Arhive categorie: INVATAMANT

Pa, Sorin Câmpeanu!

*Sperăm într-un nou ministru la Educație fără plagiate și aroganță

Sorin Câmpeanu a plecat (în sfârșit) din Ministerul Educației. I s-a tot cerut demisia după mai multe intervenții nefericite în domeniul pe care ar fi trebuit să îl sprijine. În plus, planează asupra sa acuze grave (confirmate în parte de unele surse) de plagiat – să spunem adevăratul: plagiatul este o formă evidentă de HOȚIE.

Primul ministru Nicolae Ionel Ciucă, declarații de astăzi, 29 septembrie 2022: „Am acceptat astăzi demisia domnului Sorin Cîmpeanu din funcția de ministru al educației. Îi mulțumesc pentru colaborarea de până acum și pentru proiectele demarate în beneficiul sistemului de educație. În continuare, România are nevoie de stabilitate și coerență pentru a putea implementa reforma durabilă pe care ne-o dorim cu toții pentru învățământ. Urmează să ne consultăm în Partidul Național Liberal și în coaliția de guvernare și să validăm, cu celeritate, propunerea pe care o voi înainta domnului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru funcția de ministru”.

Nota red. Dacă liberalii ar avea un pic mai mult respect (alții nu au deloc!) pentru țara aceasta și viitorul ei, i-ar cere demisia și lui Ciucă! Tot pentru același spectru… al plagiatului.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Educație nutrițională și istorie gastronomică, seminar cu Mihail Balaban

*Eveniment girat de Camera de Comerț Brăila, în 1 octombrie 2022 de la ora 11.00 la sediul muzeului brăilean

Sâmbătă, 1 octombrie 2022, de la ora ora 11.00 este programat seminarul „Citește eticheta! Alege să te hrănești sănătos!’ susținut de antreprenorul ing.dr. Mihail Balaban (*) – specialist în gastronomie tradițională. Evenimentul „proiect pilot de educație nutrițională și istorie gastronomică pentru bunici, mămici, tătici și pitici” (cum este subintitulat), girat de Camera de Comerț Industrie și Agricultură Brăila, se desfășoară la sediul central al Muzeului Brăilei „Carol I”.

(*) Mihail Balaban se ocupă, împreună cu membrii familiei de firma Verum Natural (deschisă inițial de soție, prof. dr. Artistica Balaban, pentru a produce săpun natural; ulterior obiectul de activitate s-a transferat (din motive strict obiective… mai degrabă de natură externă: materii prime și distribuția din țara noastră) în zona gastronomiei (gătit „că la mama acasă” inclusiv servicii de catering, zacuști și alte bunătăți la borcan)

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Local Municipal Brăila, ședința lunii septembrie 2022

*În data de 30, la sala de conferințe de la CUP „Dunărea”

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila va avea loc vineri, 30 septembrie 2022, de la ora 9.00 în sala de conferințe de la Compania de Utilități Publice „Dunărea” cu următorul desfășurător al ordinii de zi:

1) Depunere jurământ nou consilier; 2) Proiect de hotărâre privind Modificarea HCLM Brăila nr. 569/ 23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din CLM Brăila”, completată prin HCLM. Brăila nr. 609/ 13.11.2020 și modificată prin HCLM. Brăila nr. 676/ 26.11.2020, HCLM Brăila nr. 328/ 16.07.2021, HCLM Brăila nr. 379/ 07.07.2022, HCLM Brăila nr. 415/ 15.07.2022 și HCLM Brăila nr. 430/ 29.07.2022; 3) Proiect de hotărâre privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări în vederea obținerii autorizației pentru securitate la incendiu, corp C3 – Grădinița nr. 60 și corp clădire Internat Liceul cu Program Sportiv Brăila”, cu finanțare de la bugetul local; 4) Proiect de hotărâre privind Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare pe verticală – Calea Călărașilor nr. 59”, cu finanțare de la bugetul local, aprobați prin HCLM Brăila nr. 333/ 16.07.2021; 5) Proiect de hotărâre privind Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare covor asfaltic curtea interioară Școala Gimnazială <Anton Pann> Brăila”, cu finanțare de la bugetul local; 6) Proiect de hotărâre privind Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de desfumare de la biblioteca Școlii Gimnaziale <Vlaicu Vodă> Brăila”, cu finanțare de la bugetul local;

7) Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare str. Independenței, între Vadul Ghecetului și Vadul Rizeriei”; 8) Proiect de hotărâre privind Aprobarea cuantumului și a plății cotizației ce revine municipiului Brăila, prin CLM Brăila, în calitate de membru al Asociaţiei de Cooperare și Parteneriat Local pentru dezvoltarea stațiunii Lacu Sărat Brăila, pentru anul 2022; 9) Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Braicar SA, pe anul 2022; 10) Proiect de hotărâre privind Modificarea HCLM Brăila nr. 578/ 05.10.2021 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare aplicării OG nr. 15/ 31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020 în proiectul «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța», modificată prin HCLM nr. 398/ 15.07.2022; 11) Proiect de hotărâre privind Acordarea, începând cu anul 2023, a subvenţiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din judeţul Brăila; 12) Proiect de hotărâre privind Modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Utilitate Publică și Gospodărire Locală Brăila; 13) Proiect de hotărâre privind Aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Brăila, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, Liceul cu Program Sportiv Brăila, Direcția Județeană de Sport Brăila, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea”, Direcția Județeană pentru Familie și Tineret Brăila și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog; 14) Proiect de hotărâre privind Modificarea valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 5, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11630/ 26.07.2022; 15) Proiect de hotărâre privind Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, str. Oborului nr. 10, Grădinița cu Program Prelungit nr. 36, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 39, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 256/ 07.04.2022; 16) Proiect de hotărâre privind Radierea din Inventarul domeniului public al municipiului Brăila a corpurilor de construcții C1 – școală, cu o suprafață construită de 426,17 mp, identificat cu NCP 14312-C1 și C2 – grup sanitar, cu o suprafață construită de 35,96 mp, identificat cu NCP 14312-C2, situate în municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr. 9A, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24000/ 02.08.2022 și a documentației cadastrale, precum și radierea acestora din Cartea Funciară nr. 93809; 17) Proiect de hotărâre privind Completarea anexei nr. 2 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate; 18) Proiect de hotărâre privind Completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 19) Proiect de hotărâre privind Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 421/ 31.08.2020, cu modificările ulterioare; 20) Proiect de hotărâre privind Dezmembrarea unui teren ce aparţine domeniului public al municipiului Brăila; 21) Proiect de hotărâre privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a bunurilor din parcul Monument, înscrise în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G4, poziția nr. 1, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora; 22) Proiect de hotărâre privind Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 23) Proiect de hotărâre privind Prelungirea contractelor de închiriere pentru terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse; 24) Proiect de hotărâre privind Exprimarea acordului CLM Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/ desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 25) Proiect de hotărâre privind Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu Asociația columbofilă „Danubius” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 26) Proiect de hotărâre privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr. 9 (Zona Industrială Sud, lot 105), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 14024, constituit prin HCLM Brăila nr. 363/28.09.2004 în favoarea lui OPREA FĂNEL și radierea din Cartea Funciară nr. 98852 Brăila; 27) Proiect de hotărâre privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Mecanizatorilor nr. 5, NCP 97866, în favoarea solicitantului BOURCEANU GABRIEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia; 28) Proiect de hotărâre privind Aprobarea vânzării locuinței situată în municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 70, conform Legii nr. 112/ 1995, coroborată cu Legea nr.10/ 2001; 29) Proiect de hotărâre privind Acordul CLM Brăila cu privire la scoaterea la licitație publică, în vederea vânzării, a imobilului situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 29, etaj, de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor, în vederea demarării procedurii; 30) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd Al.I.Cuza nr. 249 (C2 și C3 + cota indiviză ½ din beci); 31) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 26; 32) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 28; 33) Proiect de hotărâre privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2022.

Foto: Școala „Vlaicu Vodă”, fațada

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Serbarea Zilei Europene a Limbilor, la Școala „Alecsandri” din Brăila

*Elevii cu bune rezultate la examenul KET Paper Based și-au primit certificatele Cambridge * Din acest an, Școala „Vasile Alecsandri” a devenit centru de pregătire și evaluare examene Cambridge

Ziua Europeană a Limbilor (*) – 26 septembrie – a fost serbată într-un mod special la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Brăila. Directorul școlii, prof. Alina Tudor, a invitat cei 33 de elevi care au obținut bune rezultate la examenul Cambridge desfășurat în unitatea de învățământ la finele anului școlar trecut, și care au primit acum certificatele care atestă că au învățat limba engleză la nivelul cerut de tipul de testare rezolvat.

Tinerii au participat la examenul KET Paper Based (in iunie, asistați de cadre specializate de la București). Ei au primit astăzi certificatele Cambridge, plus felicitările meritate, de la prof. Elena Pipăruș și prof. Alina Oancea, de la directorul Alina Tudor și de la părinți.

Bineînțeles că fiind Ziua Europeană a Limbilor, s-a pus accentul pe importanța cunoașterii măcar a unei limbi străine și, evident, a limbii române; ceea ce înseamnă să se acordă studiului atenție și timp. Dar acești elevi știu bine asta, pentru că ei deja au trecut cu brio un examen care le-a pus la încercare pregătirea, cel puțin în ceea de privește limba engleză. Și cum limba este modalitatea prin care cunoști o țară, o cultură, istoria unui loc, pentru tinerii și chiar adulții care studiază limbi străine este o oportunitate în plus să fie mai bogați, în cunoștințe, bineînțeles.

(*) Ziua Europeană a Limbilor este o inițiativă a Consiliului Europei și Comisiei Europene care subliniază importanța pentru cultura europeană a celor 24 limbi naționale și a dialectelor/ regionalismelor (60 la număr) folosite în spațiul UE

Și dacă până acum se pregătea fiecare cum găsea de cuviință pentru testările Cambridge, de-acum înainte elevii de la Scoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” au bucuria să vină în propriul centru de pregătire și evaluare examene Cambridge pentru că școala este din anul școlar 2022 – 2023 un asemenea centru.

Mai multe imagini, pe rețeaua Facebook la https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031TmxHgq2tm49ivyoiGC6LDYWps8vMEpzrpa46kiUwD8BSF49GKN7fqfjwEoup3y8l&id=1445089699

Îi felicităm și noi pe cei 33 de elevi, pe profesoarele de limba engleză și pe întreaga echipă de la Școala „Alecsandri” care a făcut posibilă existența noului Centrul Cambridge aici. Spor la învățat!

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Săptămâna europeană a sportului, evenimente la Braila

*Turneu de rugby pentru elevi, activități în parc, Semimaraton și altele, in perioada 23 – 30 septembrie 2022

Direcţia Judeţeană de Sport (DJS) Brăila este implicată, în perioada 23 – 30 septembrie 2022, in activități care fac parte din programul național din Săptămâna europeană a sportului (European Week of Sport #BEACTIVE) – proiect susținut de Ministerul Sportului (în calitate de organism național de coordonare al inițiativei UE – mai multe, la https://www.europeactive.eu/tags/european-week-sport – prin care se dorește încurajarea mai multor oameni să facă mișcare/ activitate sportivă).

DJS susţine financiar, material şi logistic activităţi sportive programate cu partenerii Liceul cu Program Sportiv, Academia Olimpică Română – filiala Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, ACS „Elite Running”, Rugby Club Brăila, CS Spartacus Brăila, ACSPDF „Special Friends” Brăila, ACS „Shogun” Brăila, AS „Sun Tao” Brăila, CSEI Brăila.

Foto 1: afiș Turneul de rugby-tag școlar care se desfășoară, în 23 septembrie de la ora 14.00, în sala de sport la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”; foto 2: afiș manifestare care se desfășoară, în 25 septembrie începând cu ora 9.00, în parcul Monument sub genericul „Fii activ!”; foto 3: afiș Semimaraton Brăila.

Revista BRAILA CHIREI & Armanda Filipine

Brăila. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

*În 14 octombrie 2022, organizată de AJOFM

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează vineri,14 octombrie 2022, de la ora 9.00 Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc la sediul Facultății de Inginerie și Agronomie Brăila (foto 2 – Calea Călărașilor nr. 29) unde sunt așteptaţi angajatori cu locuri de muncă vacante și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

AJOFM se adresează angajatorilor care doresc să participe la bursă să comunice, în scris, oferta de locuri de muncă, completând formularul “Situaţia locurilor de muncă vacante“, anexa nr.1 A la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” reglementate prin HG nr.174/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 6 octombrie 2022. Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă şi relaţii suplimentare persoanele interesate se vor adresa AJOFM Brăila (foto 1 – sediul din B-dul Dorobanţilor, nr. 603-605 sau la tel/fax 0239/ 611386, fax 0239/ 611519, mail: braila@anofm.gov.ro).

Persoanele care nu sunt înregistrate la agenţie și doresc să participe la acest eveniment se vor prezenta pentru a fi luate în evidenţă, în vederea obţinerii unui loc de muncă, în funcție de localitatea de domiciliu, lasediul AJOFM Brăila (str. Sergent Tătaru nr. 2, corp B, etaj 3 – în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), la punct de lucru Făurei (str. Republicii nr. 34), punct de lucru Însurăţei (str. Brăilei nr. 18) cu documentele: a) actul de identitate; b) actele de studii şi de calificare; c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Bursa americană FLEX 2023-2024, pentru liceeni

*Sesiunea de înscrieri la Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2023-2024 este deschisă până în 13 octombrie 2022

Liceenii români se pot înscrie la Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2023-2024, respectiv bursa americană care ie permite sa studieze un an școlar la unități de învățământ din Statele Unite. Bursierierii locuiesc la o familie americană pe durata anului de studiu, costurile fiind acoperite prin intermediului programului. Anul liceal în USA este echivalat și recunoscut în sistemul românesc. În anii trecuți, din România au primit bursa FLEX zeci de liceeni, ei studiind în statele California, Colorado, Hawai, Iowa, Florida, Texas, Washington. Înscrierea nu presupune costuri; este valabilă pentru toți tinerii care urmează studii liceale in România, inclusiv pentru cei cu dizabilități.

Întrebări suplimentare despre program, pe email flex.ro@americancouncils.org dacă răspunsurile nu se regăsesc pe site la https://americancouncils.ro/programe/flex/

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Hackathon la Tulcea și 16 echipe de robotică participante

*Provocarea a fost cu tema „River Wolves Kick-off Celebrations. Build a robot in 72H”, pornind de la numele – River Wolves – al echipei de robotică din Tulcea inițiatoare * Competiția face parte din sezonul 7 First Tech Challenge România

În 10 septembrie a avut loc deschiderea sezonului 7 (2022-2023) – „Power Play” a First Tech Challenge România. Iar în perioada 12 – 14 septembrie 2022, au răspuns provocării 16 echipe – între ele fiind și echipa brăileană Helix Robotics Team (in foto, parte e echipei) care activează la Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, alcătuită din 11 elevi – de a fi prezente la un concurs (s-a desfășurat online, dar provocarea trebuia dusă la îndeplinire). Deci, provocarea a fost pentru Hackathonul „River Wolves Kick-off Celebrations. Build a robot in 72H” organizat de echipa de robotică River Wolves din Tulcea. Manifestarea face parte din sezonul 7 al First Tech Challenge România.

Nota red. Demn de apreciat este faptul că acești tineri fac din robotică un hobby – pentru că atelierele se petrec în afara școlii – care însă poate deveni, la unii, un drum către o viitoare profesie (automatică, inginerie, informatică, construcții motoare, construcții aerodinamice sau de clădiri, medicină – că și aici se folosesc roboți etc). Ce e la fel de important, e faptul că acești tineri trebuie să studieze mai bine la școală materiile care îi ajută în atelierele de robotică – deci, e bine că fac ceva în plus față de orarul școlar. Și chiar dacă unii dintre ei vor dori, poate, să ajungă compozitori sau marinari, faptul că au construit în adolescență un robot va fi pentru ei nu doar un vis frumos, ci o amintire extrem de plăcută.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Festivalul de teatru tânăr „Ora de teatru” 2022

*În Vrancea, cu participarea tinerilor din cercuri și cluburi/ asociații de profil etc. din întreaga țară – o bună ocazie de a-i ajuta și mai mult pe tineri să devină un public specializat

O manifestare cum este Festivalul de teatru tânăr ”Ora de teatru” organizat în Vrancea nu este neapărat despre actori profesioniști de vârstă mică, este mai mult despre educația artistică. Pentru că nu toți tinerii care activează în trupe – în asociații formate de actori, în palate/ cluburi ale copiilor ori în instituții de cultură cu finanțate de stat – vor ajunge actori, dar cu siguranță vor fi parte a unui public care va ști să aprecieze mai aproape de realitatea artistică un spectacol/ o producție teatrală. Astfel că Festivalul ”Ora de teatru”, ediția 2022, desfășurat în perioada 7 – 11 septembrie în organizarea asociației ”Protha” Panciu cu finanțare de la Consiliul Județean Vrancea (aici banii chiar au fost utilizați cu folos!) a avut rostul lui.

Nota red. Și ne bucurăm/ îi felicităm pe premianții brăileni, respectiv tineri (foto mai jos) care activează la Casa de Cultură a municipiului Brăila la cercul de teatru al Asociației Culturale „Ludik Art”, coordonator Cătălina Nedelea – actriță (și ea a primit două premii, unul pentru promovarea educației prin teatu). Tinerii premianți brăileni sunt Miruna Mocanu, Alina Constantin, Teodora Hahui, Bianca Ghita, Viviana Gheorghică, Cristina Obreja, Tiberiu Dinu și Yunus Ozgur.

În zilele de festival, tinerii participanți s-au bucurat de un program pe cinste – numai bun să facă din ei mai buni cunoscători ai domeniului, așa cum am menționat. S-au întâlnit cu minunata actriță și director (la Teatrul Evreiesc) Maia Morgenstern, cu actrița Adriana Trandafir (care are un spectacol dramatic în care cântă, cel despre Maria Tănase), cu actorii Florin Piersic Jr și Marius Bodochi; au avut și bucurii muzicale, grație recitalurilor oferite de Alexandru Anastasiu și Lucian Maxim. O întâlnire care sigur le-a schimbat percepția despre teatru și educație (ambele în aceeași propoziție!) a fost cea cu regizorul Radu Apostol, acum prorector al UNATC București. Au fost și ateliere dedicate copiilor hipoacuzici ori cu autism, pentru că arta tearală este pentru toată lumea – nu doar pentru cei care iau note foarte mari la școală.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Asociația Cinefeel, proiecție de film la Muzeul Brăilei „Carol I”

*Evenimentul are loc sâmbătă, 10 septembrie 2022, de la ora 12.00 cu intrare gratuită; este parte a proiectului europeanLa pas prin Bălțile Brăileipe care îl deruleazază

Asociația brăileană Cinefeel a implicat și Muzeul Brăilei „Carol I” în proiectul european „La pas prin Bălțile Brăilei” pe care îl derulează. Astfel, instituția muzeală este gazda unei activități sâmbătă, 10 septembrie 2022, de la ora 12.00. În sala binecunoscută de la etajul sediului central va avea loc – cu intrare gratuită – proiecția filmului documentar „Danube – Europe’s Amazon” (Dunărea – Amazonul Europei) realizat de Rita și Michael Schlamberger. Foto, stop-cadre din film

** „La pas prin Bălțile Brăilei” este proiect de participare a tinerilor la viața democratică, finanțat în Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul tineret. (Noi am fost invitați la prezentarea proiectului – detalii in articol la https://brailachirei.wordpress.com/2022/04/08/asociatia-culturala-cinefeel-prezentarea-proiectului-european-la-pas-prin-baltile-brailei/)

Trailer-ul filmului documentar este disponibil pe canalul YouTube la

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine