Arhive etichetă: viceprimari

Consiliul Local Municipal Brăila, şedinţă de îndată

*În data de 26 iulie 2018 * Un proiect este referitor la achiziţionarea unor autobuze electrice, o propunere pe care consilierii liberali au făcut-o în primăvara acestui an

Primarul Marian Viorel Dragomir a convocat o şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila pentru data de 26 iulie 2018, de la ora 10.00. Consilierii municipali, cei doi viceprimari – Doiniţa Ciocan şi Alexandru Jantea Crican – şi reprezentanţi ai instituţiilor din subordinea CLM şi din primărie se vor reuni în sala 404 din clădirea administrativă.

şedinţă CLM Brăila

Pe ordinea de zi figurează următoarele proiecte; ele vor fi dezbătute şi propuse spre aprobare (sau nu) a consilierilor:

1) Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Braila privind Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Braila pe anul 2018;  2) Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Braila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Braila pe anul 2018;  3) Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Braila privind Modificarea anexei la HCLM nr. 72/ 19.02.2018 referitoare laAprobarea utilizarii sumei de 70.775,60 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Braila pentru finantarea sectiunii de dezvoltare pe anul 2018” modificata prin HCLM nr. 343/ 18.07.20184) Proiect de hotarare initiat de mrimarul municipiului Braila privind Aprobarea participarii municipiului Braila in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in proiectul „Achizitie de mijloace de transport public – tramvaie”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si aprobarea acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale5) Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Braila privind Aprobarea participarii municipiului Braila in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in proiectul „Achizitie de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si aprobarea acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale6) Proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Braila privind Acordarea unui mandat special reprezentatului CLM Braila in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila SA7) Proiect de hotăirare initiat de doamna viceprimar Ciocan Doinita privind Exprimarea acordului CLM Braila pentru schimbarea destinaiiei imobilului situat în Braila, str. Industriei nr. 200, bl. 7, sc. 3, apartamentul nr. 43, din spaţiu de locuit în spaţiu cu destinaţia de unitate de învatamant si transmiterea acestuia Tn administrarea Scolii Gimnaziale „George Coşbuc”8) Proiect de hotărare initiat de primarul municipiului Braila privind Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor Tnscrise Tn Inventarul domeniului public al municipiului Braila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 30.09.2011 la Capitolul G 6 – „Spatii verzi, locuri de joacă si parcări”, poziţiile nr. 325, nr. 333, nr. 335, nr. 341 , nr. 343, nr. 344 si nr. 347 conform documentatiilor de cadastru; 9) Proiect de hotărare initiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea HCLM nr. 371118 din iulie 2018 referitoare la „Inchirierea prin încrediniare directa a unor terenuri ce apartin domeniului public al municipiului Braila, în vederea amplasarii de lazi frigorifice, etalare de produse si terase cu caracter permanent în faţa spaţiilor comerciale„.

Nota red. Achiziţionarea de autobuze electrice este o propunere liberală. Necesitatea unui parc auto cu mijloace de transport care să fie de acelaşi fel (nu cum are în prezent Sc Braicar SA în proprietate şi în folosinţă…), de preferinţă de acelaşi furnizor, comod de întreţinut şi reparat, a fost subliniată de preşedintele PNL Brăila – Alexandru Dănăilă Zaharia – fost viceprimar al municipiului Brăila, fost consilier local – încă din primăvara acestui an. Au semnat propunerea (la vremea respectivă ea nu a avut câştig de cauză în faţa primarului social-democrat şi a majorităţii din CLM, de asemenea din PSD ) consilierii liberali Cristian Pricop​, Adrian Tabarac​, Petrică Costel Popa, Sîrbu Constantin, Marian Paul Fusea​, Raluca Bucur​, Sorin Ioniţă.

Consiliul Local Municipal Brăila, şedinţa ordinară mai 2018

*În data de 31 mai 2018, de la ora 10.00 

Consilierii locali brăileni se reunesc în plenul ședinței ordinare în data de 31 mai 2018, în sala de şedinţe a Companiei de Utilități Publice ”Dunărea” SA, de la ora 10.00. Ordinea de zi propusă de cei doi viceprimari, Doiniţa Ciocan şi Alexandru Jantea-Crican (n.red. Primarul Marian Viorel Dragomir a fost plecat din localitate în perioada pregătirii şedinţei), este următoarea: 

1) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Modificarea HCLM Brăila nr. 61/ 19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018”, modificată prin HCLM Brăila nr. 115/ 30.03.2018; 2) Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali municipali Traian Adrian și Pătărlăgeanu Valentin, membri în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Braicar SA Brăila, privind Majorarea capitalului social al societății „Braicar” SA Brăila, cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de proprietate; 3) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul municipiului Brăila unităților de cult din municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 4) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului de Păpuși Brăila; 5) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Modificarea organigramei, a statului  de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției locale Brăila6) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare parcări în municipiul Brăila” (lot 5); 7) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Modificarea anexei nr. 3 la HCLM Brăila nr. 53/ 31.03.2004; 8) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Modificarea denumirii obiectivului de investiții din „Expertiză tehnică și servicii de proiectare imobil C. Galați nr. 346, corp E”, prevăzut în anexa nr. 4 la HCLM nr. 73/ 19.02.2018, în „Reabilitare și schimbare destinație imobil C. Galați nr. 346, corp E”; 9) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Aprobarea îndreptării erorilor materiale strecurate în Anexele nr. 1 și 2 la actul adițional aprobat prin HCLM Brăila nr. 553/ 29.11.2017, modificată prin HCLM Brăila nr. 147/ 30.03.2018, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii de iluminat public din municipiul Brăila prin concesionare nr. 32462/ 28.07.2016 încheiat cu societatea Luxten Lighting Company S.A. București; 10) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2018, cu solicitanții care au acces la locuințele ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 11) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Trecerea din administrarea Colegiului Tehnic „Panait Istrati” Brăila, în administrarea Școlii Gimnaziale „Sfântul Andrei” Brăila (fostă nr. 33), a  bunului public „Sală de sport – în suprafață utilă de 676,26 mp – etajul 2”, situat în Brăila, Calea Galați nr. 346 B; 12) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Trecerea din domeniul public al municipiului Brăila în domeniul public al Județului Brăila a terenului în suprafață de 1553,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 2 (în fața Spitalului Județean de Urgență Brăila); 13) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila  a terenului în suprafață de 17,00 mp, situat în Brăila, Șoseaua de Centură nr. 9 (în fața Cimitirului eparhial „Sfânta Treime”), în vederea reconfigurării capelei „Sfânta Treime”, conform certificatului de urbanism nr.2273/ 04.12.2017; 14) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Grădinița cu program prelungit nr. 56 „Negruț” Brăila, situat în Brăila, Str. Mihu Dragomir nr. 3, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția  nr. 56, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1072/ 07.12.2016; 15) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Independenței nr. 4, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 94, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 329/ 10.10.2016, nr. 330/11.10.2016, nr. 2740/ 12.12.2017 și nr. 250/ 16.02.2018; 16) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Şcoala Gimnazială nr. 7 „Ion Creangă” Brăila, situat în Brăila str. Școlilor nr. 15, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/ 2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 67, conform procesului – verbal de recepție la terminarea investiției nr. 1583/ 19.05.2017; 17) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice, etalare de produse şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale; 18) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al municipiului Brăila, stabilite prin HCLM nr. 263/ 30.06.2017; 19) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Completarea anexelor nr.1 și 2 la HCLM Brăila nr. 215/ 29.07.2015, referitoare la „Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila”; 20) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind  Modificarea Anexei nr. 1 la HCLM Brăila nr. 429/ 21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafețelor de teren ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții cu caracter provizoriu, prin radierea pozițiilor nr.152, nr.154 și nr. 250; 21) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCLM Brăila nr. 429/ 21.12.2015 referitoare la „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”; 22) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015  – Lista terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate; 23) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Completarea anexei nr.4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 24) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Modificarea Anexei nr. 2c la HCLM Brăila  nr. 349/ 30.11.2007, referitoare la ”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007”; 25) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 26) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Dezmembrarea imobilului situat în municipiul Brăila, cartier Apollo, str. Siretului (actuală str. Apollo) amplasament nr. 6, înscris în cartea funciară nr.70752, format din teren în suprafață de 6676,00 mp și construcțiile C1, C2 și C3; 27) Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila; 28) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 399,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 395 lot 1, NCP 91550, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință; 29) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 398,00 mp, situat în Brăila, Str. Plevna nr. 395 lot 2, NCP 91549, în vederea edificării de construcții cu destinația de locuință; 30) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, Șos. Dig Brăila Galați DN 22B, Km 3+850, NCP 91398, în vederea realizării unui obiectiv economic; 31) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila,  Șos. Dig Brăila Galați DN 22B, Km 3+900, NCP 91399, în vederea realizării unui obiectiv economic; 32) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 1500,00 mp, situat în Brăila, DN 22B, Km 4, Lot 1, NCP 91218, în vederea realizării unui obiectiv economic; 33) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 38,00 mp indiviz din 409,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 424 A, NCP 77850, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în vederea extinderii construcției existente, proprietatea solicitantei Barabulică Adriana Gabriela; 34) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 97,00 mp indiviz din 445,00 mp, situat în Brăila, str. Debrețin nr. 19, NCP 83754, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Băncuță Robert și Băncuță Speculanta Bereta, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora; 35) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 35A, NCP 15608, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Bogdan Liviu Sorin și Bogdan Laura Nicoleta, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora; 36) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 7, NCP 74790, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitantului Condruz Georgian Alexandru, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia; 37) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 105,00 mp indiviz din 239,00 mp, situat în Brăila, str. Bradului nr. 25, lot 2, NCP 91122, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Ghiță Filică și Ghiță Luminița, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora; 38) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 60,39 mp indiviz din 205,00 mp, situat în Brăila, str. Miron Costin nr. 6, NCP 90824, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Hîncu Virgil și Hîncu Călina, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora; 39) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 11,30 mp indiviz din 291,00 mp, situat în Brăila, str. Pictor Octav Băncilă nr. 40 bis, NCP 87843, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Irimia Nicu Valentin și Irimia Oana Raluca, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora; 40) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 15, NCP 78334, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Mocanu Stan și Mocanu Lucica, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora; 41) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 83,00 mp indiviz din 420,00 mp, situat în Brăila, str. Crinului nr. 18, NCP 89433, teren ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, solicitanților Sigmund Hennric și Sigmund Cecilia, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora; 42) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 189, NCP 74146; 43) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului nr. 2, NCP 81136; 44) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 27, lot 1, NCP 89863; 45) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 c/c str. 1 Decembrie 1918, ap. 11, NCP 70708-C1-U8 și ap. 12, NCP 70708-C1-U7; 46) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 18, Corp C1, NCP 89637-C1; 47) Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Veche nr.11 (teren), NCP 18320; 48) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.3, bl.A2, sc.1, ap.2, parter. 49) Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură Brăila, pentru perioada noiembrie 2016 – decembrie 2017; 50) Proiect de hotărâre inițiat de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada decembrie 2016 – decembrie 2017; 51) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Jantea-Crican Alexandru privind Atribuirea denumirii „Danube Residence” blocului nou construit – construcția C1, situat în Brăila, str. Celulozei nr. 4, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe; 52) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2018; 53) Alte probleme.

Sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Braila, ordinea de zi – ianuarie 2017

*Programata pentru marti, 31 ianuarie, de la ora 11.00

Consilierii municipali in frunte cu primarul Viorel Marian Dragomir, viceprimarii Doinita Ciocan si Jantea Crican Alexandru se reunesc marti, 31 ianuarie 2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal (CLM) de la ora 11.00 la sala de sedinte a CUP „Dunarea’ (dupa sedinta CJ – https://brailachirei.wordpress.com/2017/01/27/ordine-de-zi-sedinta-ordinara-a-consiliului-judetean-braila-ianuarie-2017/). Foto din arhiva revistei de cultura si informatie Braila Chirei de la o sedinta anterioara similara. clm-sedinta

Ordinea de zi anuntata este urmatoarea:

 1) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Reactualizarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în municipiul Brăila practicate de SC Braicar SA Brăila, începând cu data de 01.01.2017; 2) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de Organizare, Funcționare și Administrare a Cimitirelor din municipiul Brăila; 3) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior ori superior pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică; 4) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 407/ 28.11.2016 referitoare la „Completarea poziției nr. 73 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la Școala Gimnazială nr. 16 <Vasile Băncilă>, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6509/ 28.10.2016”5) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 341/ 30.09.2016 referitoare la „Alipirea unor terenuri de aparțin domeniului privat al municipiului Brăila”6) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Revocarea art. 2 din H.C.L.M. nr. 271/ 27.07.2016 privind <Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”>; 7) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Instalație de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori și interiori – locația Calea Călărașilor nr. 598) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/ 2003, referitoare la <Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare>, din cadrul şedinţelor din data de 21.12.2016 și data de 25.01.2017; 9) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului municipiului Brăila pentru realizarea investiției ”Construire împrejmuire”, în curtea Grădiniței cu program prelungit nr. 56 ”Negruț” Brăila, imobil ce aparține domeniului public al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihu Dragomir nr. 3, NCP 8904310) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 102/ 29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului CLM Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art. 2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 199/ 29.07.2015”, cu completările ulterioare; 11) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/ 21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”; 12) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Exprimarea acordului CLM Brăila cu privire la achiziționarea de către municipiul Brăila a terenului situat în Brăila, șos. Buzăului nr.2, în suprafață de 785,00 mp, prin participare la licitația publică organizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila13) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Brăila, aflat în Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, poziția nr. 85, conform procesului – verbal de recepție finală nr. 215/ 29.11.201614) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Actualizarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr.134, înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 129, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr.30211/20.12.201615) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”16) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, etaj, atribuit Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE, în vederea desfăşurării activităţii; 17) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 42, parter, atribuit Partidului Dreptății Sociale Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 18) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 33, parter, atribuit Partidului Mișcarea Populară – Filiala Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 19) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr. 1, Bl. 20 B, parter, atribuit Partidului Național Democrat, în vederea desfăşurării activităţii; 20) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Propunerea CLM Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui Drăgan Ion, secretar al municipiului Brăila, pentru anul 201621) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul <Construire hală metalică producție>, la adresa din Brăila, Str. Olimpului nr.10, Lot nr.1, iniţiat de SC Crest Pol Serv SRL; 22) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire spațiu comercial” la adresa din Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat nr. 79, iniţiat de Dumitru Said Mihalis; 23) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pe anul 2016 și a evaluării finale, aferentă perioadei 2013 – 2017, a managementului pentru Teatrul ”Maria Filotti” Brăila24) Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 201725) Raport privind Activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în cursul semestrului II al anului 201626) Raport privind Acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției  în anul 2016, întocmit conform art. 21 din HGR nr. 1153/ 200127) Informare privind Concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție, vacante din cadrul Aparatului de Lucru al Consiliului Local Municipal Brăila28) Alte probleme.

Platani plantati pe faleza braileana

*Sambata, 14 noiembrie 2015, in memoria victimelor din clubul bucurestean „Colectiv” intre care sunt si doi braileni: Andrei Petru Buca si Loredana Danescu

DSCN8041       Pe faleza braileana se vor dezvolta 50 de platani – copac rezistent si frumos (se pot vedea minunate exemplare, declarate monument, pe strada Ana Aslan, in municipiu) – plantati sambata, 14 noiembrie 2015, dimineata. Ideea a fost rostita de primarul Aurel Gabriel Simionescu, dupa recenta sedinta (https://brailachirei.wordpress.com/2015/11/10/consiliul-local-municipal-braila-sedinta-din-noiembrie-2015/) a Consiliului Local Municipal Braila. Primarul a fost prezent, cei doi viceprimari – Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia de asemenea.

Gestul este in memoria tinerilor victime din clubul bucurestean „Colectiv” (tragedia din 30 octombrie 2015 – pana in prezent sunt 55 de morti, alte persoane grav afectate…in spitale) dintre care si doi braileni, Andrei Petru Buca si Loredana Danescu…
S-au plantat in zona scenei de la esplanada 50 de platani, achizitionati de Sc Seroplant exact in ideea ca sunt rezistenti si pot suporta o toaletare speciala, posibil in forma conica pentru a permite cresterea atator copaci destul de apropiati in zona aleasa, destul de retransa. DSCN8039

Mai multe foto de Armanda Filipine la https://www.facebook.com/media/set/?set=a.953539124738677.1073742182.196618800430717 pe pagina Facebook a revsitei de cultura si informatie Braila Chirei.

DSCN8044        Au fost prezenti destui consilieri municipali- nu i-am vazut chiar pe toti… – si reprezentanti la varf ai partidelor politice: ex. senatorii Catalin Boboc (copresedintele PNL Braila) si Ion Rotaru (de la PSD), deputatul Marian Viorel Dragomir (PSD). A fost si Constantin Teodorescu – unul dintre initiatorii proiectului Braila, capitala europeana culturala in 2021 – pe care am tinut sa-l fotografiez cu ultima productie editoriala a asociatiei, pe care o avea la el…

Consiliul Local Municipal Braila, august 2015

*In 27 august 2015

 

DSCN8125          Primarul Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarii Doiniţa Ciocan si Alexandru Dănăilă Zaharia, consilierii locali, personal din primărie şi directori de servicii, deconcentrate se reunesc joi, 27 august 2015, in şedinţa ordinară aferenta lunii in curs a Consiliului Local Municipal Brăila. Evenimentul are loc in sala de edinţe a Companiei de Utilităţi Publice „Dunărea” SA,  de la ora 10.00.

Foto din arhiva revistei de cultura şi informatie Braila Chirei de la reuniunea anterioară a consilierilor locali.

              Ordinea de zi propusă este următoarea:

1) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 20152) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila, pe anul 20153) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea structurii organizatorice, organigramei şi a statului de funcții ale Spitalului de psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila4) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate, Studiului de Oportunitate (pentru fundamentarea alegerii modalității de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Brăila), a Regulamentului și Caietului de sarcini ale serviciului de iluminat public din municipiul Brăila5) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila6) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Social de Gazduire in Regim de Urgenta, aflat in subordinea Directiei de Asistenta Sociala si a Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii serviciului de gazduire in Centrul Social de Gazduire in Regim de Urgenta7) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Asocierea județului Brăila prin Consiliul Județean Brăila, cu municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții ”Extindere rețele de utilități publice apă – canal pe Șos. Râmnicu Sărat”; 8) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea și completarea H.C.L.M.nr.102/27.03.2014, referitoare la ˂Aprobarea proiectului „Istoria holografică multietnică a Brăilei” din PA17/ R013 – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european- proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014˃; 9) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Aprobarea rezilierii contractului de finanțare nr. 4159/ 10.05.2014 aferent proiectului ”Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”; 10) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei 447 din Capitolul A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/ 30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru11) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Modificarea poziţiei 8 din Capitolul H – „Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/ 30.09.2011 conform documentaţiei de cadastru12) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila și de doamna viceprimar Ciocan Doinița privind Prelungirea duratei de acordare în folosinţă gratuită Fundaţiei Lumina Braila, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilelor situate în Brăila, Str. Danubiului nr. 5 şi a Blocului R 8 din Cartierul Obor13) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila a unor imobile în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 14) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Brăila; 15) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Dezmembrarea şi partajarea terenului situat în Brăila, Str. Viilor – Vadul Catagaței, înscris în Cartea Funciară nr.4937, aferent Ansamblului ANL Brăilița; 16) Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Brăila privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 201517) Alte probleme.

Sedinta Consiliului Local Municipal Braila, mai 2014

* Vineri, 30 mai 2014, ora 10.00

CLM-051          Impozite, taxe pentru 2015, regulamente de organizare a unor institutii din subordine si multe alte subiecte ( 00 PROIECT ORDINE DE ZI – click pe documentul in format PDF pentru detalii) se descuta vineri, 30 mai 2014, la sedinta Consiliului Local Municipal (CLM) Braila.

Intrunirea consilierilor, a primarului Aurel Gabriel Simionescu, viceprimarilor Doinita Ciocan si Alexandru Danaila Zaharia se desfasoara la sala de conferinta a Companiei de Utilitati „Dunarea”, de la ora 10.00.