Arhive etichetă: programa

Seminar județean ”Educație socială – gândire critică și drepturile copilului”, la Brăila

*Principal organizator, Casa Corpului Didactic Brăila * În 7 iunie 2018 

 

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Brăila a găzduit, în 7 iunie 2018, seminarul județean ”Educație socială – gândire critică și drepturile copilului”, eveniment coordonat de Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila şi desfăşurat în contextul modificărilor apărute la planul cadru clasa a V-a pentru disciplina Educaţie socială. 

La seminar au participat 28 de cadre didactice din 26 unitati de invatamant din mediul urban si mediul rural, cu formatori prof. Adriana Dumitrescu și prof. Silvia Manea.

Tema principală a fost programa de Educatie sociala de clasa a V-a cu următoarele competente: raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social; cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice; participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic activ.

Prof. dr. Elena Cristina Anton – director CCD Brăila: „Adaptarea copiilor de clasa a V-a la mediul gimnazial, precum şi informaţiile din manualul de Educaţie socială îi vor ajuta să fie mereu curioși și să iubească mai mult învățarea„.

Pe lângă prezentările făcute, la seminar au avut loc și activități practice de dezvoltare a gândirii critice, fiind dezbătute şi temele formularea de întrebări, argumentarea unui punct de vedere personal, drepturi și responsabilități ale copilului, respectarea, apărarea și promovarea drepturilor copilului, precum şi Proiectul educațional.

Proiectul „Forme de reprezentare a literaturii”, la Colegiul „Murgoci’ Braila

* Initiatorul si evaluatorul, prof. dr. Ana Coman, reuseste sa ii atraga pe elevi catre literatura adevarata prin formule ceva mai „umane” de educatie decat cele extrase din simpla si banala (actuala) programa scolara

Avem mai jos o poveste, adevarat, scrisa chiar de initiatorul de organizatorul evenimentelor din miezul ei – prof. dr. Ana Coman. Fara let cuvinte, va las asa deslusiti talcul unui demers didactic placut, prietenos si plin de dragoste pentru copii, pentru Scoala, pentru Literatura. Sper sa fie un exempolu si pentru alti pedagogi/ profesori.

DSC07973

Proiectul şcolar tematic  – o formă estetică de evaluare didactică alternativă la  limba şi literatura română

Opţiunea pentru practica unui demers didactic fundamentat pe evaluarea alternativă a pătruns rapid în conştiinţa profesorilor, a celor preocupaţi să depăşească structurile formale ale unui sistem care nu încurajează spiritul creativ, diferenţele şi înnoirea. În mare măsură evaluarea didactică se rezumă la înregistrarea răspunsurilor orale sau scrise ale elevilor şi notarea acestora, subiectivismul fiind susţinut de o multitudine de factori, de la cei dependenţi de imaginea profesorului exigent şi autoritar sau mai puţin exigent, plăcut  şi agreat, la cei care determină acţiunile părinţilor de a suplimenta studiul. DSC07983

Prin evaluarea alternativă se abandonează o formă ce conducea la uniformizare, la exagerare în privinţa volumului de cunoştinţe, în detrimentul formării de competenţe.  Nu-i eronat să spunem că proiectele şcolare tematice creează un nou stil de învăţare, constituind o idee pozitivă ce conduce la anularea mimetismul în procesul didactic.

DSC07985 Bine plasat în dinamica  şcolii, relaţionat cu obiectivele disciplinelor de învăţământ, proiectul şcolar tematic experimentează capacitatea profesorului şi a elevului  de a recupera idei, viziuni, valori câştigate prin lectură critică sau prin studiul artelor. Şcolarii sunt pregătiţi să stabilească legături între domeniile culturii, la care, astăzi au acces facil, să judece o realitate fabricată de un text literar şi dintr-o altă perspectivă, fără a face concesii principiului fidelităţii faţă de acesta. Produsele realizate de elevi duc spre o fermă concluzie: evaluarea didactică alternativă este un compartiment deschis spiritului, un instrument de valorizare a talentului şi creativităţii tinerilor, o modalitate de a da personalitate şcolii.

Formele de reprezentare a literaturii sunt multiple. Elevii sunt atraşi de film, de grafică, de muzică. Experienţa didactică mi-a permis lărgirea ideii de evaluare alternativă, considerând că răspunsul la dilemele sau interogaţiile generate de o operă literară îl pot găsi alături de elevii mei printr-o serie de proiecte tematice. Astfel, alături de  elevii claselor a X-a C şi  a X-a D, din cadrul Colegiului Naţional Gheorghe Munteanu Murgoci, Brăila, am iniţiat şi realizat un proiect intitulat Forme de reprezentare a literaturii, selectând elemente din speciile epice studiate, basmul cult, povestirea, romanul, nuvela fantastică, ce au fost convertit în benzi desenate, jocuri, albume de grafică, proiecţii 3 D, imagini mitologice sau scrieri epistolare. DSC07995

Pentru coerenţa acţiunilor şi pentru asigurarea  unităţii tematice, eleva Anca Niţu, din clasa a X-a C, a realizat un film, scenariul ei luând  forma unei expoziţii care dezvăluie etapele parcurse de-a lungul derulării proiectelor: stabilirea echipelor, a temelor, precizarea obiectivelor, opţiunile pentru materialele de lucru, timpul alocat, discuţii, evaluare, puncte de vedere. Entuziasmul a caracterizat  munca în echipă, tehnicile utilizate fiind relevante sub aspectul pasiunilor elevilor. Sincronizarea mişcărilor la nivelul celor două clase face parte din ecuaţia evaluării alternative, convenţiile respectate reflectându-se în acribia cu care s-a lucrat, în responsabilitatea cuvântului scris sau schiţat.

Am înţeles din acest exerciţiu de evaluare alternativă că pentru a învăţa continuu, pentru a construi  autentice experienţe de cunoaştere, profesorii depind de o instanţă  imposibil de ignorat, cea a elevilor, personalităţi mereu altele, cu interese bazate pe abolirea ambiguităţilor din realitatea descurajatoare.

                                                                           Prof. dr. Ana Coman

Un an nou scolar la PMT Tichilesti

*Activitatea educativa are loc cu ajutorul cadrelor didactice de la Scoala Tichilesti si de la Grupul Scolar “Brancoveanu’ din municipiul Braila

 

Odata cu ceilalti elevi, luni – 17 septembrie 2012, si la Penitenciarul de Minori si Tineri (PMT) Tichilești va avea loc festivitatea de deschidere a noului an şcolar pentru persoanele private de libertate. La festivitate vor participa cadrele didactice ce vor preda materiile de curs pe întreaga durată a anului şcolar, lucrători ai serviciului de educaţie şi intervenţie psihosocială din cadrul penitenciarului precum şi alţi invitaţi. Evenimentul va fi precedat de slujba de Te Deum, oficiată de preotul capelan al unităţii.

În anul şcolar 2012 – 2013 au fost înscrise 260 persoane private de libertate, obţinându-se o structură după cum urmează: nivel primar – 65 de elevi, clasa a I-a 26 elevi, clasa a II-a 20 elevi, clase simultane III-IV 19 elevi; nivel gimnazial – 110 elevi, 33 elevi în clasa a V-a, 36 elevi în clasa a VI-a, 21 elevi în clasa a VII-a şi 20 elevi în clasa a VIII-a; nivel liceal,  învăţământ frecvenţă redusă, profil teoretic – 85 elevi, in clasa a IX-a sunt înscriși 35 de elevi, în a X-a sunt 22, în a XI-a sunt 17 iar în clasa a XII-a sunt 11 elevi.

Ca şi în anii anteriori şi în acest an pregătirea elevilor va fi susţinută de cadre didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Tichileşti, unitate şcolară care funcţionează în penitenciar şi de către profesori ai Grupului Şcolar Industrial “Constantin Brâncoveanu”.

Programa şcolară cuprinde aceleaşi materii şi bareme de evaluare ca în toate şcolile similare din sistemul educaţional românesc. În anul de învăţământ 2012-2013 nu sunt persoane private de libertate înscrise la cursuri universitare.

Potrivit Legii 83/2010 pentru modificarea Legii 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate,  fiecare persoană privată de libertate care promovează un an şcolar beneficiază de 30 zile considerate ca executate din pedeapsă, zile care se acordă numai în cazul absolvirii anului şcolar.

Despre importanta pe care o acorda institutia actului educativ, subcomisar Jenie Gianina CRĂCIUN – directorul PMT  Tichileşti – subliniaza urmatoarele: “Administraţia penitenciarului a pregătit corespunzător spaţiile pentru desfăşurarea activităţilor educative, punând la dispoziţia elevilor şi profesorilor 9 săli de clasă, o cancelarie, o bibliotecă şi un cabinet de psihoterapie, dar şi rechizitele necesare fiecăruia dintre elevi. Educaţia persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate pentru administraţia penitenciarului, prin aceasta realizându-se pregătirea acestora pentru revenirea în societate şi sporirea şanselor de reintegrare în societate”.

S-a demonstrat ca tinerii care isi dau silinta sa invete in perioada incarcerarii si sa deprinda noi abilitati, sa isi faca alte contacte si sa fie la curent cu altfel de lucruri decat cele care i-au adus in situatia de a fi privati de libertate au sanse sa se integreze in societate mai repede si chiar sa fie iertati de prieteni, de fostii colegi de scoala. Nu e usor sa fie trecute  cu vederea fapte reprobabile, dar societatea insasi merge pe principiul ca Astazi poti fi bun, asa ca exista sanse reale. Deci, sa le uram un nou an scolar de succes si tinerilor de la PMT la fel ca tuturor celorlalti elevi.

La Casa Corpului Didactic Brăila, peste 420 de participanţi la concursul interjudeţean de materiale didactice

       La Casa Corpului Didactic (CCD) Braila a avut loc, în perioada aprilie – iunie, Concursul Interjudeţean de Materiale Didactice 2010. Scopul competiţiei este acela de dezvoltare a creativităţii în educaţie şi a inovării didactice. În concurs au fost înscrise materiale elaborate, în perioada septembrie 2009 – aprilie 2010, de cadre didactice din Bucureşti şi din judeţele Alba, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Satu Mare.

      Conform regulamentului, materialele au concurat pe secţiuni: mijloace audio-vizuale în format electronic (film didactic, CD cu soft educaţional); materiale grafice (planşe, hărţi); jocuri didactice, tot în format electronic; îndrumătoare/caiete metodice/ghiduri sau culegeri.

     Concursul a avut 3 etape: la nivelul unităţii şcolare, la nivel judeţean şi etapa finală, la nivel interjudetean – aceasta desfăşurându-se până la 31 mai. Evaluarea materialelor didactice depuse/ transmise la CCD a fost realizată de comisii formate din reprezentanti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila şi ai CCD Brăila.

      Sesiunea de prezentare a materialelor şi festivitatea de premiere au avut loc de Ziua Invăţătorului – 5 iunie.

        La învăţământul preprimar, dintre cei 175 participanţi au obtinut: Premiul I – un număr de 86 participanţi, Premiul II – obţinut de 21 participanţi, Premiul III – 15 participanţi, Menţiune – un participant; s-au acordat încă 52 Diplome de participare.

      La învăţătmântul primar, dintre cei 74 participanţi au obtinut: Premiul I – 16 participanţi, Premiul II – 9 participanţi, Premiul III – 13 participanţi, Menţiuni – 13 participanţi şi au fost acordate 23 Diplome de participare.

        La învăţământul gimnazial şi liceal, dintre cei 172 participanţi, au obţinut Premiul I – 56 participanţi, Premiul II – 62 participanţi, Premiul III – 26 participanţi, Menţiuni – 17 participanţi şi 11 Diplome de participare.

       La festivitatea de premiere au participat, din partea ISJ Brăila, prof. Viorel Botea – inspectorul general, prof. Romeo Cezar Mocanu – inspectorul general adjunct – şi bineînţeles, din partea  instituţiei organizatoare, prof. dr. Cristina Elena Anton – directorul CCD – dar şi profesorii metodişti de la CCD Brăila.

     Cum era şi firesc la asemenea moment, au fost adresate felicitări concurenţilor, premianţilor şi s-au lansat aprecieri asupra activităţii. Astfel, Viorel Botea a ţinut să sublinieze numărul mare de participanţi la concurs, fapt ce scoate în evidenţă „preocuparea deosebită a cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea şi modernizarea procesului instructiv-educativ”. La rândul său, Romeo Cezar Mocanu a precizat că este crucială utilizarea conţinuturilor dezvoltate de colegi în promovarea metodelor moderne pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie, mai ales că acestea vin în completarea manualelor şcolare, respectând programa. Nu în ultimul rând, Cristina Elena Anton a mulţumit tuturor participanţilor pentru efortul depus şi a precizat că materialele prezentate în format electronic vor fi distribuite tuturor unităţilor şcolare pentru a fi un exemplu de bună practică.