Arhive etichetă: Semestrul european

Continuarea reformelor structurale și a consolidării fiscale, necesare în România

*Este sugestia prezentă în raportul de ţară publicat de Comisia Europeană în 7 martie 2018, ca parte a Semestrului european * Sunt subliniate câteva probleme pe care autorităţile naţionale ar trebui să le aibă în atenţie: gradul de sărăcie în creştere, inegalitatea de venituri tot mai mare 

Comisia Europeană a publicat raportul de țară pentru România ( 2018-european-semester-country-report-romania-en în limba engleză; pentru detalii click pe material în format PDF) miercuri, 7 martie 2018, ca parte a Semestrului european. Câteva dintre concluzii sunt cunoscute de oficialii români şi sunt motiv de mândrie, altele – din contră – ar trebui să fie îngrijorări care să producă politici de ajustare a decalajelor, unori uriaşe, dintre ţara noastră şi celelalte membre UE. Astfel, creșterea economică puternică a României – se subliniază în raportul Comisiei – necesită continuarea reformelor structurale și a consolidării fiscale; gradul de ocupare a forței de muncă a continuat să crească în 2017, iar rata șomajului a atins unul din cele mai scăzute nivele din ultimii 20 de ani. Datorită eliminării de taxe și a creșterilor salariale și de pensii din sectorul public, deficitul este în curs de creștere. Oferta de forță de muncă și de competențe nu ține pasul cu nevoile mereu în schimbare din sectorul economic, gradul de sărăcie e în creștere, iar inegalitatea în materie de venituri se menține la un nivel înalt.

Valdis Dombrovskis, Marianne Thyssen & Pierre Moscovici

Prezentarea setului de rapoarte pentru toate statele membrea avut loc în şedinţă de plen la Comisie. În foto (https://ec.europa.eu), de la stânga: Valdis Dombrovskis, Mariane Thyssen – comisar Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, Pierre Moscovici – comisar Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis – responsabil pentru moneda euro și dialogul social, stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor de capital a precizat: „Economiile puternice sunt cele care își remediază mereu punctele slabe, chiar și atunci când lucrurile merg bine. Acum când economia europeană crește în cel mai rapid ritm înregistrat în ultimii zece ani, ar trebui să adoptăm exact această strategie, atât la nivelul UE, cât și la cel național”.

A fost recunoscut faptul că în UE, pe ansamblu, economia cunoaște o expansiune puternică, perspectivele economice pozitive fiind însoțite de îmbunătățirea condițiilor de pe piața muncii și a situației sociale, aceasta fiind o consecință a reformelor din statele membre în ultimii ani. Din nefericire, de relansarea economică nu beneficiază în egală măsură întreaga societate, iar deficiențele structurale frânează creșterea economică și convergența în unele state membre. De aceea, țările din UE ar trebui să valorifice conjunctura favorabilă pentru a-și consolida elementele de bază ale propriilor economii.

Cele 27 de rapoarte de țară (pentru toate statele membre, în afară de Grecia, care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică) prezintă analiza anuală realizată de Comisie privind situația economică și socială, inclusiv evaluarea progreselor înregistrate în îndeplinirea recomandărilor specifice de țară. Pentru 12 state membre, selectate în luna noiembrie 2017 în vederea unui bilanț aprofundat, rapoartele de țară includ o evaluare a posibilelor dezechilibre macroeconomice, iar pachetul cuprinde o clasificare actualizată a țărilor care fac obiectul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Pentru prima dată, rapoartele de țară pun un accent deosebit pe luarea în calcul a priorităților înscrise în Pilonul european al drepturilor sociale, acordându-se o importanță sporită analizei provocărilor în materie de competențe și modului în care funcționează la nivel național rețelele de siguranță socială.

În următoarea perioadă, Comisia va organiza reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de țară. Membrii Comisiei vor efectua vizite în statele membre pentru a se întâlni cu reprezentanți ai guvernelor, parlamentelor naționale, partenerilor sociali și cu alte părți interesate pentru a discuta concluziile rapoartelor.