Proiect Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi, parteneriat Iasi si Braila

* Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi deruleaza proiectul cu finantare POS DRU in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Braila * Una din activitati a fost realizata la Centrul Scolar pentru Educatia Incluziva Braila, impreuna cu o echipa de la Scoala „Vasile Alecsandri” din municipiul Braila

IMG_0313 Sambata, 23 februarie 2013, un număr de 12 elevi de la Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” din municipiul Braila, însoțiți de profesorii Safta Constantin și Iustina Gavrilă s-au deplasat la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva unde au participat la activitatea „Realizarea activităţilor educaţionale integrate – destinate socializării elevilor cu CES cu alţi elevi pentru creşterea şanselor de autocunoaştere şi intercunoaştere, de eliminare a complexelor şi a abandonului” – cuprinsa in calendarul Proiectului „Cerințe Educaționale Speciale pentru Toți” (CES PeT). IMG_0326Aici s-au intalnit cu elevii din proiect si nu numai cu acestia.

Adevărate gazde, profesorii de la acest centru și-au manifestat bucuria întâlnirii și au primit cu multă căldură osspetii. În deschiderea activității, profesor Budur Carmen de la Centrul Scolar epntru Educatie Incluziva Braila  a explicat elevilor de la Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” ce înseamnă proiectul CESPeT și a urat succes tuturor copiilor, beneficiari si oaspeti.

Elevii Scolii „Alecsandri” s-au dovedit plini de entuziasm, au socializat de minune cu elevii cuprinsi in proiect, au desfășurat cu placere împreună activitatile propuse. Au adus cu ei cartoane colorate, hârtie colorată, lipici, foarfece, capsatoare. Îndrumați de Iustina Gavrilă  au lucrat, cot la cot, copii și părinți, și mare le-a fost bucuria la final, când toți elevii au reușit să realizeze Cosuletul – produsul finit propus.

IMG_0327  A fost o atmosferă de lucru plăcută, relaxantă, copiii s-au cunoscut, au lucrat cu atentie și s-au împrietenit. În final, elevii de la Școala ,,Alecsandri” au umplut cosuletul cu felurite si delicioase bomboane.

Cel de-al doilea moment al intalnirii a constat în învățarea unui cântec sub îndrumarea  profesoarei Safta Constantin. A răsunat sala de vocile reunite ale copiilor, părinților și cadrelor didactice într-un cântec dedicate Zilei Mamei – 8 martie.

CESPeT – eforturi pentru integrare

Proiectul CESPeT este derulat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila. Eset finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; se înscrie în Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. În cadrul proiectului sunt propuse și realizate în parteneriat cu alte unități școlare și activități educaționale integrate destinate socializării elevilor cu CES cu alți elevi. Activitățile se desfășoară conform protocolului nr. 8990/ 15.09.2011 încheiat cu ISJ Brăila. Perioadă de implementareeste de 36 de luni, de la 1 august 2010 până la 31 iulie 2013.

Activităţile specifice proiectului CESPeT au fost proiectate şi implementate prin intermediul specialiștilor de la Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Brăila, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila, alți specialiști cu experiență în activitatea cu elevi cu dizabilități.

Eforturile echipei de proiect se axeaza pe implementarea activităţilor de reintegrare a elevilor cu deficiențe fizice sau senzoriale (auditive, vizuale) din categoria celor care se afla in lista pentru care elevii pot fi incadrati in categoria cu Cerinte Educatioanle Sepciale (CES) si aflaţi în situaţii de abandon sau risc de abandon  şcolar. În anul școlar 2012 – 2013, în județul Brăila sunt 110 copii, preșcolari și elevi cu CES, care beneficiază de burse.

În funcție de tipul deficienței, copiii participă la activități de terapie specifică: terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie, terapia ocupațională, terapia de expresie grafică și plastică, terapia și educația psihomotricității, consilierea copiilor, consilierea părinților. În paralel cu activitățile de terapie se desfășoară activități de tip non-formal: TIC – atelier arte şi lucru manual, activități sportive, organizarea serbărilor școlare cum au fost Crăciun 2011, Crăciun 2012, excursii școlare  la Iași, Brașov, tabere școlare – la Călimănești in iulie/ august 2011, iulie/ august 2012.