Arhive etichetă: taxe

Deputatul PNL Antoneta Ioniță, inițiativă legislativă în favoarea persoanele persecutate politic

*Aproximativ 30 000 de persoane care au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare, persoanele care au fost private de libertate în închisori sau lagăre, persoanele care au fost deportate, expulzate sau strămutate vor beneficia de scutiri la plata impozitului şi taxelor pentru casă, teren şi mijloace de transport pe care le deţin în proprietate, vor primi tichete de călătorie (transmisibile persoanelor împuternicite) gratuite 

 

medic Antoneta Ioniţă,
deputat PNL

Deputatul liberal Antoneta Ioniţă (https://www.facebook.com/AntonetaIonitaPNL/) – medic, membru în Comisia pentru sănătate şi familie în Camera Deputaţilor, preşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale Brăila (https://www.facebook.com/OFLBraila/) – a iniţiat în Parlament modificări la prevederile Codului Fiscal și ale Ordonanței Guvernului nr. 105/ 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începre de la 5 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Astfel, vor beneficia de o serie de noi drepturi persoanele care au fost persecutate politic, persoanele care au fost deportate în ghetouri şi lagăre de concentrare, persoanele care au fost private de libertate în închisori sau lagăre, persoanele care au fost deportate, expulzate sau strămutate.

Inițiativa deputatului PNL a venit ca urmare a unei întâlniri cu reprezentanții  Asociaţiei Strămutaţilor, Refugiaţilor şi Condamnaţilor Politici din judeţul Brăila, care au semnalat o serie de neajunsuri. Solicitările condamnaților politici sunt întemeiate, așa că am pornit demersurile legislative, mai ales că acești oameni au avut de suferit și au trecut prin situații care astăzi par de neimaginat. Vorbim despre persoane cu vârste înaintate, care trebuie să simtă că măcar acum li se face dreptate”, a precizat deputatul Antoneta Ioniță.

Ca urmare a modificării Codului Fiscal, categoriile de persoane menţionate vor beneficia de scutire la plata impozitelor și taxelor pe clădirea în care au domiciliul, precum și de scutirea de taxe și impozite pe teren, inclusiv pentru soțul/ soția supraviețuitor.

De asemenea, modificarea legislației privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri va reprezenta scutirea acestor persoane de la plata impozitelor pe mijloacele de transport, inclusiv a soțului/ soției supraviețuitor, precum și de posibilitatea ca tichetele de călătorie gratuite pentru transportul în comun sau CFR să poată fi utilizate şi de către soţ, soţie sau de alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe baza unei împuterniciri.

De noile prevederi se vor bucura aproximativ 30.000 de persoane din toată țara, care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute în actele normative amintite mai sus: au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, au fost private de libertate în locuri de detenție sau lagăre de concentrare, au fost strămutate în altă localitate decât cea de domiciliu, au făcut parte din detaşamentele de muncă forțată, au fost supravieţuitoare ale trenului morţii, sunt soţul sau soţia unei persoane asasinate sau executate din motive etnice și ulterior nu s-a căsătorit.

Schema de ajutor de stat pentru IMM-uri, elaborată pentru perioada 2017-2020

*Ministerul Economiei propune 900 milioane lei pentru, posibil – din estimări, vreo 200 de IMM-uri *Selecția beneficiarilor ajutorului de stat se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat și cu respectarea unor condiții de eligibilitate * Schema va intra in vigoare din octombrie 2016

 

Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-uri) vor fi sprijinite să-și dezvolte investițiile printr-o nouă schemă multianuală de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), în valoare totală de 900 de milioane de lei, măsură care se încadrează în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român. Executivul a adoptat astăzi, un memorandum în acest sens, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA). Sprijinul financiar se acordă sub forma unor granturi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile aferente investițiilor inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiţii. „Analizele noastre au relevat că există foarte multe proiecte investiționale cuprinse între 1 milion și 10 milioane de euro, care își vor susține creșterea datorită acestui program. Este o mare nevoie de fonduri cuprinse în acest interval, mai ales în rândul firmelor cu capital autohton. Intenționăm ca această schema de ajutor de stat să țină pasul cu mersul real al economiei, în care investițiile sunt tot mai dinamice și predictibile datorită unui număr în creștere de oportunități în piață”, consideră vicepremierul Costin Borc (foto de pe site gov.ro) – ministrul Economiei.

borc
Costin Borc

Schema de ajutor de stat este concepută ca program multianual, până în anul 2020, cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor ajutorului de stat se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat și cu respectarea unor condiții de eligibilitate. Schema este elaborată pentru perioada 2017-2020. Data estimată la care va intra în vigoare această schemă este luna octombrie 2016, iar perioada estimată în care se vor efectua plățile ajutorului de stat este 2017-2023. Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 de milioane de lei, aproximativ 200 de milioane euro, şi se acordă pentru credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanțare aferente perioadei 2017-2020 şi pentru credite bugetare pentru plata ajutorului de stat în intervalul 2017-2023. Sumele necesare derulării acestei scheme vor fi alocate anual, din bugetul de stat, începând cu anul 2017, bugetul anual maxim al schemei fiind de 225 milioane lei (aproximativ 50 de milioane euro).

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita maximă admisă. Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure cofinanţarea investiției fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Se estimează că 200 de beneficiari vor primi aceste ajutoare financiare şi se preconizează că rezultatele obținute prin acordarea acestor ajutoare vor conduce la creșterea numărului locurilor de muncă nou create, creșterea încasărilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale din taxele şi impozitele aferente salariilor, precum şi din alte impozite şi taxe, dar şi creșterea volumului de investiţii străine în România, precum şi în cadrul regiunilor defavorizate. Administratorii schemelor de ajutor de stat destinate IMM-urilor sunt Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperație, structuri în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, finanțate prin bugetul ministerului. Schema de ajutor de stat a fost elaborată în baza prevederilor OUG nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătățirea mediului de afaceri din România-Orizont 2020 şi a legislației naționale şi europene în materie de ajutor de stat„, se arată in comunicatul Biroului de presă al Guvernului pe acest subiect.

Agenții economici, plata a noi taxe de mediu

* Taxa aferentă uleiurilor introduse pe piață, taxa pentru ambalaje și taxa pentru depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi au scopul de a stimula prevenirea producerii de deşeuri şi de a intensifica procesul de reciclare, în ton cu prevederile Directivei Europene privind deșeurile 

Noile contribuții la Fondul pentru mediu introduse de la 1 ianuarie 2014 și modificările aduse contribuțiilor existente au scopul de a stimula prevenirea producerii de deşeuri şi intensificarea procesului de reciclare. Respectiv, taxa aferentă uleiurilor introduse pe piață, taxa pentru ambalaje și taxa pentru depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi au, repet, scopul utilizării prudente a resurselor naturale, creşterea gradului de reintegrare a deşeurilor în circuitul economic. Informații suplimentare găsiți pe site-ul  Administraţiei Fondului pentru Mediu dar și la http://legestart.ro/obligatiile-la-fondul-pentru-mediu-cele-de-acum-si-cele-care-se-introduc-de-la-1-ianuarie-2014/

Taxa pentru uleiuri va consta într-o taxa fixa de a 0,3 lei/ kg; va fi aplicată la momentul introducerii pe piață a uleiurilor, în această categorie fiind incluși inclusiv  lubrifianții solizi. Pentru a încuraja producătorii români din această industrie, autoritățile le-au acordat acestora o  facilitate cu privire la exigibilitatea taxei. Astfel, producătorii care achiziționează uleiurile de baza din afara României vor datora taxa la momentul primei distribuirii pe piața națională a uleiurilor finite și nu la achiziția uleiurilor de bază.  (nota aut. Logo preluat de la lampero.ro)recicvlare

            Taxa pentru ambalaje vizează modificări la prevederile referitoare la înregistrarea contabilă a deșeurilor de ambalaje și aplicarea taxei operatorilor economici care închiriază ambalaje. Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, deșeurile de ambalaje trebuie să fie înregistrate în evidențele contabile la o valoare contabila de minim 100 lei/tonă etc.

           Taxa pentru depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi vine în coroborare cu prevederile Directivei Europene privind deșeurile care cere României să atingă un nivel de minim 50 la sută reutilizare şi reciclare a deșeurilor menajere până în 2020. De aceea, cu 1 ianuarie 2014, s-a introdus o nouă taxă de penalizare a activității de eliminare finală a deșeurilor prin depozitare. În 2014, taxa este 50 lei/ tonă și creşte gradual, ajungând la 120 lei/tonă în 2016. Prin introducerea acestei taxe, se dorește încurajarea valorificării deșeurilor inerte și nepericuloase, în principal prin reciclare.

 

Sedinta Consiliului Local Municipal Braila, martie 2013

Vineri, 29 martie 2013, de la ora 10.00 are loc sedinta ordinara aferenta lunii in curs a Consiliului Local Municipal (CLM) Braila. Ca de obicei, consilierii locali, primarul Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarii Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia, secretarul Mircea Fudulaiche, directori de Directii si Servicii din subordinea primariei  se reunesc la sala de sedinte a Companiei de Utilitati „Dunarea’. 100_8297

Pe ordinea de zi de afla peste 50 de subiecte, unele referitoare la schimbarea componentei CLM  – se retrag unii consiieri, sunt validati altii, altele la concesionarea de terenuri pe care cetatenii au deja locuinte sau anexe gospodaresti, bugete, raportul primarului Dimionescu asupra starii sociale, economice si de mediu a municipiului in anul 2012.

Daca sunteti interessati de aceste subiecte le puteti vizualiza in CLM proiect ordine de zi, sedinta ordinara martie 2013 – click pe document in format DOC pentru detali

Se va supune spre aprobare si bugetul municipiului pentru anul in curs – buget in care intra sume neschimbate prin taxe si impozite fata de valorile anului trecut, asa cum s-a votta in prima sedinta CLM din anul acesta – subiect care a produs la nivel national si un mic scandal, cu amnari legislative si ordonante  deurgenta, unii primari dorind pastrarea cotei de impozitare, altii subliniind ca acest aspect va duce la deteriorarea bugetelor si asa lovite crint de criza economica.

Liberalii braileni, planuri serioase pentru cetatean in 2013

* In buna traditie a familiilor aristrocrate romanesti, Vasile Varga va acorda burse lunare pentru elevi cu rezultate deosebite si care provin din familii cu probleme financiare * Catalin Boboc si-a propus sa militeze, in activitatea sa din senatul Romaniei, pentru agricultura in general, cea braileana in particular, dar si pentru discplinarea fiscala

 

100_8169  Prima conferinta de presa de la sediul PNL Braila a acestui an, din 24 ianuarie 2013, i-a adus in fata reprezenttilor publicatiilor brailene si nu numai pe noii membri ai parlamentului din partea liberalilor locali – respectiv senatorul  Catalin Boboc – presedinte al Organizatiei Judetene PNL Braila, vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila – acum se va alege un alt consilier in aceasta pozitie, deputatul Vasile Varga – notar, consilier municipal pana la rezultatul alegerilor din 9 decembrie 2012, Alaturi dre cei doi s-au aflat la conferinta si Alexandru Danaila Zaharia – presedinte al Organizatiei Municipale a PNL Braila, viceprimar al Brailei,  George Cristian Ancuta – presedinte al Organizatiei de Tineret a PNL Braila, consilier judetean, Ovidiu Nichita – consilier judetean.

Ca unul care are, din principiu, respect pentru munca si pentru omul caruia ii ofera serviciile sale, Vasile Varga a vorbit despre noua sa indeletnicire, aceea de deputat, ca un job in slujba cetateanului care l-a votat si care asteapta de la domnia sa un anume rezultat. Astfel, a precizat ca si-a propus sa fie activ, sa fie util, si ca e complicat sa te sustragi de la activitatile din comisie chiar daca ai vrea – face parte din Comisia juridica, avandu-l coleg si pe Gigi Becali, despre care insa are cuvinte de lauda pentru ca acolo Becali nu vorbeste liber, cva la tv. Despre bugetul parlamentarilor, subiect amplu dezbatut  la televiziuni in sensul ca ar fi prea mare – dupa unii – sau micsorat, Varga a precizat ca nu ar trebui sa se faca mare caz dar ca un cetetean ar trebui sa candideze ca sa fie de folos semenilor, nu ca sa aiba un salariu/ un castig.   100_8146

Burse liberale pentru 10 elevi merituosi

In buna traditie a familiilor aristrocrate romanesti, Vasile Varga va acorda burse lunare pentru 10 elevi cu rezultate deosebite si care provin din familii cu probleme financiare. Anuntul a fost facut de liberal dupa ce a discutat cu profesorul Iulian Danielescu – inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean Braila, propus de liberali in aceasta functie. Astfel, Danielescu va trimite la cabinetul parlamentar – deocamdata acesta va fi la sediul PNL din strada Mihai Eminescu (fosta Regala), la fel ca si cel al lui Catalin Boboc  – propunerile si cativa ziaristi au fost selectati (hm!) ca sa ii aleaga pe  cei 10 norocosi ce vor primi bursele liberale de merit.

Fara taxe platite, agricultorii raman neasigurati

Despre viitoarea sa activitate, Catalin Boboc a precizat ca si-a propus sa militeze, in senatul Romaniei, in principal pentru agricultura, pentru cea braileana in principal. Stim ca evaziunea este mare, a subliniat Catalin Boboc,  si ca micul producator roman nu este prins in buget. “Abia cand vor fi legali, platitori de taxe, producatorii agricoli vor fi si asigurati”, asa ca legile trebuie sa fie schimbate in beneficiul agricultorilor si al beneficiarilor, cumparatorii de produse agricole. Masurile pentru disciplina fiscala vor fi cu atat mai binevenite cu cat vor efectua reale schimbari, necesare oricum in contextul actual  cand evaziunea este uriasa si cand imprumuturile straine mai mult ne fac rau decat ne ajuta.

Cei interesati in a dialoga cu senatorul Catalin Boboc si deputatul Vasile Varga, inscrieri in audienta, petitii si alte doleante, se vor adresa echipelor care lucreaza pentru cei doi parlamentari la sediul PNL. Pentru a sublinia idea de intrajutorare, Vasile Varga a ales ca la cabinetul sau sa lucreze doua tinere care nu aveau service, ambele sunt absolvente de studii superioare, iar pe pozitie de sef de cabinet, neremunerat, ramane Eduard Bucuresteanu – fostul nostru coleg din presa care scria subiectele din sport, cel care l-a ajutata jn campania electorala. De asemenea, cu cei doi parlamentari se poate dialoga si prin intermediul paginilor personale https://www.facebook.com/boboc.catalin.9?ref=ts&fref=ts si https://www.facebook.com/vasile.varga.338?ref=ts&fref=ts din reteua de socializare Facebook.