  

   Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” din Brăila derulează începând cu anul şcolar 2018-2019, un proiect în programul european Erasmus+ inclus în Actiunea cheie 2 “Proiecte de schimb interşcolar”. Proiectul „The mystery lies in QRs- coding and decoding in education” (Mistere sau minciuni în QR – codificare şi decodificare în educaţie), număr de referință: 2018-1-PL01-KA229-051254_2, are o durată de doi ani. Valoarea proiectului este de 19293,00 euro – finanţare europeană. „Vor fi implicaţi în schimburi interşcolare atât elevi cât şi profesori, ocazie cu care aceşti beneficiari direcţi vor împărtăşi şi confrunta idei, practici şi metode de lucru„, precizează prof. Magdalena Dună.

Proiectul este coordonat de o şcoală din Polonia – „I Liceum Ogolnoksztalcaceim. Stanislawa Wyspianskiego w Szubinie”. Parteneri sunt alte unităţi de învăţământ: „SOU Gimnazija Koco Racin” din Republica Iugoslavă Macedonia, „Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi” din Turcia și, bineînţeles, Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” Brăila.   

Lansarea proiectului (cele două imagini sunt de atunci) s-a realizat la Brăila luni, 15 octombrie 2018, la liceul „Edmond Nicolau” în prezenţa cadrelor didactice şi a membrilor consiliului de administraţie al şcolii – reprezentanţi ai părinţilor, prof. Daniela Petre – inspector şcolar pentru Proiecte educaţionale la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, autorităţi locale.

Mobilitățile (vizitele) în proiect se vor desfășura astfel: întâlnirea de instruire are loc în luna octombrie 2018 în Polonia; în martie 2019 echipa de proiect se va deplasa în Turcia, iar în octombrie 2019 vom fi gazde pentru participanții în proiect. Întâlnirea de închidere a proiectului se va desfășura în luna iunie 2020 în Polonia.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă utilizarea educațională a telefoanelor mobile pentru a aduna informații şi de a le introduce în sistemul de codificare QR (cod de bare, bidimensional, pentru hărți interactive, dar şi alte informații, chestionare, filme etc). Codul QR este un simbol bidimensional, cod matrice, ce permite codificarea rapidă a unei cantităţi mari de informaţie; cu ajutorul acestuia se pot codifica informaţii text (caractere alfa numerice), semne sau imagini. QR este acronimul din limba engleză pentru Quick Response (răspuns rapid) si reprezintă o variantă îmbunătăţită a codurilor de bare prezente pe ambalajele sau etichetele bunurilor de larg consum. Grupul țintă al proiectului vizează elevi cu vârsta de 16-19 ani şi cadre didactice din fiecare şcoală parteneră. Rezultatele proiectului vizează realizarea unor biblioteci digitale cu link-uri sursă de informații, crearea unor planuri de lecție pe temele specifice și realizarea unor materiale de promovare bazate pe acest sistem.

La Şcoala „E. Teodoroiu” Brăila, întâlnire în proiect Erasmus+

*Joi, 22 februarie 2018, în proiectul „Educaţia incluzivă pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi cei nou-veniţi” care se derulează în 2017 – 2019 cu parteneri din Franţa, Macedonia, Polonia 

Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” din Brăila este parteneră în proiectul „Educaţia incluzivă pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi cei nou-veniţi” finanţat prin programul european Erasmus+ încă din 2017 (foto de la lansare, în octombrie 2017, cu o emoţionnată îmbrăţişare de grup, subliniind frumos tema proiectului). Ceilalţi parteneri sunt şcoli şi organizaţii neguvernamentale din Franţa, Macedonia, Polonia dar şi o altă unitate din România, respectiv Școala Gimnazială “Ion Heliade Rădulescu” din București. Proiectul, care se derulează pe parcursul a trei ani şcolari, până în 2019, și-a propus perfecționarea cadrelor didactice în domeniul strategiilor didactice utilizate în activitățile formale și nonformale realizate cu a elevi cu cerințe educative speciale şi pentru integrarea elevilor nou-veniți în școlile de masă.

În săptâmâna 19 – 25 februarie 2018, Şcoala „Teodoroiu” este gazda unei mobilităţi în proiectul Erasmus+ şi joi, 22 februarie 2018, se desfăşoară o activitate din calendarul agreat de toţi partenerii şi care subliniază obiectivele propuse.

Coordonatorul local al proiectului, prof. Maria Tănase de la unitatea dr învăţământ menţionată, ne reaminteşte obiectivele care stau la baza activităţilor desfăşurate deopotrivă de partenerii din Franţa, Macedonia, Polonia: îmbunătățirea și consolidarea formării cadrelor didactice în domeniul competențelor, practicilor, cunoștințelor și a instrumentelor de predare pentru educația incluzivă la nivel european, identificarea prin schimb de practici și dezvoltarea de instrumente educaționale incluzive legate de părțile interesate (profesori, asociații de părinți, profesioniști din domeniul sănătății etc.), promovarea egalității de șanse și a oportunităților educaționale pentru toți copiii, promovarea solidarității între toți elevii în timpul activității educaționale, promovarea unei educații pentru autonomie și emancipare pentru toți copiii).

Notă. Copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt, din punct de vedere medical, mai puţin dispuşi să obţină cele mai bune calificative şi compeenţe la şcoală, dar cei mai mulţi sunt incluşi în învăţământul de masă pentru a fi ajutaţi să se comporte bine în societate, să capete minime informaţii din zona educaţională şi pentru a forma în rândul colegilor bunele deprinderi de trai civilizat – toleranţa în primul rând.

Final de proiect Erasmus „Învăţământ Dual Training”, la Brăila

*In 31 iulie 2017; au prezentate rezultatele proiectului prin care s-au realizat şi Ghid pentru tutori, Ghid pentru implementarea trainingului dual în afaceri, Ghid pentru validarea ucenicului Europass

         În prezenţa reprezentanţilor instituţiilor publice locale şi regionale, ai partenerilor din proiect, experţi colaboratori şi din media locală, în 31 iulie 2017 a avut loc la Brăila conferinţa de încheiere a proiectului Erasmus+ „Învăţământ Dual Training” derulat în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2017 de RU Europe SRL (firma are si acţionariat din Brăila) şi Confederacion Española De Organizaciones Empresariales CEOE (coordonator al proiectului) din Spania cu partenerii Centro Liber Formación, Centro per lo Sviluppo e L‘Innovazione delle Imprese – Società Cooperativa, CE.SV.I.COOP, Consorzio 609 Coop. Soc., Handwerkskammer Potsdam din Germania. Evenimentul s-a desfăşurat la restaurantul „Privighetoarea” (în parcul Gradina Publică). Detaliile din proiect au fost prezentate de Jose Antonio Alcaraz Hernandez – administratorul societatii RU Europe SRL care a organizat evenimentul. 

Jose Antonio Alcaraz Hernandez

Obiectivul proiectului cu finanţare europeană (ca toate din programul Erasmus+) a fost acela de a se realiza un ghid de formare în educaţia profesională duală (prin care tinerii studiază în acelaşi timp cu iniţierea în meserie), cu exemple de bune practici preluate din ţările partenere, şi alte materiale care să fie în acord cu Acreditarea Europass a ucenicilor. Practic, s-au urmărit obiectivele specifice: investigarea și definirea aspectelor cheie care sunt asociate cu formarea unui sistem dual: selectarea companiilor participante, caracteristicile și rolul tutorilor, modul în care formarea este legată de companii și, în final, rezultatele formarii în ceea ce privesc competențele; validarea materialelor de instruire cu sistemul european (EUROPASS_EQF) astfel încât materialele să fie recunoscute la nivel european; susținerea dezvoltării politicilor de formare în învățământul dual care integrează atât competențele analizate, cât și materialele dezvoltate și acțiunile propuse care trebuie dezvoltate cu tutorii, companii și centrele de formare.

S-au realizat mai multe materiale, un site şi s-au desfăşurat seminarii şi ateliere la care au participat peste 200 de persoane: ghid de difuzare, logo-ul și imagine a proiectului, site-ul proiectului, broșuri, ateliere de difuzare inițială cu 240 persoane care participante, şase buletine informative electronice transmise la 30.000 de adrese, 1000 de exemplare „Analiza și proiectarea europeană” distribuite electronic, materiale educative pentru tutori – în format electronic, instruire metodologică de ucenicie în afaceri, Ghid pentru implementarea trainingului dual în afaceri, Ghid pentru validarea ucenicului Europass, trei seminarii finale de diseminare cu 240 participanți.

     Ghidul pentru ucenici – realizat cu scopul de a prezenta dezvoltarea unei relații durabile între sistemul de învățământ, formarea profesională și piața forței de muncă. Formarea profesională duală urmărește pregătirea elevilor pentru a lucra într-un domeniu profesional și pentru a facilita adaptarea lor la muncă pe tot parcursul vieții și pentru a contribui la dezvoltarea lor personală.

Ghidul pentru tutori (metodologie) – Tutorele companiei în formarea profesională duală este persoana care își transferă expertiza către elevi. Prin urmare, este un model, un consilier, un stimul pentru îmbunătățire și o inspirație pentru elev. Responsabilitatea tutorelui este de a promova dezvoltarea generală a elevilor și ar trebui să fie aproape de ei pentru a le ajuta să-și dezvolte întregul potențial.

Ghidul pentru validarea Europass a ucenicului a fost elaborat în contextul proiectului DUAL-T si servește ca o clarificare a sistemului Europass. În primul rând, sunt furnizate informații generale despre cadrul european al calificărilor si Cadrul național al calificărilor. Aceasta este urmată de o descriere detaliată a suplimentului la certificat.

Conferinţă europeană despre deşeuri şi civism, la Brăila

*În 9 şi 10 iunie 2017; activiăţi la Teatrul „Maria Filotti”, pe strada Eminescu şi la Ceasul monumental * În proiect Erasmus+ derulat de   Asociaţia Iniţiativa Cetăţenilor Seniori cu parteneri din liceele „Gh. Munteanu Murgoci”, “Ana Aslan”, “Edmond Nicolau”, “N. Iorga” , “Panait Cerna”, “Mihail Sebastian şi “Hariclea Darclee”

Asociaţia Iniţiativa Cetăţenilor Seniori – preşedinte Viorica Alexandru si Primăria Braila organizează Conferinta europeană “Împreună spargem zidul indiferenţei” în 9 şi 10 iunie 2017. Se promovează civismul instituţiilor şi al cetăţenilor prin platforma e-learning “O lume fără plastic”, rezultat al proiectului UUD Erasmus+ (mai multe la informatii despre proiect si parteneri la www.plasticsfree.eu sau la https://www.facebook.com/DCOrganic/). Este invitată comunitatea brăileană la o atitudine clară şi hotărâtă faţă de invazia agresivă a deşeurilor în viaţă şi comunitate, după cum subliniază Viorica Alexandru în invitaţie. Conferinţa celebrează rezultatele a 21 de profesori brăileni, a peste 70 de elevi din echipele care, folosind platforma e-learning, au pregătit instalaţii de artă, acţiuni civice şi mesaje tematice. 

Conferinta debuteaza pe 9 iunie 2017, la ora 15.00 cu sectiunea “Seminar de contact “ pentru parteneriate de ONGuri, institutii publice si academice din Braila, Tg Jiu, Iasi , Brasov, Przemysl- Polonia,  Londra- Marea Britanie, Chisinau-Moldova. Se vor initia parteneriate si vor fi elaborate fise de proiecte socio-civice  pe temele : credinte religioase- teorie si joc  pentru tineri; patriotism local pentru toti– spune de ce sa venim in  orasul tau; ciclism in familie – o sansa transgenerationala.  Proiectele vor fi pregatite pentru Erasmus+ Tineret din Octombrie 2017, Erasmus+ Parteneriate strategice – educatia adultilor,  tineret si sport din 2018.

Pe 10 iunie 2017, de la ora 10.00, Viorica Alexandru – coordonator proiect Erasmus+ UUD şi Viorel Marian Dragomir – primarul Brăilei – se vor intalni cu presa în sala Avantgarde a Teatrului “Maria Filotti” pentru a discuta despre eco-civism prin prisma proiectului european si a municipalitatii. In continuare, la ora 11.00 are loc o masă rotundă despre colectarea selectivă. Se vor discuta planul pe termen scurt al municipalitatii privind colectarea selectiva, posibilul efect al  exercitiului de colectare selectiva UUD din martie 2017 asupra taxei de salubritate, politica pasilor marunti – viziunea unei tinere oratoare, castigatoare a concursului de discurs public “Economia circulara”, recompensa si atitudinea fata de mediu – experienta a doua colegii din oras, “Gh. Munteanu Mugoci” si “Ed. Nicolau”.  Alaturi de cei mentionati participa reprezentanti ai RoREC,  echipa UUD, presa, oaspeti din Marea Britanie,  Polonia, Moldova, din oraşele Brasov, Tg Jiu, cetăţeni. De la 13.00 la 15.00 sunt programate ore de amuzament pe strada Mihai Eminescu si la Ceasul monumental din Piaţa Traian: „Veti putea vedea  expozitia de instalatii de arta a liceenilor din Braila, Zidul Indiferentei de langa ceas si punctul de colectare pentru deseuri uscate… veti putea participa la concursurile de la standuri… premiile sunt gustoase si eco: fructe, puieti, glastre cu flori… plus bomboane pentru toata lumea; dansul zombilor de plastic va da semnalul de incepere si va conduce vizitatorii de la un stand la altul…. tot zombii de plastic dar si fetite in rochite din reciclabile, vor incheia evenimentul. Intre timp va puteti fotografia cu instalatiile de arta si autorii lor iar in final vom ataca impreuna Zidul Indiferentei”.

Festivitatea de premiere si certificare a participantilor la proiectul UUD Erasmus+ are loc pe nava „Lacu Sarat“ de la 16:00 la 18:00 . Partenerii din Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila sunt  Colegiul Naţional “Gh. Munteanu Murgoci”, Colegiul  Naţional “Ana Aslan”, Colegiul Tehnic “Ed Nicolau”, Liceul Teoretic “N. Iorga” , Liceul “Panait Cerna”, Liceul Teoretic “Mihail Sebastian şi Liceul de arte “Hariclea Darclee” fără de care nu ar exista rezultatele învăţării practice promovate de acest proiect: instalatiile de arta, filmele de pe Youtube si profesorii studenti, concursul de discurs public sau exercitiul de colectare selectivă.

Organizatorii mulţumesc şi pe această cale directorii colegiilor şi liceelor implicate, dar şi Teatrului  “Maria Filotti”,  SUPAadministrare şi Gospodărire Locală din Primăria Brăila, Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Brăila, Asociatiei Române pentru Reciclare RoRec, firmelor de salubritate ce activează în brăila – SC ECO SA,  SC BRAI-CATA SRL, SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL, dar şi SC  RECUMED SRL Braila pentru sprijin şi pentru premiile semnificative puse la dispoziţie.

Dincolo de orice, speram ca subiectul colectării selective să devină o obişnuinţă în egală măsură pentru municipalitate şi pentru brăileni. precum în alte ţări europene care deja se îndreaptă către economia circulară, economia în care deşeurile devin materie primă. Este prea mult?!? … Nu uitaţi să aduceţi umbrele, eventual colorate,  pe care să le donaţi la standul decoratorilor voluntari ai oraşului. Nu uitaţi să aduceţi becuri şi baterii uzate la standul RoRec şi înregistraţi-vă tot la acest stand pentru a scăpa de aparatura electrică şi electrotehnică veche din casă„, conchide Viorica Alexandru.

N.aut (Armanda Filipine, revista Braila Chirei) Orice acţiune de educaţie civică cu acest subiect este unul destinat mediului şi sănătăţii şi este binevenit. Cu cât mai mulţi participanţi, cu atât mai mulţi convinşi!

 

La Colegiul Economic „Ghica” Braila, concursul international „Extemporal si la dirigentie’

*Au participat aproape 400 de elevi si 155 de profesori din România – de la 185 şcoli, dar şi din Portugalia, Spania şi Republica Moldova

dscn8949      La Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila (str. Dimitrie Bolintineanu nr. 16) a avut loc luni, 30 ianuarie 2017, a doua ediţie a Concursului Naţional cu participare internaţională „Extemporal si la dirigentie”, tema fiind „Toleranţa în mediul şcolar – între prejudecăţi şi realitate” (acum am anuntat https://brailachirei.wordpress.com/2017/01/29/despre-toleranta-concurs-international-la-colegiul-economic-ghica-din-braila/). Activitatea este înscrisa în proiectul educational „Extemporal si la dirigentie”, iniţiat în urmă cu 6 ani. Responsabilii de proiect sunt prof. dr. Doiniţa Zafiu – director Colegiul „Ghica”, prof. Narcisa Leiciu – director adjunct, prof. Camelia Istrate. Coordonatorii proiectului sunt prof. Simona Gianina Muşat, prof. Steluţa Claudia Berechet, prof. Cătălin Fulger Istrate, profesor psiholog Rita Drâmbei – Centrul Judetean Resurse si Asistenta Educationala Braila. in-cancelarie-col-ghica-extemp

dscn8919       Practic, au fost prezentari in cancelarie, directorul Doiniţa Zafiu rostind si un cuvant introductiv explicativ cuvant-deschidere(click pe document in format DOCX pentru detalii)  expozitii in liceu care au fost jurizate de reprezentanti ai organizatorilor si partenerilor. A fost si o expozitie de icoane şi caricaturi realizate de persoane private de libertate din Penitenciarul Brăila, dar si o expozitie culinara – din care oaspetii s-au infruptat cu placere! – realizata de elevii liceului gazda cu ajutorul si competenta maistrelor instructor Teodora Mateiasu si Mariana Dulgheru, de la clase de profil. Cativa tineri au prezentat si un program artistic, cu momente din arta muzicala populara; au fost astfel reprezentate arta populara romanesca, arta populara a minoritatilor – au fost membri ai ansamblurilor de dansuri de la Comunitatea Elena „Parnassos’, de la Comunitatea Romilor/ Tiganilor. Au fost prezenti si Adrian Mavrochefalos – noul presedinte al Comunitatii Grecesti, Veronica Macri de la Comunitatea Greaca, prof. Anton Gina – inspector scoalr care face parte si din Comunitatea Romilor. De asemenea, au participat la eveniment si prof. dr. Catalin Canciu – inspectorul scolar general, prof. Dan Mihai Gheorghita – inspector scolar general adjunct, prof. Ion Aurelia – inspector scolar Educatie permanenta, Activitati extrascolare si Informatica etc.

dscn8958 dscn8928    La editia de concurs s-au înscris elevi şi profesori din 185 de unităţi şcolare din România şi din trei unităţi şcolare din străinătate, respectiv din Portugalia, Spania şi Republica Moldova. S-a concurat in Secţiunea I (dedicată elevilor) – tema ”Da, votez pentru toleranţa la diversitate!” – categoriile desene, colaje, fotografie, filme, flashmob, prezentări în power-point a activităţilor realizate de elevi în şcoala lor/ comunitate (Înscrişi, 357 elevi), in Secţiunea a II-a, respectiv simpozionul dedicat elevilor de liceu şi/sau cadrelor didactice cu tema  „Toleranţa în mediul şcolar – între prejudecăţi şi realitate” – lucrări tip eseu (Înscrişi, 155 cadre didactice şi 19 elevi). Lucrările (desen, colaj, fotografie) participante la prima secţiune a concursului au fost expuse în liceu; Foto de Armanda Filipine in album la https://www.facebook.com/pg/BrailaChirei/photos/?tab=album&album_id=1295277907231462 pe pagina Facebook a revistei Braila Chirei si la https://www.facebook.com/ceig.ro/posts/1810814072539569 pe pagina Facebook a Colegiului „Ghica’. A fost o activitate atractiva si complexa, iar pentru jurii a fost destul de stresant sa trebuiasca sa faca ierarhii acolo unde era clar ca multi copii merita elogii. In jurii au fost si Valentina Chiriac – sef Birou la Biblioteca Judeteana „Istrati” Braila, profesor inv. prescolar Paula Stergarel de la Gradinita PP nr. 47.

Despre toleranta, in pasi de dans – preluare din pagina Facebook a liceului

 

*** Despre Proiectul educational „Extemporal si la dirigentie”

   Argument. Centrată mai mult pe formare de specialişti, uneori şcoala “uită” să formeze oameni. Ori, educaţia înseamnă nu doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major al şcolii, ci şi o formare completă a personalităţii printr-o educaţie civic-morală. În acest sens, un loc important îl ocupă ora de dirigenţie a cărui rol este acela de identificare a aptitudinilor, de cultivare a unui stil de viaţă civilizat în contextul dezvoltării durabile precum şi de stimulare a unui comportament creativ la elevi prin acumularea de cunoştinţe şi prin punerea în contact direct cu problematicile comunităţii din care fac parte. Concursul nostru, prin exemplele de bune practici, prin acţiunile de informare şi sensibilizare, oferă şansa elevilor de a-şi manifesta nu doar dragostea faţă de istoria neamului şi tradiţiile comunităţii, ci şi grija faţă de om şi natură în sensul compasiunii faţă de aproape şi a respectului faţă de realizările acestuia şi mediu. Şi cum ne dorim tineri informaţi şi educaţi, o familie, o şcoală şi o societate organizate armonios şi tolerante la diversitatea etnică, religioasă, culturală, lingvistică, etc., ne-am propus o radiografie asupra domeniului educaţiei toleranţei, în vederea dezvoltării cunoştinţelor şi a competenţelor elevilor, în acest sens.

Scopul proiectului. Reconsiderarea managementului educaţional din perspectivele problematicii adolescenţilor şi ale dezvoltării competenţelor de viaţă şi civice ale acestora, introducerii/menţinerii unui climat de ordine şi disciplină, în viaţa personală şi a comunităţii aparţinătoare, parteneriatului şcoală – comunitate şi a creşterii calităţii învăţământului; toate acestea învederea pregătirii şi participării susţinutea tinerilor la viaţa socio-economică a comunităţii în continuă schimbare. Dintre obiectivele proiectului: abordarea critică a problemelor legate de intoleranţă faţă de diversitatea: etnică, culturală, socială, de gen, convingeri, orientare sexuală, religioasă etc; adoptareainiţiativeiindividualeşidegrupprinimplicareaparticipanţilorînactivităţide elaborare a unor lucrări pe tematica toleranţei la diversitate; realizarea de activităţi de sensibilizare, în 20 unitati scolare participante timp de 5 luni, cu scopul conștientizării comunităţii cu privire la respectarea demnităţii umane şi a diferenţelor existente între oameni. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: Sensibilizarea cu privire la problematica diversităţii şi a nevoii de manifestare a toleranţei în raport cu aceasta; dezvoltarea personalităţii moral – civice şi afective; experimentarea unor comportamente pozitive, de toleranţă la diversitate; formarea unor atitudini de colaborare în ceea ce priveşte schimbul de idei, sentimente şi valori cu alte persoane indiferent de grupul de apartenenţă.

         Sponsori: Cofetăria Caramelo by Vero Brăila şi Pancronex Brăila. 
         Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila; Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi; Capela Căminelor de persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila; Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila; Directia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila; Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Brăila; Administraţia Natională a Penitenciarelor Brăila; Casa Corpului Didactic Brăila; Şcoala Populară de Artă “Vespasian Lungu” Brăila; Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila; Centrul Cultural „Anton Pann” Brăila; Comunitatea elenă din Brăila; Asociatia Română AMMA Bilbao, Spania; Scoala Escola Secondaria PINHEIRO E ROSA, Faro, Portugal; Colegiul Tehnic Feroviar Bălţi, Republica Moldova; 185 unităţi şcolare din ţară.

CS „Micul Print” Braila pregateste Trofeul „Urban’S” Open, editia VI

*In perioada 21 – 24 iulie 2016, la Hotelul Traian *Concurs de sah open copii, juniori si seniori cu premii atractive

Clubul Sportiv de sah „Micul Print” din Braila (https://sahmiculprintbraila.wordpress.com/) – conducator Iulian Preda (foto dreapta sus, de la atelierele de sah din Clubul de vacanta de la Biblioteca Judeteana „Panait Istrati” Braila ) – organizeaza in perioada 21 – 24 iulie 2016 a VI-a editie a competitiei Trofeul „Urban’S’ Open, cu sprijinul Directiei de Sport si Tineret a Judetului (DJTS) Braila. Iulian Preda

Competitia se adreseaza copiilor, juniorilor si seniorilor; sistemul de joc este 7 runde sistem elvetian, omologat FIDE, 90min +30 sec/mutare (se pot acorda 2 bye in primele 5 runde). Sportivii vor prezenta garnitura completa(table,piese,ceas), carnet de joc vizat pe 2016 si viza medicala anuala; 50 lei – taxa participare. Participantii isi platesc cazarea si masa. Criterii de departajare: 1). puncte de joc 2). Bucholtz mediu 3). bucholtz 4). Sonneborn. Arbitru este Gilea Lucian – MF.  afis UrbanS OpenLocul concursului: Hotel Traian, in municipiul Braila. Sedinta tehnica este programata joi, 21 iulie 2016, la ora 15.00. Programul rundelor: runda 1 – joi 21 iulie, ora 16; Runda 2 – 22.07 ora 9;   runda 3 – 22 iulie, ora 15; Runda 4 – 23 iulie, ora 9;   runda 5 – 23 iulie, ora 15; Runda 6 – 24 iulie, ora 9;  runda 7 – 24 iulie, ora 14.

           Se acorda premii atractive. Clasament general: loc 1 – 400 lei, cupa, medalie, diploma; Loc 2 –  300 lei, cupa, medalie, diploma; Loc 3 – 200 lei, cupa, medalie, diploma; Loc  4 – 150 lei, medalie, diploma; Loc 5  – 100 lei, medalie, diploma; Loc 1, primul jucator din Braila – 100 lei, cupa, medalie, diploma; Sportivi grupele 20, 14, 10 ani: Loc 1 –  150 lei, cupa, medalie, diploma; Loc 2  – 100 lei, cupa, medalie, diploma; Loc 3  – 80 lei, cupa, medalie, diploma; Loc 1 fete – 70 lei la grupele 20, 14, 10 ani + cupa, medalie, diploma; Copii 6, 7, 8 ani fete si baieti clasamente separate: Loc 1 – cupa, medalie, diploma; Loc 2 – cupa, medalie, diploma; Loc 3 – cupa, medalie, diploma.

Iulian Preda, sah, Radu Stefanut iul 2016   A VI-a editie a concursului Trofeul „Urban’S’ Open are loc si cu ajutorul unui important sponsor, SC Urban Group SRL – ing. Nuti Matei administrator „care are grija an de an in luna iulie sau august, dupa caz, sa sustina sahul brailean, zonal si nu numai; in anul 2014 am avut sportivi participanti din Germania si am declarat turneu international si sunt convins ca si aceasta editie va fi una de succes! In jurul acestui eveniment sportiv autohton s-a format o comunitate de sahisti tineri, juniori si seniori care au contribuit la cresterea calitativa a factorului uman in societatea noastra„, subliniaza Iulian Preda (foto, cu partenerul Stefanut Radu) care multumesste si pe aceasta cale lui Sorin Bosneag – SC Unita (Hotel Traian) si Georgiana Mihalache, DJTS Braila – Nicusor Hagiu si Paunita Iuga, lui Alin Stoica pentru diplome, Sc Dexter – Camelia Surdu, Primariei Braila – Directia Cultura, Invatamant, Sport si Turism – Andra Marinescu, Bibliotecii Judetene „Panait Istrati”, Tipografiei Korama.

          Parteneri media: Radio Romania Actualitati, publicatia „Pro Braila” (http://www.probr.ro/), revista de cultura si informatie „Braila Chirei”. 

Proiect „Promoting Our Regions In Modern Entrepeneurship – PRIME”, la Inspectoratul Scolar Judetean Braila

*Se deruleaza în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2016, cu fonduri europene prin Erasmus+ * Partenerii straini sunt din Polonia si Turcia 

 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila este coordonatorul Proiectului „Promoting Our Regions In Modern Entrepeneurship – PRIME” derulat prin Programul Erasmus +, Parteneriate strategice, Acțiunea cheie 2, finanțat de Comisia Europeană. Se deruleaza în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2016 alături de partenerii locali SC Double P Media SRL, Centrul de Conservare Brăila, Colegiul Naţional „Nicolae Bǎlcescu”. Partenerii internaționali sunt Consiliul orașului Lodz din Polonia împreună cu partenerii locali Şcoala de Industrie a Modei, Universitatea din Lodz – Facultatea de Management, Centrul Educaţional al Provinciei Aksaray din Turcia cu partenerii locali Universitatea Aksaray – Facultatea de Economie, Camera de Comerţ şi Industrie din Aksaray, Liceul Vocaţional de Comerţ din Aksaray.

A fost  necesar pentru comunităţile noastre sǎ lansăm acest proiect pe tema antreprenoriatului pentru a identifica oportunităţi  de angajare, avantajele şi ameninţările pentru piaţa locurilor de muncă. Se cere  revizuirea curriculumului şcolilor şi universităţilor în materie de antreprenoriat şi promovare prin intermediul unor studii, sondaje, chestionare, focus grupuri, lecţii. Astfel vom fi în măsură să răspundem la nevoia identificată prin stagii de formare, zile ale porţilor deschise, lecţii , noi curricula, participarea şi promovarea la evenimente culturale, vom sensibiliza la dezvoltarea  unor noi locuri de muncă şi stabilirea unor noi societăţi în regiunile noastre„, subliniaza prof. Adina Valentina Mihai (in foto dreapta, impreuna cu prof. dr. Catalin Canciu – inspector scolar general al ISJ Braila, profesorii inspectori Daniela Mihaela Turcu, Cristina Silvia Ritzi si nu numai), inspectorul pentru proiecte educationale la ISJ Braila.

Pâna acum au avut loc cinci întâlniri transnaționale: două în Polonia – în ianuarie 2015 și 2016, două  în Turcia – în aprilie  2015 și 2016, una în România – martie 2015 și un stagiu de formare în România – septembrie 2016.

ISJ 1       Întâlnirea transnațională din Lodz, Polonia (ianuarie 2016) a atins obiectivele proiectului privind dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea expertizei în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale pentru antreprenori  în anumite domenii prin sesiunea de lucru la Departamentul Educației din Lodz și la Universitate de Management, cercetarea tematică la EC1 (spațiul unei termocentrale dezafectate a fost valorificat în scop cultural și recreativ – centrul educațional – Planetarium), întalnire de informare cu un antreprenor local – producător de textile – în Rzgów, exemple de bune practice în școlile vocaționale poloneze pentru copiii cu dizabilități.

Întâlnirea transnațională din Aksaray, Turcia (aprilie 2016) a atins obiectivele proiectului privind  perfecţionarea pregătirii profesionale a tinerilor din zona Aksaray și  îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare prin discuțiile cu reprezentanții Directoratului de Educație din Aksaray și participarea la un curs de formare a tinerilor antreprenori la Camera de Comerț din Aksaray. ISJ 2

ISJ 3         În data de 21 aprilie 2016 a avut loc evenimentul de multiplicare al proiectului, la Centrul Europe Direct din statiunea Lacu Sărat (judet Braila), unde au fost invitați 15 participanți locali, reprezentanți ai comunității locale din domeniul educației și antreprenoriatului dar și 21 de participanți străini din 7 țări europene precum Turcia, Bulgaria, Spania, Franța, Italia, Grecia și Letonia. Evenimentul de multiplicare s-a desfășurat ca un atelier de lucru pe teme de antreprenoriat și de promovare a regiunii noastre dar și de prezentare și diseminare a produselor realizate în proiect: Broşura „Şcolile şi universitǎţile comunicǎ clar obiectivele lor pe site – BRANDNAME PERFECT NAME” și a studiului de caz „Meserii Tradiţionale şi moderne în regiunile noastre – exemple de bunǎ practicǎ”.

În perioada 23 – 27 mai 2016, Inspectoratul Școlar Județean Brăila va fi gazda ultimei întâlniri transnaționale având ca obiectiv dezvoltarea unui set de instrumente, în scopul  elaborării unei descrieri a locurilor de muncă specifice fiecărei regiuni partenere.

„Micul antreprenor brǎilean”, activitate la Şcoala „Mihai Viteazul”

*In  Global Entrepreneurship Week 2015 * Cu elevii claselor a IV-a, parteneri ai Organizaţiei Junior Achievement România în Proiectul de educaţie antreprenorialǎ şi de dezvoltare a abilitǎţilor de viaţǎ „Oraşul nostru”

 

Sc  Viteazul 3       Elevii claselor a IV-a ai Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Brǎila, parteneri ai Organizaţiei Junior Achievement România în Proiectul de educaţie antreprenorialǎ şi de dezvoltare a abilitǎţilor de viaţǎ „Oraşul nostru”, au desfǎşurat în data de 19 noiembrie 2015 o activitate sub genericul „Micul antreprenor brǎilean”. Evenimentul a fost coordonat de  învǎţǎtoarele Vasilica Datcu, Antoneta Panfile, Florica Mihai-Stanciu şi Daniela Bobocea, cu sprijinul directorului Dorina Boiangiu. Tinerii au avut un invitat, pe Ana Maria Rǎuţǎ – întreprinzator, care şi-a prezentat cu deosebit tact, utilizând un limbaj adecvat vârstei copiilor, povestea de viaţǎ ca om de afaceri. Invitatul a fost astfel un voluntar în Global Entrepreneurship Week 2015 (mereu în treia sǎptǎmânǎ din noiembrie) în care se înscrie activitatea educaţie antreprenorialǎ.  Sc  Viteazul 1

Primul moment a fost o scurtǎ poveste, ilustratǎ de învǎţǎtoarea Bobocea, despre rǎdǎcinile noastre ca neam, cu referire la trecutul localitǎţii natale. Povestea rostitǎ şi ilustratǎ sub forma unui copac cu rǎdǎcini puternice a fost urmatǎ de un scurt film de prezentare al Brǎilei vechi. Copiii au recunoscut clǎdiri, monumente simbolice ale oraşului, portul – cum era altǎdatǎ, majoritatea obiectivelor aparţinând centrului vechi al oraşului. S-a purtat o scurtǎ discuţie referitoare la aspectul de azi al oraşului şi de cei care au contribuit la dezvoltarea sa. Sc  Viteazul 2

Sc  Viteazul 4        În aceastǎ astmosferǎ a luat cuvântul invitata care a prezentat povestea lansǎrii şi creşterii afacerii sale, accentuând aspectele importante care îi pot inspira şi educa pe elevi. Cadrele didactice au condus discuţia, iar elevii au interacţionat permanent adresând întrebǎri invitatei şi ascultând cu atentie rǎspunsurile: „Ce înseamnǎ antreprenoriatul în viaţa invitatei?”, „Care sunt trǎsǎturile sale personale care conteazǎ cel mai mult pentru succesul afacerii sale?”, „Cum a devenit antreprenor?”, „Care este povestea lansǎrii afacerii sale?”, „Care sunt avantajele şi dezavantajele în aceastǎ carierǎ?”, „Care au fost succesele şi esecurile antreprenoriale?”, „Ce a învǎţat din ele?”, „Ce sfaturi are pentru elevi?” Copiii au realizat o paralelǎ cu povestea „Conducta de milioane”, studiatǎ anterior în proiect.

Sc  Viteazul 5    Copiii au considerat activitatea deosebit de interesantǎ şi atractivǎ, un succes; pe ritmurile piesei mzicale „Valurile Dunǎrii”, toţi cei prezenţi au completat pe post oficce stikers stǎrile, învǎţǎmintele zilei şi au format cu acestea coroana copacului cunoaşterii schiţat la începutul întâlnirii.

 

ARIN, ultima întâlnire în Proiectul PERSPECTIVE

* Sâmbătă – 6 iunie 2015, la Casa „Goanga’ de la ora 11.00 are loc o masă rotund pe tema regenerării urbane * Participă partenerii din proiectul derulat de asociaţia brăileană de mediu, reprezentanţi ai instituţiilor din Bulgaria, Italia, Portugalia, România, Turcia

În 5 şi 6 iunie 2015, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Asociaţia ARIN (http://www.arin.ro/), în calitate de coordonator de proiect, organizează la Brăila ultima întâlnire între partenerii proiectului Grundtvig „PERSPECTIVE – PEople for Regenerated SPaces – Environmental Culture Towards InvolVEment” (Cetățeni pentru spații regenerate – cultură de mediu versus implicare) – mai multe informatii la www.grundtvigperspective.weebly.com. In proiect, ARIN are parteneri instituţii din Bulgaria, Italia, Portugalia, România – localitatea Reşiţa şi Turcia. PERSPECTIVE

Unul dintre evenimente are loc in 6 iunie 2015, la Casa memorială „Petre Stefănescu-Goangă (municipiul Braila, Piaţa Poligon nr. 2) începând cu ora 11.00, conform agendei Arin, invitatie (click pe documentul in format PDF pentru detalii). Practic, se va derula o intâlnire gen masă rotundă, cu tema „Regenerare urbană în contextul <capitală europeană a culturii>”, aceasta si pentru că Asociaţia ARIN sprijină iniţiativa „Brăila – Capitală Europeana a Culturii 2021” (site al asociatiei cu logo si link permanent pe Braila Chirei).

Regenerarea urbană este un proces complex, care implică atât domeniul „mediu” cât şi domeniile „social”, „economic”, „bună guvernanţă” ş.a.m.d. Participarea cetăţenilor pe parcursul procesului de regenerare este un factor hotarîtor pentru succesul acestuia. Pe parcursul proiectului s-au identificat bune practici, modalităţi de a evita greşeli, s-au facut schimburi de experienţă şi a fost început un proces de implicare a comunităţilor în vederea regererării unor zone degradate. Cu ocazia acestei întâlniri, partenerii vizitează şi câteva locuri din Brăila şi vor avea ocazia să cunoască unele aspecte specifice acestui oraş”, Codruţa Nedelcu – director executiv ARIN.

Scoala Cazasu (Braila), vizita Erasmus in Polonia

* Au participat la intalnirea din orasul Slupsk, intre 13 –  17 aprilie 2015, echipe de proiect din tarile partenere: Lituania, Grecia, Polonia, Romania, Turcia * Proiectul “Minte sanatoasa in corp sanatos” se deruleaza pana in 2016

Scoala Gimnaziala Cazasu, judetul Braila, deruleaza  in perioada 2014 – 2016 Proiectul de parteneriat strategic scolar “Minte sanatoasa in corp sanatos” in programul european Erasmus+. Obiectivul principal este promovarea in randul copiilor a unui stil de viata sanatos printr-o dieta corecta, petrecerea timpului liber in natura si practicarea unor activitati sportive in mod constant. Parteneri in proiect sunt scoli din Lituania, Grecia, Polonia, Turcia. Echipa de la Scoala Cazasu implicata in proiect este alcatuita din prof. Matetovici Elena – coordonator, prof. Mazalu Ionut, prof. Florea Lilia si prof. Negoita Stefan.

In saptamana 13 – 17 aprilie 2015 a avut loc prima intalnire de lucru a profesorilor din cadrul proiectului. Elena Matetovici expune, pe scurt, cateva aspecte ale vizitei poloneze.

in Polonia       La aceasta activitate din Polonia, orasul Slupsk, Szkola Podstawowa z Oddzialami Przyszpitalnymi nr 9, au participat profesori din Romania, Grecia, Turcia, Lituania, coordonatorul proiectului si echipa sa fiind din Polonia. In tot acest timp au fost organizate zilnic sesiuni de lucru la activitatile proiectului: evaluarea activitatilor deja realizate si proiectarea in detaliu a celor ce urmeaza a se desfasura. 

           Din echipa poloneza facand parte si un formator specializat in utilizarea programului de calculator publisher pentru realizarea revistelor online, in program a fost si un workshop pe acest domeniu. Activitatea de lucru in echipa pentru planificarea riguroasa si eficienta a fiecarui moment din proiect a fost presarata cu invitatii de participare la orele din scoala, la o competitie pe tema europeana in care profesorii vizitatori au fost inclusi in echipajele elevilor polonezi si au interactionat cu acestia, la un moment festiv de decernare a premiilor de la un festival al Marii Baltice care avusese loc anterior si la care a participat primarul localitatii, la o ora de educatie fizica speciala, pentru profesori, de nordic walking (mers cu bete speciale de sprijin) intr-un parc din vecinatatea scolii.

            Grupul profesorilor din Scoala Cazasu s-au intors intors din aceasta activitate incarcati de informatii utile pentru desfasurarea proiectului Erasmus+ dar si despre o scoala cu un ethos puternic, despre un sistemul educational eficient, despre diverse aspecte sociale locale si nationale din Polonia.

* * *

In proiect se deruleaza urmatoarele tipuri de activitati: competitii artistice, realizarea unui ziar online, jurnalul elevului despre alimentatie si activitate sportiva pe parcursul unei luni, scenarii ale lectiilor de educatie fizica, concursuri si rebusuri online referitoare la dieta sanatoasa si timp liber activ, intalniri cu specialisti nutritionisti, medici, sportivi, prieteni, parinti, bunici care au un stil de viata sanatos, exemple de meniuri sanatoase, desenarea unor harti si realizarea unor brosuri cu locuri ce ofera facilitati sportive si diverse locatii unde se poate petrece timpul liber, activitati educative ce au ca scop identificarea riscurilor imbolnavirilor si la dezvoltarea comportamentelor preventive.