Arhive categorie: SOCIAL

Iarnă în parc, cu personaje din povești

*Actori de la Teatrul de păpuși „Cărăbuș” s-au jucat în parcul Monument cu zăpadă și copii

La invitația echipei de la Teatrul de păpuși „Cărăbuș”, copii brăileni cu părinți, bunici au ajuns astăzi, 31 ianuarie 2023, de la ora 17.00 in parcul Monument din municipiu unde s-au întâlnit cu personaje – Crăiasa zăpezii, Olaf, omul de zăpadă și altele din povești care sunt puse în scenă în spectacole la „Cărăbuș” (și pe care este bine sa le vedem acolo pe e scenă, în teatru!).

Bineînțeles că omul de zăpadă a fost realizat acolo, la fața locului. Iar prilejul a fost folosit de copii să se joace cu/ în zăpadă.

Armanda Filipine & Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Consiliul Județean Brăila, ședința lunii ianuarie 2023

*Pe ordinea de zi se află proiecte de hotărâri privind bugetul pe anul în curs, concesionari – una, pentru scop terapeutic, este a luciului de apă a Lacului Sărat de la Movila Miresii, planuri ale unor servicii sociale in județ etc.

Consilierii județeni brăileni au fost convocați pentru ședința ordinară aferentă lunii calendaristice în curs. Astfel, Consiliul județean (CJ) Brăila are reuniunea în plen în data de 31 ianuarie 2023, de la ora 14.00, în sala mare din clădirea administrativă (B-dul Independenței nr.1).

Ordinea de zi cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

1) Modificarea Hotărârii CJ (HCJ) nr. 256/ 31 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila; 2) Stabilirea componenței Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judetului Brăila și aprobarea Regulamentului de organizare și functionare; 3) Emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Primăriilor (nota red. În limbajul administrativ se numesc Unități Administrativ Teritoriale – prescurtare UAT) Ianca, Berteștii de Jos, Dudești, Surdila Găiseanca, Unirea și Romanu; 4) Emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Primăriilor Făurei, Frecăței, Bărăganul, Racovița, Galbenu, Grădiștea, Viziru, Mărașu, Tudor Vladimirescu, Bordei Verde, Tufești și Vișani; 5) Emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Primăriilor Brăila, Ciocile, Rîmnicelu și Vădeni; 6) Aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Brăila pentru anul școlar viitor; 7). Modificarea și completarea HCJ Brăila nr. 84/ 28.04.2022 privind luarea unor măsuri în vederea delegării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a județului Brăila; 8). Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunarea”, pe o perioada de 6 ani, a unor active fixe; 9). Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Secretariatul tehnic al Comisiei mixte de rechiziții a judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui activ fix și a unor obiecte de inventar;10). Modificarea și completarea HCJ Brăila nr.198/ 26.09.2019 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere și a cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu rata inflației pentru anul anterior; 11). Aprobarea concesionării terenului în suprafață de 488,88 ha (LOT 1), aflat în domeniul public al județului și administrarea CJ Brăila, amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila; 12). Aprobarea concesionării terenului în suprafață de 594,34 ha (LOT 3), aflat în domeniul public al județului și administrarea CJ Brăila, amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila; 13). Aprobarea concesionarii terenului în suprafață de 253,14 ha aflat în domeniul public al județului și administrarea CJ Brăila, amplasat în perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila; 14). Aprobarea concesionării prin licitație a luciului de apă al Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul public al județului și administrarea CJ Brăila, amplasat în perimetrul comunei Movila Miresii, judetul Brăila, în scop balnear; 15). Însușirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al județului Brăila; 16). Aprobarea bugetului judetului Braila pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026; 17). Raport privind activitatea de solutionare a petițiilor în Semestrul II anul 2022; 18). Raport al Filarmonicii „Lyra – George Cavadia” privind utilizarea sumelor provenite din repartizarea conform cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e din Legea bugetului de stat pe anul 2022; 19). Alte probleme.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

Situația circulației în județul Brăila

* Informare (30 ianuarie 2023, ora 8.00) de la ISU „Dunarea” Braila

În județul Brăila, astăzi – 30 ianuarie 2023 – ora 8.00 pe toate drumurile se circulăduoa cum informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dunărea.

Drumuri naționale. Se menține restricția traficul rutier cu masa totală maxim admisă peste 3,5 tone pe DN 22B – dig Brăila – Galați. S-a intervenit cu 17 utilaje (autobasculante cu lamă şi răspânditor) pe toate drumurile naționale.

Drumuri județene. Se acțiunează cu 22 utilaje pentru fluidizarea traficului pe următoarele tronsoane de drumuri județene: ** DJ 203S – Făurei – DN 2B; ** DJ 203 – Făurei – Jirlău – Galbenu – limita jud. Buzău; ** DJ 203A – Galbenu – Drogu – Vișani – Plăsoiu – limită jud. Buzău; ** DJ 203T – Vișani – Jirlău; ** DJ 212 – Chiscani – Mihai Bravu – limită jud. Ialomița;** DJ 212C – DJ 212 – Stăncuța – Dunăre trecere Bac; ** DJ 211B – Mihai Bravu – Victoria – Bărăganu – Tătaru; ** DJ 203 – Însurăței – Zăvoaia – Dudești – Ulmu – Făurei;** DJ 203P – Cireșu – Vultureni; ** DJ 203N – Ulmu – Jugureanu; ** DJ 221 – Cazasu – Romanu – Gemenele – Șuțești – Ianca; ** DJ 211C – DJ 221 – Siliștea – DN 23; ** DJ 202B – Latinu – Scorțaru Nou – Gemenele – Movila Miresii – Urleasca; ** DJ 255A – Gropeni – Silistrau – Scorțaru Vechi – DN 23 – limită jud. Galați; ** DJ 202D – Scorțaru Nou – DJ 202B; ** DJ 202A – Gulianca – Racovița – Gradiștea;** DJ 202G – DJ 202A – Salcia Tudor; ** DJ 202H – Gradiștea – Ibrianu – Maraloiu; ** DJ 211 – Dudescu – Dudești – Tătaru – Roșiori – DJ 211; ** DJ 211C – Tătaru – Colțea – Ciocile; ** DJ 211D – Roșiori – Florica – Colțea; ** DJ 211A – Bordei Verde – Cuza – Vodă; ** DJ 211 – DN 2B – Zăvoaia. S-au deszăpezit drumurile județene Vișani – Plăsoiu și Vișani – Drogu. Se circulă în condiții de iarnă.

Filtre de restricționare și de informare a traficului, formate din polițiști și jandarmi, în zonele: Făurei, Ianca, Însurăței, Cazasu, Romanu.

Traficul fluvial pe Dunăre se desfăşoară în condiţii de iarnă. Nu sunt restricţii de navigare a bacurilor. Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine

A început să se circule un pic mai bine în județul Brăila

*Situația drumurilor, și pe Dunăre, la ora 19.00 astăzi, 29 ianuarie, așa cum a fost transmisă de ISU „Dunărea” *Urmăriți cu atenție informările; încă mai sunt drumuri blocate și, preventiv, închise

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dunărea” transmite situația circulației de drumurile din județul Brăila și pe Dunăre, in data de 29 ianuarie, ora 19.00.

Drumurile naționale:

** pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă (la ora 17.00 s-a deschis circulației DN 22); ** se menține restricția traficul rutier cu masa totală maxim admisă peste 7,5 tone pe DN 22B – dig Brăila – Galați. S-a intervenit cu 12 utilaje (autobasculante cu lamă şi răspânditor) pe toate drumurile naționale.

Drumuri județene:

** blocate: – DJ 202 D: DJ 202B (Scorţaru Nou) – Mihail Kogălniceanu – Boarca – Racoviţa – Custura – Gradiştea – DN 22;** închise de autorități ca măsură preventivă:- DJ 203 A: limita judeţului Buzău – Plăsoiu – Câineni Băi – Vişani – Drogu – Zamfireşti – Galbenu;

** cu circulația îngreunată, pe un singur sens, în condiții de iarnă: – DJ 202A: Gulianca – Salcia Tudor – Ariciu – DJ 202D;- DJ 202 B: Latinu – Gurguieţi – Sihleanu – Scorţaru Nou – Gemenele – Movila Miresii – Ţepeş Vodă – Urleasca; – DJ 202 G: Salcia Tudor – DJ 202 A; – DJ 202 H: Gradiştea – Ibrianu – Maraloiu; – DJ 203: limita judeţului Buzău – Galbenu – Sătuc – Jirlău – Făurei – Brateşu Vechi – Ulmu – Vultureni – Scărlăteşti – Dudescu – Zăvoaia – Însurăţei; – DJ 203 J: Jirlău – limita judeţului Buzău; – DJ 203 N: DN 2B (Surdila Greci) – limita judeţului Buzău (km 3+473) – limita judeţului Buzău (km17+773) – Jugureanu – Ulmu (DJ 203); – DJ 203 P: Cireşu – Vultureni; – DJ 203 R: Ulmu (DJ 203 N) – Cireşu – Batogu – Ioneşti – Lişcoteanca – Valea Călmăţuiului – DN 21; – DJ 203 S: Surdila Găiseanca (DN 2B) – Făurei; – DJ 211: limita judeţului Ialomiţa – Roşiori – Tătaru – Dudeşti – Dudescu – Zăvoaia – Bordei Verde – Ianca (DN 2B); – DJ 211 A: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă; – DJ 211 B: Tătaru (DJ 211) – Bărăganul – Victoria – Mihai Bravu; – DJ 211 C: Tătaru (DJ 211) – Colţea – Chichineţu – Ciocile (DC 28);- DJ 211 D: Roşiori – Florica – Colţea; – tronsonul DJ 212: Chiscani – Tichileşti – Gropeni – Tufeşti; – DJ 212 A: Brăila – Măraşu; – DJ 212 B: DJ 212 A – Frecăţei; – DJ 212 C: DJ 212 – Stăncuţa – Dunăre – Bac; – DJ 221: Cazasu (DN 22) – Mărtăceşti – Romanu – Găvani – Gemenele – Râmnicelu – Constantineşti – Şuţeşti – Ianca; – DJ 221 B: Brăila – Baldovineşti – Vădeni; – DJ 221 C: DN 23 – Siliştea – DJ 221;- DJ 225 A: limita judeţului Galaţi – Cotu Mihalea – Cotu Lung – Muchea – Romanu – Scorţaru Vechi – Traian – Silistraru – Unirea – Gropeni – Dunăre Bac. Se acţionează pe diferite sectoare de drumuri județene cu 22 mijloace (autobasculantă cu lamă și răspânditor, încărcător frontal, autogreder, buldoexcavator).

Filtre de restricționare și de informare a traficului, formate din polițiști și jandarmi, în zonele: – Însurăței E 584/ DJ 211A, Bărăganul E 584, Bordei Verde DJ 211A, Mihai Bravu DJ 212, Însurăței E 584 – Zăvoaia, Șoseaua Buzăului – Centura Brăilei, Focșani – Centura Brăilei, Baldovinesti – Cargil, DN 22 Trei Movile, Cazasu – Centura Brăilei, Măxineni, DN 2B – DJ 221, DN 2B – D J211, DN 22 – DJ 202, Surdila Greci, Jirlău – Vișani.

Traficul fluvial pe Dunăre se desfăşoară în condiţii de iarnă. Nu sunt restricţii de navigare a bacurilor. Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Nota red. Toate informările le găsiți și pe pagina Facebook ISU „Dunarea” Braila (ne bucurăm că sugestia adresată prefectului Iulian Timofei a fost pusă imediat în practică!)

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine & Armanda Filipine

Alexandru Popa, PNL Brăila, observații pentru președintele CJ că nu se ocupă de deszăpezire

*Deputatul liberal atrage atenția lui Francisk Iulian Chiriac că lucrurile se mișcă foarte greu in județ și că doar pe hârtie, și în declarațiile social-democraților, lucrurile arată bine * În realitate, susține liberalul brăilean, bine e doar pentru firmele „de casă” ale PSD

Alexandru Popa (foto) – deputat și președinte PNL Brăila: „Autoritățile brăilene au fost prinse iar pe nepregătite de ninsorile din ultimele zile, iar utilajele de deszăpezire se văd doar pe hârtie, nu și în teren. Deși ni se spune că se lucrează din greu la deszăpezirea șoselelor, din informațiile pe care le am din diverse zone ale județului, lucrurile se mișcă foarte greu, iar în unele locuri, nu se mișcă deloc din acest punct de vedere.

Ninsorile din ultimele zile au fost mană cerească pentru firmele de casă ale PSD care se ocupă de deszăpezire, fiindcă așa vor putea încasa bani buni în această iarnă în care nu prea au avut de lucru, dar din păcate acum, când au de lucru, o mulțime de drumuri sunt încă înzăpezite și pun mari probleme șoferilor. Domnule președinte Iulian Franicsk Chiriac, dacă ați terminat de sărbătorit victoria după alegerile de vineri, poate vă faceți timp și pentru a verifica în teren starea drumurilor din județul pe care îl conduceți politic și administrativ„.

Revista BRAILA CHIREI & Armanda Filipine

Brăila în iarnă. Situația drumurilor în județ – 29 ianuarie 2023

Later up date. S-au deschis drumurile: DJ 211, DJ 211A, DJ 203T (Jirlău – Vișani), DJ 221 (Brăila – Gemenele).
De asemenea, începând cu ora 13.00 s-a deschis DN 22 pe sectorul Rm. Sărat – limita județului Brăila pentru trafic local, cu restrictie 3,5 tone.
Sunt deschise și DJ 211 de la DN 2B la Zăvoaia, DJ 211A de la Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă.

De la ora 10:30 s-au ridicat restrictiile de tonaj de pe DN 21, DN 21A si DN 2B.

BRAILA CHIREI

*Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dunărea” Brăila anunța astăzi, 29 ianuarie 2023, situația privind circulația pe drumurile județului și pe fluviul Dunărea. Astfel, la ora 11.00 încă erau inchise drumurile naționake, respectiv circulația rutieră pe DN 22 -Brăila – limită cu județul Buzău și DN 23 Brăila – limită cu județul Vrancea. Pe celelalte drumuri naționale se circula în condiții de iarnă.

Rămâne valabilă restricția traficul rutier cu masa totală maxim admisă peste 7,5 tone pe DN 22B.

Situație drumuri județene:- închise de autorități ca măsură preventivă – 4:- DJ 203 A: limita judeţului Buzău – Plăsoiu – Câineni Băi – Vişani – Drogu – Zamfireşti – Galbenu – DJ 203 T: Jirlău – Vişani (DJ 203 A) – DJ 211 A: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă – DJ 211 tronsonul: Zăvoaia – Bordei Verde – Ianca (DN 2B)- DE…

Vezi articolul original 173 de cuvinte mai mult

Brăila în iarnă. Situația drumurilor în județ – 29 ianuarie 2023

*Se intervine cu utilaje pentru deszăpezire

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dunărea” Brăila anunța astăzi, 29 ianuarie 2023, situația privind circulația pe drumurile județului și pe fluviul Dunărea. Astfel, la ora 11.00 încă erau inchise drumurile naționake, respectiv circulația rutieră pe DN 22 -Brăila – limită cu județul Buzău și DN 23 Brăila – limită cu județul Vrancea. Pe celelalte drumuri naționale se circula în condiții de iarnă.

Rămâne valabilă restricția traficul rutier cu masa totală maxim admisă peste 7,5 tone pe DN 22B.

Situație drumuri județene:- închise de autorități ca măsură preventivă – 4:- DJ 203 A: limita judeţului Buzău – Plăsoiu – Câineni Băi – Vişani – Drogu – Zamfireşti – Galbenu – DJ 203 T: Jirlău – Vişani (DJ 203 A) – DJ 211 A: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă – DJ 211 tronsonul: Zăvoaia – Bordei Verde – Ianca (DN 2B)- DE 584/ DJ203: Însurăței – Zavoaia – DJ 221: Cazasu (DN22) – Mărtăcești – Romanu – Găvani – Gemenele.

S-a acţionat cu 40 utilaje pe drumurile naționale și, pe diferite sectoare de drumuri județene, cu 17 mijloace (autobasculante cu lamă și răspânditor, încărcător frontal, autogredere, buldoexcavatoare). S-a împrăștiat material antiderapant (nisip și sare).

Filtrele de restricționare și de informare a traficului în zonele:- Însurăței E 584/ DJ 211 A – Bărăganul E584 – Bordei Verde DJ 211 A- Mihai Bravu DJ 212- Însurăței E584 – Zăvoaia- Șoseaua Buzăului – Centura Brăilei- Focșani – Centura Brăilei- Baldovinesti – Cargil- 3 Movile- Cazasu – Centura Brăilei- Cazasu DJ 221 ieşire Romanu- Cazasu DN 22 ieşire spre Tudor Vladimirescu – Măxineni ieşire spre Focşani- DN 2B – DJ 221- DN 2B – DJ 211- DN22 – DJ 202- Surdila Greci- Jirlău – Vișani.

Traficul fluvial se desfăşoară în condiţii de iarnă. Nu sunt restricţii de navigare a bacurilor pe Dunăre. Sore deosebire de ieri, toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Revista BRAILA CHIREI & Armanda Filipine

Județul Brăila în iarna 2023. Informații despre situația drumurilor

*Se circulă în condiții de iarnă * De dimineață a fost restricționat traficul pentru mașini cu tonaj mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile naționale din județul Brăila * Sunt și localități fără curent electric

Anotimpul zăpezii, așteptat de noi toți și care abia acum își face simțită prezența, produce situații care solicită intervenția drumarilor, a oamenilor de ordine etc. Astfel, astăzi – 28 ianuarie 2023 – după-amiază (în jurul orei 18.00) Iulian Timofei – prefectul județului Brăila, împreună cu Ionel Epureanu – vicepreședinte Consiliul Județean Brăila (are în atribuții și situația privind deszăpezirea), col. Cristian Ion – inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgență, Marius Budu – comisar șef, inspectorul șef de la Poliția județeană și col. Nicolae Gabriel Paraschiv – prim adjunctul de la Inspectoratul de Jandarmi al Județului Brăila se deplasează pe trei trasee diferite din județul Brăila pentru verificarea modului de intervenție în urma manifestărilor fenomenelor meteorologice și a circulației pe drumurile naționale și județene.

Situația drumurilor, astăzi – 28 ianuarie – la ora 7.00

Pe toate drumurile naționale se circula în condiții de iarnă. Începând cu ora 7.00 a fost restricționat traficul rutier cu masa totală maxim admisă peste 7,5 tone pe toate drumurile naționale din județ.

Drumuri județene blocate: ** DJ 203 – Ulmu – Făurei – Jirlău – Galbenu;- DJ 203 A – Galbenu – Vișani – Câineni Băi; ** DJ 203 T – Jirlău – Vișani. Drumuri județene cu circulația înfgreunată: ** DJ 202 A – intersecția DJ 202 D – Gulianca; ** DJ 202 H – Gradiștea – Maraloiu; ** DJ 221 – Cazasu – Romanu – Gemenele – Rîmnicelu – Șuțești.

Filtre de informare ale IPJ Brăila: ** DN 2B în orașul Ianca spre localitatea ieșire localitatea Ianca intersecția cu DJ 221: filtru de informare cu privire la folosirea rutei ocolitoare DN 2B – Buzău; ** DN 22 – Grădiștea: traficul este blocat în totalitate către județul Buzău; ** DN 22, la intrare în localitatea Cazasu: filtru de informare cu privire la faptul că se circulă în condiții de iarnă pe acest sector de drum; ** DN 2B, în localitatea Surdila-Greci: filtru de informare cu privire la faptul că spre județul Buzău se circulă în condiții de iarnă; ** DJ 203 – Făurei: filtru de informare cu privire la faptul că spre județul Buzău se circulă în condiții de iarnă.

La ora 7.00 nu erau autovehicule cu persoane blocate pe drumurile naționale sau județene pe raza județului Brăila.

Un număr de 19 localități nu erau alimentate cu energie electrică, total consumatori 5.000: Odăieni, Chioibășești, Chichinețu, Berlescu, Perișoru, Târlele Filiului, Ionești, Batogu, Comăneasca, Urleasca, Țepeș Vodîă, Movila Miresii, Esna, Gemenele, Găvani, Avântul, Rămnicelu și Horia. Se intervine cu patru echipe ale Electrica Brăila.

De la ora 09.30 s-au închis circulației rutiere DN 22 Brăila – limită cu județul Buzău și DN 23 Brăila – limită cu județul Vrancea.

Se intervine cu utilaje (autobasculante cu lamă şi răspânditor, încărcătoare frontale, autogredere, buldoexcavatoare) și se împrăștie material antiderapant (nisip și sare).

La ora 02.00, echipajul SMURD de la Garda de intervenție Făurei a luat o femeie gravidă din localitatea Jirlău și a dus-o la Făurei unde a preluat-o echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Brăila care a transportat-o la maternitatea din Brăila. Pentru siguranța gravidei, pe timpul misiunii ambulanța SMURD a fost însoțiță de un utilaj al Primăriei Jirlăi, ATPVM-ul și șenilata 8×8 ale ISU Brăila.

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine & Armanda Filipine

Iarnă. Intervenții pentru cazuri medicale

*În județele Buzău și Vrancea, unde iarna pune deja probleme de circulație a vehiculelor

Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că în județul Buzău, unde iarnă s-a instalat deplin, pompierii din Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) au intervenit pentru preluarea a două gravide blocate în autoturisme. Acestea au fost transportate în siguranță la unități sanitare din vecinătate, în vederea continuării îngrijirilor medicale necesare. De asemenea, echipe de la ISU Buzău au acționat, cu autospecială de primă intervenție și o șenilată, pentru preluarea și predarea către echipaje medicale a unei persoane care face tratament (dializă).

Și în județul Vrancea, unde sunt înregistrate efecte meteo periculoase, pompierii salvatori au acționat cu mijloace de intervenție specifice pentru preluarea și transportarea a două gravide la unități sanitare apropiate.

28 ianuarie 2023

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine & Armanda Filipine

Avertizări de la CNAIR. În atenția șoferilor

* Începând cu ora 00.00 (28 ianuarie 2023) s-a închis integral circulația pe DN2 pe raza județului Buzău, de la limita cu județul Ialomița până la limita cu județul Vrancea

Din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilității reduse (10 – 15 m), Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Poliția Rutieră au decis, începând cu prima oră a lui 28 ianuarie 2023 (ora 00.00), să închidă circulația pe DN2 (E85) pe raza județului Buzău și de la limita județului Ialomița pînă la limita județului Vrancea. Se face apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate. Circulația se va redeschide după finalizarea intervenției utilajelor de deszăpezire.

Alte informații – inclusiv unde există intervenții ale Regionalelor CNAIR – sunt disponibile pe pagina https://www.facebook.com/cnadnr Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360 și pe prima pagină în caseta din stânga: http://www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina https://www.facebook.com/cnadnr/ și de la TWITTER, @CNADNR

Revista Braila Chirei & Armanda Filipine & Armanda Filipine