Colegiu prefectural la Brăila, august 2014

* Joi – 28 august 2014, de la ora 11.00 * Se prezintă rapoarte de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, Biroului Vamal de Frontieră Brăila, Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila

 

La sala mare a Palatului Administrativ Brăila este programată  joi – 28 august 2014, de la ora 11.00 ședința Colegiului Prefectural al județului Brăila.

Mircea Tudosie – director Cancelarie prefectul Vasilica Vîlcu – anunță următoarea ordine de zi:  prefect Vasilica Vilcu, subprefect Ionut Grosu  001

1. Informare privind colectarea veniturilor bugetului general consolidat de la nivelul județului Brăila în primele 7 luni ale anului 2014 și măsurile întreprinse pentru prevenirea și combaterea indisciplinei financiare, întocmită de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila; prezintă Ilie Decă – șeful  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila – un material care arată așa colectare venituri, Finante Br, aug 2014 (click pe documentul în format PDF pentru amănunte) ;

 2. Raport de activitate al Biroului Vamal de Frontieră Brăila în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2014; prezintă Dumitrel Ștefan – șeful Biroului Vamal de Frontieră Brăila – materialul raport Birou vamal frontiera, aug 2014 (click pe documentul în format PDF pentru amănunte);

 3. Raport mat actvitatea ISJ, aug 2014 (click pe documentul în format PDF pentru amănunte) privind activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila în anul şcolar 2013-2014 şi măsuri (materialul masuri ISJ, aug 2014  – click pe documentul în format PDF pentru amănunte) pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ în anul şcolar 2014-2015; prezintă Iulian Danielescu – inspector școlar general al ISJ Brăila;

4. Analiza (materialul autorizari sanitare scoli, aug 2014 – click pe documentul în format PDF pentru amănunte) pregătirii unităţilor şcolare pentru deschiderea noului an şcolar 2014-2015. Situația autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ din județul Brăila întocmită de Direcţia de Sănătate Publică a județului Brăila; prezintă Nicoleta Denisa Andreescu – director executiv adjunct economic al Direcţiei de Sănătate Publică  a județului Brăila; Informare (materialul igienizare, reparatii curente scoli, aug 2014 – click pe documentul în format PDF pentru detalii) privind stadiul execuţiei lucrărilor de igienizare şi reparaţii curente la unităţile şcolare şi situaţia privind deţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru sistemele de încălzire centralizată din unităţile şcolare şi asigurarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, întocmită de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Brăila, prezintă Iulian Danielescu – inspector școlar general al ISJ Brăila;

 5. Proiect de hotărâre (materialul program masuri ISJ, prefect – aug 2014 – click pe documentul în format PDF pentru detalii) pentru aprobarea „Programului de măsuri care vor fi întreprinse de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ în anul şcolar 2014-2015”; prezintă Vasilica Vîlcu – prefectul  judeţului  Brăila

6. Diverse.

Foto din arhiva revistei de cultură și informație BRAILA CHIREI cu prefectul Vasilica Vîlcu și subprefectul Ionuț Cătălin Grosu.

Comisie de dialog social, februarie 2014

* Ședința Comisiei de dialog social a județului Brăila este programată miercuri, 26 februarie 2014, de la ora 11.00

100_971              Miercuri, 26 februarie 2014, de la ora 11.00, are loc ședința Comisiei de dialog social a județului Brăila aferentă lunii în curs.

Reprezentanții instituțiilor membre în comisiei se reunesc la Sala Rondă a Palatului Administrativ brăilean (foto din arhiva revistei Brăila Chirei)

Disuțiile/ rapoartele au loc în conformitate cu următoarea ordine de zi:

1).  Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Brăila de coordonare și monitorizare a adopțiilor, plasamentelor familiale și a altor forme de ocrotire pentru copiii aflați în dificultate în anul 2013. Prezentarea modalității de cooperare a D.G.A.S.P.C. Brăila cu alte instituții (poliția, unități spitalicești, ONG-uri etc.) cu indicarea dificultăților cu care se confruntă; 2). Derularea programelor naționale de sănătate prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila în anul 2013; 3). Diverse

Comisia va fi condusă de Cătălin Ionuț Grosu – subprefectul județului Brăila. Atașez aici și rapoartele (preluate de pe site-ul prefecturii) raport DGASPC Braila, febr 2014 și raport CJAS Braila, febr 2014

Notă: Subprefectul coordonează prefectura brăileană, de la demisia fostului prefect – Gheorghi Obreja (și-a înaintat demisia în 31 ianuarie 2014, în ziua cînd la Brăila sosise Mircea Dușa, ministrul de Interne, după ce a făcut gafa de a se deplasa în județ în cursul săptămînii, în plină vreme groaznică de iarnă – cod portocaliu, cod roșu, vreme care l-a împiedicat (?!) să se mai întoarcă timp de 48 de ore înapoi la post, în municipiu…)

 

Sedinta Colegiului Prefectural Braila pe luna mai, rapoarte curente

Dupa cum ne informeaza Mihaela Francisca Dumitru – directorul Cancelariei prefectului Brailei – vineri, 31 mai 2013, de la ora 10.00, are loc la Sala Mare a Instituției Prefectului județ Brăila ședința Colegiului Prefectural.

Ordinea de zi a intrunirii aferente lunii mai este urmtoarea: raport privind activitatea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brăila în perioada ianuarie-aprilie 2013 şi măsurile propuse pentru îmbunătăţirea activităţii pe perioada următoare a anului 2013; raport de activitate  desfăşurată de către Direcţia  de Sănătate Publică a judeţului Brăila pe primele 4 luni ale anului 2013; prezentarea activităţii desfăşurate de către Oficiul Judeţean de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Brăila, pe primele 4 luni ale anului 2013; obligatiile unor servicii publice deconcentrate privind comunicarea către Centrul Militar Judeţean a anumitor informatii necesare actualizării permanente a evidenţei militare a cetăţenilor incorporabili şi rezerviştilor cu domiciliul în judeţul Brăila; atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare, material întocmit de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – Jud. Brăila; informare privind activitatea de licentiere şi atestare desfăşurată de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Brăila,  pe primele 4 luni ale anului 2013; proiect de hotărâre pentru aprobarea  „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brăila pe perioada următoare a anului 2013“; Informare privind stadiul absorbţiei fondurilor europene la nivelul judeţului Brăila la data de 30.04.2013, prezentată de Instituţia Prefectului -Judeţul Brăila; diverse.