De la PMT Tichilesti, sprijin in activitati lucrative cu oferta in forta de munca

Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti pune la dispoziţia celor interesati forţă de muncă specială – persoane private de libertate, pe perioade de timp determinate (1-12 luni), în condiţii avantajoase şi cu un număr variabil de persoane.
Dupa cum precizeaza inspector principal Gianina Jenie Crăciun –  director al Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti – „folosirea forţei de muncă speciale poate fi o soluţie eficientă pentru societăţile care doresc stabilitate şi rentabilitate în activităţile desfăşurate. Serviciile oferite adaptate activităţilor desfăşurate, precum şi sistemul de lucru simplu  – contracte de colaborare, facturi şi spaţii de lucrări etc. – sunt argumente pentru care sperăm să alegeţi unităţile noastre ca partener pe termen lung”.
Avantajele colaborării cu PMT: asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului şi continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor; sigurarea spaţiilor de producţie în interiorul penitenciarului; negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate; scutirea de la plată a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj etc.; cheltuielile totale ale desfăşurării activităţii cu persoane private de libertate sunt exclusiv cele determinate de remunerarea acestora pentru lucrările efectuate şi nu implică contribuţii financiare sau plata unor taxe suplimentare; folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între societate şi unitatea penitenciară; oprirea procesului de producţie, la solicitarea agentului economic interesat de colaborarea cu PMT, pe anumite perioade de timp, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare din partea societăţii respective; siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora; paza şi hrana persoanelor private de libertate sunt asigurate de către administraţia locului de deţinere, fără a implica alte costuri suplimentare din partea beneficiarului; supravegherea şi coordonarea lucrărilor sunt asigurate de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii societăţii care doreste sprijin de la PMT
Servicii diverse din  partea PMT
Prestări servicii mobilier tâmplărie lemn şi activităţi auxiliare (cu asigurarea materialelor de către client).
 Lucrări necalificate : lucrări în domeniul construcţiilor civile, rutiere şi feroviare etc.; lucrări în agricultură; lucrări privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor, lucrări de curăţenie, manipulat materiale, etc.; intreţinere şi amenajare spaţii verzi;
Documente necesare la intocmirea contractului de colaborare
1. Pentru persoane juridice: a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 180-181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară; d) declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
2. Pentru persoane fizice: a) actul de identitate: b) achitarea în avans, a contravalorii estimate a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare.

Campania de curatenie „Let’s Do It, Romania!” si la Braila

* Campania nationala ”Let`s Do It, Romania!” se desfasoara în 12 mai 2012 si în judeţul Brăila  * APD Club Braila este, pentru a doua oara, implicat in organizarea locala a actiunii

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din arealele naturale într-o singură zi. În 2010 şi 2011, în cele 2 ediţii organizate până în prezent, peste 500 000 de voluntari au participat în Ziua de Curăţenie Naţională. In 2012, Ziua de Curăţenie Naţională este 12 mai, zi în care România va face curăţenie alături de Bulgaria, Republica Moldova şi Turcia, ca parte din iniţiativa globală Let`s Do It World! Peste 85 de țări din întreaga lume vor organiza o zi de curățenie generală, în perioada 24 martie – 25 septembrie. 

Asociaţia Pro Democraţia (APD) Club Brăila este, pentru a doua oară consecutiv, coordonatoarea regională a acestei acţiuni, prin reprezentanţii săi Mariana BÂTCĂ – vicepreşedinte – coordonator regional şi Viorel Grosu – preşedinte – asistent coordonator regional.

Obiectivul „Let’s Do It, Romania!” la nivel local pentru acest an este de a pune accent pe calitate, lăsând pe planul doi cantitatea.

Astfel, în ziua de 12 mai se va acţiona în zone concentrate, respectiv in Staţiunea Lacu-Sărat – cu participarea voluntarilor proprii, precum şi a tuturor celor interesaţi să ne fie alături, in zona FNC – Cartier Chercea –  prin implicarea ca voluntari a grupurilor de deţinuţi din Penitenciarul Brăila şi a Penitenciarului pentru Minori şi Tineri Tichileşti, in zonele riverane Dunării de pe raza comunelor Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Stăncuţa dar şi malul Siretului pe teritoriu comunei Vădeni – prin implicarea locuitorilor acestor comune.

Conceptul pentru acest an este “family”, în sensul că invitaţia este adresată familiilor, cu participarea tuturor membrilor (de la cel mai tânăr la cel mai vârstnic membru), rudelor, prietenilor, vecinilor. În acelaşi timp, acest concept include şi reprezentanţii societăţilor comerciale, instituţiilor, firmelor private, companiilor private şi de stat. Astfel, fiecare manager poate aduce alături angajaţi, împreună cu familiile acestora, facilitând astfel ideea de team-building.

De asemenea, o altă noutate introdusă în acest an de echipa „Let’s Do It, Romania!” – Brăila, este aceea de a-i ţine alături pe toţi participanţii pe parcursul întregii zile. Pentru aceasta, va exista o continuitate în desfăşurarea activităţilor, pe următorul model:

·         Dimineaţa, începând cu ora 9.00, timp de aproximativ 2-3 ore, se va acţiona pe zona de responsabilitate pentru ecologizarea acesteia,

·         După încheierea activităţii de ecologizare, fiecare grup/echipă se va deplasa către zona special amenajată pentru picnic, în spaţiul special amenajat în incinta Taberei de copii Lacu Sărat;

·         La încheierea picnicului va începe un spectacol cu muzică şi dans (de la ora 15.30), pe durata a peste 3 ore.

În dimineaţa zilei de 12 mai, începând cu ora 9.00, urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Primăriei Brăila, transportul către şi dinspre staţiunea Lacu Sărat (dimineaţa şi seara) va fi gratuit (autobuz), pentru facilitarea deplasării către zona respectivă, cu plecare din zona Peco Mall, pe şoseaua Viziru, în cartierul Radu-Negru. Pentru întoarcerea din Staţiunea Lacu Sărat, autobuzele vor sta la dispoziţia participanţilor, începând cu ora 19.00.

Zona care se doreşte a fi ecologizată are ca repere limita cu sat Vărsătura, pe partea dreaptă, în direcţia de mers Slobozia, limita cu drumul judeţean ce leagă DN1 şi DE 85, interiorul staţiunii Lacu Sărat. Întreaga zonă va fi sectorizată, în aşa fel încât, funcţie de numărul grupului de participanţi, să fie alocată o suprafaţă corespunzătoare.

Participanţii vor primi mănuşi de protecţie şi saci din plastic, gunoiul colectat urmând să fie preluat de către reprezentanţii firmelor de salubrizare şi transportat către groapa ecologică din localitatea Pietroiu.

În jurul prânzului, toţi participanţii se vor deplasa într-o zonă ce va fi special pregătită pentru picnic (în interiorul staţiunii-incinta Taberei de copii Lacu Sărat), urmând ca fiecare să pregătească picnicul după dorinţă. Pe durata pregătirilor, copiii prezenţi vor fi atraşi la jocuri de către voluntarii Organizaţiei Cercetaşii României – filiala Brăila. Aici, firmele se poat promova, prin oferirea unor premii simbolice (steguleţe, brelocuri, baloane, şepcuţe etc.) copiilor implicaţi în jocuri şi/sau aleatoriu, participanţilor adulţi. De asemenea, pot fi amplasate bannere ale firmei sau roll-up-uri în zona centrală a staţiunii, pe durata întregii activităţi.

În zona centrală a staţiunii (la rondou), la ora 15.30 se va da startul spectacolului cu muzică uşoară şi populară, dansuri populare tradiţionale (inclusiv ale minorităţilor din judeţul Brăila). Estimăm ca întreaga acţiune să se încheie în jurul orelor 19.00 – 19.30.

Organizatorii avertizeaza ca, deşi am întrat în campania electorală, „Let’s Do It Romania!” este o acţiune fără amprentă politică, nefiind permisă nici o prezentare a candidaţilor, bannere, însemne specifice ale formaţiunilor politice. Cei care vor participa la activitate au fost atenţionaţi să poarte tricouri albe, evitându-se astfel orice asociere cu o culoare a vreunui partid politic/alianţă politică.

Parteneri

In acest an, şi-au manifestat dorinţa de a se implica în acţiune si Vodafone Romania – regiunea Braila, Selgros Braila, Billa, 3R Ecologic, reprezentanta Toyota Braila, Organizatia Cercetasii Romaniei – filiala Braila, Organizatia „Trebuie!”, Organizaţia Centrul European de Informare şi Dezvoltare Brăila, Provident, Primăria Brăila, Penitenciarul Brăila si Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti, Jandarmeria Brăila, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Primăriile localităţilor Chiscani, Tichileşti, Gropeni, Stăncuţa, Vădeni, ISU Brăila, elevi si cadre didactice din diferite instituţii, toţi sub egida voluntariatului.

Alte detalii privind proiectul şi activităţile pot fi găsite pe

Site: http://www.letsdoitromania.ro

Blog http://www.blog.letsdoitromania.ro

Twitter: http://www.twitter.com/letsdoitro

Cauza de Facebook: http://apps.facebook.com/causes/causes/403155/

Pagina de Facebook: http://www.facebook.com/LetsDoItRO