Arhive etichetă: proiect national

Ziua Culturii Naționale 2020 la Brăila, serbată prin proiect național

*”Toți pentru România” este proiectul inițiat de un ONG și derulat în București, Brăila, Galați, Focșani, Giurgiu, Zalău * Direcția Județeană pentru Cultură Brăila invită publicul la activitatea din 15 ianuarie de la ora 17.00, în corpul D al Liceului de Arte ”Darclee”, cu program oferit de Liceul ”Darclee”, Școala Populară ”Vespasian Lungu” 

Proiectul ”Toți pentru România” demarat de Asociația Culturală Heart-Core își propune să dezvolte evenimente cuprinzând momente artistice, recitaluri sau concerte de muzică românească pe tema „Diversitatea culturală, ca identitate națională” pentru serbarea Zilei Naționale a Culturii (15 ianuarie). Evenimentele se desfășoară simultan începând cu orele 17.00 în București și în Brăila, Galați, Focșani, Giurgiu și Zalău, Proiectul are ca grup țintă în principal tinerii (elevi din școlile și liceele de muzică și arte) și publicului larg. Direcțiile Județene pentru Cultură din județele unde se află aceste orașe sunt partenere, la fel și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor, Muzeul Național ”George Enescu”.

Mihai Eminescu, foto din 1869, Praga

       La Brăila, evenimentul are loc miercuri – 15 Ianuarie, de la ora 17.00 în sala de festivități a Liceului de Arte „Hariclea Darclee” din Corpul D (str. Galați nr. 31) din municipiul Brăila. Programul este oferit cu sprijinul elevilor și profesorilor de la Liceul ”Darclee” și de la Școala Populară „Vespasian Lungu”, cu sprijinul Filarmonicii ”Lyra – George Cavadia”. 

Ana Hărăpescu – director Direcția Județeană pentru Cultură Brăila – invită pe toți iubitorii de cultură la activitate.

** * Ziua Națională a Culturii se serbează începând cu anul 2010, data fiind aleasă după aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 1859 Botoșani, Moldova – 15 iunie 1889 Bucurști, Regatul României; foto – una dintre cele mai circulate imagini, datată 1869, Praga).

Inspectoratul Şcolar Brăila, partener al ARACIP în proiect european al calităţii în educaţie

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila derulează, în parteneriat Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Proiectul naţional „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”, cod ID 55330 cu finanţare (co-finanţare) din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane pe Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.
Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar de a furniza educaţie de calitate prin implementarea standardelor de referinţă. Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar va fi pilotată în evaluarea externă a 1.000 de unităţi de învăţământ de stat şi particulare, la nivel naţional, cărora li se va atesta nivelul de calitate.

De fapt, ISJ Brăila este chiar coordonator pe Regiunea Sud-Est, iar unul din beneficiile proiectului este că rezultatele sale vor sta la baza completării cadrului legislativ românesc în materie de calitate a învăţământului.

Lansarea regională a proiectului, care implică 17 unităţi de învăţământ din municipiul şi judeţul nostru, a avut loc la Brăila, vineri – 19 noiembrie, la noul sediu al ISJ din str. Petru Maior nr. 20 (colţ cu str. Mihai Eminescu). Aici a avut loc atât o conferinţă de presă (în foto), cât şi o masă rotundă cu inspectori, experţi şi evaluatori, dar şi 50 cadre didactice – din cele 17 unităţi participante la proiect. Conferinţa de presă a fost susţinută de prof. Victoria Negulescu – inspector şcolar brăilean, în calitate de coordonator regional al proiectului, Silviu Dăneţ de la ARACIP, şi nu în ultimul rând prof. Viorel Botea – inspectorul şcolar general al ISJ Brăila.

Pe lângă detaliile derulării proiectului – cursuri de formare pentru manageri şi cadre dicadtice, evaluare a şcolilor şi a cadrelor didactice, obţinerea de acreditări – cei trei au oferit jurnaliştilor şi alte informaţii, utile atât angajaţilor în sistemului de educaţie cât şi publicului larg care adesea se lasă înşelat de titlurile din ziare sau de tonul caustic al parlamentarilor şi altero politicieni. Astfel, Viorel Botea a ţinut să dea asigurări că, indiferent de formula noii legi a educaţiei, nu se vor face restructurări aiuritoare de posturi la Brăila. „De fapt, nici până acum nu s-a întâmplat astfel, profesorii au primit şi ore suplimenatre, iar cei care vor să câştige şi pot face performanţă sunt aşteptaţi la clasele de excelenţă”, a subliniat Viorel Botea.
Tot despre reformă şi trecerile de la un sistem la altul a vorbit la un moment dat şi Victoria Negulescu: „Pentru brăileni a fost mai uşor să se acomodeze, dat fiind că Brăila a fost încă din 2005 judeţ pilot în organizarea şi susţinerea examenelor pentru cadrele didactice şi nu numai; directorii au fost pregătiţi pentru reformă”.

Masa rotundă, care a deschis la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est proiectul, a fost dedicată dezbaterii proiectului de metodologie de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar.

În mapa de prezentarre organizatorii au introdus şi două documente realizate de ARACIP cu prilejul altor proiecte, respectiv Barometrele calităţii educaţionale pentru anii şcolari 2007- 2008 şi 2008 – 2009. Aş dori să mă refer la cel puţin două aspecte: nu am înţeles de ce se raportează la articole din media, în condiţiile în care multe aspecte ale activităţii din şcoli nu apar deloc în presă… şi la o concluzie. Aceasta din urmă mi-a plăcut, deoarece coincide cu propria-mi părere: „Există neconcordanţă între evaluarea externă şi cea internă a beneficiarilor. Situaţia actuală, în care şcolile se autoconsideră aproape exclusiv şi , iar beneficiarii educaţiei sunt în cvasi-totalitate nemulţumiţi, duce la o anumită neseriozitate în abordarea problemelor şcolii de astăzi”.

Concurs naţional “Vis de copil” la Grădiniţa nr. 47 – pentru ca lectura să nu devină un obicei desuet şi cartea un obiect de colecţie

       Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 47 din municipiul Brăila, condusă de institutor Paula Ştergărel, a iniţiat un proiect naţional în cadrul Programului naţional de stimulare a interesului pentru lectură intitulat “Să citim pentru mileniul III”. Din echipa de implemenare fac parte toate educatoarele din unitatea preşcolară brăileană.

        Astfel, Proiectul educaţional naţional “Împreună în lumea fanteziei” – coordonator institutor Irina Anca Ispas – se derulează până în 2011 cu următorii parteneri: Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila – director prof. dr. Cristina Elena Anton, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila – director Dragoş Adrian Neagu, Teatrul de Păpuşi “Cărăbuş” Brăila – director Florin Chirpac, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Tulcea – inspector general Doru Marian Căpiţă, Grădiniţa cu program normal nr. 3 Măcin – director prof. Narcis Oprescu, ISJ Buzău – inspector general Florina Stoian, Grădiniţa cu program normal “Orizont” Râmnicu Sărat – director Nina Beldie.

         “Întro societate dominată de audiovizual, în care navigarea pe Internet pare să ofere răspuns la toate întrebările copilului şi adultului, lectura tinde să devină o pasiune de mult uitată, iar carte un obiect cu parfum de amintire rătăcit în odaia bunicilor”, se menţionează în argumentul proiectului al cărui scop este de a-i atrage pe copii, dar şi pe părinţii lor, spre lectură şi către artele frumoase. Din programul proiectului fac parte întâlniri de lucru cu partenerii din cele trei judeţe, vizite la biblioteca brăileană, vizionări de piese jucate de păpuşarii brăileni, donaţii de carte, momente artistice, dramatizări, şezătoare, prezentare de referate, activităţi cu părinţii, audiţii de poveşti, activităţi artistico-plastice, expoziţii şi multe altele.

În acest conglomerat de acţiuni, joi – 29 aprilie – a avut loc activitatea de jurizare a Concursului naţional de desen, pictură şi colaj “Vis de copil”, la CCD Brăila. Au jurizat Paula Ştergărel, Cristina Elena Anton, Elisabeta Volcu – profesor la Liceul de Artă “Hariclea Darclee” din municipiul Brăila, artist plastic, Maria Rodica Nisipeanu – profesor metodist la CCD, Rodica Munteanu – directorul la Grădiniţa nr. 7 din municipiul Brăila, Armanda Filipine – jurnalist, iniţiator şi administrator “Brăila Chirei” (subsemnata, cu alte cuvinte…).

        Lucrările din concurs, în număr de 203 în total – cele mai multe la secţiunea “desen”, erau deja aranjate sub formă de expoziţie pe holul şi în săli ale CCD. Numele copiilor nu a fost la vedere, fiecare lucrare primind un număr de concurs. Fiecare membru al juriului a avut la dispoziţie timp să admire desenele, fotografiile, colajele şi picturile înscrise şi a notat din  preferinţe, dar mai ales după criteriile alese de organizatori, cel mai important fiind creativitatea. Premiile şi menţiunile acordate sunt, detaliate, aici lista premii Conc nat Vis de copil Ele se regăsesc, la fel ca şi datele de concurs, şi pe www.didactic.ro/  

        Ca parte componentă a juriului, pot să afirm cu toată convingerea că majoritatea concurenţilor m-au convins; copiii sunt expresivi, curajoşi sau cuminţi, se vede că încearcă să se remarce. A fost difcil de delimitat premianţii – cu toate că trebuie să remarc şi prezenţa unor lucrări nu tocmai conforme cu cerinţele unui concurs de creativitate (n. aut. Educatoarele ar trebui să nu mai trimită la competiţii desene copiate din diverse surse şi să se oprească din a-i mai “ajuta pe micuţi” la lucrări… ).

         Demn de remarcat este şi faptul că au răspuns provocării – aşa cum veţi remarca şi din lista de premii – cadre didactice şi preşcolari din multe judeţe, chiar din partea vestică a ţării, ştiind încă de la început că nu vor primi decât diplome. Competiţia, aflată la început de drum, are toate şansele să devină o tradiţie, să nu uităm că scopul ei este acela de a-i apropia pe copii de poveşti. Şi cine ştie, poate că dintre lucrările ediţiilor viitoare vor putea fi selectate desene sau picturi care să fie folosite chiar la ilustrarea unor cărţi!