Arhive categorie: ADMINISTRATIE

Pa, Sorin Câmpeanu!

*Sperăm într-un nou ministru la Educație fără plagiate și aroganță

Sorin Câmpeanu a plecat (în sfârșit) din Ministerul Educației. I s-a tot cerut demisia după mai multe intervenții nefericite în domeniul pe care ar fi trebuit să îl sprijine. În plus, planează asupra sa acuze grave (confirmate în parte de unele surse) de plagiat – să spunem adevăratul: plagiatul este o formă evidentă de HOȚIE.

Primul ministru Nicolae Ionel Ciucă, declarații de astăzi, 29 septembrie 2022: „Am acceptat astăzi demisia domnului Sorin Cîmpeanu din funcția de ministru al educației. Îi mulțumesc pentru colaborarea de până acum și pentru proiectele demarate în beneficiul sistemului de educație. În continuare, România are nevoie de stabilitate și coerență pentru a putea implementa reforma durabilă pe care ne-o dorim cu toții pentru învățământ. Urmează să ne consultăm în Partidul Național Liberal și în coaliția de guvernare și să validăm, cu celeritate, propunerea pe care o voi înainta domnului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru funcția de ministru”.

Nota red. Dacă liberalii ar avea un pic mai mult respect (alții nu au deloc!) pentru țara aceasta și viitorul ei, i-ar cere demisia și lui Ciucă! Tot pentru același spectru… al plagiatului.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Local Municipal Brăila, ședința lunii septembrie 2022

*În data de 30, la sala de conferințe de la CUP „Dunărea”

Ședința ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila va avea loc vineri, 30 septembrie 2022, de la ora 9.00 în sala de conferințe de la Compania de Utilități Publice „Dunărea” cu următorul desfășurător al ordinii de zi:

1) Depunere jurământ nou consilier; 2) Proiect de hotărâre privind Modificarea HCLM Brăila nr. 569/ 23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din CLM Brăila”, completată prin HCLM. Brăila nr. 609/ 13.11.2020 și modificată prin HCLM. Brăila nr. 676/ 26.11.2020, HCLM Brăila nr. 328/ 16.07.2021, HCLM Brăila nr. 379/ 07.07.2022, HCLM Brăila nr. 415/ 15.07.2022 și HCLM Brăila nr. 430/ 29.07.2022; 3) Proiect de hotărâre privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare lucrări în vederea obținerii autorizației pentru securitate la incendiu, corp C3 – Grădinița nr. 60 și corp clădire Internat Liceul cu Program Sportiv Brăila”, cu finanțare de la bugetul local; 4) Proiect de hotărâre privind Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare pe verticală – Calea Călărașilor nr. 59”, cu finanțare de la bugetul local, aprobați prin HCLM Brăila nr. 333/ 16.07.2021; 5) Proiect de hotărâre privind Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare covor asfaltic curtea interioară Școala Gimnazială <Anton Pann> Brăila”, cu finanțare de la bugetul local; 6) Proiect de hotărâre privind Aprobarea documentației tehnico-economice faza I – DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de desfumare de la biblioteca Școlii Gimnaziale <Vlaicu Vodă> Brăila”, cu finanțare de la bugetul local;

7) Proiect de hotărâre privind Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare str. Independenței, între Vadul Ghecetului și Vadul Rizeriei”; 8) Proiect de hotărâre privind Aprobarea cuantumului și a plății cotizației ce revine municipiului Brăila, prin CLM Brăila, în calitate de membru al Asociaţiei de Cooperare și Parteneriat Local pentru dezvoltarea stațiunii Lacu Sărat Brăila, pentru anul 2022; 9) Proiect de hotărâre privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Braicar SA, pe anul 2022; 10) Proiect de hotărâre privind Modificarea HCLM Brăila nr. 578/ 05.10.2021 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare aplicării OG nr. 15/ 31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014–2020 în proiectul «Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța», modificată prin HCLM nr. 398/ 15.07.2022; 11) Proiect de hotărâre privind Acordarea, începând cu anul 2023, a subvenţiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din judeţul Brăila; 12) Proiect de hotărâre privind Modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului de Utilitate Publică și Gospodărire Locală Brăila; 13) Proiect de hotărâre privind Aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Brăila, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, Liceul cu Program Sportiv Brăila, Direcția Județeană de Sport Brăila, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea”, Direcția Județeană pentru Familie și Tineret Brăila și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog; 14) Proiect de hotărâre privind Modificarea valorii de inventar a bunului public înscris în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 5, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11630/ 26.07.2022; 15) Proiect de hotărâre privind Modificarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, str. Oborului nr. 10, Grădinița cu Program Prelungit nr. 36, aflat în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul H, poziția nr. 39, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 256/ 07.04.2022; 16) Proiect de hotărâre privind Radierea din Inventarul domeniului public al municipiului Brăila a corpurilor de construcții C1 – școală, cu o suprafață construită de 426,17 mp, identificat cu NCP 14312-C1 și C2 – grup sanitar, cu o suprafață construită de 35,96 mp, identificat cu NCP 14312-C2, situate în municipiul Brăila, str. Cezar Petrescu nr. 9A, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 24000/ 02.08.2022 și a documentației cadastrale, precum și radierea acestora din Cartea Funciară nr. 93809; 17) Proiect de hotărâre privind Completarea anexei nr. 2 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate; 18) Proiect de hotărâre privind Completarea anexei nr. 4 la HCLM nr. 429/ 21.12.2015 – „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”; 19) Proiect de hotărâre privind Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin HCLM Brăila nr. 421/ 31.08.2020, cu modificările ulterioare; 20) Proiect de hotărâre privind Dezmembrarea unui teren ce aparţine domeniului public al municipiului Brăila; 21) Proiect de hotărâre privind Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a bunurilor din parcul Monument, înscrise în Inventarul domeniului public al municipiului Brăila, actualizat prin HCLM Brăila nr. 325/ 30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, subcapitolul G4, poziția nr. 1, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora; 22) Proiect de hotărâre privind Completarea HCLM Brăila nr. 51/ 27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”; 23) Proiect de hotărâre privind Prelungirea contractelor de închiriere pentru terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Brăila, în vederea desfășurării de activități comerciale diverse; 24) Proiect de hotărâre privind Exprimarea acordului CLM Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/ desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Brăila; 25) Proiect de hotărâre privind Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu Asociația columbofilă „Danubius” Brăila, în vederea desfăşurării activităţii; 26) Proiect de hotărâre privind Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr. 9 (Zona Industrială Sud, lot 105), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 14024, constituit prin HCLM Brăila nr. 363/28.09.2004 în favoarea lui OPREA FĂNEL și radierea din Cartea Funciară nr. 98852 Brăila; 27) Proiect de hotărâre privind Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Brăila, în suprafață de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Mecanizatorilor nr. 5, NCP 97866, în favoarea solicitantului BOURCEANU GABRIEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia; 28) Proiect de hotărâre privind Aprobarea vânzării locuinței situată în municipiul Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 70, conform Legii nr. 112/ 1995, coroborată cu Legea nr.10/ 2001; 29) Proiect de hotărâre privind Acordul CLM Brăila cu privire la scoaterea la licitație publică, în vederea vânzării, a imobilului situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 29, etaj, de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor, în vederea demarării procedurii; 30) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd Al.I.Cuza nr. 249 (C2 și C3 + cota indiviză ½ din beci); 31) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 26; 32) Proiect de hotărâre privind Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 28; 33) Proiect de hotărâre privind Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2022.

Foto: Școala „Vlaicu Vodă”, fațada

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Măsuri de sprijin pentru sectorul zootehnic

*Deputatul liberal Alexandru Popa subliniază că schemele de finanțare au buget de la stat, prin rambursare de la Fondul European de Garantare * De la APIA se pot cere și plăți în avans

Deputatul Alexandru Popa președintele PNL Brăila, amintește cele mai noi măsuri luate la nivel guvernamental care vin în ajutorul crescătorilor de animale, oferind detalii pentru cei care au afaceri in domeniu:

Guvernul Ciucă a aprobat în ședința de Guvern din data de 21 septembrie Hotărârea nr. 1155/ 2022 privind aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022, un act normativ așteptat și extrem de important pentru fermierii români. Este important de menționat că plafonul aprobat de Guvern este de 185.483.810 euro, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2022, sumă care se va împărți astfel: 1.680.000 euro pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte; 13.125.000 euro pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne; 71.300.000 euro pentru speciile ovine/caprine; 99.324.810 euro pentru specia bovine, categoria vaci de lapte și 54.000 euro pentru specia viermi de mătase.De asemenea, trebuie precizat că această schemă de sprijin va fi finanţată de la bugetul de stat, prin rambursare din Fondul European de Garantare Agricolă și că plățile se vor face în lei, utilizând cel mai recent curs stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2022, după următorul calendar: a) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) poate acorda, începând cu data de 16 octombrie 2022, plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut de reglementările europene în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale; b) Începând cu data de 2 decembrie 2022, APIA va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 16 octombrie 2022 ca plăţi în avans”.

Consider că fermierii români trebuie sprijiniți puternic prin astfel de măsuri, care sunt menite să le protejeze afacerile în acest context economic extrem de complicat. Importanța sectorului zootehnic în economia românească este recunoscută, astfel, la nivelul Guvernului, care rămâne același partener de dialog serios și responsabil pentru fermierii români. Așa cum am mai spus, zootehnia românească are nevoie de o susținere puternică și de măsuri prin care să asigurăm predictibilitate și stabilitate, iar angajamentul PNL și al Guvernului Ciucă rămâne ferm în acest sens„mai precizează liderul liberalilor brăileni.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Primăria Brăila depune proiect nou pentru tramvaie, traseu Brăila – Chiscani

*Solicitarea este de 10 mijloace noi de transport, pe programul (PNRR) cu finanțare europeană, proiect în parteneriat cu Primăria Chiscani * Mai există un proiect similar depus, pentru 6 tramvaie, cu aceeași destinație

O ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Brăila s-a desfășurat astăzi, 27 septembrie 2022. Pe ordinea de zi, un singur subiect: 1) Proiect de hotărâre inițiat de viceprimar Ciocan Doinița privind Modificarea și completarea Hotărârii CLM Brăila nr. 260/ 11.05.2022 referitoare la „Aprobarea proiectului «Achiziția de vehicule nepoluante (tramvaie) destinate transportului public Brăila – Chiscani» și depunerea acestuia pentru finanțare prin PNRR în parteneriat cu Comuna Chiscani”.

Practic, se solicită prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR – finanțarea fiind de la UE) care are o componentă importantă referitoare la protecția mediului (cea pe care se depune proiectul este Componenta 10 – Fond local / I.1. Mobilitate urbană durabilă / I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public), bani pentru achiziția a 10 tramvaie noi destinate traseului oraș Brăila – comuna Chiscani. Proiectul se depune în parteneriat cu Primăria Chiscani.

În ședința CLM de azi – desfășurată în sala 404 a clădirii administrative (cu o parte dintre consilieri online, inclusiv Marian Viorel Dragomir, primarul municipiului Brăila) – edilul brăilean a amintit că mai există un proiect similar depus (ca și acesta, de azi, cu Primăria Brăila lider de proiect), pentru șase tramvaie care să circule pe același traseu, proiect aflat în discuții la acest moment, și că acceptul se dă (nota red. Dacă proiectele sunt întocmite corect) pe principiul „primul venit, primul servit”.

Foto – unul din tramvaiele noi care circulă deja în București, fabricate la Arad

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Săptămâna europeană a sportului, evenimente la Braila

*Turneu de rugby pentru elevi, activități în parc, Semimaraton și altele, in perioada 23 – 30 septembrie 2022

Direcţia Judeţeană de Sport (DJS) Brăila este implicată, în perioada 23 – 30 septembrie 2022, in activități care fac parte din programul național din Săptămâna europeană a sportului (European Week of Sport #BEACTIVE) – proiect susținut de Ministerul Sportului (în calitate de organism național de coordonare al inițiativei UE – mai multe, la https://www.europeactive.eu/tags/european-week-sport – prin care se dorește încurajarea mai multor oameni să facă mișcare/ activitate sportivă).

DJS susţine financiar, material şi logistic activităţi sportive programate cu partenerii Liceul cu Program Sportiv, Academia Olimpică Română – filiala Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, ACS „Elite Running”, Rugby Club Brăila, CS Spartacus Brăila, ACSPDF „Special Friends” Brăila, ACS „Shogun” Brăila, AS „Sun Tao” Brăila, CSEI Brăila.

Foto 1: afiș Turneul de rugby-tag școlar care se desfășoară, în 23 septembrie de la ora 14.00, în sala de sport la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”; foto 2: afiș manifestare care se desfășoară, în 25 septembrie începând cu ora 9.00, în parcul Monument sub genericul „Fii activ!”; foto 3: afiș Semimaraton Brăila.

Revista BRAILA CHIREI & Armanda Filipine

Brăila. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

*În 14 octombrie 2022, organizată de AJOFM

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila organizează vineri,14 octombrie 2022, de la ora 9.00 Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul va avea loc la sediul Facultății de Inginerie și Agronomie Brăila (foto 2 – Calea Călărașilor nr. 29) unde sunt așteptaţi angajatori cu locuri de muncă vacante și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

AJOFM se adresează angajatorilor care doresc să participe la bursă să comunice, în scris, oferta de locuri de muncă, completând formularul “Situaţia locurilor de muncă vacante“, anexa nr.1 A la ”Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” reglementate prin HG nr.174/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 6 octombrie 2022. Pentru transmiterea ofertei de loc de muncă şi relaţii suplimentare persoanele interesate se vor adresa AJOFM Brăila (foto 1 – sediul din B-dul Dorobanţilor, nr. 603-605 sau la tel/fax 0239/ 611386, fax 0239/ 611519, mail: braila@anofm.gov.ro).

Persoanele care nu sunt înregistrate la agenţie și doresc să participe la acest eveniment se vor prezenta pentru a fi luate în evidenţă, în vederea obţinerii unui loc de muncă, în funcție de localitatea de domiciliu, lasediul AJOFM Brăila (str. Sergent Tătaru nr. 2, corp B, etaj 3 – în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), la punct de lucru Făurei (str. Republicii nr. 34), punct de lucru Însurăţei (str. Brăilei nr. 18) cu documentele: a) actul de identitate; b) actele de studii şi de calificare; c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Județul Brăila, mai aproape de reciclarea efectivă a deșeurilor

*Proiectul dezvoltat cu fonduri europene ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, aproape de finalizare * Cel puțin două obiective sunt gata: stația TMB Vădeni și stația de transfer Însurăței

Echipa de la Serviciul de monitorizare a serviciilor comunitare unitatea de implementare a proiectului (SMSCUP) din Consiliul Județean (CJ) Brăila anunță că se apropie de finalizare Proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune (fonduri europene). Astfel că jurnaliștii vor merge (invitație de la președintele Francisk Iulian Chiriac al CJ, vicepreședintele Ionel Epureanu și managerul de proiect) joi, 22 septembrie 2022, în județ la două obiective majore de investiție realizate prin acest proiect: Stația de transfer de la Însurăței și Stația de sortare/ Tratare Mecano-Biologică de la Vădeni.

** Stația TMB Vădeni a fost construită pentru atingerea țintelor de reciclare și depozitare asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană și va deservi zona de colectare 1 fin proiect, respectiv municipiul Brăila și comunele Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Stația TMB Vădeni este dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile, în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere concomitent cu îndepărtarea metalelor. Deșeurile biodegradabile vor fi transportate la șapte (7) biocelule de compostare, iar deșeurile ce nu se pot composta vor merge la depozitul de deșeuri Muchea. Capacitatea stației TMB este de 26.000 tone pe an. Deșeurile preluate aici provin din deșeurile verzi din parcuri și grădini, plus deșeurile reziduale colectate de la populație, instituții, agenți economici.

** Stația de transfer de la Însurăței este automată și are o capacitate de procesare de 5.000 tone deșeuri pe an. Va deservi orașul Însurăței și zece comune, deci vreo 46.000 locuitori, cam 40.000 în mediul rural. În stația de transfer, deșeurile solide vor fi descărcate din vehiculele de colectare în containere, acestea fiind ulterior reîncărcate în vehicule de transport mai mari si expediate spre stația de sortare și depozitul conform de la Ianca.

Beneficiar al acestor investiții este populația județului și municipiului Brăila, dar în acte beneficiar este Consiliul Județean Brăila. Gheorghe Popa este managerul de proiect – șef SMSCUP.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Festivalul peștelui, ediția 2022 la Brăila

*A patra ediție, în zilele de 23, 24 și 25 septembrie 2022 – pe faleza Dunării

Din nou Festivalul peștelui, ediția a patra, va avea loc la Brăila, pe faleza Dunării în perioada 23 – 25 septembrie 2022 (o continuare a ceea ce inițial a fost un proiect cu fonduri europene); organizarea este și acum în sarcina administrației locale.

Bineînțeles că toate standurile sunt cu vânzare, dar și anul acesta unele evenimente sunt și de privit, respectiv prezentările de rețete – un invitat este poetul Mircea Dinescu, devenit antreprenor și bucătar la Cetate, județ Dolj, alt prezentator fiind brăileanul Iulian Grigorescu – somelier (știm, că îl întâlnim ori de câte ori dorim la Sunrise Marina – wine bistro ) care va explica anumite potriviri intre vinuri și feluri de mâncare. Nu va lipsi Horia Vîrlan, ca și în edițiile trecute.

.

Între producătorii și firmele invitate sunt și Cherhanaua din Port și Atelier Katiusa (cu stand de produse de vestimentație), ambele de la Jurilovca, județul Tulcea; bineînțeles că nu vor lipsi membri din Comunitarea Rușilor Lipoveni (Crl Braila ) pentru că, nu-i așa, ei sunt păstrătorii unor tradiții gastronomice legate de pește cu adevărat fabuloase.Vineri, 23 septembrie ora 18 00 recital muzical Magdalena Duțu; ora 18.30 rețete prezentate de șef bucătar Horia Vârlan; ora 19.00 recital cu trupa brăileană „Liberi Sâmbătă”Sâmbătă, 24 septembrie ora 17.15 recital al solistei Maria Ciocan (din Brăila); ora 17.30 Mircea Dinescu, lansare de carte; ora 18.00 din nou, Maria Ciocan; ora 18.30 rețete cu Horia Vârlan și șef bucătar Kenan Inci; ora 19.00 Taraful de la VărbilăuDuminică, 25 septembrie ora 18.00 ansamblul local „Pandelașul”; ora 18.30 Mircea Dinescu, prezentare culinară; ora 19.00 Taraf de Caliu și Taraful Cleante

Deci, firme participante sunt Malenren Pește și Vin – din Brăila, La Cherhanaua din Port din Jurilovca – Tulcea, producătorul Doripesco și producătorul de dulciuri turcești Rimaned. Alte standuri vor fi de la Atelierul de Revitalizare a Textilelor Tradiționale al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” (ateliere pentru copii), Atelier Katiusa din Jurilovca și Comunitatea Rușilor Lipoveni Brăila – produse tradiționale lipovenești, meșter popular Matei Geanina – produse tradiționale românești, Tatiana Mincă – păpuși, meșterii populari Ciubotăriță Constantin și Veleșcu Costică, producător Bujor Elena Cocuța – dulcețuri, sosuri de pește și conserve, Producătorii naționali de sucuri și băuturi alcoolice „Produse natural de Spiridoni”, „Antică Marinela și Isis”, Danilov Agafia – decorațiuni confecționate din scoici, Mândroiu Costel – noduri marinărești și ceasuri decor, Doina Popescu Brăila – antreprenor și scriitoare, Honey Loriana – producător brăilean de miere și derivate apicole, Dănilă Viorel – miere și produse din miere, Stefidav SRL și Pifu Ciprian – dulciuri de casă; Lavanda Bio Brăila.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Local Municipal Brăila, ședință extraordinară

*În 19 septembrie 2022, de la ora 10.00

Consilierii municipali brăileni sunt convocați în data de 19 septembrie 2022, în sala 404 a clădirii administrative, de la ora 10.00 pentru o ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal. Subiectele ședinței CLM se află deja pe ordinea de zi semnată de primarul Marian Viorel Dragomir:

1) Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie <Sfântul Pantelimon> Brăila, pe anul 2022”; 2) Proiect de hotărâre privind „Modificarea anexei la HCLM nr. 51/ 11.02.2022 referitoare la <Aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2022>, modificată prin HCLM nr. 386/ 15.07.2022”; 3) Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2022”; 4) Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2022”; 5) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 89 (fost nr. 87)”; 6) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Danubiului nr. 6 (corpurile C2, C5 și C6)”; 7) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 25, bloc Progresul, sc. 1, ap. 7, parter”; 8) Proiect de hotărâre privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune al municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Radu S. Campiniu nr. 15 (construcțiile C2 și C3)”.

Foto (arhiva noastră) de la ședință CLM Brăila desfășurată în sala de conferințe de la CUP „Dunărea”.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Județean Brăila, ședință ordinară

*În 19 septembrie 2022, cu subiecte privind funcționarea Protecției Copilului, organigrama SJU și statutul CJ, diverse mici investiții în județ

Președintele Consiliului Județean (CJ) Brăila Francisk Iulian Chiriac, a semnat ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 19 septembrie 2022, de la ora 10.00 și care va avea loc în sala mare a clădirii administrative (B-dul Independenței nr. 1).

Consilierii județeni vor avea de discutat și aprobat – dacă vor fi de acord cu cele din documentele anexate – următoarele proiecte de hotărâri:

1). Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Braila în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brăila; 2). Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului județului Brăila, actualizat; 3). Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență (SJU) Brăila; 4). Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al Căsuței de tip familial „Delfinul’’ din Complexul de servicii pentru copii și tineri cu dizabilități „Pescărușul’’ – parte a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila; 5). Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al Căsuței de tip familial „Mica Sirenă’’ din Complexul de servicii pentru copii și tineri cu dizabilități „Pescărușul” – parte a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila; 6). Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului de tip familial „Surâsul Copilăriei” – parte a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila; 7). Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Braila si Direcția Generală Anticoruptie aprobat prin HCJ Braila nr. 190/ 14.09.2021 privind aprobarea proiectului „Transparență, etică și integritate în administrația publică din județul Braila”, a Acordului de parteneriat cu Direcția Generală Anticoruptie/ Unitatea de implementare a proiectelor și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării, conform Cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate); 8). Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și însușirea „Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul public al județului și administrarea CJ Brăila, amplasat în perimetrul comunei Movila Miresii, județul Brăila, în vederea concesionării luciului de apă”; 9). Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării contribuției ce revine judetului Brăila prin CJ Braila în calitate de membru al Asociației de Cooperare si Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii Lacu Sărat Brăila pentru anul 2022; 10). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Vișani, prin Consiliul Local al comunei Vișani pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren sintetic la Școala Gimnazială Vișani”; 11). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Șuțești, prin Consiliul Local al comunei Șuțești pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire casă de prăznuire”; 12). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Surdila Găiseanca prin Consiliul Local al comunei Surdila Găiseanca pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare curte interioara sediu multifunctional în satul Filipești, com. Surdila Găiseanca, jud. Brăila; 13). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Tufesti, prin Consiliul Local al comunei Tufesti pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parc Tufești, com. Tufești, jud. Brăila”; 14). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Berteștii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire parc în sat Spiru Haret, com. Berteștii de Jos, jud. Brăila”; 15). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Grădiștea, prin Consiliul Local al comunei Grădiștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire gard împrejmuire imobil cvartal 14, parcela 142, C.F. 71079, sat Maraloiu, com. Grădiștea, jud. Brăila”;16). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare loc de joacă pentru copii și sistematizare verticală teren aferent sediu secundar Primărie comuna Unirea, sat Valea Cânepii, jud. Brăila”;17). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Gropeni, prin Consiliul Local al comunei Gropeni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Proiectare și execuție teren de sport cu gazon sintetic, multifuncțional, Școala Gimnazială Gropeni, str. Școlii nr. 115, comuna Gropeni, județul Brăila”; 18). Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Brăila, prin CJ Brăila, cu comuna Siliștea, prin Consiliul Local al comunei Siliștea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren minifotbal și spațiu de joacă pentru copii, parcaje, sat Muchea”;19). Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Brăila pe 2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a Programului de investiții publice pe 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 20). Raport de activitate al consilierului judetean Pricop Cristian Florinel pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021; 21). Alte probleme.

Foto de la o ședință anterioară a CJ

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine