„Drăgaica – zâna cu parfum de miere”, la Muzeul Brăilei „Carol I”

*Eveniment la secţia Etnografie în 24 iunie 2019 de la ora 11.30 *Invitatul este scriitoarea Cezarina Adamescu din Galaţi

     Sărbătoarea populară de Sânziene va fi celebrată la Muzeul Brăilei „Carol I” – Secția Etnografie coordonată de muzeograf Gabriela Cloşcă – cu ajutorul literaturii şi muzicii. Astfel, luni – 24 iunie 2019 – de la ora 11.30 la sediul din strada Polonă nr. 14 va avea loc o întâlnire sub genericul „Drăgaica – zâna cu parfum de miere” cu un invitat special – scriitoarea Cezarina Adamescu din Galaţi. Prezintă Violeta Craiu (nume real Georgeta Cîrjan), scriitor. Moderator va fi, ca şi la celelalte întâlniri, mueograf dr. Brînduşa Ilie. Din programul zilei fac parte şi momente de dans popular susținute de ansamblul Școlii Populare „Vespasian Lungu” Brăila coordonat de prof. Neculai Ciurea.

Activitatea este organizată în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași, Reprezentanţa Galaţi-Tecuci și este parte integrantă a proiectului „Interferenţe culturale interetnice”. În programul parteneriatului au desfăşurate întâlniri cu scriitorii Angela Baciu https://brailachirei.wordpress.com/2019/01/16/intalnire-cu-angela-baciu-la-braila/, Victor Cilincă https://brailachirei.wordpress.com/2019/02/27/o-carte-la-ceai-lectura-publica-cu-scriitorul-victor-cilinca-la-braila/, Valeriu Valegvi https://brailachirei.wordpress.com/2019/02/21/intalnire-cu-scriitorul-valeriu-valegvi-la-braila/. De asemenea, Violeta Craiu şi-a lansat aici recentul volum, „Alidada” https://brailachirei.wordpress.com/2019/04/15/violeta-craiu-lansarea-cartii-alidada-poeme-drumaresti-la-braila/ 

** *„Drăgaica” sau „Sânzienele” este un ritual agrar practicat în Moldova, Muntenia și Oltenia, în preajma solstițiului de vară, de obicei în data de 24 iunie, și are ca scop prosperitatea și protecția culturilor de cereale. Data de 24 iunie, devenită destul de recent şi Ziua mondială a IEI , a fost serbată de muzeul brăilean şi printr-o întâlnire cu elevi, desfăşurată vineri, 21 iunie 2019, de ora 11.00 la Centrul Social din Lacu Dulce (în municipiul Brăila) sub genericul „Drăgaica și Ziua Universală a Iei”, eveniment în proiectul „Prin cultură, mai aproape de copiii din Lacu Dulce” − cu muzeograf dr. Brânduşa Ilie.

** * Informaţii în format foto şi video de la eveniment vor fi disponibile şi pe paginile https://www.facebook.com/ArmandaFilipine şi https://www.facebook.com/BrailaChirei/ unde vă invit să fiţi la curent (cu un simplu LIKE infomaţia ajunge mai uşor la dumneavoastră).

Acord UE – Romania pentru fondurile europene din 2014 – 2020

Acordul de parteneriat pregătește terenul pentru investirea a 23 miliarde euro pe cinci fonduri structurale și de investiții europene

                     A fost adoptat acordul de parteneriat al UE cu România, acord ce stabilește strategia de utilizare optimă, în întreaga țară, a fondurilor structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020. Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune (în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor), precum și a 8 miliarde euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane euro pentru sectorul pescuitului și pentru cel maritim.

                       Acordul de parteneriat include cinci fonduri structurale și de investiții europene (fonduri ESI): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Alocările disponibile în cadrul acestor fonduri sunt după cum urmează: 10,726 miliarde euro (FEDR), 6,935 miliarde euro (FC), 4,774 miliarde euro (FSE), 8,016 miliarde euro (FEADR) și 0,168 miliarde euro (EMFF).

                   Investițiile UE au ca scop atenuarea șomajului, stimularea competitivitatii, creșterea economică prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele rurale. De asemenea, se presupune ca investițiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea socială și vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient.

       Johannes-Hahn           Johannes Hahn (foto stanga) – comisarul pentru politică regională – a declarat despre acest acord: „Am adoptat un plan de investiții strategic, vital, care așează România pe calea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în următorii 10 ani. Acest Acord de parteneriat reflectă determinarea comună a Comisiei Europene și a României de a utiliza în modul cel mai eficient fondurile UE – investițiile noastre trebuie să aibă caracter strategic, conform noii politici de coeziune – care să vizeze în mod preponderent economia reală, creșterea economică sustenabilă și investițiile în oameni. Însă obiectivul major nu este viteza, ci calitatea, iar în lunile următoare suntem pe deplin dedicați să negociem cel mai bun rezultat posibil în ceea ce privește investițiile realizate din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020. Pentru a asigura derularea unor programe de o bună calitate este nevoie de angajament din partea tuturor părților implicate. Această strategie de investiții are la bază importanta contribuție pe care România o realizează deja prin susținerea UE în atingerea unor obiective ale acesteia și anume creșterea inteligentă, incluziunea socială și atenuarea efectelor schimbărilor climatice. În prezent, România are o bază solidă în acest Acord de parteneriat, care implică toate fondurile structurale și de investiții și care imprimă o direcție strategică viitoarelor programe care vor stimula inovarea, vor transforma IMM­urile române în modele de creștere și vor asigura competitivitatea României în sectoare în creștere, precum TIC, energia, ingineria, nanotehnologiile sau bioeconomia. Fondurile ESI susțin regiunile și orașele din România pentru a face față acestor provocări”. 

                    Dacian Cioloș (foto dreapta) – comisarul pentru agricultură și dezvoltare ruralăDacian Ciolos

„Prin adoptarea Acordului de parteneriat am realizat un pas important în crearea unui cadru strategic pentru utilizarea cu succes a tuturor fondurilor structurale și de investiții europene în România. Sper că îmbunătățirea coordonării între fonduri va fi reflectată într-o creștere a eficienței și a sinergiei în implementarea programelor, într-o rentabilitate mai mare a sumelor investite din fondurile UE și într-un impact pozitiv tangibil pentru economia României și pentru cetățenii ei. Este important ca beneficiile creșterii economice și ale creării de locuri de muncă să fie vizibile nu doar în orașe, ci și în mediul rural, unde, în prezent, toate fondurile structurale și de investiții pot avea efecte mai mari prin intermediul unor instrumente îmbunătățite. De asemenea, îmi exprim satisfacția că programul de dezvoltare rurală al României a fost deja transmis Comisiei și, în prezent, este în curs de examinare. Va fi unul dintre cele mai mari programe de dezvoltare rurală din UE și, dacă fondurile sunt utilizate în mod judicios, iar programul este bine implementat, acesta va oferi oportunități agricultorilor și părților interesate din mediul rural pentru a face față provocărilor cu care se confruntă. Împreună cu politica agricolă comună reformată, fondurile de dezvoltare rurală oferă numeroase instrumente pentru a dezvolta și a diversifica economia rurală din România, sporindu-i competitivitatea și îmbunătățind, în același timp, administrarea resurselor naturale”. 

László Andor             László Andor (foto stanga) – comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune: „În perioada 2014-­2020, din Fondul social european vor fi disponibile 4,77 miliarde EUR pentru a ajuta România să crească nivelul de ocupare al forței de muncă și să reducă sărăcia, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu recomandările UE specifice fiecărei țări. Prioritățile majore alese de România pentru a fi finanțate din FSE includ șomajul în rândul tinerilor, îmbunătățirea relevanței pentru piața muncii a învățământului și a formării profesionale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a minorității rome și îmbunătățirea eficienței și a calității administrației publice și ale sistemului judiciar”.

Maria Damanaki (foto dreapta) – comisarul pentru afaceri maritime și pescuit: Maria Damanaki

Ca și în cazul tuturor celorlalte fonduri, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime are ca obiective realizarea de investiții și crearea de locuri de muncă la nivelul comunităților locale. În România, fondul va sprijini proiecte vizând reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemului marin. De asemenea, fondul va contribui la diversificarea produselor pescărești și de acvacultură actuale. În spiritul noii politici comune în domeniul pescuitului, „Bruxelles-ul” nu va indica în amănunt modul în care ar trebui cheltuit fiecare cent; în schimb va lăsa la latitudinea specialiștilor din România, care își cunosc cel mai bine meseria, industria și regiunile locale, alegerea modalităților de acțiune în vederea asigurării unui viitor sustenabil”.

Legea parteneriatului public-privat, reclamata la Curtea Constitutionala

* Sesizarea a fost facuta de membrii ai PDL si PNL pe motiv ca prevederi din actul normativ nu conduc decat la posibilitati sigure… de fraudare

CCR_Bun-300x300          Intr-un comunicat transmis in 19 iunie 2014 se arata ca „PDL şi PNL au sesizat Curtea Constituţională în ceea ce privește noua lege privind parteneriatul public-privat inițiată de Guvernul Ponta, lege aprobată de Parlament în forma inițială, după respingerea cererii de reexaminare a Președintelui„.

Legea votată de majoritatea PSD-UNPR-PC păstrează aceleași formulări care deschid calea unor contracte păguboase pentru statul român de tipul Bechtel și pun pe fugă orice investitor serios. De altfel, se vede și prin eșecul Comarnic – Brașov că Guvernul Ponta este incapabil să gestioneze proiecte cu parteneri privați, să convingă finanțatorii că investiția lor este în siguranță. Prin noua lege se introduce posibilitatea modificării unilaterale sau rezilierii contractului de parteneriat public – privat  de către partenerul public prin invocarea de ”motive excepționale legate de interesul național sau local”. Legea nu definește criteriile prin care vor putea fi stabilite ”motivele excepționale”. De asemenea, se introduce posibilitatea înlocuirii partenerului privat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire și fără a prelua din noua Directivă europeană exact în ce cazuri se poate aplica”, explica deputatul Alexandru Nazare – vicepreşedinte PDL şi coordonator al portofoliului Fondurilor Europene în Guvernul Alternativă, presedinte al Organizatiei Judetene PDL Braila. penita

De asemenea, Nazare consideră că prin posibilitatea modificării și rezilierii unilaterale a contractelor de parteneriat public-privat și înlocuirea partenerilor privați fără noi proceduri de atribuire se încalcă principiile egalității de tratament și transparenței decizionale: ”Aceste principii, garantate și prin Constituția României, asigură protecția investitorilor, dar și un mai bun control asupra cheltuirii banilor publici. Cu cine vom face noi parteneriate public-private dacă oricine vine ar trebui să își asume de la bun început că poate avea oricând contractul modificat sau reziliat? Ce garanții avem noi că un baron local nu va înlocui partenerul privat selectat transparent printr-o firmă de casă?”.

 

 

Educatia pentru patrimoniu, final de proiect la Scoala Tichilesti

* Proiectul educațional ”Să descoperim și să cunoaștem valorile istorice și tradițiile satului nostru” a fost un parteneriat cu Muzeul Brăilei și Biserica Sfintii Voievozi din comuna Tichilești

        vizita la muzeu          La Școala Gimnazială Tichilești din județul Brăila se derulează vineri,11 aprilie 2014, ultima activitate din cadrul Proiectului educațional ”Să descoperim și să cunoaștem valorile istorice și tradițiile satului nostru”, proiect desfășurat în parteneriat cu Muzeul Brăilei și Biserica Sfintii Voievozi din comuna Tichilești.

                Elevii claselor VII – VIII îndrumați de prof. Bulancea Valentina vor invita la activitate pe meșterii comunei Tichilești domnul Rentea Gheorghe și domnul Condruț Dumitru , pentru a le mulțumi acestora pentru că le-au descoperit tainele meșteșugurilor tradiționale ale satului, în diferite etape pe parcursul derulării proiectului. La activitatea la care vor fi prezenți domnul director al școlii prof. Băceanu Dorin Gabriel, reprezentanții Muzeului Brăilei – Gabriela Cloșcă,Viorel Stoian (in foto, explicand tinerilor semnificatia exponatelor muzeale), și părintele paroh Narcis-Gabriel Boabeș, elevii vor expune lucrările realizate de ei pe tema ”Redescoperirea meșteșugurilor uitate”.

La https://www.facebook.com/EducatiaPentruPatrimoniu gasiti amanunte despre acest interesant proiect. Tot de aici am preluat o imagine cu elevii in vizita la muzeul brailean

PDL cere demiterea ministrului Fondurilor Europene

* Deputatul Alexandru Nazare:România pierde 3,8 miliarde de euro pe actualul exercițiu financiar datorită incompetenței lui Teodorovici

În conferința de presă susținută la sediul central al PDL, astăzi, 12 ianuarie 2014, deputatul Alexandru Nazare (foto) – lider al Organizației politice brăilene – a subliniat că  ”respingerea pentru a treia oară a Acordului de Parteneriat 2014-2020 de către Comisia Europeană reprezintă o palmă serioasă dată Guvernului Ponta, care nu a reușit să răspundă concret la întrebările pertinente ale CE cu privire la obiectivele României”.  PDL condamnă comportamentul guvernanților USL în privința problematicii fondurilor europene și solicită refacerea Acordului de Parteneriat în urma unor dezbateri parlamentare serioase asupra Strategiei de dezvoltare și a obiectivelor de dezvoltare ale României.  Alexandru-Nazare

Comisia Europeană își exprimă rezerva generală asupra acestui document. Aceasta însemnă că nu au avut ce să evalueze. Guvernul Ponta a trimis la Bruxelles un document stufos, polologhie, cifre fără legătură, fără coerență, fără niște obiective strategice, iar Comisia Europeană a respins acest document pentru a treia oară. Ponta nu a reușit să păcălească oficialii europeni cu cifre fără nicio legătură între ele, inserate incoerent într-un document stufos de 200 de pagini și nu va reuși să-i păcălească nici pe români că absorbția fondurilor merge bine de vreme ce investițiile și locurile de muncă lipsesc”, a arătat Nazare, care deține la nivel central poziția de vicepreședinte al PDL pentru politici economice, mediul de afaceri și fonduri europene.

Premierul Ponta, de oriunde s-ar ascunde (…) să-l demită pe ministrul Teodorovici care, pe lângă faptul că nu a fost în stare să obțină un acord al CE pe acest document, a realizat contraperformanța de a recunoaște public că România pierde 3,8 miliarde de euro din fonduri europene pe actualul exercițiu financiar. Întârzierea cu care Guvernul Ponta gestionează programarea 2014-2020 o să ducă România în situația în care nu va absorbi niciun euro în anul 2014 din viitorul buget. Întârzierea ascunde în spate o gravă neînțelegere în cadrul USL despre cum se împart banii. Nu știu cum să-și împartă banii, nu știu pe ce să împartă banii pentru ca toți baronii USL să fie mulțumiți și din această ceartă între baroni practic au ajuns să transmită o polologhie la Bruxelles crezând că pot să păcălească”, a mai afirmat Alexandru Nazare.

 

 

Sedinta Consilului Judetean Braila, aprilie 2013

Consilierii judeteni sunt convocati penru data de 30 aprilie 2013, de la ora 13.00 la sedinta ordinara aferenta lunii in curs, aprilie 2013. Ca de obicei, reuniunea condusa de Gheorghe Bunea Stancu – presedintele Consiliului Judetean (CJ) Braila – are loc in sala mare a Prefecturii Braila. Chiar daca nu fac paret din prezidiul sedintei, ca la municpiu – spre exemplu, cei doi vicepresedinti sunt prezenti, respectiv Florin Mija (USL – PSD), Ovidiu Nechita (USL – PNL), ales in functie in sedinta din 7 martie 2013 inlocuindu-l pe Catalin Boboc, ales senator.

100_8258  Foto de la o alta sedinta CJ din acest an

Ordinea de zi propusa pentru sedinta CJ este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al d-lui Musceleanu Gabriel-Monu si declararea “vacant” a locului detinut; 2. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 3. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de concesionare pentru o perioada de 2 ani a terenului in suprafata de 436,96 ha(lot 3), aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, amplasat in perimetrul comunei Vadeni, judetul Braila; 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila; 5. Proiect de hotarare privindaprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2013; 6. Proiect de hotarare privind Acordul de partneriat intre Consiliul Judetean Braila, municipiul Braila, Inspectoratul Scolar Judetean Braila, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Liceul Tehnic „Änghel Saligny”, Colegiul National „Nicolae Balcescu”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga’, Liceul cu Program Sportiv in vederea cresterii sigurantei si prevenirii infractionalitatii in unitatile de invatamant;  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea activitatilor specifice Inspectoratului de Politie al Judetului Braila pe anul 2013; 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Brăila pentru anul şcolar 2013-2014; 9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii din domeniul privat al judetului Braila in administrarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, a unei platforme mobile pentru persoanele cu dizabilitati; 10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei actualizate faza Expertiza tehnica +DALI+PT+DE+CS  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare statie de pompare apa incendiu Casa de Cultura pentru Tineret Braila – Gospodaria de apa”; 11. Proiect de hotarare privind mentinerea valabilitatii ‘’Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila”, pana la data de 31.12.2013; 12. Informare privind executia bugetului propriu al judetului Braila la trimestrul I al anului 2013; 13. Diverse.