Arhive etichetă: somaj

AJOFM Brăila: 4,1 la sută şomaj la finele ianuarie 2019

*Dintre cele 5151 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 879 primesc indemnizaţie de şomaj

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila – director Monica Bratu – anunţă că la sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele instituţiei erau înregistrați 5151 șomeri – din care 2017 femei, rata șomajului fiind de 4,10 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,90 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creştere cu 0,20 procente. Din totalul de 5151 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 879 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4272 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3877 șomeri provin din mediul rural și 1274 sunt din mediul urban.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina web a AJOFM Brăila la https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Br%C4%83ila

Șomerii cu studii gimnaziale (36,71 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,83 %) și cei fără studii (13,92 %), iar 11,40 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,42 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,72 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3251 persoane foarte greu ocupabile, 1672 greu ocupabile, 79 mediu ocupabile, iar 149 sunt persoane ușor ocupabile. „Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre„, se precizează.în comunicatul AJOFM.

Facilități pentru angajatorii care oferă locuri de muncă absolvenților

*De la bugetul asigurărilor pentru șomaj se primesc 2250 lei lunar, 12 luni, la angajarea absolvenților și 2250 lei lunar, pentru 18 luni, dacă sunt încadrați în muncă absolvenți din rândul persoanelor cu dizabilități 

 

     Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2250 lei. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila – director Monica Bratu – aduce precizări asupra stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolventilor prin subventionare din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu dizabilități primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma în cuantum de 2250 lei, pe o perioadă de 18 luni. Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Brăila, b-dul Dorobanților nr. 603-605, parter, biroul nr. 3 sau la tel/ fax 0239/611386, int. 115.

Nu beneficiază de subvenție următoarele categorii de oameni de afaceri: a) angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ; b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare; c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la Art. 80, precum şi la Art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; d) angajatorii care la data solicitării acordării măsurii de stimulare a ocupării forţei de muncă se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora.

Rata şomajului la Brăila, 5,15 % la finele lui ianuarie 2018

*La data similară din 2017, rata şomajului era de 6,92 % 

sediu AJOFM Brăila

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila – director Monica Bratu – anunţă că la data de 31 ianuarie 2018 în evidenţele sale se aflau înregistraţi 6410 şomeri. Dintre aceştia, 2362 (36,8 %) erau femei, 4048 (63,2 %) bărbaţi; şomeri indemnizaţi 774 (12,1 %) şi 5636 (87,9 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 5079 (79,2 %) şi 1331 (20,8 %) din mediul urban.

La nivelul județului Brăila, rata şomajului înregistrat la 31 ianuarie 2018 a fost de 5,15 % cu 0,09 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la 31.12.2017, cu 1,77 puncte procentuale mai scăzută decât cea înregistrată la acceași dată a anului anterior (a fost de 6,92 %). Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, la 31 ianuarie 2018, rata şomajului masculin a fost de 5,84 %, iar rata şomajului feminin a fost de 4,29 %.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului pot fi vizualizate la http://www.braila.anofm.ro/, secțiunea Statistici.

AJOFM: despre completarea veniturilor salariale

*Somerii care se incadreaza in munca inainte de data expirarii perioadei de somaj pot solicita un sprijin financiar

Cu antetele Guvernului Romaniei, Ministerului Muncii si ANOFM, un material semnat Compartiment Comunicare si Secretariat Consiliu Consultativ, subliniaza urmatoarele informatii in atentia celor care se afla in perioada de somaj: 

Persoanele care primesc indemnizatie de somaj, conform prevederilor Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, provenite din munca, pot solicita acordarea unei sume, neimpozabile, reprezentand 30 % din cuantumul indemnizatiei de somaj (completarea veniturilor salariale), lunar, de la data angajarii pâna la sfârsitul perioadei pentru care solicitantii erau indreptatiti sa primeasca indemnizatie de somaj, in conditiile in care se angajeaza, pentru program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni, daca solicitarea se inregistreaza in termen de maxim 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatia de somaj ca urmare a angajarii. Nu beneficiaza de completarea veniturilor salariale persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au avut raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani„.

Braila: 6,79 la suta somaj in ianuarie 2017

*In baza de date a AJOFM erau inregistrati, la 31 ianuarie 2017, aproape 2000 de someri indemnizabili si peste 7300 care nu mai primesc ajutorul de somaj

AJOFM sediu DSCN2366
sediul AJOFM Braila

La nivelul județului Brăila, rata şomajului înregistrat la 31 ianuarie 2017 fost de 6,79 %, egală cu cea înregistrată la 31 decembrie 2016, cu 0,55 puncte procentuale mai scăzută decât cea înregistrată la acceași dată a anului anterior – a fost de 7,34 %. Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului pot fi vizualizate accesând http://www.braila.anofm.ro/, secțiunea Statistici. La data de 31 ianuarie 2017 în evidenţele AJOFM Brăila, director Monica Bratu, se aflau înregistraţi 8614 şomeri din care, femei 3055 (35,5 %), iar bărbaţi 5559 (64,5 %); şomeri indemnizaţi 1266 (14,7 %) şi 7348 (85,3 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6568 (76,2 %) şi 2046 (23,8 %) din mediul urban.

Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat, astfel: 7583 (88,0 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 813 (9,5%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 218 (2,5 %) cu nivel de instruire universitar.

În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 31 ianuarie 2017, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că 2757 persoane au vârsta cuprinsă între 40 – 49 ani (32,0%), 1751 persoane au vârsta între 30 – 39 ani (20,3 %), 1669 persoane au vârsta peste 55 ani (19,4%), 977 persoane au vârsta sub 25 ani (11,3 %), 870 persoane au vârsta între 50 – 55 ani (10,1%)  şi 590 persoane au vârsta între 25 – 29 ani (6,9 %).

Aproape 7 la suta, rata somajul la Braila in noiembrie 2016

*Cei mai multi someri aflati in in evidentele AJOFM sunt cei cu varste intre 40 si 49 ani 

Monica Bratu      Monica Bratu (foto) – directorul executiv al AJOFM Braila – anunta situatia somajului la Braila, la data de 30 noiembrie 2016. Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului pot fi vizualizate la http://www.braila.anofm.ro/, secțiunea Statistici.

 În primele 11 luni ale anului 2016 în urma activităţilor desfăşurate de AJOFM Brăila, au fost ocupate 5938 persoane aflate în evidenţa agenţiei. Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru absolvenţi. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea: şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, persoanelor care mai au 5 ani pana la pensie, persoanelor cu handicap, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială.

         Dintre persoanele ocupate 2118 (35,7 %) sunt reprezentate de femei iar 3820 (64,3 %) de bărbaţi; 1928 (32,5 %) persoane sunt din mediul rural, iar 4010 (67,5 %) din mediul urban. Precizăm faptul că 1155 (19,5 %) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 1231 (20,7 %) cu vârsta cuprinsă între 25 – 35 ani, 1531 (25,8 %) cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, iar 2021 (34,0 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 3728 (62,8 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 1776 (29,9 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 434 (7,3 %) cu nivel de pregătire universitar.

        La data de 30.11.2016 în evidenţele AJOFM Brăila se aflau înregistraţi 8629 şomeri, din care, femei 3137 (36,4 %), iar bărbaţi 5492 (63,6 %); şomeri indemnizaţi 1145 (13,3 %) şi 7484 (86,7 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6534 (75,7 %) şi 2095 (24,3 %) din mediul urban. Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat, astfel: 7514 (87,1 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 850 (9,8%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 265 (3,1 %) cu nivel de instruire universitar.

        În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 30 noiembrie 2016, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că:  2677 persoane au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (31,0%), 1785 persoane au vârsta între 30-39 ani (20,7 %), 1638 persoane au vârsta peste 55 ani (19,2%), 1084 persoane au vârsta sub 25 ani (12,7 %), 860 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,1%)  şi 575 persoane au vârsta între 25-29 ani (6,8 %).

         La nivelul județului Brăila, rata şomajului înregistrat, la 30 noiembrie 2016, a fost de 6,81%, cu 0,09 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la 31.10.2016 şi cu 0,24 puncte procentuale mai scăzută decât cea înregistrată la acceași dată a anului anterior (a fost de 7,05 %).

AJOFM Brăila pregăteşte Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

*Evenimentul are loc in 20 octombrie 2016 *Angajatorii sunt asteptati cu oferte pentru tineri 

Monica Bratu  aDSCN2363
Monica Bratu

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează joi, 20 octombrie 2016 “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi“. Acţiunea “Bursa locurilor de muncă” este măsura activă de combatere a şomajului destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă organizată. Astfel, angajatorii care doresc să participe la această acţiune au posibilitatea de a-şi prezenta oferta de locuri de muncă într-un cadru organizat unde vor intra în contact direct cu persoanele care solicită un loc de muncă.

Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Brăila: „Rugăm angajatorii interesaţi să comunice, în scris, oferta de locuri de muncă, completând formularul <Situaţia locurilor de muncă vacante>, anexa nr.1 A la <Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă> reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 14 octombrie 2016. Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă şi relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi AJOFM Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, B-dul Dorobanţilor nr.603 – 605 sau la tel. 0239/611519, tel/fax 0239/611386, e-mail: ajofm@br.anofm.ro. Angajatorii care îşi au sediul în raza localităţilor Făurei şi Însurăţei pot contacta Punctul de Lucru Făurei cu sediul în oraşul Făurei, str. Republicii nr.36, tel./fax0239/661749, respectiv Punctul de Lucru Însurăţei cu sediul în oraşul Însurăţei, Şos. Brăilei, nr.18, tel./fax 0239/660574„.

Informatii pentru absolventi, de la Agentia pentru Ocupare in Munca

*Despre indemnizatia de somaj – 250 lei, lunar, pe o perioada de 6 luni – pe care o pot solicita, in conditiile legii, tinerii care au terminat o forma de invatamant

 

sediul AJOFM Braila
AJOFM Braila, sediu

Absolventii pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, numai daca în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei raza teritorială îşi au domiciliul, si in aceasta perioada nu au reusit sa se incadreze in munca. De asemenea, absolventii inregistrati in evidenta AJOFM pot beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere, medierea muncii, formare profesionala, prime de incadrare/instalare in cazul in care se incadreaza in munca potrivit prevederilor legal in vigoare„, se precizeaza in comunicatul transmis de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM – foto sediu) Braila de Laurentia Vasilescu de la Compartimentul Analiza pietei muncii, programe de ocupare, implementare masuri active si economie sociala.

Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni; este o sumă fixa, in cuantum de 250 de lei/luna; se acordă de la data  absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap. Indemnizatia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirarii perioadei de 60 de zile de la data absolvirii, sau 12 luni de la data absolvirii, pentru absolventii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap si se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Indemnizatia de somaj se acorda de la data mentionata mai sus doar daca solicitarea este inregistrata in termen de 10 zile calendaristice de la aceasta data. Daca solicitarea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, indemnizatia de somaj se acorda de la data inregistrarii cererii„, se precizeaza Monica Bratu – director executiv AJOFM Braila.

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o forma de învăţământ. Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Rata şomajului la Brăila, aproape 7 la sută – mai mare decât cea din luna anterioară

*AJOFM Brăila are in evidente, la 31 iulie 2016, peste 8500 de someri, cei mai multi (peste 7500) nu mai sunt in plata; majoritarea sunt persoane care nu au finalizat liceul * În primele 7 luni ale anului 2016, prin AJOFM s-au angajat 4302 persoane aflate in evidente

 

Monica Bratu
Monica Bratu

La 31 iulie 2016, în evidenţele Agentiei Judetene de Ocupare si Formare in Munc (AJOFM) Brăila se aflau înregistraţi 8573 şomeri, din care 3119 femei  (36,4 %) si  5454 bărbaţi (63,6 %); 1036 şomeri indemnizaţi (12,1 %) şi 7537 şomeri neindemnizaţi (87,9 %), 6370 şomeri din mediul rural (74,3 %) şi 2203 (25,7 %) din mediul urban. Dupa nivelul de pregătire, sunt 7463 (87,0 %) şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/ şcoală de arte şi meserii, 829 (9,7%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 281 (3,3 %) cu studii universitare.

În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 31 iulie 2016, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că:  2639 persoane au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (30,8%), 1803 persoane au vârsta între 30-39 ani (21,0%), 1661 persoane au vârsta peste 55 ani (19,4%), 907 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,6%), 969 persoane au vârsta sub 25 ani (11,3 %) şi 594 persoane au vârsta între 25-29 ani (6,9 %). Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Brăila, la 31.07.2016, a fost de 6,64 %, cu 0,10 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată la finele lunii anterioare„, se arată in comunicatul transmis de Monica Bratu (foto) – director executiv AJOFM Brăila.

În primele 7 luni ale anului 2016, în urma activităţilor desfăşurate de AJOFM Brăila, au fost ocupate 4302 persoane aflate în evidenţa agenţiei. Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru angajarea absolvenţilor. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea: şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Dintre persoanele ocupate 1447 (33,6 %) sunt reprezentate de femei iar 2855 (66,4 %) de bărbaţi; 1136 (31,8 %) persoane sunt din mediul rural, iar 2936 (68,2 %) din mediul urban. Precizăm faptul că 826 (19,2 %) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 900 (20,9 %) cu vârsta cuprinsă între 25 – 35 ani, 1119 (26,0 %) cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, iar 1457 (33,9 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 2742 (63,8 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/ şcoală de arte şi meserii, 1266 (29,4 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 294 (6,8 %) cu nivel de pregătire universitar – se mai arata in materialul comunicat prin intermediul Laurenţiei Vasilescu de la Compartimentul Analiză pietei muncii, programe de ocupare, implementare măsuri active si economie socială din AJOFM Brăila.

Şomajul la Brăila: 6,54 la sută, la 30 iunie 2016

*AJOFM Brăila a raportat peste 3800 persoane aflate în evidenţa agenţiei care si-au găsit de muncă în primul semestru al anului 2016

 

monica-bratu      După cum precizează Monica Bratu (foto) – director executiv Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila, în primul semestru al anului 2016 în urma activităţilor desfăşurate de AJOFM Brăila, au fost ocupate 3829 persoane aflate în evidenţa agenţiei.

Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională; servicii de medierea muncii; cursuri de formare profesională; completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului; stimularea mobilităţii forţei de muncă; prime de încadrare pentru angajarea absolvenţilor. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea: şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială. Dintre persoanele ocupate 1253 (32,7 %) sunt reprezentate de femei iar 2576 (67,3 %) de bărbaţi; 1201 (31,4 %) persoane sunt din mediul rural, iar 2628 (68,6 %) din mediul urban. Precizăm faptul că 720 (18,8 %) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 786 (20,5 %) cu vârsta cuprinsă între 25 – 35 ani, 1005 (26,3 %) cu vârsta cuprinsă între 35 – 45 ani, iar 1318 (34,4 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 2470 (64,5 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 1107 (28,9 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 252 (6,6 %) cu nivel de pregătire universitar” – din comunicat.

La data de 30.06.2016 în evidenţele AJOFM Brăila se aflau înregistraţi 8452 şomeri, din care, femei 3071 (36,3 %), iar bărbaţi 5381 (63,7 %); şomeri indemnizaţi 1110 (13,1 %) şi 7342 (86,9 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6301 (74,6 %) şi 2151 (25,4 %) din mediul urban. Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat, astfel: 7415 (87,7 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 755 (8,9%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 282 (3,4 %) cu nivel de instruire universitar. În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 30 iunie 2016, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că 2621 persoane au vârsta cuprinsă între 40 – 49 ani (31,0%), 1795 persoane au vârsta între 30 – 39 ani (21,2%), 1662 persoane au vârsta peste 55 ani (19,7%), 914 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,8%), 861 persoane au vârsta sub 25 ani (10,2 %) şi 599 persoane au vârsta între 25 – 29 ani (7,1 %). Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Brăila, la 30.06.2016, a fost de 6,54 %, cu 0,10 puncte procentuale mai scazuta decât cea înregistrată la finele lunii anterioare” – idem, comunicat AJOFM.