Arhive etichetă: predare

Conferința judeteană ”Cum predăm despre Holocaust în școli”, la Brăila

*Eveniment organizat de Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean în 27 ianuarie 2020

     Casa Corpului Didactic Brăila, prof. dr. Cristina Elena Anton director, si Inspectoratul Scolar Judetean Braila, prof. Viorel Botea inspector școlar general, au organizat Conferința judeteană ”Cum predăm despre Holocaust în școli” în data de 27 ianuarie 2020. S-au oferit diplome, 

        Motivații: Holocaustul reprezintă una din temele de strictă actualitate, atât prin valenţele sale educative, cât şi prin cele moral-civice; cunoaşterea adevăratelor sale dimensiuni este esenţială pentru educaţia în spirit democratic şi tolerant a tinerei generaţii; victimele Holocaustului au fost OAMENI (nota red. Și Brăila a avut victime, ba încă și supraviețuitori), care au avut propria lor viață; studierea și înțelegerea Holocaustului contribuie la o mai bună înțelegere a problematicii drepturilor omului în epoca contemporană.

       De ce este nevoie de predarea Holocaustului? Pentru că Holocaustul reprezintă unul dintre subiectele istorice sensibile aparţinând secolului al XX-lea, iar cunoaşterea adevăratelor dimensiuni ale Holocaustului este absolut esenţială pentru combaterea intoleranţei şi xenofobiei, pentru educaţia în spirit democratic şi tolerant a tinerei generaţii, a valenţelor sale educative, cât şi prin cele moral-civice.

         În timpul predării trebuie să ţină seama de anumiţi factori, absolut necesari demersului didactic: (1) nivelul de vârstă şi de cunoştinţe ale elevului; (2) durata orei de curs; (3) strategia didactică adecvată – metode didactice adecvate (profesorul de istorie este prin excelență un tradiționalist); (4) materialele didactice utilizate (manuale, auxiliare etc.); (5) interrelaţionarea istoriei cu alte discipline (literatura, artele plastice, educaţia civică)- deschiderea către interdisciplinaritate

       Cum să predăm temele privind Holocaustul? Apelând la principiile şi valorile educaţiei cetăţeneşti şi democratice, cultivând valori şi atitudini în rândul elevilor (ex: toleranţa, înţelegere şi respect reciproc etc.), apelând la metodele activ-participative (ex. Elevii formulează păreri proprii, demonstrații, dezvoltându-se problematizarea, gândirea critică, multiperspectivitatea, analiza comparativă etc.), dezbateri pe marginea surselor istorice de orice fel; elevii realizează proiecte pe această temă.

Patrimoniul cultural naţional mobil al judeţului Brăila, îmbogăţit cu două artefacte

*Un inel sigilar, sec. XIV-XVI, şi un topor din perioada eneolotică au fost predate Muzeului Brăilei „Carol I” de Direcția Județeană pentru Cultură Brăila * Obiectele au fost recuperate de Serviciul de Investigații Criminale – Biroul de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului și Grupări Infracționale din IPJ Brăila

Brăila şi-a îmbogăţit patrimoniul cultural mobil cu două obiecte valoroase, graţie activităţii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului și Grupări Infracționale. Obiectele descoperite de agenţii Poliţiei au fost primite de Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Brăila – director executiv Ana Hărăpescu – care, la rândul ei, le-a predat instituţiei muzeale brăilene. Predarea-primirea a avut loc în data de 20 iulie 2018, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Brăila din strada Mihai Eminescu nr. 10-12, dr. Stănică Pandrea – şef Secţia Arheologie de la Muzeul Brăilei „Carol I”- fiind cel care a semnat de primire. 

    Crele două două obiecte sunt (1) Inel sigilar (sec. XIV – XVI) clasat în categoria juridică ”TEZAUR” cu OMCIN nr. 2502/ 25.07.2017; (2) Topor/ Ciocan (perioada Eneolitică) clasat în categoria juridică ”FOND” cu OMCIN nr. 2644/ 25.09.2017, însoțite de documentele lor obligatorii (Ordinele de clasare, Fișele standard, Hotărârile CNMC de clasare, Certificatele de clasare), în temeiul Art. 46 alin. (2) din Legea nr. 182/ 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicată, care dispune: Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii va decide asupra instituţiei căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective”. 

         Procedura de clasare a celor două bunuri culturale mobile a fost inițiată și realizată de Direcția Județeană pentru Cultură Brăila, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicată, respectiv ale Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile aprobate prin Hotărârea nr. 886 / 2008, iar bunurile menționate mai sus au fost predate instituției noastre de reprezentanții Serviciului de Investigații Criminale – Biroul de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului și Grupări Infracționale din Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila.

        „Ținem să mulțumim și pe această cale, atât Experților atestați de Ministerul Culturii și Identității Naționale – dr. Silviu Oța și dr. Vasilica Cuculea Sandu care ne-au sprijinit în realizarea promptă a expertizelor necesare clasării, cât și Inspectoratului de Poliție Județean Brăila care, prin serviciul său de specialitate, a salvat două bunuri de patrimoniu  a căror  valoare culturală deosebită a fost stabilită de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor„, se subliniază în materalul transmis de Compartimentul Patrimoniu Cultural Național Mobil și Imaterial din DJC Brăila. 

Invitatie pentru profesori inimosi: proiectul ”Predau diversitate la orele mele și elevilor le place!”

* Derulat de Centrul pentru Jurnalism Independent, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2016 în cadrul Fondului ONG în România, presupune selecția a 20 cadre didactice pentru o școala de vară specială * Dosarele de înscriere se primesc până cel târziu in 15 iulie 2015  

CIJ Centrul pentru Jurnalism Independent coordonat de Ioana Avadanei caută douăzeci de profesori de liceu inimoși și entuziaști pentru proiectul ”Predau diversitate la orele mele și elevilor le place!” care se derulează în perioada mai 2015 – aprilie 2016. N.red. (Armanda Filipine, revista de cultura si informatie Braila Chirei) Superbă tematică! Sunt un pic invidioasă pe inițiatori… Sper să aud că s-au inscris atât de mulți profesori încât a fost tare grea selecția! Abia aștept să văd rezultatele!

În cadrul programului vom elabora un toolkit multimedia pe teme de diversitate și multiculturalism, care va conține descrieri ale cadrului legal, exemple de lecții, materiale video sau articole de presă utilizabile în predarea la clasă sau în activități extrașcolare. Participanții vor colabora la elaborarea lui și, în ultima săptămână a lunii august, vor participa la o școală de vară susținută de Heidi Biseth – reputată specialistă norvegiană în științele pedagogiei – alături de experții CJI, în care vor deprinde metode atractive de predare și de antrenare a comunității în proiectele școlii. În lunile care vor urma școlii de vară, fiecare participant va organiza, în școala și comunitatea sa, activități în care va implica elevi, alți profesori, părinți și reprezentanți ai presei locale„, subliniază organizatorii.

Înscrierile se fac în baza unui dosar care cuprinde CV-ul, din care să reiasă preocuparea anterioară a candidatului pentru tematica diversității, descrierea unei activități (didactice sau extrașcolare) în care candidatul a utilizat metode non-conformiste de predare sau de angajare a elevilor/comunității și un scurt eseu în care să descrie modul în care va putea aplica în activitatea sa cunoștințele și abilitățile dobândite în cursul școlii de vară. Materia sau specializarea candidaților nu este relevantă („Da, și profesorii de fizică pot aplica, dacă demonstrează că pot include elemente de diversitate la orele lor!” – sublinierea organizatorilor). Termenul limită de depunere a candidaturilor este 15 iulie 2015. Candidaturile vor fi trimise în format electronic, la adresa staff@cji.ro  sigla_SEEAGrants

Detalii logistice legate de școala de vară vor fi comunicate candidaților selectați. Toate costurile legate de participarea la program vor fi acoperite de organizatori. Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la staff@cji.ro Persoană de contact: Mihaela Danga – director adjunct al CJI. Telefon: 0723 193197

”Predau diversitate la orele mele și elevilor le place!” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014 ( www.eeagrants.org) în cadrul Fondului ONG în România.

Cum se predă știința la clasa I? Cu dragoste pentru copii! – la cerc pedagogic în Brăila

* Învățători ai claselor I, din Cercul pedagogic nr. 5 – responsabil Adina Pavlovschi, s-au reunit la Școala ”Puskin” unde au urmarit si un frumos program artistic

134         Cercul pedagogic nr. 5 al învățătorilor care predau la clase I, grupa A, s-a reunit în Săptămâna luminată – în 24 aprilie 2014, la Şcoala Gimnazială ”A. S. Pușkin” din municipiul Brăila. Am primit  (aut. Armanda Filipine, revista de cultură și informație Braial Chirei) cu bucurie invitația de a participa la întâlnire din partea prof. grad I Adina Pavlovschi (foto în picioare, imaginea din stânga) de la Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” – responsabil de cerc, care a fost și moderator; am fost în alte ocazii la Școala ”Băncilă„ unde Adina Pavlovshi a  orchestrat cu mână sigură activități deosebite, memorabile cu elevii, în plus știam că la cercurile pedagogice mai învăț și ceva nou.

037          Concomitent, la Școala ”Puskin„ aveau loc alte trei cercuri perdagogice. Fiind și Săptămâna luminată, cei de la unitatea gazdă s-au gândit să-i gratuleze pe oaspeți cu un program artistic deosebit, inspirat din tradițiile ruse – aceasta deoarece școala are mulți elevi etnici ruși lipoveni. N.aut. În Brăila trăiește o importantă Comunitate a rușilor lipoveni, poate cea mai mare din România. Prof. Fenia Jipa Rubanov-  președintele  Comunității rușilor lipoveni din Brăila, cadru didactic care predă la școala ”Puskin”, a ajutat câteva colege ca să fie cât mai autentice secvențele muzicale (acestea au fost preponderente: am postat mai multe înregistrări pe pagina facebook a revistei Braila Chirei la https://www.facebook.com/photo.php?v=644747015617891&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644749798950946&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644751605617432&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644753878950538&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644754612283798&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644754612283798&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644759655616627&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644767538949172&set=vb.196618800430717&type=3&theater, la https://www.facebook.com/photo.php?v=644768302282429&set=vb.196618800430717&type=3&theater). Programul a fost oferit de elevi de la clasele I, a III-a si a IV-a coordonate de învățătoarele Veronica Lacurezeanu, Draguța Stroe, Virginia Nedelcu; cei mari au fost îmbrăcați în frumoase costume populare de inspirație rusească.  Amănunte despre specificul școlii, palmares al elevilor cu rezultate deosebite au fost oferite de prof. Mihai Chirsanov – directorul școlii gazdă.  050

După spectacol, aplaudat cu căldură de dascălii sosiți la cercurile pedagogice și părinții prezenți și ei în holul școlii (n.aut. Care nu are sală de sport…), am mers la cercul nr. 5 împreună cu învăţătorii de la clase I, din şcolile grupei A. Cadrelor didactice metodiste directorul Mihai Chirsanov le-a oferit volumul ”Strategii de abordare a lecturii” realizat împreună cu Lenuța Chirsanov (apărut în 2010 la Editura Edmund Brăila).

Mai multe imagini din ziua cu multe întâmplări în album foto la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644195972339662.1073741968.196618800430717&type=3

067       La Cercul pedagogic s-au discutat mai multe teme de interes și care au legătură directă cu activitatea la clasă: a) Valorificarea experiențelor personale ale copiilor într-un demers didactic eficient, conceput în manieră integrată, în cadrul disciplinei „Dezvoltare personală” la clasa I; b) Asocierea optimă a conținuturilor în cadrul disciplinei „Matematică și explorarea mediului”, în vederea realizării unui demers didactic integrat. Exemple de bune practici.  108

În deschidere, clasa I a doamnei Veronica Lacurezeanu a pregătit fragmente de jocuri și ele au fost prezentate împreună cu profesorul psiholog al școlii. Copiii au fost îmbrăcați în uniforma clasei, așa cum vin zilnic la școală, și ea inspirată din costumul popular tradițional rusesc. La finalul prezentărilor, Adina Pavlovschi le-a pregătit mici daruri – însemne pe care și le-au prins la piept.

121         Cadre didactice au prezentat materiale  și exemple de proiecte didactice şi fişe de lucru la cele două discipline. Veronica Lacurezeanu a vorbit despre predarea integrată, matematică și științe. A punctat faptul că se impune atenție în alegerea modalității de exprimare, astfel încât să fie comod de explicat și simplu de înțeles pentru copii. Le-a oferit coelgilor și modele de auxiliare care i-au stârnit admirația.

În mapa colegilor de cerc au intrat și lucrările colegilor Elena Morteciu  – prof. înv. primar  Liceul Teoretic ,,Constantin Angelescu” Ianca, Silviu Roşioru – prof. înv. primar Şcoala Gimnazială ,,Emil Drăgan” Gradiştea.

Materialele susţinute au evidenţiat creativitatea celor doi profesori şi preocuparea acestora de a forma celor mici competenţele prevăzute de programa şcolară, respectând conţinuturile, particularităţile de vârstă şi individuale, precum şi nivelul clasei pe care o conduc. S-a remarcat în primul rând caracterul practic-aplicativ, dar şi ludic al exerciţiilor propuse.

133       În final, prof. Ecaterina Bonciu – inspector școlar de specialitate – i-a felicitat pe colegi, în primul rând pentru că fac parte dintr-o generație de sacrificiu, experimentând fără mare ajutor ministerial (lipsesc manualele completate și modernizate) predarea integrată și a precizat faptul că eforturile cadrelor didactice de la clasele primare se văd în practică, au un rost și o finalitate bine definite. N.aut. Este adevărat și că, dată fiind prezența mai intensă a părinților în viața copiilor de această vârstă – apropo, am aflat de la Veronica Lacurezeanu, care nici măcar nu a învățat limba rusă, că face și… cursuri cu părinții, care vin cel puțin o dată pe săptămână la școală pentru a afla ce teme au copii etc. – rezultatele școlare sunt bune la mai mulți copii. O parte dintre ei îți pierd pe parcurs interesul pentru școală și datorită lipsei ajutorului din partea părinților…   așa că aceștia din urmă ar trebui să ia măsuri!

A fost un cerc pedagogic interesant, o reuniune frumoasă  și instructivă. Se vede că dascălii care își iubesc meseria vin la școală pregătiți temeinic! Și repet, îmi pare că am participat.

Tehnici de evaluare, strategii de lucru la clasele a II-a

* Învățătorii brăileni din Cercul pedagogic nr. 12 s-au reunit la Școala ”Vasile Alecsandri”, moderator Safta Constantin

Cercurile pedagogice pot fi extrem de plăcute și instructive, atunci cînd participanții și în special colegii incluși în programul de prezentare ăși fac temele la fel de bine ca elevii premianți. Astfel de întîlniri au loc la Cercul pedagogic nr. 12 al Inspectoratului Școlar Județean Brăila – n.aut. (Armanda Filipine, revista de cultură și informație ”Brăila Chirei”) vă spun din proprie… vizualizare! – unde lucrurile de petrec în respect față de profesie.

Astfel s-a întîmplat și în data de 28 noiembrie 2013, cînd la Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” din muncipiul Brăila cu învăţătorii care predau la clasa a II-a în şcolile din grupa D. Cei care au prezentat și-au luat rolul în serios, colegii au urmărit cu atenție și au intervenit prompt și la obiect în discuții.

IMG_1014         Moderatorul, prof. Safta Constantin (foto în stînga) a condus ședința la fel ca orice lecție de la clasă, cu bună dispoziție disimulată în severitate cuminte, caldă. Fiecare frază a avut efectul scontat pentru că doamna Safta Constantîn nu a  lecturat, cuvînt cu cuvînt din materialul pregătit în computer – cum se mai intîmplă ăn evenimnete similare, ci a explicitat reverențios tehnicile. metodele, practicile propuse colegilor.  A fost o întîlnire profitabilă și plăcută, echipa plecînd acasă cu sentimentul că reuniunea cercului a avut caracterul pedagogic dorit de inițiator, dar și necesar dumnealor, în practicarea profesiei nu doar cu plăcere – asta știm că așa este! – ci și cu toate atu-urile pregătirii superior calificate.

Mai multe foto la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563262547099672.1073741907.196618800430717&type=3

Iată și programul, așa cum l-a creionat echipa coordonatoare.

CERC PEDAGOGIC nr. 12

                 Tema: Metode, tehnici și instrumente de evaluare; diversitatea tehnicilor de evaluare din perspectiva evaluării la finalul clasei a a II-a, conform LEN nr. 1/ 2011

Moderator: Safta Constantinm prof. grad I IMG_1036

  1. 1.   “Un invatamant performant bazat pe decizii fundamentate – Strategii de valorificare a evaluarilor internationale privind rezultatele invatarii”

–   întelegerea conceptului IEA referitor la abilitatea pentru lectură; exersarea construirii testelor de tip PIRLS; identificarea unor texte literare/ informative din categoria celor utilizate în testările PIRLS;  identificarea asemănărilor si deosebirilor între testele de tip PIRLS si testele EN II;

–  prezentare ppt „Abilitatea pentru lectură”, fise de lucru „Lectura în sens literar/lectura în scopul achizitionării si utilizării informatiei”, teste de evaluare PIRLS; fise de lucru pentru construirea de itemi, conform celor 4 procese ale gândirii;

  1. prof.  Safta Constantin de la Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri”;
  2. prof.  Iustina Gavrilă  de la Şcoala “Alecsandri”;
  3. prof.  Aida Stănilă de la Şcoala “Alecsandri”;

–  Activitate pe grupe Analiza unui test tip PIRLS pe  un text informativ;

  1. 2.  Metode, tehnici și instrumente de evaluare; diversitatea tehnicilor de evaluare din perspectiva   evaluării la finalul clasei a a II-a, conform LEN nr. 1

–  Prof. Safta Constantin de la Şcoala Gimnazială “V. Alecsandri” a prezentat METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EVALUĂRII COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI A II-A

–  Activitate pe grupe Cei 38 de invățători, împărțiți în cinci grupe, au întocmit itemii pentru teste pe două  texte  literare și pe trei texte informative. Un reprezentant al fiecărei grupe a prezentat celorlalți colegi testul subliniind procesul cognitiv vizat.

– Materiale informative prezentate de colegi S-au prezentat colegilor culegeri de texte ce corespund cerințelor evaluării la finalul clasei a II-a, conform LEN

–   Discuții S-a subliniat tipul de text propus pentru antrenament,  dimensiune   acestuia, tipul de proces cognitiv vizat – extragerea informațiilor explicit formulate și formularea unor concluzii directe – și îndepărtarea temerilor elevilor și părinților.