De dragul cărţii – #cicloBiblio201. Bibliotecari pe biciclete, pe traseul Constanţa – Galaţi

*Pe cei 350 kilometri, se pot alătura şi cititori * Eveniment, în 14 – 19 august 2018, cuprins în programul Academiei de vară a bibliotecarilor cicliști * Participanţii înregistraţi la start sunt din Croația, Letonia, România și Ungaria * La Brăila se ajunge în data de 19 august, doritorii de pedalat fiind invitaţi să se alăture pentru restul de drum, până la Galaţi

 

          În perioada 14 – 19 august 2018, pe traseul rutier Constanța – Galați se pedalează din dragoste de carte. În total, la a doua ediție a Academiei de vară a bibliotecarilor cicliști #cicloBiblio2018sunt anunţaţi 23 de participanți, înregistraţi oficial, în principal din biblioteci din Croația, Letonia, România și Ungaria. Dintre români, doi sunt de la Biblioreca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila:  Corina Ciuraru – şef Serviciu și Cerasela Georgescu. De asemenea, alţi doi brăileni pedalează pe traseu: Alois Ciuraru și Dionisie Mocanu. Zona aleasă este una pitorească, măsoară 350 km, și va permite românilor şansa de arăta oaspeţilor străini frumuseţea locurile dobrogene şi totodată să le vorbească despre tradițiile multiculturale din Dobrogea – regiune unde trăiesc în armonie majoritarii (acum) români şi etnici turci, aromâni (machedoni), greci, tătari, ruşi lipoveni, .

        Duminică, 19 august 2018, echipa de biciclişti va ajunge la Brăila, având şi un respiro pentru a vizita Biblioteca Judeţeană. Cei interesați sunt invitați să îi însoțească pe participanți, pe biciclete, până la destinația finală – Galați.

** * Academia de vară a bibliotecarilor cicliști#cicloBiblio2018 se adresează celor care iubesc bibliotecile, cărțile și nu se sfiesc să pedaleze 350 km. Pe durata turului, participanții sunt cazați la cămine școlare, costurile de cazare și masă fiind suportate de participanți (prin taxa de participare). Manifestarea este inițiată și organizată de un grup de bibliotecari din România cu sprijinul Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociației Bibliotecarilor din România și al Fundației “Progress”.

Reclame

Şedinţa Consiliului Judeţean Brăila, martie 2017

*Programată pentru joi, 30 martie 2017, de la ora 9.00 

Consilierii judeteni, vicepresedintii Ionel Epureanu si Dan Catalin Murea se reunesc joi, 30 martie 2017, de la ora 9.00 in sedinta ordinara aferenta lunii in curs. Reiunirea in plen a Consiliului Judetean (CJ) Braila va avea loc in sala de sedinte a Companiei de Utilitati Publice „Dunarea” Braila, situata in Braila, str. Piata Uzinei nr. 1.

Francisk Iulian Chiriac

Ordinea de zi propusa de Francisk Iulian Chiriac – presedinte CJ – este urmatoarea:

             1) Proiect de hotarare privind  constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Rindunica Adrian Marius si declararea “vacant” a locului detinut; 2) Proiect de hotarare privind  validarea mandatului de consilier judetean al d-lui Dumitru Aurel, membru al Partidului Social Democrat-Organizatia Judeteana Braila; 3) Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club  Dunarea Braila; 4) Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii componentei comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Braila; 5) Proiect de hotarare privind  aprobarea „Programului pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean-cultura,sport pentru anul 2017”; 6) Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei anuale in cuantum de 180 lei catre Asociatia Arhitectilor Sefi de Judete pentru anul 2017; 7) Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din judetele din Romania pentru anul 2017; 8) Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anii 2015 si 2017; 9) Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea” Braila; 10) Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2017 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dunarea” Braila; 11) Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 3.500 mii lei din bugetul propriu al judetului Braila pentru anul 2017, pentru plata contributiei in vederea completarii drepturilor salariale pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult la nivelul judetului Braila si aprobarea numarului de posturi finantate din aceasta suma in anul 2017; 12) Proiect de hotarare privind  aprobarea contributiei Consiliului Judetean Braila privind plata cotizatiei aferenta anului 2017 catre Asociatia Locatarilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania; 13) Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului total al cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protectia copilului din judetul Braila si a contributiei Consiliului Judetean la finantarea acestor cheltuieli pe anul 2017; 14) Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de consultanta si asistenta juridica pentru anul 2017; 15) Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila, Muzeul Brailei”Carol I”  si municipiul Braila prin Consiliul Local Municipal Braila pentru organizarea Simpozionului International de Sculptura Monumentala „ Nicapetre” Editia a –III-a in perioada 6 august – 2 septembrie 2017; 16) Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii si a Protocolului de cooperare, de interes public, intre Consiliul Judetean Braila, Inspectoratul de Politie Judetean Braila, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Braila si Politia Locala Braila, in vederea imbunatatirii climatului de ordine si securitate civica si a listelor de dotari cu echipamente si bunuri pentru realizarea activitatilor specifice Inspectoratului de Politie Judetean Braila, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila si Politiei Locale Braila pe anul 2017; 17) Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila cu municipiul Braila si comuna Chiscani, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Cooperare si Parteneriat Local a Statiunii Lacu Sarat Braila; 18) Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatilor pentru colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in municipiul Braila din cadrul Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila, mandatarea presedintelui Consiliului Judetean Braila pentru a vota documentele mentionate , precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului, 19) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finantarea asocierilor judetului Braila – Consiliul Judetan Braila cu unele unitati administrativ-teritoriale – Consilii locale din judetul Braila in vederea realizarii unor obiective de interes public, pentru anul 2017; 20) Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, 21) Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila; 22) Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila; 23) Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila si Municipiul Braila, in vederea implementarii Programului-cadru al manifestarilor culturale, artistice, educationale si sportive pe anul 2017; 24) Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii publicarii si a difuzarii Monitorului Oficial al Judetului Braila; 25) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila; 26) Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC Gimap Com SRL Braila pe traseele Sutesti – Braila, pentru beneficiarul  SC Moda Lux SRL, Zavoaia – Insuratei – Viziru – Braila, pentru beneficiarul SC Moda Lux SRL; 27) Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. Cavmario Trans S.R.L. Braila pe traseele Braila – Lacu Rezii, pentru beneficiarul S.C Yazaki Romania SRL, Braila – Racovita, pentru beneficiarul S.C. Yazaki Romania SRL, Braila – Sutesti, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Braila – Ianca, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL, Braila – Mihai Bravu, pentru beneficiarul SC Yazaki Romania SRL; 28) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a suprafetei de 27 mp din terenul aferent Palatului Administrativ, apartinand domeniului public al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, pentru amplasarea statiei de monitorizare a calitatii aerului BR-2; 29) Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pentru o perioada de 3 ani,  a unor spatii in suprafata de 109,80 mp, din imobilul Casa Tineretului situat in municipiul Braila, Calea Calarasilor nr.52, apartinand domeniului privat al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila, catre Filarmonica „Lyra-George Cavadia” Braila; 30) Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in municipiul Braila, str.Parcului nr.15, apartinand domeniului public al Judetului Braila, administrat de Muzeul Brailei ” Carol I”; 31) Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de inchiriere a unor spatii apartinand domeniul public al judetului Braila si aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situate in Soseaua Buzaului nr. 2 – corp A, strada Pietatii nr. 1 – corp B si str. Independentei nr. 251 – corp D, pentru desfasurarea activitatilor de preparare a hranei si spalare inventar moale; 32) Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare al imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr.12, in vederea cumpararii prin negociere; 33) Proiect de hotarare privind aprobarea exercitarii dreptului de preemtiune la vanzarea imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr. 12 si aprobarea componentei comisiei de negociere a valorii de cumparare a bunului imobil; 34) Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor si audientelor, anul 2016; 35) Raport privind activitatea desfasurata de Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica,realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura,turism,transport pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016; 36) Raport privind activitatea desfasurata de Comisia buget finante si administrarea domeniului public si privat al judetului Braila pe anul 2016; 37) Raport de activitate a Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016; 38) Raport de activitate al domnului vicepresedinte Epureanu Ionel perioada iulie – decembrie 2016; 39) Raport de activitate al domnului consilier judetean Dobrota Marius-Valentin pentru perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016; 40) Raport de activitate al doamnei consilier judetean Balanica Dragomir Mariana Carmelia pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016; 41) Raport de activitate al doamnei consilier judetean Banica Elena Carmen pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016; 42) Raport de activitate al domnului consilier judetean Burtea Fanel pentru perioada iunie– decembrie 2016; 43) Raport de activitate al domnului consilier judetean Mircea Florin pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016; 44) Raport de activitate al domnului consilier judetean Avram Ionel pentru anul 2016; 45) Raport de activitate al domnului consilier judetean Petre Florin pentru perioada 23 iunie– 31 decembrie 2016; 46) Raport de activitate al domnului consilier judetean Mortu Viorel pentru anul 2016; 47) Raport de activitate al domnului consilier judetean Serbu Dan-Lucian pentru perioada iulie – decembrie 2016; 48) Raport de activitate al domnului consilier judetean Rindunica Adrian-Marius pentru perioada iulie 2016  – februarie 2017; 49) Alte probleme.

Prin Braila, pe biciclete: tur organizat… prin cartiere

*Isi spun „Masa Critica din Braila’ pe reteua Facebook si invita pe braileni, galateni si pe toti cei care doresc sa faca miscare pe bicicleta la un interesant si inedit tur al orasului *Astazi, sambata – 16 iulie 2016, intalnirea este la Ceas in Piata Traian, la ora 17.00 *Cine intarzie, gaseste biciclistii… pe traseul stabilit

Mersul pe bicicleta: o idee excelenta pentru promovarea miscarii pentru sanatate, dar si pentru cunoasterea orasului. Asa si-au spus cei care au initiat pe populara retea de socializare (https://www.facebook.com/MasaCriticaBraila/) „Masa Critica din Braila’ si invita pe toti cei care doresc sa li se alature la o tura prin Braila pe doua roti: „la turele noastre nu se participa doar cu biciclete „de fitze”, nu se participa doar daca esti biciclist sportiv sau doar daca ai casca. Este suficient sa ai o bicla functionala, sa respecti regulile din Codul Rutier si sa ai chef de pedalat„, formuleaza o postare. masa critica braila

masa critica, tur 16 iul 2016         Imi place ideea, chiar daca nu am bicicleta. Vreau sa cred ca sunt din ce in ce mai multi cei care vor sa faca miscare, dar si sa vada Braila cu alti ochi. Nu de alta, dar poate asa vor vedea ca un oras frumos poate deveni FRUMOS daca il populam cu oameni care respecta regulile, care ajuta efectiv la infrumusetea lui (n.aut. Armanda Filipine, revista de cultura si informatie Braila Chirei -Deh!  obsesii personale!) Foto de la o intalnire din luna iunie 2016

Traseul din 16 iulie 2016 arata astfel: ora 17.00 in Centru, la Cea (Piata Traian)s; 17.30 in Vidin; 17.45 Gara CFR, la locomotiva; daca n-ati ajuns pana aici, atunci 19.00 la Sala Polivalenta sau 20.00 in Centru, la Ceas…  Masa critica, 17 iunie 2016

* * *

Noi nu suntem problema; noi suntem parte din solutie! (Website http://masacriticabraila.blogspot.ro/) Masa Critică este o plimbare în masă cu bicicletele care are loc de obicei în ultima zi de vineri a fiecărei luni, în mai multe orașe de pe glob. Masa Critică nu este Asociatie, Organizatie sau Partid. Masa Critică nu promoveaza marci de biciclete, magazine sau produse legate de acestea. Masa Critică nu are legatura cu produse de nici un fel (de intretinere, farmaceutice, energizante sau alte forme de concepte nutritioniste). Masa Critică nu este o competitie. Masa Critică nu necesita inscriere ca membru si nici plata vreunei taxe. Sunt bineveniti TOTI IUBITORII DE PEDALAT, actuali sau viitori, indiferent care e pozitia lor in raport cu produsele, orientarile, ideile, conceptiile si toate celelalte motive pe care le pot avea in subsidiar. Masa Critică nu este condusă de nimeni și nu are nici un mesaj oficial, cu toate că este în general înțeleasă ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport (nemotorizate) și de a atrage atenția asupra problemelor de siguranță a celor ce folosesc forme de transport nemotorizate atunci când sunt nevoiți să împartă drumul cu traficul motorizat. Participanții se întâlnesc într-un loc și la o oră prestabilită pentru a se bucura de siguranța și de compania pe care le-o oferă mersul în grup pe străzile orașului” – Masa Critica din Braila 

Ziua fără masini, Braila si Galati cu 250 tineri „Prieteni Eco Mobili” pe biciclete

*O actiune frumoasa care speram sa fi atras atentia asupra necesitatii miscarii si a luptei impotriva poluarii 

Peste 250 de elevi din Brăila si Galati au ales să schimbe mijloacele de transport în comun cu bicicleta, să se cunoască, dar mai ales să pedaleze împreună subliniind si in aceasta parte de lume Săptămâna mobilității – începuta in 16 septembrie 2015 – ce a culminat cu evenimentul „Ziua fără mașini” din 22 septembrie 2015, zi avand deviza „Alege. Schimbă. Combină”.

DSCN8429         Au raspuns pozitiv provocarii brailene – n.red. Camelia Gusatu, director Directia Cultura, Invatamant, Sport, Turism din Primaria Braila s-a ocupat de atragerea galatenilor in actiune – destui tineri si de la Galati, iar rezultatul a fost unul care s-a dovedit si placut ochiul, mai ales cand galatenii au imbracat tricourile primite de la braileni – tricouri cu logo-urile evenimentului, ale celor doua primarii, dar si al proiectului in care Braila a primit, prin semnarea unui frumos parteneriat, sprijinul Galatiului, si anume proiectul Braila, capitala culturala europeana in 2021 – si au traversat o parte a municipiului Galati.

DSCN8384           Si pentru ca Braila este un candidat cat se poate de serios in acest ambitios proiect de capitala culturala a fost cu noi si Cristian Niculae – un inimos voluntar si initiator al proiectului – dar au fost, era si normal sa fie!, si reprezentanti de la varful administratiei cum e viceprimarul Doinita Ciocan ori din Consiliul Local Municipal – ex. consilierii Sorin Bosneag, Silviu Mangiurea. DSCN8432

DSCN8445          Startul s-a dat în municipiul Brăila, de pe platoul Pietei Indepenedenței unde peste 120 de tineri ciclisti, plus cateva tinere pe role – ex. de la Colegiul National „Gh. Munteanu Murgoci’, Scolile Gimnaziale „Fanus Neagu”, „Aurel Vlaicu”, „Mihu Dragomir’, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil’, de la sectia Ciclism a Clubului Sportiv Municipal Braila, însotiti de profesori de educatie fizică și sport, au parcurs împreună traseul cu logo-ul „Prieteni Eco Mobili” (cum am anuntat la https://brailachirei.wordpress.com/2015/09/21/ziua-internationala-fara-masini-braila-galati-prieteni-eco-mobili-pe-biciclete/): Piata Independenței – Bulevardul Independentei – Calea Galati – parcarea de la SC Estima Motors (foto in dreapta, cu cei care au asigurat pregatirile in acest punct de traseu: de la stanga, Camelia Gusatu, Doinita Ciocan, un profesor de sport, un angajat al firmei care a condus Toyota Yaris spre Galati, Ovidiu Dimofte, dar si foto stanga unde se vede cum intra biciclistii in zona Toyota) – dealer Toyota Braila si Galati, administrata de Ovidiu Dimofte, presedinte Club Rotary Braila; de la acest ultim punct al traseului brailean a plecat spre Galati si un autoturism Toyota model Yaris Hibrid, cu consum redus de carburant dar mai ales foarte putin poluant. DSCN8477

DSCN8578    Intalnirea cu tinerii din Galati a avut loc in parcarea de la Universitatea „Danubius” (foto stanga), aici a venit si inspectorul scolar general brailean prof. dr. Catalin Canciu (prins cu alte activitati la plecarea in traseu) care s-a intretinut o vreme cu un coleg de la ISJ Galati. De aici, cei 250 de tineri au parcurs impreuna un traseu pana la Sala Sporturilor din Galati unde am facut si mai multe fotografii de grup (foto in dreapta jos) ca sa ne vada toata lumea pe biciclete si sa-si doreasca sa utilizeze mai mult acest mijloc de locomotie in zonele urbane. Mai multe foto – de Armanda Filipine – in album la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.933006940125229.1073742172.196618800430717&type=3    pe pagina de socializare Facebook

https://www.facebook.com/BrailaChirei     a revistei de cultura si informatie Braila Chirei.  DSCN8618

În numele Primăriei municipiului Brăila si Primăriei municipiului Galati doresc să multumesc tuturor celor care au facut posibilă actiunea „Ziua fără Masini”. Prin evenimentul de astăzi, <Prieteni Eco Mobili> pe biciclete, Brăila si Galati au demonstrat că separat pot fi doar două orașe pe hartă, însă împreună reprezintă o adevarată fortă. Graţie colaborării mai multor parteneri locali şi naţionali, Politia Locală Brăila si Politia Locală Galati, Politia Natională, Serviciile Rutiere din Brăila si Galati, Inspectoratul de Jandarmi Brăila – Galati, ISU Brăila – Galati, Inspectoratele Școlare Judetene din Brăila si Galati, am reuşit să aducem o iniţiativă locală la un nou nivel„, spune/ transmite Camelia Gusatu si ne alaturam acestui gest de felicitare cu speranta ca vor fi si alte actiuni asa, comune, intre cele doua orase adesea rivale.

Ziua internationala fara masini, Braila – Galati: prieteni „Eco Mobili” pe biciclete

*Marti – 22 septembrie 2015 * Prieteni „Eco Mobili” pe biciclete, organizatori Primariile Braila si Galati, in proiectul „Braila, capitala culturala europeana in 2021”  * Parteneri in eveniment – prin care se serbeaza Ziua Fara Masini – sunt Inspectoratul Scolar Judetean Braila, Politia locala Braila, Serviciul Rutier Braila, ISU Braila, Inspectoratul de Jandarmi Braila

 

afis Ziua fara masini    Marti – 22 septembrie 2015 – de la ora 13.00 cand este programata intalnirea participantilor in municipiul Braila, Piata Independentei (platou in fata palatului administrativ) are loc evenimentul Prieteni „Eco Mobili” pe biciclete. Practic, se serbeaza Ziua Mondiala Fara Masini.

Astfel, a fost ales un Traseu al Prieteniei care este Primaria Braila, Bulevardul Independentei, parcarea Toyota, parcarea Auchan la Galati, Sala Sporturilor Galati. 

Organizatori sunt Primariile Braila si Galati, actiune cuprinsa in calendarul proiectului „Braila, capitala culturala europeana in 2021” (promovat de Asociatia omonima – logo si site pe Braila Chirei – condusa de scriitorul, omul de afaceri Vasile Datcu.

Parteneri in eveniment Inspectoratul Scolar Judetean Braila, Politia locala Braila, Serviciul Rutier Braila, ISU Braila, Inspectoratul de Jandarmi Braila.

Tour International Danubien, editia aniversara cu numarul 60

*In perioada 23 august – 2 septembrie 2015 *Joi, 27 august 2015, convoiul ajunge la Braila – conform graficului, la ora 15.00

Tour International Danubien, ediţia aniversară cu numărul 60, a început pe traseul românesc în 23 august 2015, la ora 8.00, la punctul de trecere a frontierei Chiciu (Călăraşi), odată cu intrarea în ţară a convoiului cu participanţii din celelalte ţări. TID 2015 se va termina pe 2 septembrie 2015 la Sf. Gheorghe, odată cu petrecerea oficială de închidere a ediției aniversare. Mai multe despre TID pe site la http://tidromania.ro/
Pe partea română a TID se parcurg în total 424 km (391 km fără meandre* – foto harta traseu).

Program TID 2015 in Romania

23.08 – DUNĂRENI – km 329 – 46 km/zi; 24.08 – SEIMENI – km 289 – 40 km/zi; 25.08 – HÂRŞOVA – km 251 – 38 km/zi; 26.08 – STĂNCUŢA – km 219 – 32 km/zi; 27.08 – BRAILA – km 172 – 47 km/zi; 28.08 – LUNCAVIŢA – mila 62 (Atenţie! Mile nautice) – (D) – 55 km/zi; 29.08 – TULCEA – m 38 (Atentie! Mile nautice) – 42 km/zi
Rowmania FEST 2015 – Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle            harta TID 2015 Romania

30.08 – TULCEA –  m 38 (Atentie! Mile nautice) – zi de odihnă
Rowmania FEST 2015 – Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle

31.08 – MURIGHIOL – km 64 – 56/39*km/zi; 1.09 – SF. GHEORGHE – km 4 – 60/44*km/zi; 2.09 – Insula SACALIN/MAREA NEAGRĂ – 8km/zi; 2.09, seara – petrecerea de închidere oficială TID 2015 la Sf. Gheorghe; 3.09, ora 7.00 plecarea cu vaporul înapoi către Tulcea.

* * *

Tour International Danubien este cel mai lung turneu anual internațional de caiac, canoe și canotaj din lume organizat pe Dunăre, în lungime de aproximativ 2516 km pornind de la Ingolstadt, in Gerrmania și încheindu-se la Sf. Gheorghe, in Romania. El a fost organizat pentru prima dată în 1956, cu punct de start la Bratislava iar cel de final Budapesta; ulterior, an de an, s-a extins. Primăriile, cele mai multe, de pe traseu sprijină evenimentul. Pasionații acestui sport de agrement au inființat Asociația „TID România”. 

Caravana culturala braileana merge mai departe

* Editia a doua a proiectului „Caravana culturala braileana’ a Asociatiei culturale „Voces Concordiae” continua si in 2014 cu un program muzical atractiv pe traseul sat Tataru – comuna Dudesti,  Faurei, Gropeni, Tufesti, Gemenele, Braila * Primul eveniment din turneu se desfasoara duminica – 17 august 2014

Asociatia culturala „Voces Concordiae”, prezidata de prof. Petrea Gogu, desfasoara in perioada iulie – 30 noiembrie 2014 evenimente in Caravana Culturala Braileana, un proiect sprijinit financiar de Consiliul Judetean Braila care a vazut in manifestare o buna metoda de a prelungi eforturile institutiei de promovare a culturii si subliniere a artei la inalt nivel. N.aut (Armanda Filipine, administrator si unic redactor la revista de cultura si informatie BRAILA CHIREI) Cu un asemenea presedinte – dirijor, profesor de clarinet la Liceul de Arte „Hariclea Darclee’ si conducator al fanfarei militare brailene, l-am numit pe domnul Petrea Gogu, se discuta doar in termeni de excelenta si cei implicati in viata culturala a Brailei si nu numai stiu foarte bine acest lucru. 

DSC_0043             Este a doua editie a proiectului omonim, dupa ce anul trecut caravana si-a desfasurat evenimentele in alte localitati brailene, starnit admiratie si aplauze calduroase din partea publicului incantat de program. Foto de la editie 2013 a Caravanei

Evenimentele sunt reprezentate de concerte sustinute de ansambluri si formatii ale Asociatiei „Voces Concordiae’ (aici mai functioneaza si Corul „Voces Concordiae’, cvintetul de suflatori „Tempo”. trio de suflatori „Acord” etc.) si anume: Orchestra de suflatori „Iosif Ivanovici” dirijata de Petrea Gogu,   orchestra de muzica populara „Pandelasul’.

CARAVANA MUZICALA tataru         Primul eveniment al caravanei are loc in satul Tataru, comuna Dudesti. Va fi un concert si un moment omagial duminica – 17 august 2014 – in fata bisericii din localitate, incepand cu ora 10.30.

In programul muzical sunt cuprinse piese din repertoriul clasic si de muzica usoara, de fanfara, populara si muzica patriotica. Orchestra de suflatori „Iosif Ivanovici’ va avea solisti pe Laurentiu Mocanescu – vocal,  Gheorghe Gabriel si Romica Nitu – trompeta, Alin Stoian – vocal, dar si Ionut Vizireanu si Stefanita Albu la instrumente. PROGRAM CONCERT tataru

Prin activitatile propuse, proiectul aduce in zonele rurale si nu numai divertismentul si buna dispozitie, va descreti fruntile si va hrani sufletele oamenilor impovarati de munca specifica mediului satesc sau de stresul urban, le va aminti celor mai in varsta de concertele de odinioara, iar pentru cei tineri va fi un mod de educatie in spiritul muzicii de calitate, precum si a conservarii si promovarii traditiilor populare„, subliniaza Petru Gurau (fost sef al Casei Armatei Braila) – vicepresedinte al Asociatiei „Voces Concordiae”, cel care va prezenta concertul-eveniment de la Tataru.

Urmatoarele evenimente din programul caravanei au loc la Faurei – 28 septembrie, Gropeni – 4 octombrie, Tufesti – 19 octombrie, Gemenele – 26 octombrie. De asemenea, municipiul Braila este parte din traseul editiei 2014 a Caravanei culturale brailene.